Friday, March 27, 2015

မိုးေသာက္ေရာင္နီ (ေၾကာင္ရီခၽြတ္လကၤာ)


မိုးေသာက္ေရာင္နီ (ေၾကာင္ရီခၽြတ္လကၤာ)
(LIGHT IN THE SKY)

(၁)
ေျပာခါရခိုင္ ရြီးခါျမန္မာ
မပီကလာ ပီကလာသည္
ကိုယ့္ဘာသာမိ စာကိုမိလွ်က္
မသိတရား လြန္ပြားမ်ား၍
အသိတရား လြန္ေခါင္းပါးသည္
ဖားတပိုင္း ငါးတပိုင္း
ပံုႏိႈင္းရမူ ခြီးတူ၀က္တူ
ထိုသည္လူလွ်င္ အယူေမွာက္မွား
ေပါက္ကရားတည္း လားလီရာမွာ
မ်က္ႏွာမလွ ဗီဇမပီ
ပဒရီစြပ္ ေၾကာင္ရီ၀တ္လွ်က္
အမွတ္သညာ ကိုယ့္စာစကား
ဟိေသာ္ျငားလည္း ေအာက္ႏြားေနာက္လိုက္
သူလွ်င္ျဖစ္ရ ဘ၀ကၽြန္ယုတ္
စုန္းစုန္းျမဳတ္ကာ ဒုတ္ပိုင္းေနာက္ကုန္း
ဘုန္းဘုန္းက်မွ အဘာထေအာ္
ေယာက္ဖေခၚသည္
မေပၚဖေပ်ာက္သူေလွ်ာက္တည္း --။

(၂)
ဖေပ်ာက္မေပၚ ေယာက္ဖေခၚသား
သူဖုန္းစားလွ်က္ စကားပရိယာယ္
အလြန္ႄကြယ္၀ ေျပာကတဖံု
လုပ္တံုတမ်ိဳး သူခိုး၏ညာဏ္
အေကာက္ၾကံတတ္ ေဘာက္ကတတ္လွ်င္
ေျပာလတ္ပါသည္ ရခိုင္ျပည္မွာ
ဇာတာမေကာင္း မင္းေလာင္းကိုေမွ်ာ္
ပင့္ဖိတ္ေခၚကတ္ ဆြီမ်ိဳးစပ္ပါ
ပီးအပ္ႏွမ အလွပကို
ေရာင္းၾကစားၾက ၀မ္း၀မွရာ
ျပည္သာယာမည္ လာရာလာလတ္
ျပန္မလႊတ္ပါ ျဖတ္ျဖတ္လူးလူး
စုန္းနတ္ပူးသို႔ ဦးဖ်ားထိပ္တင္
ေလွ်ာက္ခန္း၀င္သည္
အယင္ဒုန္းေပါက္ေဆာက္၏တည္း --။

(၃)
ဒုန္းေပါက္အယင္ ေလွ်ာက္ခန္း၀င္သည္
ထိပ္တင္လက္မိုး ရွိေတာ္ခိုးလို႔
ငါက်ိဳးကိုေမွ်ာ္ ပူေဇာ္ပသ
ျပည္ဓညမွာ ျဖစ္ၾကပါသည္
ငါ့မည္နာမ မာနတက္လွ်က္
ငါထက္လည္းသာ မနာ၀န္တို
စိတ္ျငင္ၿငိဳလို႔ မလိုမုန္းပြား
ရန္ၿငိဳးပြားကာ ခိုက္ရန္ရွာသည္
ဗာလာလူမိုက္ ေနာက္လိုက္အငွား
သူေတာင္းစားလွ်င္ ေကာင္းစားပါၾက
ခုကာလ၌ ျဖစ္ၾကဖံုဖံု
အလံုးစံုကို ပံုတိုပုဒ္စ
ထုတ္ကာျပမည္
ဟုတ္ကမနာၾကစီသတည္း --။

(၄)
မနာဟုတ္က ထုတ္ကာျပမည္
ပုဒ္စပံုတို နားေထာင္လိုက
လာလတ္ၾကပါ ေရာဂအနာ
ေပ်ာက္ခ်မ္းသာေအာင္ ဆရာသမား
ကုစားသည္သို႔ ရခိုင္ရို႕ကို
ေျပာဖို႔ဥပမာ လကၤာစီကံုး
ကာရန္သံုးလို႔ ႏွလံုးသာယာ
ဟိစိမ့္ငွာလွ်င္ ရြီးကာလည္းျပ
ဆိုကာျပမည္ ေၾကာင့္ၾကစိတ္ပူ
မျငဴစူကဲ့ သွ်င္လူတကာ
စိတ္ခ်မ္းသာမွ ဓညာေရႊျပည္
ရပ္ႀကီးစည္လိမ့္ ေတဇာဘုန္းမိုး
ၾကက္သေရတိုးလိမ့္ အမ်ိဳးဘာသာ
ထြန္းလင္းျဖာလိမ့္ ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါ
ဖီးကင္းကြာလိမ့္ ျဖစ္စိမ့္ေသာငွာ
ေစတနာသည္
ျပည္ရြာလြတ္ေျမာက္ရေၾကာင္းတည္း --။

(၅)
လြတ္ေျမာက္ျပည္ရြာ ေစတနာႏွင့္
ေျပာခါနားေထာင္ လက္မေထာင္ကဲ့
ေထာင္ေရလက္မ ေအာက္သို႔ခ်လိုက္
မာနတန္းခြန္ မိုးထက္ပ်ံလို႔
ေဖာက္ျပန္သမႈ မျပဳကတ္ကဲ့
ျပဳသည့္မာန ေအာက္သို႔ခ်လိုက္
၀ါဒယွဥ္ၿပိဳင္ ႀကီးႏိုင္ငယ္ညွင္း
အခ်င္းခ်င္းကို လုပ္ျခင္းရက္စက္
အစြယ္ထက္လို႔ ေတာ၀က္ပိုင္ေယွာင္
မာန္မေစာင္ကဲ့ ေစာင္သည့္စြယ္မာန္
ေနာက္ျပန္လွန္လိုက္ အျပစ္ကိုျမင္
အယင္ပ်င္ကတ္ စာမတတ္ကဲ့
ဆိပ္က်ပ္ဆင္ေခ်ာင္ လူ႔ေဘာင္ေလာက
မမွ်တလို႔ ပြပြပူပူ
ကၽြက္ကၽြက္ဆူရ ပုန္ကန္ၾကသည္
ဒုကၡႄကြက္တြင္းနက္ရသတည္း --။

(၆)
ႄကြက္တြင္းဒုကၡ နက္ပါရသည္
ေစာရငပ်င္း လက္ေၾကာတင္းႏွင့္
မင္းဆိုးမင္းညစ္ မိႈက္သရိုက္လွ်င္
ျဖစ္ၾကတဖံု မႊီတံုယမ္းကား
ထြားထြားညက္ႀကီ စစန္႔သီရ
ကာလနာလွ်င္ ဆိုက္ၾကပါေၾကာင္း
အေလာင္းေတာင္ပုံ ပုပ္ပြကုန္ၾက
ခြဆံုလမ္းၾကား ၀မ္းလ်ားေမွာက္လဲ
ကဲြၿပဲသြီးယို ဗျဗန္းၿပိဳ၏ --။

ငိုယိုၿပီးလႊား ေက်ာင္းသားသူငယ္
အရြယ္ႏုႏု သက္ကိုလု၍
ဥပမာမူ ဖုတ္ပူမီးတိုက္
ကုလားတိုက္ကို က်ား၀င္ကိုက္သို႔
မိုက္မိုက္ေမွာင္ေမွာင္ ေလာင္ေလာင္ကၽြမ္းကၽြမ္း
ေသာင္းက်န္းျပည္ရြာ ပ်က္ရပါသည္
ျမန္မာမင္းညစ္ဆိုးေသာေၾကာင့္ --။

(၇)
မင္းညစ္ျမန္မာ ဆိုးသြမ္းပါ၍
ျပည္ရြာမအီး ဒုကၡဖီးႏွင့္
ကပ္ႀကီးလည္းျဖစ္ ကာလနာလွ်င္
ဆိုက္ၾကတဖန္ ရာဇဒါဏ္ေၾကာင့္
မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္ သင့္ျမတ္ေသာသူ
ထိုသူလူကို ဆဲြယူသတ္ပုတ္
ခ်ိဳင္ေႏွာင္ခ်ဳပ္၏ မဟုတ္မမွန္
လုပ္ႀကံစြပ္စဲြ တရားစဲြ၏
ငရဲမီးေတာင္ ေပါက္ကဲြေယာင္သို႔
ေလွာင္တိုက္ကိုသြင္း ႏွိပ္စက္ျခင္းေၾကာင့္
ၿခီခ်င္းတဲြလဲြ ဆင္းရဲမလွ
ခံရထိုထို တခ်ိဳ႔ကိုလွ်င္
အရွင္လတ္လတ္ ႀကိဳးကြင္းစြပ္၍
သတ္ျဖတ္ယုတ္မာ လုပ္ၾကပါသည္
ၾကမ္းၾကဳတ္ဖရုႆာ ၀ါသနာတည္း --။

(၈)
ၾကမ္းၾကဳတ္ဖရုႆာ ၀ါသနာေၾကာင့္
ျပည္ရြာပ်က္က် ပုန္ကန္ၾက၏ --။

ထၾကသူပုန္ အလံုးစံုတည္း
အကုန္သူငါ ေတာ္လွန္ပါ၏ --။

ျပည္ရြာအတြင္း မႄကြင္းသွ်င္လူ
ဆူပူအံုႄကြ ဆႏၵျပ၏ --။

ေမ်ာက္မ၀င္စား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားလွ်င္
ဘုရားပလႅင္ တက္လွ်င္းပင္တင္
ဖင္ကိုကြကြ လွန္ကာျပ၏ --။

အသေရယုတ္ အရုပ္ဆိုးဆိုး
ပုပ္သိုးနံေစာ္ ရြံစရာတည္း --။

(သို႔ပါေသာ္ေၾကာင့္)
ေယွာင္ခြာ၀ီး၀ီး ဖီးလြတ္ရာကို
ခိုကာၿပီးလို႔ ရြီးသားလကၤာ
စီကံုးပါသည္
မွန္စြာေၾကာင္ရီကၽြတ္အံ့သတည္း --။

(၉)
ေၾကာင္ရီမွန္စြာ ကၽြတ္အံ့ရာတြက္
ရာဇ၀င္မွာ ျဖစ္ပါလာေသာ
အရာမ်ားကို တိုတိုတုတ္တုတ္
ဆိုကာႏႈတ္လို႔ အကၽြႏ္ုပ္လွ်င္
တင္ျပပါမည္ ရွိ၀ယ္အယင္
ေလာင္းၾကက္တြင္ထ ထိုျပည္မကို
ရလိုခ်င္ေဇာ ေလာဘအားျဖင့္
ေစာ္ကားရန္မူ ျမန္ဟူေခၚထ
အင္း၀သမုဒ္ ဇနပုဒ္က
အယုတ္မင္းေခါင္ လက္မေထာင္လို႔
ေခါင္ပုတ္ပမာ ခိုးကာလာလွ်က္
ျပည္ရြာသိမ္းဖ်က္ ၿဖိဳလုယက္၍
ၿမိဳ႔ပ်က္တခါ ႀကံဳခပါ၏ --။

အရာတေခါက္ ၿမိဳ႔ေျမာက္ဦးမွာ
ငေကာက္ငကိုင္း ငလ၀ိုင္းက
ရိုင္းစိုင္းသမႈ ျပည္ကိုလုလို႔
တုပယွဥ္ၿပိဳင္ အႏိုင္လိုျငား
ပိုင္လိုအားျဖင့္ ပိုင္းျခားပုန္ကန္
တိုက္ဖ်က္ျပန္သည္
အႀကံယုတ္စြ ပုပ္ပြသတည္း --။

(၁၀)
ယုတ္စြအႀကံ ရခိုင္မွန္လွ်င္
အရွင္လတ္လတ္ ထူးခတ္သုတ္သင္
ဒါးစီရင္၏ --။

နီ၀င္မိုးခ်ဳပ္ အမ်ိဳးျပဳတ္ေအာင္
ႀကိဳးတုတ္ေႏွာင္၍ လက္ေပါင္ကိုခြတ္
ေဂါင္းကိုျဖတ္လွ်က္ သတ္ၾကတသြယ္
ျမစ္ပင္လယ္မွာ ခ်ပစ္ေပ၏ --။

အေခ်သူငယ္ အစိတ္ေကဆို
ၿခီကိုကိုင္ေျမွာက္ ထုတ္ခ်င္းေပါက္ေအာင္
ဒါးေထာက္၀ါးခၽြန္ ထိုးသတ္ျပန္၏ --။

က်န္လူမိမၼ အလွပကို
က်င့္ၾကမုဒိန္း သြီးစိမ္းရွင္ရွင္
အျမင္မေကာင္း ဖင္ေဟာင္းေလာင္းႏွင့္
အေလာင္းကိုလွ်င္ ရင္ကိုလည္းခဲြ
အထဲကိုယ္၀န္ ေမွာက္ကာသြန္လွ်က္
မက်န္အငုတ္ နိဂံုးခ်ဳပ္သည္
မ်ိဳးျပဳတ္အစိုင္တံုးအံ့သတည္း --။

(၁၁)
အစိုင္မ်ိဳးျပဳတ္ အခ်ဳပ္နိဂုဏ္း
မဆံုးသိမ့္ပါ ေတာရြာပန္ဇင္း
လာျခင္းမေကာင္း ဖင္ေခါင္းဦးႏု
စုိးျပဳေမွာင္မိုက္ ဖဆပလေခတ္တြင္
စစ္တပ္ျမန္မာ ပစ္ခတ္ပါသည္
တရြာလံုးကၽြတ္ အပုတ္ျပတ္တည္း --။

ေနာက္ထပ္စစ္ေတြ ဆယ္သံုးၾသဂုတ္
ဖားျပဳတ္ေန၀င္း စီမံျခင္းေၾကာင့္
ထမင္းငတ္ရ ၀မ္းမ၀ေသာ
ဓည၀တီ ေ၀သာလီဖြား
ရခိုင္သားကို က်ားထိုးသနတ္
လက္စသတ္၏ --။

မွတ္ၾကရခိုင္ ကုလားထိုင္မြတ္
ေအာက္ၿခီလြတ္သည္
သီကတ္အေကာင္ ေရာင္ေရာင္တည္း --။

(၁၂)
အေကာင္သီကတ္ ၿခီကိုခြတ္၍
မျပတ္ေတာ္လွန္ ပုန္ကန္ပါသည္
ဦးစြာမိုးလင္း စယင္းလူစု
အံကိုတုလို႔ လူထုေထာက္ခံ
လက္ခုပ္သံႏွင့္ တဖန္စံေက်ာ္ထြန္း
စခန္းထူေထာင္
ေအာင္လံလႊင့္လႊင့္ ရြက္ကိုဖြင့္၏ --။

သို႔ျဖင့္ခ်ီတက္ အသက္ရာသီ
မက်ီအခဲ ရဲရဲေတာက္ေလာင္
သြီးမီးေတာင္ႏွင့္ အေကာင္တီျဖစ္
ရိုးတြန္ရစ္၏ --။

အသစ္ရာဇာ ဆက္ခံလာသည္
လူရာသီလား သူကားမသီ
အာဇာနီတည္း --။

ဤၿမီဤသို႔ လြတ္ဖို႔ႀကံစဥ္
သံေယာဇဥ္ေၾကာင့္ မယိုင္မလဲ
(ခိုင္ခိုင္ၿမဲ) သည္
ေအာင္ပဲြဆက္ကာခံလိမ့္သတည္း --။

(၁၃)
ဆက္ကာေအာင္ပဲြ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲလိမ့္
အၿမဲမစံ ေလာကဓံေၾကာင့္
အမွန္မုကၡ် သူရို႔က်အံ့ --။

ဓည၀တီ သိင္ဂီေရႊျပည္
ေအာင္စည္ေအာင္ေမာင္ ေသာင္းေသာင္းညံညံ
သံၿပိဳင္အေျမာက္ ေပါက္လတၱံ --။

၀ံလက္ဓိဌာန္ ေတာင္ဖံညီညာ ေအာင္လံခ်ီလာေရာက္လတၱံ --။
ပ်ံတက္ဗိမာန္ ေတာင္ယံတိမ္သာ ေရာင္လွ်ံထိန္၀ါေတာက္လတၱံ --။

(Light In The Sky)
(ေၾကာင္ရီခၽြတ္လကၤာ)
ခရစ္သကၠရာဇ္ (၂၀၀၅) ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (ရ) ရက္ ဗုဒၶဴးနိ ရြီးျပည့္စံုသည္။

နိဗၺာန ပစၥေယာ ေဟာတု။

ပဒရီစြပ္ ေၾကာင္ရီ၀တ္လွ်င္
သီကတ္အယင္ ထိုခါတည္း --။

ေမာင္ေပါက္ (ရခိုင္ျပည္)

No comments:

Post a Comment