Tuesday, June 27, 2017

ငပိန္ငေညႇာင္

ငပိန္ငေညႇာင္
=========

ငါဆိုေရ အေကာင္က
တခ်က္လီသလပ္စြာႏွင့္
ဖက္ရြက္ေခ်ပိုင္
ရြင့္စိုင္က်လားဖို႔
ငပိန္ငေညႇာင္
အေကာင္ေခ်ပါရာ --။

က်ားစားလို႔မကုန္ေရ ခႏၶာ
မဟာမုဏိေက်ာင္းတိုင္ေလာက္သန္ေရ လက္ေမာင္းတိႏွင့္
ဆင္ေျပာင္ႀကီးတိက
ဖင္ကခ်ီးထြက္ေအာင္
သီးျခားလြတ္လပ္ရီး
ကၽြီးေအာ္ၿပီးေက
တေယာက္ၿပီးတေယာက္
ဒူးေထာက္လားခကတ္ေတ ---။

ေယေကလည္း
ယင္းခ်င့္ထဲမွာ
ငါကားမပါ --။

ေတာ္လွန္ရီးလည္းမလုပ္ဖူးဘဲႏွင့္
ဖင္ကခ်ီးထြက္ေအာင္
ေတာ္လွန္ရီး ေတာ္လွန္ရီး ကၽြီးေအာ္နီကတ္ေတ
အေကာင္တိထဲမွာလည္း
ငါကား မပါ --။

ငါဆိုေရ အေကာင္
တခ်က္လီသလပ္စြာႏွင့္
ဖက္ရြက္ေခ်ပိုင္
ရြင့္စိုင္က်လားဖို႔
ငပိန္ငေညႇာင္
အေကာင္ေခ်ပါရာ --။

ေယေကလည္း
ဗမာစစ္တပ္က
မီးစိမ္းတခ်က္ျပလိုက္စြာႏွင့္
ဒယြားမရ ထပိန္မရ
ေနာက္က်ၿခီေထာက္ သစၥာေဖာက္
ဒူးေထာက္လားခေရ သူရဲေကာင္းတိထဲမွာ
ငါကား မပါ --။ ။

(သာလွဦး)(December 17, 2015) (ကသစ္ဗုဒၶိနိ)။

Monday, June 26, 2017

သာလွဧူး

သာလွဧူး
=====

လြတ္လပ္ရီး လြတ္လပ္ရီး
ကၽြီးလို႔ေအာ္ေအာ္ --။

ေတာ္လွန္ရီး ေတာ္လွန္ရီး
ကၽြီးလို႔ေအာ္ေအာ္ --။

တႀကိဳင္းေက လက္နက္ခ် ဒူးေထာက္
အလွပလွ ေနာက္က
ေက်ာက္သတ္ပစ္လိုက္ဖို႔ေကာင္းေရ --။

က်ားစားလို႔ မကုန္ေရ ခႏၶာ
အဂယင့္ ႏြားက
အဘာေခၚေလာက္ေတ --။

(သာလွဦး)

၀ဋ္

၀ဋ္
==
ကံမေကာင္းခါ
က်ားေဂါင္းမွာ အိုးစြပ္ --။

(သာလွဧူး)

သခၤန္းစာ

သခၤန္းစာ
====
အစြယ္ကိုအားကိုးလို႔
ျခေသၤ့မ်ိဳး စည္ကိုေဖာက္
ႀကီးစြာ ဒုကၡေရာက္ --။

(သာလွဧူး)

ၿပိတၱာႀကီး

ၿပိတၱာႀကီး
=====

ၾသ၀ါဒစရိယ
အဂၢမဟာပ႑ိတ
ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက။

ဘဲြ႕ထူး ရာထူး ဂုဏ္ထူးမ်ား
အလြန္ရွည္လ်ား
ကုလားမဆာရီ အလား။

အိပ္အိပ္စားစား
အိမ္သာသြား
မျခားတိရိစၦာန္။

အိပ္မက္လွလွ
ဇိမ္လည္းက်
ဘ၀ပစၥဳပၸန္။

မဂ္ဖိုလ္လည္းရ
စ်ာန္လည္းႂကြ
ကူးၾကေရႊနိဗၺာန္။

(ေမာင္မွန္)
မွတ္ခ်က္။ ။ ျမန္မာကဗ်ာ

Friday, June 9, 2017

အညႇီအေဟာက္

အညႇီအေဟာက္
=========

ေတာ္လွန္ရီးမွာ
သစၥာေဖာက္ --။

စာပီမွာလည္း
အညႇီအေဟာက္ --။

သဘာ၀၏နိယာမ
ေယွာင္လဲႊလို႔ မရ --။

သစၥာေဖာက္ကို
ေထာက္ခံေက ေျမာက္ႂကြ --။

အညႇီအေဟာက္သည္လည္း
ေလာက္၏အဟာရ --။

သစၥာေဖာက္ဆို အျပတ္ယွင္း
အညႇီအေဟာက္ကို လြတ္ကင္း --။

စင္ထက္တက္လို႔ ေဟာက္ေဟာက္
မိုက္ကိုင္လို႔ ေဟာက္ေဟာက္
မိုးႀကိဳးပစ္ေယွာင္ ေဟာက္
လိပ္ေဂါင္းထြက္ေအာင္ ေဟာက္
လွ်ာရည္ယိုလို႔ မႊမ္လို႔ေဟာက္ေဟာက္
ေဟာက္ခ်င္ဆီေဟာက္
အညႇီအေဟာက္သည္ အညႇီအေဟာက္
အညႇီေဟာက္လို႔
မလြတ္ေျမာက္ --။

(သာလွဧူး)(ေျမာက္ဧူး)

Thursday, June 8, 2017

ဒီမိုကေရစီ

ဒီမိုကေရစီ
======
လူမ်ားခါ
ဖဲသမားလည္း
ဘုရားတကာ --။

(သာလွဧူး)(ေျမာက္ဧူး)

သစၥာေဖာက္

သစၥာေဖာက္
=========

ရခိုင္စာပီ၏အညီအေဟာက္တိကို
တတိုင္သားက
ထမင္းမစား ဟင္းမစား
႐ိုက္သြင္းနီကတ္ေတ
ေအပိုင္ ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းစြာမဟုတ္ --။

ေရာင္နီစြာကို ဆီဆြတ္
ႏြားၿပီးစြာမွာ ဖ်ာဆိုးရြင့္
လီပင့္ပီးနီေရလူတိကလည္း တတိုင္ --။

ညိတိုင္းညိတိုင္း
မစားမေသာက္ပဲ
ကြန္ပ်ဴတာရွိမွာ ေဆာင့္ေျခာင္ထိုင္
(Keyboard) ကို တေတာက္ေတာက္ လက္ေခါက္
မေတာက္တေခါက္ႏွင့္
သစၥာေဖာက္တိရာ မဟိခဆိုေက
ရခိုင္စာပီေတာ္လွန္ရီးလည္း ခရီးေပါက္စြာ ၾကာယာ --။

ျဂင္းကပ္လို႔ ၾကပ္လိုက္ေက
ခၽြတ္မရ
လြတ္လပ္ရီးကို ကၽြီးေအာ္နီေရ လူတိကလည္း
ခ်ပူေခ်တိေနာက္ကိုလိုက္
ကရစ္ကထစ္ လဒထိပ္ပိုင္ အထစ္အထစ္
ျဖစ္ခ်င္တိုင္းျဖစ္ --။

မရွက္မေၾကာက္ သစၥာေဖာက္တိက
ကၽြီးေအာ္လိုက္သိမ့္ေရ
အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ရီး
သီးျခားလြတ္လပ္ရီးလတ္ --။

မတ္႐ို႕တိရြီးေရ စာတိ ကဗ်ာတိကိုဖတ္ေက
ဗိုလ္ရာဇာတပ္ကို အာဏာသိမ္းလို႔
လက္နက္လုလားခေရ
(ACP) က (တိုက္စိုး) (ထြန္းေအာင္ေက်ာ္) (သိန္းေဖ) မ်က္ႏွာတိကို
လားလို႔စီျမင္ေရ --။

သစၥာေဖာက္မွာလည္း
အေထာက္အထားႏွင့္
အကိုးအကားႏွင့္
အုပ္စုႏွင့္ အင္အားႏွင့္ --။

(သာလွဧူး)(ေျမာက္ဧူး)
May 19, 2017 (ေသာႂကၠာနိ)

ဇတ္ပ်က္ခန္း

ဇတ္ပ်က္ခန္း
========

ပါတီ၀င္လည္းမဟုတ္
အမတ္လည္း မခံ
ေထာက္ခံမဲေခ် တမဲရဖို႔
ပရစ္မ်က္ႏွာ သြားၿခဲလို႔
ၿပံဳးျပဖို႔လည္း မတတ္ --။

လက္ခုပ္တီးခံရဖို႔မလို
ေက်ာက္ခဲပစ္ခံရစြာ မေၾကာက္ --။

လုမ်ားေက
ဖဲသမားလည္း
ဘုရားတကာျဖစ္ေတ ေခတ္မွာ
တရားဇရပ္မွာ ဖဲႏွက္လို႔
သူမ်ားအျခင္းကို လတင္းတုတ္
ပုတ္ႏွင့္ရာ ေကာက္ဖို႔ဆိုေက
တႏွစ္တႏွစ္ကို
တင္းသံုးရာေက်ာ္ေလာက္ထြက္ဖို႔ --။

ဟိဟိဟားဟား
ေပ်ာ္ကတ္ပါးကတ္
တႀကိဳင္းေက ရန္ျဖစ္ကတ္
ေကာ္ႏွက္ကတ္
တႀကိဳင္းေက ဖက္ကတ္နမ္းကတ္
အခ်စ္မႊမ္းကတ္
ခရမ္းသီးဇတ္က အလြမ္းခန္းပိုင္
ပု၀ါေခ်ကိုင္လို႔
၀မ္းနည္းပက္လက္
မ်က္ရည္စက္လက္
ဇတ္စင္ေအာက္မွာက
စုတ္ပီစုတ္ပက္ --။

လူနာ လူအို လူသီ ရဟန္း
သိဒၶတၳ ေတာထြက္ခန္းပိုင္
ပုတီးကိုင္လို႔
တရားထိုင္ရခန္႔သိမ့္ --း ။

(သာလွဧူး)(ေျမာက္ဧူး)
May 17, 2017 (ဗုဒၶဴးနိ)

Saturday, May 6, 2017

လိပ္ေဂါင္း

လိပ္ေဂါင္း
=====

မိုးခါသား
ရြီစြတ္နီေရ လမုသားႏွင့္
ထမင္းခ်က္ေတပိုင္
လိပ္ေဂါင္းထြက္ေယာင္
ေျပာင္းက်ည္ႏွင့္မီးမႈတ္လို႔ မေတာက္
မီးခိုးအလွိဳင္းျပတ္
ထမင္းလည္း ေဖာက္ဆပ္
မနပ္တနပ္
စားခီေက အစာမႀကီ --။

ရခိုင္သားကို ရခိုင္စာရြီးကတ္ေမ
ေျပာခီေက
ရီစြတ္နီေရ လမုသားႏွင့္
ထမင္းခ်က္ရစြာထက္ ညႇက္ေတ
လိပ္ေဂါင္းရာထြက္ဖို႔
အားလံုး ယဥ္ပ်က္တိက်ည္းယာ
ျမန္မာကဗ်ာ ျမန္မာစာ
မဂၢဇင္းစာတအုပ္မွာ
ေဆာင္းပါးတပုဒ္ပါလာစြာႏွင့္
လူႀကီးလူက်ယ္ ခါးေခ်မွာလက္ေထာက္
ေျမႇာက္လီ ေျမာက္လီ
ေစာင္းကီေစာင္းကန္း
ေမာင္ငေယာင္းမွာ
ေျပာင္းက်ည္လြမ္း --။

ထိပ္မေကာင္းေက
လိပ္ေဂါင္းထြက္ေယာင္
မႈတ္ပါလီဖိ ငါ့သွ်င္ --။

(သာလွဦး)(April 27, 2017)(ကသစ္ဗုဒၶိနိ)

ေဒါင္းေျပာက္

ေဒါင္းေျပာက္
=========
ေဒါင္းေျပာက္အခ်စ္ႏွင့္
ေတာ္လွန္ရီးမလုပ္သင့္
အမ်ားမၾကာ လက္နက္ခ်ဖို႔ --။

အေခါင္းက်ယ္ ေျပာင္းက်ယ္လို႔လည္း
လြတ္လပ္ရီးကို
ေကာင္းေရ ေကာင္းေရ မေအာ္သင့္
အမ်ားမၾကာ ဒူးေထာက္ဖို႔ ---။

(သာလွဦး)(April 27, 2017)(Thursday)(ကသစ္ဗုဒၶိနိ)

ရလီတခါ

ရလီတခါ
======

အခုေခတ္က ပေဇာင္ပိုင္ေလ
ေဒနိ ဒံုးေပါက္ေဆာက္နီပါယင့္
ဇာမဟုတ္ေတ ငနဲတိက
ေဂါင္းေပါင္းစြပ္လို႔ အမတ္ျဖစ္ေတ --။

လႊတ္ေတာ္တက္ေက ျမင္ပါေရ
ဘိန္းစားပိုင္ေယွာင္ ငိုက္လို႔
စစ္တပ္က အမတ္တိ
ျခဴးျခဴးမႊမ္လို႔ အိပ္ေပ်ာ္ --။

ထလို႔ေျပာေက မစားသာ
တူကိုနာနာ ထုပါလို႔
လႊတ္ေတာ္က ငွက္ကဥ
စတုဒီသ မ်က္ႏွာ --။

ရြီးေကာက္ပဲြ ၀င္ေရခါ
ေဟာင္ဖြာေဟာင္ဖြာ ေျပာပါလို႔
လႊြတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ခါက
ပါးစပိတ္လို႔ တခြန္းမေအာ္ --။

ေနာက္တေခါက္ ေပၚလာေက
မတ္ရို႕ပိုင္ေယွာင္ အမတ္တိကို
ခြီးနန္႔ စိုးတိုက္လို႔
(ေနာက္က) ေက်ာက္ကန္ပစ္လိုက္ေမ --။

(ေဟး...ေလး ေလး. ေလး. ေလး)

(သာလွဧူး)(ေျမာက္ဧူး)

Saturday, April 22, 2017

ANP vs ALD


ANP vs ALD
=========

ကုန္ပါဗ်ာယ္တပုလင္း ေနာက္တပုလင္းေသာက္ကတ္ေမ
သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းရို႕နန္႔ အရက္၀ိုင္းဖဲြ႕ကတ္ေတ။

နိျခင္းေၾကာင္ေတာင္ ေဂ်ာင္မွာေမွ်ာင္
အေမာင္ေယာက္က်ား ဇာလုပ္ေတ
အိမ္မွာဗိုလ္က် ေကာ္ႏွက္ေတ --။

အသူလဲေ၀ လာလတ္ေ၀
ေပါင္ကိုလွန္ဗ်ာယ္ ဒါးနန္႔ထိုးလို႔
အဘာလဲ ကေကာင္းဟုတ္ပါေရ --။

ပါတီတိမွာေလ နီရာလုပါေရ
ရထားဆဲြေယွာင္ အၿပိဳင္ဆဲြလို႔
သူဆဲငါဆဲ ေကာ္ႏွက္ေတ --။

ညာသံပီးပါေရ ဇာတိရုပ္ကိုျပပါေရ
သူ႔နီရာ ငါလုလို႔ တရားစဲြပါေရ --။

ရပ္ေက်ာ္ရြာေက်ာ္ ေၾကာ္ျငာကပ္လို႔
ဒါးဆဲြလို႔ ခြတ္ကတ္ေမာင္ရို႕ေလ --။

အသူလဲေ၀ လာလတ္ေ၀
ေပါင္ကိုလွန္ဗ်ာယ္ ဒါးနန္႔ထိုးလို႔
အဘာလဲ ကေကာင္းဟုတ္ပါေရ --။

(သာလွဧူး)(ေျမာက္ဧူး)

Friday, April 21, 2017

သာလွဧူး

သာလွဧူး
=====

တသက္လံုးစားေရ ကြမ္း
သံဖရာ တျခမ္း --။

ေပါက္ခၽြန္းအရႊန္
ေနာက္ဂၽြမ္းျပန္ --။

အမွန္ကို ေဖ်ာက္
(ဧ့) ကေပါက္ --။

ဂ်ီ၀ိဂ်ီ၀ါ ၾဆာက၀ိ
လံုးတိတင္ ပြတ္တင္လီဖိ
၀မ္းေခ်ပူပူ ႏွပ္ခ်ီးျခဴကို
လူတိဆဲေက ခဲခဲမြိ --။

(သာလွဧူး)(ေျမာက္ဧူး)

Thursday, April 20, 2017

က်ီ၀ိ

က်ီ၀ိ
===

"၀ိ" ပါတိုင္းရာ
က "၀ိ" ေခၚေသာ္
ဂ်ီ၀ါဂ်ီ "၀ိ" ဆိုေက၀ါ --။

(သာလွဦး)

Wednesday, April 19, 2017

ရခိုင္ျပည္ လြတ္လပ္ရီးသံခ်ပ္


ရခိုင္ျပည္ လြတ္လပ္ရီးသံခ်ပ္
======================
သာသနာသကၠရာဇ္ (2560) ခုႏွစ္ "ရခိုင္ျပည္ လြတ္လပ္ရီး" သံခ်ပ္ (အစ/အဆံုး)
========================================================

(တစ္)
သာသနာသကၠရာဇ္ ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာ ေက်ာ္ပါလတ္ေတ
ဆုတ္ကပ္ခါသမယမွာ ဖီးႀကီးသင့္လို႔ ဒုကၡပင္လယ္
ရခိုင္ျပည္ကို ဖြက္ခြက္စိုးေရ ခ်င္ဆီလုပ္နီကတ္ေတ
အဘာေလ ရခိုင္ျပည္ ကုလားခြတ္လို႔ ထြတ္ထြတ္ႀကီေရ --။

ရခိုင္သားရို႕ လုပ္နီကတ္စြာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာလီ
အခင္ႀကီးရို႕ျဖစ္နီကတ္စြာ ေနာက္ကုန္းေၾကာရီထူလီ
ရခိုင္ျပည္မွာေလ ဆန္ရီစပါးတိေပါမ်ားေရ
ရတနာရႊီေငြ စီးပြားဥစၥာတိုးတိုးတက္ေတ
ရပ္တိုင္းရြာတိုင္း ငတ္ႀကီးဆိုက္လို႔ရာ
မစားရမေသာက္ရ ျဖစ္နီပါဗ်ာယ္ေလ ၀မ္းရီဆာတိမ်ား
ကိုယ့္ဂိုးကိုယ္ခ်ဴး ဂၽြမ္းပစ္လို႔ရာ ကနီပါေက ျဖစ္ႏိုင္ပါဖို႔လား
ေထရ၀ါဒ ထြန္းကားခေရရခိုင္ျပည္ ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္းနန္႔ စိုးစံခေရရခိုင္ျပည္
ရာဇ၀င္တေလ်ာက္မွာေလ ဂုဏ္သတင္းတိ မႊီးႀကိဳင္ခေရ ---။

အယင္ခါ ရႊီထီးေဆာင္း ယင္းအေၾကာင္းကိုက်ည္း မေျပာစီခ်င္ပါ
အခုခါ ဖျပား၀ပ္ အားလံုးဖြတ္ထက္ ဆိုးနီပါယာ
ရန္ကုန္ကို တက္ေတတက္ေတ ဗမာျပည္ကို လားေရလားေရ
ရခိုင္ျပည္ ရခိုင္ျပည္ မဆမနန္႔ (ဗ်) က်န္ေရ --။

(ႏွစ္)
ေမာင္ေတာမွာ ၾကည့္ခီပါေက ဖက္ခြက္တိရာ လူတြင္က်ယ္
ကုလားဘားက ဘုန္းေရဖဲသာ သံုးၿဖံဳးလို႔ မကုန္ႏိုင္ပါ
ျမန္မာျပည္မွာ တိုက္နန္႔ကားနန္႔ ျဖစ္ၿပီးသကာ
တမ်ိဳးလံုး တေဆြလံုး သံုးၿဖံဳးလို႔ မကုန္ႏိုင္ပါ
ခ်မ္းသာခ်မ္းသာ ဖက္ခြက္တိမွာ က်ိတ္က်ိတ္တက္ခ်မ္းသာ
ရခိုင္သားမွာ ေဘာက္သာဆိုးထက္ျပာ --။

ဗမာျပည္တျပည္လံုး အားလံုးဒံုးေပါက္ေဆာက္နီပါယာ
"ဟ" လာေက "ျပည္ေထာင္စု" (---) တခုလည္း အသံုးမ၀င္
မ်က္ႏွာခ်ိဳ သြီးေရသြီးေရ ေနာက္လွည့္ေက ေနာက္မီးလင္းေရ
အဘာေလ ဗမာျပည္ ဖ်ာလိပ္ေခါင္း၀င္ ခြီးထက္ညႇက္ေတ --။

ခြီးထက္ညွက္လို႔ ဆိုးနီပါယာ
အေၾကာင္းကို ရွာလို႔ၾကည့္ေက ျပည္တြင္းစစ္ကို တြိပါလိမ့္မယ္
ျပည္တြင္းစစ္ကို ရပ္ပါဖိေလ လြတ္လပ္ရီးကို ပီးပါကတ္မည္
ေတာင္းလို႔မရေက တိုက္လို႔ယူမည္ တိုက္လို႔ယူမည္ --။
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ရခိုင္သားရို႕ အားလံုးအားလံုး ႏိုးထကတ္ဖို႔ အခ်ိန္တန္ဗ်ာယ္
ရခိုင္သားရို႕ အားလံုးအားလံုး ႏိုးၾကားကတ္ဖို႔ အခ်ိန္တန္ဗ်ာယ္
ရာဇ၀င္မွာ စာတင္လို႔ရာ ဟိခေရ
ငရို႕ျပည္ ငရို႕ၿမီ လြတ္ကိုလြတ္ရမည္
ငရို႕ျပည္ကို ငရို႕အုပ္ခ်ဳပ္မည္ --။ ။

"ရခိုင္ျပည္ကို ရခိုင္သားရာ အုပ္ခ်ဳပ္ရမည္။ ဖက္ခြက္တိ လာအုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ လံုး၀အေၾကာင္းမဟိ။"

ရြီးစပ္သူ (သာလွဦး)
April 19, 2017 (ဗုဒၶဴးနိ)

Thursday, March 30, 2017

အစြန္းေရာက္ သတ္ပံုမ်ား

အစြန္းေရာက္ သတ္ပံုမ်ား
=================

စိုက္ေတြၿမိဳ႕သားတေယာက္
အၤက်ီအသိုက္၀တ္လို႔
ကၽြီးေရထမင္းကိုစားလို႔
တြီးယင္းတြီးယင္းလမ္းေလွ်ာက္ပါလတ္စြာ
ေအပိုင္ ခ်ိဳက္ဖို႔ေကာင္းစြာမဟုတ္
ဘီးကို ဖယ္ပါ
ငါ့မီးခြန္းကို ၿဖီပါ
ငါ့ကို ၀ီမဖန္ကဲ့
မလိုအပ္စြာကို ၀ီးပစ္လိုက္
ေအကိစၥ အရီးႀကီးေရ
လုပ္ၿဖိဳက္ေအာင္ လုပ္ပါ
ဆြီးႏြီးတိုင္ပင္ပါ
ဆရာမကို လီးစားပါေရ။

(သာလွဦး)

Friday, March 17, 2017

စတုတၳ ဓည၀တီ


စတုတၳ ဓည၀တီ
===========

ကိုယ့္စာ ကိုယ့္စကားကို တန္ဖိုးမထား
သူမ်ားစကား အငွားရြီးလို႔
ေခါင္းေဆာင္ဆိုၿပီးသနာ
နဖူးမွာ စာကပ္ထားကတ္ေတ --။

မိုးဦးက် တြင္းေအာင္းဖားေခ်တိ
ပုပြင္ ပုပြင္ ျမည္နီကတ္ေတ --။

ေနာက္ကုန္းမွာ တံုးပိုင္းက်ေကလည္းမမွတ္
အရာလည္း မပီကလာ ပီကလာနန္႔
ေယာက္ဖႏြားကို အလကားေက်ာင္းနီကတ္ေတ --။

ယင္းပိုင္ရာ သံေယာင္လိုက္နီကတ္ဖို႔ဆိုေက
ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀၀) ေက်ာ္ေကလည္း
တဖ၀ါး ရြိဖို႔မဟုတ္ --။

အာရီယံ လိုင္သားတက္ ျမက္စားျခေသၤ့
ေဖာ္သီေဖာ္သတ္ အိပ္ရီးမ၀သိမ့္ေရအခါ
ခဲ၀ါတရြီ ၀မ္းအူႏႈတ္စားလားခယင့္ --။

ရခိုင္မဂၢဇင္းတအုပ္ကို စဖြင့္ၾကည့္လိုက္စြာႏွင့္
ထိပ္ဆံုးက အဖြင့္စာမ်က္ႏွာမွာ
ပန္းေဖာ္ဒယြား ျပင္ခံအက်ႌနန္႔ ဆရာႀကီး
ေခါင္းေပါင္းထီးထီးႏွင့္ ငါးဖယ္အယပ္ကို ဘယ္ကခ်လို႔
ျမန္မာက အဘာေခၚေလာက္ေတ --။

ေအပိုင္ေတာ္ေရ ရခိုင္မသား
ဧေကာဇမၺဴ ႏွစ္ဆူမဟိ
ဘုရားခ်ီးတြင္းက် ရွာမရ
ကမၻာႏိုဘဲလ္ဆုကို ရႊီေမာင္းတန္းက်င္သန္ႀကီးတိပိုင္
အရႊားျပတ္ကပ္လို႔ လိုင္ဖင္းမွာ စြပ္ထားဖို႔ေကာင္းေရ --။

စတန္႔လည္းထြင္ လစန္႔ကင္
ခ်ီးထက္ရြံဖို႔ေကာင္းေရ အေကာင္တိ
ကိုယ့္စြာကို ဆရာၾကီးစတိုင္နန္႔
ေအာက္တန္းစား စကားလံုးတိနန္႔လက္ခဲပစ္
ေကာသလမင္းႀကီးအိမ္မက္ပိုင္
ဗူးေခါင္းရီမွာ ျမဳတ္လို႔
ေက်ာက္ဖ်ာ ေပၚေရေခတ္ ျဖစ္နီယာ --။

စတုတၳ ဓည၀တီ
ပဋရီကို ေလာက်ိတ္
အတိတ္ကို စိန္ေခၚနီလီယင့္ --။

(သာလွဦး)(March 5, 2017)(တလႅၤာနိ)

ငပိအိုးငပိအိုး
====

ဇာေလာက္ အမ်ိဳးခ်စ္ေတ ေျပာေျပာ
ဇာေလာက္ ႏိုင္ငံရီးလုပ္လုပ္
ဇာေလာက္ ေတာ္လွန္ရီးလုပ္လုပ္
ဇာေလာက္ လူမႈရီးလုပ္လုပ္
ကိုယ့္စာကို မေလ့လာ
ကိုယ့္စာကို ကိုယ္မရြီး
သူမ်ားစာ အငွားရြီး
က်န္ေရလူမ်ိဳးတိလည္း နားလည္ေယာင္
ဆင္ၿခီဆင္လက္ပီး
အသူတေယာက္ကလည္း အထင္မႀကီး
ယခီးမွာ ယခီး --။

တခါလာလည္း ျမန္မာကို စာသူခိုး
ဘုရားသူခိုး လက္ညႇိဳးထိုး
ကိုယ္ရို႕ခိုးစြာ ကိုယ္ရို႕မသိ
ရခိုင္မဂၢဇင္းတအုပ္ကို လွန္လို႔ဖတ္
မပီကလာ ပီကလာ ခ်ိခ်ီခ်ိခၽြတ္
ပညာဟိက၀ိ နဖူးမွာ စာတိကပ္ --။

ေႁမြေပြးနဲ႔ ရခိုင္ကို ေတြ႕ရင္
ရခိုင္ကို အလ်င္သတ္
သူရို႕တိက ရန္ငါစည္းျပတ္ --။

ေျမေခြးျမန္မာ တတူလာ
ျမန္မာကိုသတ္ ခြီးကိုလႊတ္
(ဗ) ပါေက (ဗူး) ပင္ကိုလည္း ခြတ္
ငါရို႕တိက မျပတ္ --။

ဓည၀တီ ပကၡဒိန္ကို ၾကည့္လိုက္
ခုႏွစ္ရက္ ရက္သတၱတပါတ္
ရခိုင္ပိုင္ေယွာင္ မရြီးတတ္
ပိႏၷဲသီးဒုတ္သတ္ --။

ျမန္မာႏွင့္မတူေယာင္
(မာ) လို႔တမ်ိဳး (ဟထိုး) ေဖ်ာက္
(ဧ့) မွာ ေအာက္ကေပါက္
(နဲ႔) လို႔ တေယာက္ ငါးပါးေမွာက္
အားလံုး ကေရာက္ကေထာက္ --။

ေကာင္းစြာက် အတုမယူ
မေကာင္းစြာက် ဆူပူေျမာက္ႂကြ
ၿခီေထာက္ၿမီမွာ မက်
ရခိုင္သားဗီဇ ရခိုင္ဧက ေဒြးမရ
လူက ႏွစ္ေယာက္ ပါတီက သံုးပါတီ
ဓည၀တီ ေလး၀တီ
ခ်စ္လီညီလီ စည္းလံုးလီ --။

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္က ဒုတိယတန္းသတ္ပံု
ျမန္မာသ႑ာန္ ေျပာင္းျပန္လွန္ ရခိုင္သားလည္းလွန္
ျမန္မာဘုရားမ်က္ဆံျပဴး ရခိုင္သားလည္း ျပဴး
ျမန္မာက (တစ္) ရခိုင္ (တစ္)
အားလံုး ကရစ္ကထစ္ --။

ဂဟဇာ ထခါ ရႊီဘံုထက္မွာ လူးလို႔က်
ငပိအိုးက ဂရင္သီးနံ႔ထြက္ေတ --။

(သာလွဦး)(March 14, 2017)(အဂၤါနိ)

Tuesday, February 28, 2017

ေတာက္ခ်ီးက်

ေတာက္ခ်ီးက်
=========

ရခိုင္စာပီ
အညႇီေလာက
အင္းေပါက္၀မွ
က၀ိသံုးဆူ
ေပၚေတာ္မူသည္
နတ္လူသာထု ေခၚစီေသာ၀္ ---။

တဆူက "မာ"
တဆူက "ဧ့"
တဆူ "နဲ႕"

အထြဋ္တင္
အသွ်င္ႀကီး
သံုးဆူေပါင္းေက
ဗူေဖာင္းၾကီး --။

(သာလွဦး)(March 27, 2017)(တလလၤာနိ)

Tuesday, December 6, 2016

လူပိႏၷဲ


လူပိႏၷဲ
======

မသင့္ျမတ္လို႔
(နဲ႔) လို႔ တလံုး ေထာက္ျပေ၀ဖန္ ---။

မသင့္ျမတ္လို႔
(ဧ့) လို႔ တလံုး ေထာက္ျပေ၀ဖန္ --။

မသင့္ျမတ္လို႔
(မာ) လို႔ တလံုး ေထာက္ျပေ၀ဖန္ --။

ေနာက္ဘိတ္ဆံုးမွာ
ကိုယ္ရာ မုန္းစာခံ --။

ပိႏၷဲသီးကို ဒုတ္ႏွင့္သတ္လို႔ မွည့္ေကလည္း
လူပိႏၷဲကို ဒုတ္ႏွင့္သတ္လည္း မမွည့္ --။

(သာလွဦး)
December 5, 2016 (အၤဂါနိ)။

ရခိုင္သား ဆရာႀကီး


ရခိုင္သား ဆရာႀကီး
=============

ဆရာႀကီး၏ကဗ်ာ
ကာရန္က လွပါ၏ --။

 ဆရာႀကီး၏စာ
ဂႏၱ၀င္ေျမာက္ပါ၏ --။

စာပီရသ ဗဟုသုတ
စြယ္စံုရပါ၏ --။

သို႔ပါေသာ္လည္း
ဆရာႀကီး၏ကဗ်ာ
ျမန္မာပိုင္ပါ --။

အေခ်ခါႀကိဳက္ေကလည္း
အခု မႀကိဳက္လိုက္ပါယာ --။

 ေ၀ဖန္ေက မာန္မပါတန္း
တည့္တည့္ေျပာရေက
စစ္ေတြထုတ္ ရခိုင္မဂၢဇင္းႏွင့္
မဆလေခတ္မွာ
ေစာ္လည္စြာပါရာ ဆရာႀကီး --။

အမ်ိဳးခ်စ္စြာ
ကိုယ့္စကားႏွင့္ခ်စ္လို႔မရလား --။

(မုန္းစာတံုးေခ်)

Saturday, December 3, 2016

ရခိုင္ျပည္

ရခိုင္ျပည္
======

မိုးရီခ်ိန္လက္မ (၂၀၀) ေက်ာ္ရြာၿပီးေက
ရီယွားေရ တိုင္းျပည္ --။

ကိုယ့္စာကို ကိုယ့္စကားႏွင့္မရြီး
သူမ်ားစကားႏွင့္ အငွားရြီးေရ တိုင္းျပည္ --။

ေရႊက်င္ သုဓမၼ ကံဒြါရ
ျမန္မာဘုန္းႀကီးဂိုဏ္းတိ ထြန္းကားေရ တိုင္းျပည္ --။

ေစတီအၿပိဳအပ်က္ႏွင့္
ဘုရားမ်က္ျပဴးေပါေရ တိုင္းျပည္ --။

အျမင္က်ယ္ အာက်ယ္ လူက်ယ္ လူတြင္က်ယ္
(---) က်ယ္တိမ်ားေရ တိုင္းျပည္ --။

ရခိုင္ျပည္မွာနီၿပီးေက
ကုလားခြတ္လို႔
ထြက္ၿပီးရေရ တိုင္းျပည္ --။

အဆိုးထုပ္ႏွင့္
အညႇက္ဆိုးေပါေရ တိုင္းျပည္ --။

အာရီယံဆိုၿပီးေက
အသားမဲေရ တိုင္းျပည္ --။

ဘုရားပဲြမွာ
ခရမ္းသီးဇတ္ကေရ တိုင္းျပည္ --။

ေတာ္လွန္ရီးလုပ္တိုင္း
ဒံုးေပါက္ေဆာက္ေတ တိုင္းျပည္ --။

ရခိုင္ဧက ေဒြးမရ
အမည္နာမမွာ
မင္း႐ူးမ်ားေရ တိုင္းျပည္ --။

လိမၼာျမင္ျပင္း ဆင္းရဲအားရ
ႄကြယ္၀မနာလို ကိုယ့္ထက္သာမႀကိဳက္
အမိုက္ေလးပါး ထြန္းကားေရ တိုင္းျပည္ --။

ပါတီဥကၠဌက
မဲမရေရ တိုင္းျပည္ --။

ဓည၀တီပကၡဒိန္ကို
ျမန္မာနိႏွင့္ထုတ္ေတ တိုင္းျပည္ --။

အမ်ိဳးသားနိတခုတည္းကို
(နိန္႔) (ေန႔) (နိ)
သံုးစိကဲြေရ တိုင္းျပည္ --။

တတိုင္က (နဲ႔)
တတိုင္က (ဧ့)
တတိုင္က (မာ)
ရခိုင္၀ဏၰအကၡရာ ထြန္းကားေရ တိုင္းျပည္ --။

ေက်ာက္စာႏွင့္
ေမ်ာက္စာထြန္းကားေရ တိုင္းျပည္ --။

အတတ္ဆန္းႏွင့္
အခၽြန္းတပ္တိမ်ားေရ တိုင္းျပည္ --။

ျမန္မာ (တစ္) ေက ရခိုင္ (တစ္)
ျမန္မာ (ျပဴး) ေက ရခိုင္ (ျပဴး)
သာလွဦးတိေပါေရ တိုင္းျပည္ --။

ရခိုင္မဂၢဇင္းကို
ျမန္မာပိုင္ေယွာင္ရြီးေရ တိုင္းျပည္ --။

ရခိုင္ျဖစ္ၿပီးေက
ျမန္မာကို မဲပီးေရ တိုင္းျပည္ --။

ျမန္မာစစ္တပ္မွာ
ရခိုင္သား သူရဘဲြ႕ရေရ တိုင္းျပည္ --။

သဇင္
႐ိုးထက္မွာ မပြင့္
တံုးထက္မွာပြင့္ေရ တိုင္းျပည္ --။

ရခိုင္ဘုရင္
ပုဏၰားေခါင္းေပါင္း ေဆာင္းေရတိုင္းျပည္ --။

အိမ္ကထြက္ေတ (Gas) ကို
သူမ်ားတိုင္းျပည္ေရာင္းၿပီးေက
ထင္းႏွင့္ ထမင္းခ်က္ေတ တိုင္းျပည္ --။

ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္ေပါၿပီးေက
ရီအားလ်ပ္စစ္မဟိေရ တိုင္းျပည္ --။

ပင္လယ္လီကို လွ်
၀မ္းပူပူႏွင့္
လီအားလ်ပ္စစ္ထုတ္ေတ တိုင္းျပည္ --။

ႏြီခါ ရီခမ္း
မိုးခါ ရီႀကီးေရ တိုင္းျပည္ --။

လူဂတံုးႏွင့္
ေတာင္ဂတံုးေပါေရ တိုင္းျပည္ --။

သစ္ပင္ကို ခြတ္
ျပန္မစိုက္တတ္ေတ တိုင္းျပည္ --။

ပင္လယ္ကမ္းစပ္မွာ မြီးၿပီးေက
ထိုင္းဘုတ္မွာ
ငါးဖမ္းလုပ္ေတ တိုင္းျပည္ --။

(ဖက္ခြက္) ကို
(ေယာက္ဖ) ေခၚေရ တိုင္းျပည္ --။

(ဗခ်ီး) က
(ယခီး) လို႔ ေခၚေရ တိုင္းျပည္ --။

"ေျမေပြးနဲ႔ရခိုင္ေတြ႕ရင္
ရခိုင္ကို အလ်င္သတ္"
"ေျမေခြးျမန္မာ တတူလာ
ျမန္မာကိုသတ္ ခြီးကိုလႊတ္"
"(ဗ) ပါေက (ဗူး) ပင္ကိုလည္းခြတ္"
ေလွာင္ၾကက္အခ်င္းခ်င္း
အိုးမဲသုတ္ ခြတ္နီကတ္ေတ တိုင္းျပည္ --။

ဇႏၷ၀ါရီလ (၁) ရက္ "ရခိုင့္ေတာ္လွန္ရီးနိ" က်
က်င့္ပကတ္ဖို႔ သတိမရ
ဒီဇင္ဘာလ (၃၁) ရက္ "လဒမိႈင္နိ" က်
အျခင္းႀကီးခ် ငိုကတ္ေတ တိုင္းျပည္ --။

ဆုတ္လျခမ္း
ေလးျခမ္းျခမ္းေရ တိုင္းျပည္ --။

ဘုရားေရာက္ေတဆိုၿပီးေက
ကရားငါးပါးေမွာက္ေတ တိုင္းျပည္ --။

"သာကီ၀င္" လို႔
ဘ၀င္ျမင့္ၿပီးေက
ေအာက္ၿခီလြတ္ေတ တိုင္းျပည္ --။

၀ါးလံုးေခါင္းထဲက
လပေရ တိုင္းျပည္ --။

ျခင္ေထာင္ထဲက
ပစိကိုက္ျပ လွ်ာထုတ္ျပ
လက္သီးဆုတ္ျပ သြားၿခဲျပ
ေမ်ာက္ေျခာက္ တိုင္းျပည္ --။

တြင္းေအာင္းဖား
အသံေၾကာင့္သီေရ တိုင္းျပည္ --။

မမႏွင့္ႏံႈးရန္ျဖစ္
မဆီမဆိုင္ ပရံလူကို
အမိအဖႏွင့္တရစ္ တိုက္ခိုက္
ေအာက္တန္းစားတိလည္း ဟိေရ တိုင္းျပည္ --။

ငါ၏ဇာတိ
ငါမြီးဖြားရာ
ျပႆနာစု မလာဥ တိုင္းျပည္ --။

(ရခိုင္ျပည္)
ဇႏၷ၀ါရီ (၁) ရက္ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ရီးနိကို မက်င့္ပ။ ဒီဇင္ဘာ (၃၁) ရက္ ၂၀၁၆ လဒမိႈင္နိအႀကိဳ ရြီးစပ္သည္။ :)

ရခိုင္သမ ဆရာမ


ရခိုင္သမ ဆရာမ
==========

ဆရာမ၏ကဗ်ာ
ကာရန္က လွပါ၏ --။

ဆရာမ၏စာ
ဂႏၱ၀င္ေျမာက္ပါ၏ --။

စာပီရသ ဗဟုသုတ
စြယ္စံုရပါ၏ --။

သို႔ပါေသာ္လည္း
ဆရာမ၏ကဗ်ာ
ျမန္မာပိုင္ပါ --။

အေခ်ခါႀကိဳက္ေကလည္း
အခု မႀကိဳက္လိုက္ပါယာ --။

ေ၀ဖန္ေက မာန္မပါတန္း
တည့္တည့္ေျပာရေက
စစ္ေတြထုတ္ ရခိုင္မဂၢဇင္းႏွင့္
မဆလေခတ္မွာ
ေစာ္လည္စြာပါရာ ဆရာမ --။

(မုန္းစာတံုးေခ်)

ငါးကင္


ငါးကင္
=====
ငါးသတၱ၀ါ
အစာကိုရာ ျမင္
မွ်ားကို မျမင္
မၾကာခင္
ငါးကင္ျဖစ္လိမ့္ အလ်င္ --။

(သာလွဦး) December 2, 2016 (ေသာႂကၠာနိ)။

ငါ၏အဘိဓမၼာ (၂)

ငါ၏အဘိဓမၼာ (၂)
=========
အေနာက္တိုင္း အဘိဓမၼာမွာ
အသက္ (၄၀) မွ လူ႔ဘ၀စ --။

ငါ့အဘိဓမၼာမွာ
အသက္ (၆၀) ထိ လူ႔ဘ၀မစ --။

ကုန္လြန္ခေရ ကာလ
အရည္မရ မဖတ္မရ --။

သကၠရာဇ္ရာႀကီး
သၤခ်ိဳင္းႏွင့္ရာနီး
အေကာင္ႀကီးလို႔ အလီးမစီး --။

(သာလွဦး) December 2, 2016 (ေသာႂကၠာနိ)

ငါ၏အဘိဓမၼာ

ငါ၏အဘိဓမၼာ
===========

သင္၏အဘိဓမၼာမွာ
God is Love.
ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းမိတၱာျဖစ္ေတာ္မူ၏ --။

ငါ၏အဘိဓမၼာမွာ
Love is God.
ခ်စ္ျခင္းမိတၱာသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ --။

သင္၏အဘိဓမၼာမွာ
Might is Right.
အင္အားသည္ အမွန္တရား --။

ငါ၏အဘိဓမၼာမွာ
Right is Might.
အမွန္တရားသည္ အင္အား --။

(သာလွဦး)
December 2, 2016 (ေသာႂကၠာနိ)။

Sunday, September 18, 2016

ၾကက္မ

ၾကက္မ
====

တန္းထက္က ၾကက္မ
မာနက ေထာင္ေထာင္
ညည့္သိုင္ေခါင္မွာ
အေတာင္ကို ဘုန္းဘုန္းခတ္
အီကရီးအီးမတြန္တတ္
ေအာက္အီးအီးအြတ္ --။

ညည့္ဦးယံမွာ
အသံၿပဲၿပဲ အာေခါင္ကဲြေက
ခဲ၀ါကိုက္ဆဲြလားဖို႔ေယ --။

(သာလွဦး)(၇၇) ႀကိမ္ေျမာက္ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမနိ။

သူ႔ကၽြန္မခံ

သူ႔ကၽြန္မခံ
=======

Graddock, Get Out!!!
ရဲရဲေတာက္ေတ မီး
ရခိုင္သြီး --။

ေၾကာက္မႊီးတမွ်င္ တပင္မဟိ
၀ံသာႏုရကၡိတ --။

တရားေဟာေက အဖမ္းခံ
ထြက္ကထြက္ေက တရားေဟာ
သြီးကေျပာေရ စကား --။

ႀကီး႐ုပ္မွာ ရညႇိတက္နီေကလည္း
ရပ္ေစာက္ရပ္လို႔
ဖက္ခြက္နယ္ခ်ဲ႕အစုတ္ပလုတ္ကို ေတာ္လွန္ဖို႔
ကနိထက္ထိ တရားေဟာနီပါသိမ့္ေရ --။

(သာလွဦး)(၇၇) ႀကိမ္ေျမာက္ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမနိ။

Friday, September 9, 2016

ဘ၀ကၽြန္


ဘ၀ကၽြန္
=====

ဦးဥတၱမနိ
ထိန္႔ထိန္႔ႀကိဳးလားေအာင္
ရခိုင္သားတိ က်င္းပကတ္ --။


မ်ိဳးဆက္သစ္တိ အနာဂါတ္
ဆရာႀကီးတိ ကဗ်ာစပ္
ဦးဥတၱမစိတ္ဓါတ္
အထြဋ္တျမတ္
အေခ်တိက ကဗ်ာရြတ္
ေအာက္အီးအီးအြတ္ --။

(သာလွဦး)
(၇၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမနိတြင္ အမွတ္တရစပ္ဆိုသည္။

Sunday, September 4, 2016

Online ထက္က အခ်စ္

Online ထက္က အခ်စ္
================

အသဲနစ္ေအာင္ခ်စ္ေတ
ခ်စ္ေကလည္း မျဖစ္ႏိုင္ဗ်ာယ္ --။
ဆံပင္ျဖဴေအာင္
အသူေစာင့္နီႏိုင္ဖို႔လဲ
လင္ယူလားခေကလည္း
ၾကည္ျဖဴပါေရ --။

လာခ်င္ေကလည္း
လာလို႔မရေရ ဘ၀
စစ္အစိုးရ ျပဳတ္မက်သိမ့္
ဒီမိုကေရစီလည္း မရသိမ့္ေရ ေခတ္မွာ
ငါ႐ို႕ႏွစ္ေယာက္ၾကား
ႏိုင္ငံျခားထားေရ --.။

အခု မင္း လံုး၀ ေပၚမလာ
စိတ္နာ လားခယာ ထင္ေရ --။

ေယေကလည္း
အသစ္ပို႔တင္ျခင္းမဟိေရ
မင္းေထာင္ထားခေရ Blog ထက္က
မင္းကဗ်ာ မင္းစာ
ဟာသေခ်တိကို
ညိတိုင္း လားလားခိုး္ဖတ္ျဖစ္ေတ
မင္းကို သတိရလို႔ ---။

(သာလွဦး) (August 18, 2016)(Thursday)(ကသစ္ဗုဒၶိနိ)

Wednesday, August 17, 2016

ေမ်ာက္ေခ်တိ


ေမ်ာက္ေခ်တိ
=========

ေမ်ာက္က
ပတုန္းမေပ်ာက္ပဲ လူမျဖစ္ --။

ထိုနည္းတူစြာ
ကၽြန္လကၡဏာ မေပ်ာက္ပါပဲ
အာရီယံမ်ိဳး မျဖစ္ႏိုင္ --။

ဖုလံုးဖုလံုး ပတုန္းဖားဖား
ကုန္းကုန္းကားကား လူသားမဟာ
နဖူးစာမွာ စာရြီးပါ၏
ေမ်ာက္ေခ်တိ --။

(သာလွဦး)(ကဗ်ာေဟာင္း)Sunday, August 14, 2016

ရခိုင္စာပီေလာင္း


ရခိုင္စာပီေလာင္း
===========

အတတ္ဆန္းလို႔
ဖင္ခၽြန္းက ထိုင္ခ်လိုက္ေတခါ
ရခိုင္သားမွာ
ေလာင္းေပါက္လားခယာ --။

ႏွာေခါင္းခ်ီးတထြီးႏွင့္
ႏွာခါင္းႀကီးက
ဖင္ခၽြန္းအေပါက္ကို
ဒံုနာ ပိႆာျပတ္ထီးလို႔ မႏိုင္ --။

တက္ပဲ့ကိုင္က ယစ္နီေရခါ
နားရြက္ႀကီးက
ခ်င္ဆီရြက္တိုက္
မရြိ --။

ေနာက္နိမိုလင္းလို႔
မ်က္စိဖြင့္ၾကည့္လိုက္ေတအခါ
မိုးထေစာေစာ
ေခ်ာင္းနားကို ရီခပ္ဆင္းလာေရ
ကိုယ့္မယားကို
"ယာ ေအရြာက မမ
ငါ့ မယားႏွင့္ ေကာင္းေကာင္းတူေရကာ" လတ္ --။

ရခိုင္စာပီခရီး
ဖင္ခၽြန္း ႏွာခါင္းႀကီး နားရြက္ႀကီး
ခရီးလားေရပိုင္
တိုးလို႔ မရြိ
ဆရာ့ဆရာတိ
ခ်င္ဆီ ပ်င္လီကတ္ပါဖိ --။

(သာလွဦး)(August 14, 2016) (တလဂၤုနီနိ)

Sunday, August 7, 2016

ရခိုင္ဧက ေဒြးမရ

ရခိုင္ဧက ေဒြးမရ
=========

တတိုင္က (၏) တတိုင္က (ဧ့)
တတိုင္က (မွာ) တတိုင္က (မာ)
အလွပလွ ရခိုင္စာ

ျဗန္းစိကာရ က်မိက်ရာ ---။

ဆရာ့ဆရာႀကီးတိကလည္း
အတတ္ဆန္းလိုက္ေတနန္႔
အလွပလွ ဖင္ခၽြန္းတိက်ည္းယာ --။

ေကာင္းစြာက် အတုမယူ
မေကာင္းစြာက် ဆူပူေျမာက္ႂကြ
ၿခီေထာက္ ၿမီမွာမက်
ဟကၠရီက် ရခိုင္သား၏ဗီဇ
ရခိုင္ဧက ေဒြးမရ --။

(သာလွဦး)(August 6, 2016)(စနီနိ)

ငုတ္တို

ငုတ္တို
=====

ခဲ၀ါပတုန္းျပတ္
သူမ်ားကိုလွည့္ပတ္
ပတုန္းျပတ္မွ လွေရလတ္ --။


(သာလွဦး)(August 7, 2016)(တလဂၤုနီနိ)

Tuesday, July 12, 2016

ဆာကီး (2)


ဆာကီး (2)
======

သတ္ပံုဖ်က္လို႔
က၀ိမျဖစ္ --။

ကရစ္ကထစ္
လဒထိပ္ပိုင္
အထစ္အထစ္ --။

(သာလွဦး)(January 23, 2016)(အဂၤါနိ)

Monday, July 4, 2016

ဆာကီး


ဆာကီး
=====

တဟုတ္ေခ်ေတာက္ၿပီး
ေပ်ာက္လားခေက
ေကာက္႐ိုးမီးေယွာင္ျဖစ္ဖို႔ေယ --။

(သာလွဦး)

Monday, June 27, 2016

စာပီ၏အညႇီအေဟာက္ (မာ၊ ဧ့၊ နဲ႔)


စာပီ၏အညႇီအေဟာက္ (မာ၊ ဧ့၊ နဲ႔)
==================
ႏိုင္ငံရီးမွာ သစၥာေဖာက္
မ်ိဳးခ်စ္သူရဲေကာင္း တံဆိပ္ခတ္လို႔ --။

စာပီမွာ အညႇီအေဟာက္
ပါရဂူ က၀ိ ပညာဟိ ဂ်ီ၀ါဂ်ီ၀ိ
နဖူးမွာ စာတိကပ္လို႔ --။

(သာလွဦး) (June 27, 2016)(တလလၤာနိ)

Saturday, June 25, 2016

ေခတ္ယုတ္

ေခတ္ယုတ္
=======

ငါးစိမ္းသည္မ ပါးစက
ဂရင္သီးနံ႔ မႊီးေရ ---။

(သာလွဦး)

January 8, 2016 (ေသာက္ၾကာနိ)
 

Sunday, May 29, 2016

ရိုးလွသႏၱာ

ရိုးလွသႏၱာ
=======

ရိုးလွသႏၱာ အညွာအနီနန္႔
ပြင့္ဖပ္ျဖဴေရ
ရခိုင့္ေအာင္လံေတာ္ကို
ေဖာ္က်ဴးနီစြာျဖစ္ေတ --။

ၿမီထက္မွာ ႂကြီရာက်ေကလည္း မႊီးေရပန္း
နမ္းသင့္နန္းထိုက္ ပန္းစစ္စစ္ --။


သဇင္က
ေညႇာ္၀င္လားခယာ --။

(သာလွဦး)

Saturday, February 6, 2016

ေလာကုတၱရာ တံငါသည္


ေလာကုတၱရာ တံငါသည္
=============

ေလာကီအေရး ငါႏွင့္မဆိုင္ဆိုပ်ာ
ရီငတ္နီေရ အေခ်တိကို
ရီမတိုက္ပဲ
ဥေပကၡာတရားႏွင့္ သေယာဇဥ္အကုန္ျဖတ္
ဟိသမွ်ရီ ၿခီမ်က္စိေခ်ေလာက္ကို
အိုင္ပစ္ပိုင္ ပစ္နီကတ္ေတအခါ
ဇာေလာက္မၾကာ
အိုင္ထဲမွာ ရီခမ္းလားေသာ္
ဖမ္းလို႔ရစြာက ငါး
နိဗၺာန္ကား မဟုတ္ --။

ပယိုင့္ၿမႇံဳးမွာ
ငါခံုးမေခ်တိ
ပတုန္းေခ် လႈပ္လႈပ္လႈပ္လႈပ္
ပါးစေခ် ေဖာ္သီေဖာ္သတ္
ဖုတ္လို႔စားစား ကင္လို႔စားစား
ဟင္းရည္ေသာက္လို႔ စားစား
အားဟိေက အာပါတ္မသင့္
၀မ္းေခ်ၾကင့္ၾကင့္ၾကင့္ၾကင့္----။

ငါးစရိုင့္ခ်ပူေခ်တေကာင္
အစူးမ်ားလိုက္ေတနန္႔
ငါးေၾကးစူးေက တဖ်ားအီးေရ
ဖားထင္လို႔ ေယာင္မွားၿပီးေက
ပက်င္းကိုတခ်က္ မစားမိပါစီကဲ့
ငယက္ေခ်ကို ျပာမွာခ်ေယွာင္
ဂြင္ခ်င္း နိဗၺာန္ေရာက္လားဖို႔ေယ --။

(သာလွဦး)(February 3, 2016)(Tuesday)(အၤဂါနိ)

Tuesday, February 2, 2016

ေမ်ာက္စာ


ေမ်ာက္စာ
======

တေယာက္က (ဧ) မွာ ေအာက္ကေပါက္
တေယာက္ (မွာ) မွာ ဟထိုးေဖ်ာက္
ေက်ာက္စာထက္ဆိုး
ေမ်ာက္စာလို႔တမ်ိဳး ေပၚလာျပန္ဗ်ာယ္ --။

(သာလွဦး)(February 2nd, 2016)(Tuesday)(အၤဂါနိ)

အတၱ၀ိပႆနာ

အတၱ၀ိပႆနာ
=========

ေလာကုတၱရာ ကန္ရီျပင္မွာ
ေမာဟဖံုးလႊမ္း
မိုးရီခမ္းေသာ္
မဲတုတ္ေကရာလည္း က်မန္း
ႏွစ္ျခမ္းကဲြပ်ာ
ၾကာပန္းလည္း ႄကြီ
ၾကာပင္လည္း ညႇိဳး
ႏြီေခါင္ေခါင္မွာ နီပူထိုးေက
ငရဲအိုး ---။

(သာလွဦး)(February 2nd, 2016)(Tuesday)(အၤဂါနိ)

မိုးရီ = မိတၱာ
ၾကာပန္း = နိဗၺာန္
ၾကာပင္ = ဘ၀

Saturday, January 30, 2016

နိဗၺာန္


နိဗၺာန္
====

ျမက္ထြင္ ရီေလာင္း
ႏွစ္ခုေပါင္း
လားေၾကာင္းျပည္နိဗၺာန္ ---။

(သာလွဦး) (January 30, 2016)(Saturday)(စနီနိ)

Monday, January 4, 2016

ေမ်ာက္ငိုသီး (၂)


ေမ်ာက္ငိုသီး
======

ေတာ္လွန္ရီးသည္ကား
ကြန္ပ်ဴတာရွိမွာ
ေမ်ာက္ေအာ္ေယွာင္
ေအာ္၍ရေသာအရာမဟုတ္
လက္တြိလုပ္ရေသာ
အလုပ္ျဖစ္သည္ --။

ျခင္ေထာင္ထဲက
လက္သီးဆုပ္ျပ
ပစိကိုက္ျပ လွ်ာထုတ္ျပ
မ်က္စိျပဴးျပ သြားၿခဲျပ
ဇာႏွင့္တူနီယာလဲ
ေမ်ာက္ေခ်ႏွင့္တူနီယာ --။

သတိ
လက္တြိမလုပ္ပဲ
အလကားရတိုင္း ခ်င္ဆီ
လီဟိသရိရာ ေအာ္နီဖို႔ဆိုေက
အမ်ားမၾကာ
လိပ္ေခါင္းထြက္ဖို႔ေယ ---။

(သာလွဦး) (January 4, 2016)(တလလၤာနိ)။

သူ႔ကၽြန္မခံ


သူ႔ကၽြန္မခံ
======

အို .. ရဲရင့္ေသာ အာရီယံအေပါင္း
လာ လက္ခ်င္းဆက္ကတ္ေလာ --။

လြတ္လပ္မႈ ကၽြီးေအာ္သံႏွင့္အတူ
ငါ႐ို႕၏ရခိုင့္ေအာင္လံေတာ္ကို
အျမင့္မားဆံုး လႊင့္ထူကတ္ေလာ --။

ငါရို႕၏အဖရခိုင္ျပည္ႀကီး
သီးျခားလြပ္လပ္ရီးအတြက္
သြီးေခ်ာင္းစီးေကလည္း
စီးလီပတ္စီဖိ --။

ဖက္ခြက္တိ အုပ္ခ်ဳပ္နီသရိ
ငါ႐ို႕တိ အတိဒုကၡ
ဆင္းရဲခံနီကတ္ရဖို႔
ေခါင္းငံု႔ခံနီလို႔ မျဖစ္ --။

ငံု႔ခံသည္းခံလို႔
အံႀကိတ္တက္ေခါက္နီဖို႔တက္စား
တမိန္႔ခံ တသံတည္း
ဆူနာမီတည္းဟူေသာ ရီလိႈင္းပမာဏျဖင့္
ဖက္ခြက္တိကို အစိုင္တံုး
အမ်ိဳးျဖဳန္းပစ္ကတ္ရဖို႔ --။

အာရီယံတိ စိုက္ပ်ိဳးစြာကို
ဘာေဘးရီးယန္းတိ ရိတ္သိမ္း
ငါ႐ို႕တိ နဖူးကေခၽြး ၿခီမက်ေအာင္
စုထားေရ ရိကၡာတိကို
ေဘာက္သာဆိုးတိက လာခိုးစား
ရာဇ၀င္႐ိုင္းလိုက္ေတ --။

ၿခီမ်က္စိေလာက္ ေဇာက္မဟိ
ေစာက္ဆိုးတိကို
လိုင္စိဖ်စ္သတ္ပစ္ရဖို႔ --။

ခိုးစားေရ
ခဲ၀ါထက္ ညႇက္ေတ ဖက္ခြက္တိကို
ေျမေခြးျမန္မာ တတူလာ
ျမန္မာကိုသတ္ ခြီးကိုလႊတ္
(ဗ) ပါေက (ဗူးပင္) ကိုလည္း ခြတ္
ျပတ္သားကတ္ရဖို႔ --။

သတ္မေတာ္ကို
ၿဖိဳခဲြပစ္ရဖို႔ --။

ေလးဟပ္ယိုင္လို႔
ၿပိဳဖို႔ကန္နီေရ မဆမအိမ္ကို
ေက်ာက္ကန္ပစ္ရဖို႔ --။

အလွပလွ
ဖက္ခြက္တိက
အဆီယက္လို႔
လိုင္သားတက္နီကတ္ေတ --။

ေဒါင့္မက်ိဳး မုဒိမ္းသူခိုးတိကို
ရခိုင္ျပည္သူအေပါင္း
လက္ေခါင္းခတ္ စံဂိုးခတ္လို႔
ေမာင္းထုတ္ကတ္ရဖို႔--။

တရိတရိႏွင့္ တိုက္စားပစ္ေက
တနိတလံ ျပည္ပုဂံ
ခံႏိုင္ခန္႔လား --။ ။

(တိုက္ပဲြ၀င္ ရဲေဖာ္တဦး)
ေအာက္တိုဘာလ (၁၀) ရက္၊ စနီနိ၊ 2015

Thursday, December 31, 2015

ပေဟဠိ


ပေဟဠိ
=====

ဖဲြ႕ႏဲြ႕လို႔ ေခၚစီလို
ခ်ိဳယီး ခ်ိဳယီး --။

ခၽြဲႏဲြ႕လို႔ ေခၚစီလို
ခ်ိဳယီး ခ်ိဳယီး --။

ခ်ိဳယီး ခ်ိဳယီး
အစံႏိုသည္
အလြန္ရြံဖို႔ေကာင္း၏တည္း --။

(သာလွဦး)

Wednesday, December 30, 2015

"ဧ့"

"ဧ့"
===

အသင့္ကဗ်ာ
စာဖတ္လွ်င္
ရင္မွာ အန္ခ်င္ပါလတ္ေတ --။

(ေ၀ဖန္သူ)


Saturday, December 26, 2015

သရက္သီးသနပ္

သရက္သီးသနပ္
========

သီနတ္ကိုင္ထားၿပီးသနာ
ေတာ္လွန္ရီးနိကို က်င့္ပ၀န္႔ေရ သတၱိမဟိေက
ေမာင္းေမာင္ကိုင္ထားစြာက
လက္သုပ္သုပ္စားေရ
မဆမဆိုင္က
သရက္သီးသနပ္လား ---။

သာလွဦး (December 26, 2015)(စနီနိ)

Friday, December 25, 2015

ဥာဏ္ေကာင္းသူမ်ား

ဥာဏ္ေကာင္းသူမ်ား
===========

ရန္ကုန္ေရာက္စြာ
တပါတ္ေတာင္မျပည့္သိမ့္ --။

"လက္ခုတ္သီး" လား၀ယ္လူက
"ေသာ့ခေလာက္" ျဖစ္ --။

"ဂယိုင္သီး" ႀကိဳက္ေတလူက
"မာလကာသီး" ျဖစ္လာ --။

"ဆရာ" ကို "ဆယာ" လို႔ေခၚ
"ယေကလဲ့" ကို
"ဒါေပမဲ့" ေျပာ
"အဖ" ကိုပင္
"အမိလင္" လို႕ေခၚခ်င္လူတိ
"ေကာက္စရီ" ကိုမိလို႔
"ေဗဒါ" ကိုခ်စ္တတ္လာ
"လႊ" ကို "သႊ်" ထြက္ခါထြက္
ခလုန္႔သတ္စြာ
"အမေလး" လို႔ေယာင္
ေျပာရေက
နားရွက္ေတ --။

(၀ရင္းတုတ္)
(July 4, 2005) (တလလၤာနိ)။

ခ်ခေရာ္သတ္

ခ်ခေရာ္သတ္
========

(သည္) ကို မေျပာင္း
(၏) ကို ေျပာင္း
ကေကာင္းေတာ္တတ္
ခ်ခေရာ္သတ္ --။

(သာလွဦး)

Thursday, December 24, 2015

ေမာင္ဖက္ခြက္ မဖက္ခြက္

ေမာင္ဖက္ခြက္ မဖက္ခြက္
=============

ရခိုင္ကိုခ်စ္
ရခိုင္စကားႏွင့္ခ်စ္
ဖက္ခြက္စကားႏွင့္ ခ်စ္ျပမနီကဲ့ --။

ရခိုင္ကိုခ်စ္
ရခိုင္သြီးႏွင့္ခ်စ္
ဖက္ခြက္သြီးႏွင့္ ခ်စ္ျပမနီကဲ့ --။

ဖက္ခြက္စကားေခ် ႄကြိလို႔
ဖက္ခြက္ကပင္ အဖေခၚရေလာက္ေအာင္
ဖက္ခြက္ထက္ ညႇက္ေတ
ဖက္ခြက္စိတ္ဓါတ္ႏွင့္
ဖက္ခြက္အက်င့္ကိုက်င့္
ဖက္ခြက္ပိုင္ေယွာင္ ေတြး
ဖက္ခြက္ပိုင္ေယွာင္ ရြီး
ဖက္ခြက္အမြီဆိုးတိကို
ဖက္တြယ္မနီပါကဲ့ဖိ ဆရာႀကီး ဆရာမႀကီး --။

ဖက္ခြက္ကိုပင္
ခပစာတင္ --။

ဖက္ခြက္ကို ယက္
ခြီးထက္ ညႇက္ --။

ဖက္ခြက္ကို တိုး
ခြီးထက္ဆိုး --။

(ေမာင္ထိုးကန္း)

ဆရာသို႔ (၂)


ဆရာသို႔
======

လက္တဆစ္ေလာက္ အသိဥာဏ္ေခ်ႏွင့္
ဆရာကို အလိုက္ေခ်ာင္း အငိုက္ေခ်ာင္း
ေျမာင္းက်လားေအာင္
ေနာက္က ေက်ာက္ကန္ပစ္လိုက္ကတ္ေတ
သစၥာေတာ္ခံ လူယံုေတာ္တစု
အႀကံပက္စက္ ၿခီမ်က္စိေလာက္
ေဇာက္မနက္ေတ လူတိ --။

ငါ့ဖို႔ တခုတည္းကိုရာ သိ
ငါ အမတ္ျဖစ္ရေက က်ီ
အမတ္လစာေခ်
ႏွစ္ျပားတစိကိုမက္
ႏြားပိုင္ တာယက္လို႔
လိုင္သားတက္နီကတ္ေတ --။

ဆရာ့ကို မာန္ေအာင္ကၽြန္းကို
ပို႔ပစ္လိုက္ကတ္ေတ --။

အားလံုးကို မဆိုလိုပါ
မာန္ေအာင္ကၽြန္းမွာ
လူတခ်ိဳ႕က ရခိုင္ျဖစ္ၿပီးသနာ
ျမန္မာစိတ္၀င္နီကတ္ယာ
1990 ခု ရြီးေကာက္ပဲြမွာလည္း
ျမန္မာကိုရာ မဲပီးခကတ္ေတ
ယင္းခ်င့္ကိုရာ ၾကည့္ပါလီဖိ --။

ေလးႏွစ္ေလာက္က သည္းခံလိုက္ပါ
တပတ္ျပန္လည္ပါလိမ့္မည္
သံမဏိစိတ္ဓါတ္မွန္
ေခါင္းငိုက္မက် ဦးမညြတ္
မသီမခ်င္းခြပ္တတ္ေတ စာမရီစိတ္ဓါတ္ --။

သကၠရာဇ္ (2020) ရြီးေကာက္ပဲြမွာ
ေျမာက္ဦးကို လာလတ္ပါ
ေျမာက္ဦးမွာ လာရပ္ပါ
ဆန္႔က်င္၀န္႔ေရ အေကာင္
ကန္႔ကြက္ေတ အေကာင္တိဟိေက
တခ်က္ ၾကည့္ကတ္မည္ --။

ဘူမိနက္သန္ၿမီက ၀မ္းေျမာက္စြာျဖင့္
လက္ကမ္း ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါသည္
ရခိုင္ျပည္ကို
ရခိုင္သားရာ အုပ္ခ်ဳပ္ရမည္
ဖက္ခြက္တိ
လာအုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ အေၾကာင္းမဟိ --။ ။

သာလွဦး (ေျမာက္ဦး) December 24, 2015 (ကသစ္ဗုဒၶိနိ)။

Tuesday, December 15, 2015

ဇႏၷ၀ါရီလ (၁) ရက္နိ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ရီးနိအားႀကိဳဆိုျခင္း (၂)


ဇႏၷ၀ါရီလ (၁) ရက္နိ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ရီးနိအားႀကိဳဆိုျခင္း (၂)
==========================================

ဒီဇင္ဘာ (၃၁)
ရခိုင္သားလဒမိႈင္နိကို
အမိမွာ ေနာက္လင္ရေယွာင္
ေပ်ာ္ႀကီးက် က်င့္ပ
တတိုင္က ကခါက ခုန္ခါခုန္
အလွပလွ ဘံုေပ်ာက္ --။

ေတာ္လွန္ရီးလုပ္ေတဆိုၿပီးသနာ
ရခိုင့္ေတာ္လွန္ရီးနိက်
က်င့္ပကတ္ဖို႔ သတၱိမဟိ
ဖံုျပာျပာႏွင့္ လဒမိႈင္မွ်က္ႏွာတိကို
မၾကာခင္ ျမင္တြိရဖို႔ယာ --။

ႏွစ္သစ္ကို
ေတာ္လွန္ရီးႏွင့္မႀကိဳ
အသုဘ မသာခ်ေယွာင္
အျခင္းႀကီးခ်ငိုလို႔
အသူတေယာက္ကလည္း မသနား
ျပင္ကၾကည့္လို႔
၀ိုင္းဟားနီကတ္ယင့္ --။

တကမၻာလံုးသားက
ႏွစ္သစ္ကို မဂၤလာႏွင့္ႀကိဳ ခ်ိန္မွာ
ရခိုင္သား ငေယာင္းဖလာတိက
အမဂၤလာႏွင့္ႀကိဳလို႔
ၾကက္သေရတံုးလိုက္ေတ --။

ဇႏၷ၀ါရီလ (၁) ရက္ ႏွစ္ဆန္းတရက္ မဂၤလာမိုးထက္မွာ
ရခိုင့္ေတာ္လွန္ရီးနိကို
ကမၻာထိန္႔ထိန္႔ႀကိဳးလားေအာင္
ေအာင္စည္ေအာင္ေမာင္းတီးလို႔
လက္ေခါင္းေျဖာင္းေျဖာင္းခတ္လို႔
ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲ က်င့္ပကတ္မည္
ဂုတ္က်ၿပီးသနာ လဒမိႈင္ မိႈင္မနီကတ္ကဲ့
သတၱိဟိေက ထြက္ပါလတ္ကတ္ လူရို႕ --။

(သာလွဦး)(December 15, 2015)(အဂၤါနိ)။

ေခ်ာ္က်

ေခ်ာ္က်
=====

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္က
ဒုတိယတန္းသတ္ပံု --။

ပါရဂူႀကီးက
ခ်ိဳယီး --။

သုေတသီႀကီးက
ျမန္မာ --။

တည့္တည့္မက်
ေခ်ာ္က် --။

(သာလွဦး)(December 15, 2015)(အဂၤါနိ)။

ေရႊေမာင္းတန္းက်င္သန္ႀကီးမ်ားသို႔ (Second Version)


ေရႊေမာင္းတန္းက်င္သန္ႀကီးမ်ားသို႔
=========================

ႏိုင္ငံရီးစကားေျပာခ်င္ေက
ႏိုင္ငံရီးထဲ ၀င္လုပ္ --။

ေတာ္လွန္ရီးစကားေျပာခ်င္ေက
ေတာ္လွန္ရီးထဲ ၀င္လုပ္ --။

ႏိုင္ငံရီးထဲကိုလည္း မ၀င္ရဲ
လူႀကီးလူက်ယ္ ႏိုင္ငံရီးစကားေျပာလို႔
ေတာ္လွန္ရီးလည္း မလုပ္ရဲ
လူႀကီးလူက်ယ္ ေတာ္လွန္ရီးစကားေျပာလို႔
Facebook ထက္မွာ
က်င္ကြင္းျပနီကတ္ေတ --။

ေတာ္လွန္ရီးကြင္ထဲေရာက္ေက
စီးပြားရီးကို အေၾကာင္းျပ
ယနာနာႏွင့္ ထြက္ၿပီးပါလတ္ကတ္ေတ --။

အေမာင္ရခိုင္သား
စကားႀကီးေက လူမယံု
(------) ေက
ခြီးမစား ---။

(သာလွဦး) (Second Version)

Tuesday, December 8, 2015

စုတ္ပီစုတ္ပက္

စုတ္ပီစုတ္ပက္
========

ဆရာဇီးယို
တပည့္ယိုသည္
ဇီးယိုဆရာမ်ားလတၱံ႕ --။

(သာလွဦး)
December 8, 2015, အဂၤါနိ။

Wednesday, October 21, 2015

ဌကၠဥ (ငွက္ကအု)

ဌကၠဥ (ငွက္ကအု)
============

သူရဲေကာင္းျဖစ္ဖို႔လားလို႔
တခ်က္အာဏာသိမ္းၾကည့္ခီမွာ
သစၥာေဖာက္လို႔ လူတိကသမုဒ္
ေကာင္းေကာင္း ဒုကၡရာ မနား --။

လက္ေအာက္ငယ္သားတိကလည္း
တစိေခ်လည္း မလိမၼာ
ကၽြဲထက္ညႇက္ေတ
အခ်င္းခ်င္ခတ္လို႔ ေဘးအူပြင့္
လစန္ကင့္လားစြာတိကလည္း မနည္း --။

သံုးရာေက်ာ္လက္နက္
ေမာင္းတုန္းျဖဳတ္လို႔ အလင္း၀င္လားခကတ္ေက
ဘသားႀကီးမွာ မီးမႈတ္ဖို႔
ေျပာင္းက်ိဳင္တိရာ က်န္ေရ
လီေသနပ္ႏွင့္ တာျဖစ္
စစ္တိုက္ဖို႔ ရယင့္ --။

ေပြသာကုန္ရိကၡာျပတ္
ဓျမတိုက္စားခီျပန္ေကလည္း
လုပ္စားမိုးေခါင္ ခိုးစားခြီးေဟာင္ဆိုေရပိုင္
တိုက္စားေကလည္း အခ်ဳပ္ေထာင္ --။

ညီညြတ္ေရးကို ဗန္းျပ
ANC ေပၚလာမွ အသက္စေကေခ် လွ်ဴဖို႔ရ
ဌကၠဥနီရာ ျပန္ရ
မေလးသွ်ားက ရခိုင္သား ရခိုင္သမတိေကာင္းမႈ
သာဓုအႏုေမာဓနာ ေခၚေလာက္ေတ --။

အားလံုးသူက လက္နက္ခ်
အလင္း၀င္လားခကတ္ေက
က်န္လိုက္ေတလူက
ဥကၠဌႏွင့္ အတြင္းေရးမႈး
အစည္းအေ၀းတခါလုပ္ေက
တက္ေရာက္သူက ႏွစ္ေယာက္တပိုင္း
ဥကၠဌအဆိုတင္သြင္းေက အတြင္းေရးမႈးက ကန္႔ကြက္
အတြင္းေရးမႈးအဆိုတင္သြင္းေက ဥကၠဌက ကန္႔ကြက္
ခ်ာလပတ္လည္လို႔ --။

သီးျခားလြတ္လပ္ရီးလည္း မေအာ္ႏိုင္
ဖက္ဒရယ္ေရး ဒီမိုကေရစီးေရးလည္း မေအာ္ႏိုင္
လူတန္းစားေရးလည္း မေအာ္ႏိုင္
ေနာက္ဘိတ္ဆံုးမွာ လဒမိႈင္
ပုတီးကိုင္လို႔ ေက်ာင္းထိုင္ရခန္႔လားမသိယာ --။

အဘာေလ လူ႐ို႕ေလ
မုဆိတ္လည္း ျဖဴလားခယာ
သွ်င္ဘုရင္မလုပ္ရေက
ပတ္တာျဖစ္ေဖာက္ဖို႔ ပတ္ရွာ
ပတ္ကိုရွာလို႔ မတြိ
ဆိတ္လစိတာျဖစ္ ေဖာက္လီဖို႔ယာ --။ ။ ။

(ရဲေဖာ္ဌကၠဥ)
ေအာက္တိုဘာ (၂၁) ရက္ ဗုဒၶဴ းနိ (၂၀၁၅)

Wednesday, October 7, 2015

ဘာလာနံ တိရိစၦာန္စကားပံုမ်ား

ဘာလာနံ တိရိစၦာန္စကားပံုမ်ား
==================

ရြာသားညီ
ႏြားခိုးစား --။

အမ်ားညီ
(ဤ) ကို (ကၽြဲ) ဖတ္ --။

ကၽြဲတဖက္
ႏြားတဖက္ --။

ရွိကႏြား ေကာက္ေကာက္လား
ေနာက္ကႏြား ေကာက္ေကာက္လိုက္
ပိုးထိုးေလာက္ကိုက္ --။

ကိုယ့္ငါးပိ ကိုယ္မႊီး
ခ်ီးမစားရေရ ခြီး
ေဂါင္းညီး --။

(ဥပမာစံု စကားပံု)

Monday, October 5, 2015

၀မ္းႏႈတ္ဆီး

၀မ္းႏႈတ္ဆီး
======

(ဆ) ဆရာႀကီး
၀မ္းႏႈတ္ဆီး --။

(အ) အယင္
ေသာက္ပီးပါ --။

၀မ္းျပည့္၀မ္းေရာင္
ဆီးကိုေဆာင္ --။

အစာမႀကီ
စားပါလီ --။

စအူနာျဖစ္
၀မ္းခ်ဴလိုက္ --။

(သာလွဦး)

Saturday, October 3, 2015

ေလာကမွာ အလွဆံုး

ေလာကမွာ အလွဆံုး
============

ႏွာေခါင္းတေခ်ာင္း၏
ဘယ္ႏွင့္ညာမွာ
မ်က္စိႏွစ္လံုးေပါက္စြာတူေကလည္း
မျမင္ခ်င္းက မတူ --။

စစ္႐ူးေခတ္မွာ ႏွာဘူးထၿပီး
ထြန္းကားလာေရ
လွယဥ္ေက်းမယ္ၿပိဳင္ပဲြယဥ္ေက်းမႈ
စင္ထက္မွာ အရွက္လွန္ၿပီး
ေမ်ာက္ဖင္နီမေခ်တိပိုင္
ေကာ့လန္ေကာ့လန္လွမ္းေလွ်ာက္
ခ်ိဳခ်ိဳႏိုင္ ဒုတိယရလို႔
သိန္း (၃၀) ဆယ္ဆုေပါက္ေကလည္း
ေမာင္ႀကီး မေပ်ာ္ႏိုင္ပါ --။

ကိုးရီးယားမွာ ေမျမတ္ႏိုးကို
ပိုးစိုးပက္စက္ပ်င္ပစ္လိုက္စြာ
ၾကားရတိုင္းရင္နာေရ --။

ေမာင္ႀကီးအတြက္
ၾကက္သေရ မဂၤလာအဟိဆံုးဓါတ္ပံုက
ေဒါင့္ေခ်မွာ ကုတ္လို႔ေခ်ထိုင္
၀ါဘိုက ပါးလ၀ိုက္ေခ်ႏွင့္
ရခိုင္သမေခ်ပံု
ဂုဏ္မဟိေကလည္း ရိုးေရ
ပေဇာင္ပိုင္လွေလ ပုေယ --။

(သာလွဦး)(October 3, 2015)(စနီနိ)

Tuesday, September 29, 2015

ေမ်ာက္ငိုသီး

ေမ်ာက္ငိုသီး
=======

အသီးစားခ်င္
အပင္ကို စိုက္ရေရ --။

အပင္မစိုက္ပဲ
အသီးစားခ်င္ေကက
ေတာထဲမွာ
ေမ်ာက္ငိုသီးတိ ဟိလီယင့္ --။

အသွ်င္ ေမ်ာက္ႀကီး
အသီးစားခ်င္
အပင္ကို ရီမေလာင္း
ေမ်ာက္ႀကီး၀မ္းေဟာင္းေလာင္း --။

(သာလွဦး)

စာပီေပ်ာက္က လူမ်ိဳးေပ်ာက္၏ဆိုၿပီးသနာ ကိုယ့္စာကိုယ္မရြီးဘဲ သူမ်ားစာက်ည္း လိုက္ရြီးနီကတ္ေတ ရခိုင္သား ရခိုင္သူေခ်တိအတြက္။

Sunday, September 27, 2015

သုထပိန္

သုထပိန္
============

(ဧ့) လို႔ တခု ရြံေကာင္းထမန္း
ေပါင္ကိုႏွစ္ျခမ္းျခမ္းလို႔ လမ္းေလွ်ာက္
ေအာက္ကလည္း အေပါက္ေဖာက္
သုထပိန္ အညႇီအေဟာက္
အာေလာက္ေလာက္ အာေလာက္ေလာက္ --။

(သာလွဦး) (September 28, 2015)(တလလၤာနိ)

က်န္ရစ္မင္းသား၏ေ၀ဒနာကဗ်ာ

က်န္ရစ္မင္းသား၏ေ၀ဒနာကဗ်ာ
======================

နန္းထိုက္ေတာ္၀င္
ပန္းသဇင္
ပင္ယံျမင့္ဖ်ား
သူစံစား
လက္ဖ်ားႏွင့္ေထာင္ မတို႔၀န္႔ပါ --။

သဇင္ရနံ႔ကို လွ်ဴလွ်ိဳက္လို႔
ေမာင္ႀကီးရင္မွာ
အခ်စ္စိတ္တိ တိုး၀င္လာ --။

သဇင္ကို
မျမင္ရေက မနီႏိုင္ --။

သဇင္ကို ျမတ္ႏိုး
ဘုရားကိုပိုင္ ရွိခိုးလို႔ ထားခ်င္ေရ --။

သဇင္သာလွ်င္
ေမာင္ႀကီး၏ဘ၀ --။

သဇင္အလွ
႐ႈမ၀ကို
အ၀ီးက ၾကည့္ေခ်ာင္း
ရက္ေပါင္းမရြီတြက္ႏိုင္ပ်ာယ္ --။

ေမာင္ႀကီးခ်စ္ေတသဇင္
ေဘာက္သာဆိုးႏွင့္
လင္ေနာက္လိုက္လားေသာအခါ
ေမာင္ႀကီးမွာ အသဲႏွစ္ျခမ္းကဲြ
တခုပိုင္လည္း မတတ္ႏိုင္ --။

က်န္ရစ္ေမာင္ခ်စ္
ကေလာင္ျခစ္
ကဗ်ာမ်ားစြာျဖစ္ --။

(ခိုင္မာဆက္)(September 27, 2015) (တလဂၤုနီနိ)

Sunday, September 20, 2015

အၿဂိဳဆိုးကို ခ်ိဳးပစ္လိုက္


အၿဂိဳဆိုးကို ခ်ိဳးပစ္လိုက္
=============

ျမန္မာစကားေခ်ႄကြိလို႔
ကဗ်ာရြီးလို႔ၿခီနီပါေသာ
အမ်ိဳးခ်စ္ေၾကာင္း သြီးစစ္ေၾကာင္းကို
ရွိေဟာင္းေႏွာင္းျဖစ္ ကေလာင္ျခစ္လို႔
အမ်ိဳးခ်စ္ျပနီေသာ ဆရာႀကီး ဆရာမႀကီး
ဆရာႀကီး ဆရာမႀကီးမသီခင္
ၿမီးေခ်ျမစ္ေခ် အပုေခ်႐ို႕
နမူနာစံ အတုယူဖို႔
လမ္းညႊန္ျပနီစြာပါလား --။

ႏို႔ေသာက္ကပင္ ဒုတ္ေထာက္ခ်ိန္ထိ
အိုလို႔ရာ ၿဂိဳက်ိဳးလားေရ
ေယလည္း အပိုးမသီ
ျမန္မာစကားႏွင့္ရြီးေရ
စစ္ေတြထုတ္ ရခိုင္မဂၢဇင္းမွာ
ရွိဆံုးစာမ်က္ႏွာ အဖြင့္ကဗ်ာအျဖစ္
ေဖာ္ျပျခင္းခံရေကပင္
ေကာင္းေကာင္းေၾကနပ္နီေရ --။

အဆိပ္ရည္ကိုေသာက္လို႔
ဘုစုခ႐ုပန္းေခ်တိ
ဇာေလာက္ ႄကြီက်လားခယာလဲ
ဇာေလာက္သီက်လားခယာလဲ --။

မသီခင္လွ်င္
အယင္ပ်င္ပါ --။

သီက်လားခေက
ပ်င္လို႔မရယာ --။

ရခိုင့္အာဇာနည္
က၀ိမဟာ ပညာသွ်င္ႀကီး
ေကာင္းေကာင္းပင္လည္း ေတာ္ပါေရကား
ေျပာလိုက္ရေက မေကာင္း
မ်က္ႏွာကို
အလွပလွ ေရႊခ်ၿပီးသနာ
အိမ္ဦးခန္းမွာ
ဘုရားကိုပိုင္ အ႐ုပ္ထုလို႔
ကိုးကြယ္ထားဖို႔ေကာင္းေရ --။

(သာလွဦး)(September 20, 2015)

Thursday, September 10, 2015

၀မ္းျပည့္၀မ္းေရာင္

၀မ္းျပည့္၀မ္းေရာင္
==========

ဆရာ့ကဗ်ာမွာ
ထမင္းစားၿပီးစ
မဖတ္ရ
စာတန္းကပ္ထားပါ
အန္ခ်င္လို႔ --။

(သာလွဦး)(September 10, 2015)

ဇီးယိုထုပ္

ဇီးယိုထုပ္
=====

(ဧ့) (ဧ့) နန္႔
ကေကာင္း (ညႇဲ႕) နီပါကား ဆရာ --။

ေ၀ဖန္လို႔
မာန္မပါပါကဲ့ --။

ဆရာ့ကဗ်ာက
ဇာနန္႔ အလားသ႑န္တူေရလဲဆိုေက
တ႐ုတ္လုပ္ေတ
ဇီးယိုထုပ္ကို
င႐ုပ္သီးစပ္စပ္
လက္သုပ္သုပ္ထားပိုင္ --။

ျမန္မာမွာ
စကားပံုတခုဟိေရ
"ဖင္မႏိုင္ေက
ပဲႀကီးဟင္းမစားကဲ့" လတ္ --။

ယင္းစကားပံုကို ဥပမာယူလို႔
ရခိုင္သားမွာလည္း
စကားပံုထြင္ရကိန္းဆိုက္နီပါေရ
"ဖင္မႏိုင္ေက
ရခိုင္ကဗ်ာမဖတ္ကဲ့" လို႔ --။

သာလွဦး
(September 10, 2015)

Sunday, August 30, 2015

တရီးႏိုး

တရီးႏိုး
=====

ခဲ၀ါအူသံၾကားလို႔
တခ်က္ေပ်ာၾကည့္လိုက္ေတမွာ
မိုးလင္းလားခယာ --။

(သာလွဦး)

Friday, August 28, 2015

အမြီ

အမြီ
===

မၾကားဖူးခ မဟိရေအာင္
နားေထာင္လိုက္ပါ အိုေမာင္းေမာင္ --။

မေျပာဖူးခ မဟိရေအာင္
ေျပာျပလိုက္ပါ အိုေမာင္းေမာင္ --။

မလုပ္ဖူးခ မဟိရေအာင္
လုပ္ထားခပါ အိုေမာင္းေမာင္ --။

ဘ၀တခဏ တခ်က္ေခ်မွာ
သီေက ဇာယူလားဖို႔လဲ --။

(သာလွဦး)(August 28, 2015 ေသာက္ၾကာနိ။)

Sunday, July 19, 2015

ေခါင္းေရာင္

ေခါင္းေရာင္
=======

အေကာင္းႀကီးလည္း
အလီးမစီး --။

(သာလွဦး)

Saturday, July 18, 2015

သေဘၤာမာလိန္

သေဘၤာမာလိန္
==========

ပညာဟိ ဂ်ီသုဥ္းလို႔
ဦးေႏွာက္မွာ သံခ်ီးတက္ေက
ေအာင္တံခြန္ဘုတ္ပ်က္ကို တက္စီးေယွာင္
၀မ္းေပါက္လို႔
ဒုကၡေရာက္ဖို႔ေယ --။

(ေမာင္ေပါက္)(July 8, 2015) (စနီနိ)

Wednesday, July 15, 2015

သာလွဦး

သာလွဦး
======

အသံကို ပ်င္ခ်င္လို႔
သတ္ပံုကို ဖ်က္ --။

အသံလည္း တည့္မလာ
သတ္ပံုလည္း ပ်က္ --။

ျမတ္ဖို႔လားႏွင္းခံ တပြာေယာ့
ေဘာ္ေက်ာ့ သာလွဦး --။

လူထက္ထူးေက
ေမာင္ေပါက္တူး --။

(ေမာင္ေပါက္)(July 15, 2015) (ဗုဒၶဴးနိ)

Tuesday, July 7, 2015

ငွက္ရာဇ၀င္

ငွက္ရာဇ၀င္
========

ငွက္ဆိုေကလည္း
မပ်ံတတ္ေက
ၾကက္ျဖစ္ေတ --။

၀ံလက္ဆိုေကလည္း
အပုတ္စားေက
လဋျဖစ္ေတ --။

(ေမာင္ေပါက္)(7/7/2015) အဂၤါနိ။

Saturday, June 27, 2015

႐ိုးရာ

႐ိုးရာ
====

႐ိုးရာ
ေကာ္လံမပါ
လိုင္ဖင္းတိတံုး
ရင္ဖံုးကအမဲ
ဆံထံုးက  အံုးသီးလံုးေလာက္
သဇင္ဥကလည္း
အျမစ္ဖြားဖြား
ကုလားမုဆိတ္ပိုင္ --။

ထပိန္က ေရႊေရာင္
ေဒါင္လိုက္အစင္းက အမဲ
တခုပိုင္လည္း မလိုက္ဖက္ --။

စိန္ေခါက္ စိန္ေခါက္
ညာၿခီတေခါက္တင္
ဘယ္ၿခီတေခါက္ခ်
ေယထက္ တိုးလို႔မလာ --။

႐ိုးရာ ႐ိုးရာ
႐ိုးလားခယာ --။

(ငေပါက္)(27/06/2015)(စနီနိ)

Tuesday, June 23, 2015

တန္ရာတန္ေၾကး

တန္ရာတန္ေၾကး
===========

ဒါးႏွင့္မရယာ
က်ည္သင့္ေက
အူပြင့္ေရ --။

(သာလွဦး)

Saturday, June 20, 2015

ဆရာသမား

ဆရာသမား
========

ဆရာ ...
ဆရာ အ႐ုပ္ကလွပါ၏ --။

ဆရာ ...
ဆရာ ႏႈတ္ကခ်ိဳ၏ --။

ၿပီးလွ်င္ဆရာ ...
ဆရာ သမုဒ္ကက်ယ္၏ --။

(၀ရင္းတုတ္)

ျမန္မာမ်ားလည္းနားလည္ေယာင္ ရခိုင္မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာကဗ်ာရြီးစပ္နီကတ္ေတ ရခိုင္သား၊ ရခိုင္သမမ်ားအား ဤကဗ်ာျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳပါသည္။

Friday, June 19, 2015

ဆရာေဒါင္းေျပာက္ ေမာင္ေဂါင္းေစာက္

ဆရာေဒါင္းေျပာက္ ေမာင္ေဂါင္းေစာက္
==========================

ဆရာေဒါင္းေျပာက္
ေမာင္ေဂါင္းေစာက္
ဦးေႏွာက္မမွန္
ေမာင္အရႊန္
အႀကံႀကီးႀကီး
စာလိုက္ရြီး --။

ပုတီးလည္းစိတ္
မ်က္စိမွိတ္
ပရိတ္လည္းရြတ္
ေဘာက္ကတတ္ --။

အတတ္ခၽြန္းခၽြန္း
လူထက္ဆန္း
အစြန္းလည္းေရာက္
(ဧ့) ကေပါက္ -။

(သာလွဦး)
June 19, 2015 ေသာက္ၾကာနိ။

Thursday, June 18, 2015

ေရာင္းပန္းလွ

ေရာင္းပန္းလွ
=========

ငါးမဟိလို႔
မွ်ိဳင္စြံ --။

(သာလွဦး)

Tuesday, June 2, 2015

ကၽြန္အာရီယံ

ကၽြန္အာရီယံ
=======

ကိုယ့္အမ်ိဳးသားနိကို
ကိုယ့္စကားႏွင့္ စာတန္းထိုးခြင့္မရ
ကုလားပါးမွာလည္း အသတ္ခံ
ျမန္မာပါးမွာလည္း အသတ္ခံ
ကၽြန္အာရီယံ ရခိုင္သားတိဘ၀ --။

အမ်ိဳးသားနိက်င္းပရစြာက
အမ်ိဳးသားရီးစိတ္ဓါတ္
ႏိုးထလာစီဖို႔မဟုတ္လား --။

"အမ်ိဳးသားေန႔" လတ္
အတုလမာရဇိန္ဘုရားႀကီး
ရခိုင္အမ်ိဳးသားနိပဲြအၿပီးမွာ
ရခိုင္သားတိ အားေကာင္းေမာင္းသန္
ဘ၀ဂ္ညံေအာင္ ကမၻာပထ၀ီၿမီႀကီး
ထိန္႔ထိန္႔တုန္ေအာင္
အသံကို ဇကုန္ေအာ္လို႔
၀င္သီးကဲြေအာင္
လိပ္ေဂါင္းထြက္ေအာင္
ေႂကြးေၾကာ္လိုက္သည့္အသံ
ကၽြန္အာရီယံ
ရခိုင္မ်ိဳးေဟ့ ဒို႔ျမန္မာ --။

(ေမာင္ေပါက္)(ရခိုင္ျပည္)

ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားနိ။ June 2nd, 2015 အဂၤါနိ။ အမွတ္တရ ရြီးစပ္ပါသည္။

ေရႊေမာင္းတန္းက်င္သန္ႀကီးမ်ားသို႔


ေရႊေမာင္းတန္းက်င္သန္ႀကီးမ်ားသို႔
==========================

ႏိုင္ငံရီးစကားေျပာခ်င္ေက
ႏိုင္ငံရီးထဲ ၀င္လုပ္ --။

ေတာ္လွန္ရီးစကားေျပာခ်င္ေက
ေတာ္လွန္ရီးထဲ ၀င္လုပ္ --။

ႏိုင္ငံရီးထဲကိုလည္း မ၀င္ရဲ
လူႀကီးလူက်ယ္ ႏိုင္ငံရီးစကားေျပာလို႔
အစိုးရအလုပ္ျပဳတ္လို႔
ထမင္းငတ္ဖို႔စြာေၾကာက္ေက
Facebook ထက္မွာ
က်င္ကြင္းျပနီကတ္ေတ --။

ေတာ္လွန္ရီးထဲကိုလည္း မ၀င္ရဲ
လူႀကီးလူက်ယ္ ေတာ္လွန္ရီးစကားေျပာလို႔
ေတာ္လွန္ရီးကြင္ထဲေရာက္ေက
ကဗ်ာရြီးဖို႔ အေၾကာင္းျပ
ယနာနာႏွင့္ ထြက္ၿပီးပါလတ္ကတ္ေတ --။

အေမာင္ရခိုင္သား
စကားႀကီးေက လူမယံု
(------) ေက ခြီးမစား ---။

(သာလွဦး)

Saturday, May 16, 2015

သံေ၀ဂ

သံေ၀ဂ
=====

အလွဆိုေကလည္း
တခဏ အသက္ႀကီးလာေက
အေခ်ခါက အလွ
သံုးစားမရ ပ်က္စီးတတ္ေတ --။

မိတ္ကပ္ဖို႔လည္း
မပို႔ --။

အရီတြန္႔ကို
ဆန္႔လို႔ မစန္႔ --။

သံဖရာသီးက
ႀကီးလီခ်ဥ္လီ --။

သရက္သီးက
ႀကီးလီခ်ိဳလီ --။

လူအိုသီးက
ႀကီးလီၿပိဳလီ --။

ဆံပင္ကျဖဴ
သြားကလည္း က်ိဳး
ခါးေခ်က ကုန္း
မ်က္စိက မႈန္
နားကလည္း ပင္း
အျခင္းေျပာလို႔
မၾကားစြာ တခုရာ ေကာင္းယင့္ --။

(သာလွဦး)

Friday, May 15, 2015

အညင္းသီးအေငါင္း

အညင္းသီးအေငါင္း
=============

မေခ်မွာ
လင္မရခင္ (ဧ့) ကိုက္ခံရ --။

နပ်ိဳးတံုးကို ေခါင္းအံုးလို႔
ဆံုးဖို႔ေယ တဘ၀ --။

(သာလွဦး)

Thursday, April 30, 2015

LET'S JOIN TOGETHER

LET'S JOIN TOGETHER
=================

Come on brothers come on
Let's join together.
Come on sisters come on
Let's sing together.

Forget your past
Forget your nights
Forget everything.

Come on sisters come on
Let's join together.
Come on brothers come on
Let's sing together.

Forget your sins
Forget your chains
Forget everything.

We are brothers, we are sisters
We are all the friends.
We are sisters, we are brothers
We are all cousins.

We are stars, we are moon
We are everything.
We are flowers, we are sun
We are butterflies.
We are rivers, we are stones
We are all the waves.

Cross the roads, cross the shields
Let's cross the mountains,
Cross the seas, cross the fields
Let's cross all the plains.

Tha Hla Oo
(22/5/2001)
This song is dedicated to the children.

Tuesday, April 21, 2015

လူသတ္ဘုရားအား ဦးတိုက္သူမ်ားသို႔


လူသတ္ဘုရားအား ဦးတိုက္သူမ်ားသို႔
===================

ေဒ၀န္းေအာင္ေက်ာ္ရႊီရို႕
ရခိုင္ျပည္ကို
ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ခါ
ေျမာက္ဦးမွာ
ျမန္မာတိုက္၀န္တည္ထားခေရ
ေရႊဂူမေစတီကို
အျမစ္မက်န္ တူးလွန္
ၿဖိဳသတ္ပစ္လိုက္ေတ --။

ရခိုင္သားတိ
ရခိုင္ေတာ္လွန္ရီးလုပ္လို႔
ရခိုင္ျပည္ လြတ္လပ္ရီးရလာေက
သန္းေရႊအထုပ္တင္ထားခေရ
ရတနာပံုေစတီေခါင္းခၽြန္းႏွင့္
စစ္ေတြၿမိဳ႕က အထင္ကရ
ေလာကနႏၵာေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးကို
ၿဖိဳဖ်က္၀န္႔ဖို႔ သတၱိဟိကတ္ဖို႔သိမ့္လား --။

ရခိုင္ျပည္လြတ္လပ္ရီးရခါလည္း
ရခိုင္သားအရိုး တိုင္းရင္းသားအရိုး
ဘုန္းႀကီးအရိုးတိကို ဌာပနာလို႔
တည္ထားခေရ
ေလာကနႏၵာေစတီကိုရာ
အရာလည္း ရွိခိုးရခန္႔ဆိုေက
ဂိုးေခ်ရို႕ လြတ္လပ္ရီးက
ေကာင္းက ေကာင္းယင့္
ေယေကလည္း
မ်က္စိစပ္ေတ --။

(သာလွဦး)
ဧၿပီလ (၂၁) ရက္ ၂၀၁၅။ အဂၤါနိ။

Saturday, April 11, 2015

အဘာ (၏) သီတမ္းစာ

အဘာ (၏) သီတမ္းစာ
===============

ငါက ဇာမဟုတ္ေတ
အညတရ
အကၡရာေခ် တလံုးပါရာ
တခ်ိဳ႕က သရလို႔လည္း ေျပာကတ္ေတ --။

သစၥာေဖာက္တိက
ငါ့ကို ေက်ာက္ထဲမွာ ပုန္းနီေကလည္း
ေဆာက္ႏွင့္ထြင္းလို႔ ဖ်က္
ျပတိုက္ထဲမွာ ၀ွက္နီေကလည္း
ဘူဒိုဇာႏွင့္ ၿဖိဳ
ပီအုပ္ထဲမွာ ေအာင္းနီေကလည္း
နာဠာဂီရိႏွင့္ ထိုး
အမ်ိဳးမ်ိဳးတိုက္ ဖ်က္ကတ္ေတ --။

ၾကာလာေက ငါ့မ်က္ႏွာမွာ
အစက္အေျပာက္
ေက်ာက္ေပါက္ခရာႏွင့္
ရစရာ မဟိဗ်ာ --။

မိုးႀကိဳးပစ္လို႔ မကၽြတ္ေတ လူတိကို
ငါ မသီခင္ တခုေခ်က မွာခမည္

အဘာမဟိခါ
ေကာင္းေကာင္း ေပ်ာ္လို႔ရာ နီလီဖိ
သကာစားတိ --။

(သာလွဦး)

ခဲ၀ါ ပတုန္းျပတ္

ခဲ၀ါ ပတုန္းျပတ္
=======

ေဘးေဘမွာ
သီရာသီဖို႔ ၀မ္းက်မတန္႔ --။

မေခ်မွာလည္း
ရက္ျပတ္ရာ (ဧ့) ကိုက္နီေက
ေဒတသက္
နပ်ိဳးတံုးကို ေခါင္းအံုးလို႔
ဘ၀တံုးဖို႔ေယ --။

(သာလွဦး)

Saturday, April 4, 2015

VAPOUR

VAPOUR
=========

Oh! My fellow men!
Do not worry.
Dictators are just a vapour.

Sipping a cup of strong plain tea,
Please sing a song
And carrying the crops
Smile for a while.

Though we have nothing
To eat
As they have seized,
Do not worry!

Because we are not surviving
Just to eat.
Eating alone also cannot survive us.

Oh! My fellow men!
Do not worry.
Approach to a bough
And puff a cigar.

Lay your head on the root
And snap for a while.
Wipe out the drops of sweat
From your forehead
And drink a cup of cold water.

Chew tasting the betel
Which your wife gives to you.

Dictators are just a vapour.

(K. Kyaw)
Nov, 1999.

Thursday, April 2, 2015

ရခိုင္ရာမယနဇတ္

ရခိုင္ရာမယနဇတ္
============

ဗီဇကပင္ ဇတ္ကဖို႔၀ါသနာပါလို႔
ပတ္သံၾကားစြာနန္႔
ရြစိစိျဖစ္ပါလတ္ေတ --။

မယ္သီတာကို ဒသဂီရိခိုးခန္း
ပတ္ၾကမ္းၾကမ္းနန္႔
တခန္းႏဲႊလိုက္ခ်င္ေရ --။

ဟာႏုမန္ေမ်ာက္ကလည္း
လိမၼာလိုက္ေတနန္႔
သိန္းခိုျပည္ကို မီးတိုက္လို႔
အေလာင္းေတာ္ရာမဖက္က
စစ္ကူတိုက္ေတ --။

ဇတ္သိမ္းမွာ
အေလာင္းေတာ္ရာမနန္႔ မယ္သီတာေပါင္းဖက္
ပရိႆတ္က်မ်က္ရည္
၀မ္းသာၾကည္ႏႈးျဖစ္ရေရ --။

ရခိုင္သားတိ မ်န္မာစကား မပီကလာ ပီကလာနန္႔
ကျပေရ ခရမ္းသီးဇတ္ကို
ရွိဆံုးက ဖ်ာခင္း
မိုးတလင္းၾကည့္လည္း မညီး --။

ေယလည္း လက္တြိမွာ
မယ္သီတာကို ဒသဂီရိ ခိုး
မုဒိမ္းလည္းက်င့္ အသီသတ္
ေခါင္းလည္းျဖတ္ပစ္လိုက္ေတ --။

အေလာင္းေတာ္ရာမလည္း သူခိုးလိုက္စြာ
သူခိုးက အျပန္လိုက္လို႔
ဒယြားမရ ထြက္ၿပီးဖို႔က်ေရ --။

ဟာႏုမန္ေမ်ာက္ကလည္း
ရိကၡာတိုက္ကို ၀င္ေဖာက္လို႔
ထမင္းငတ္ေက
ၿမိဳ႕ထဲျပန္၀င္လာရေရ --။

ညီေတာ္လကၡဏလည္း
ကာလနဂါးျဖစ္လို႔
ေကာက္႐ိုးပံုထက္မွာ အိပ္နီစြာ
မိုးႀကိဳးပစ္လို႔ မႏိုး --။

ပတ္သံ ဗံုသံ ႏွဲသံၾကားေက မနီႏိုင္လို႔
တခ်က္ ထကၾကည့္ခီမွာ
အေလာင္းေတာ္ရာမနန္႔ ညီေတာ္လကၡဏ
မ်က္ရည္စက္လက္နန္႔
(ေနာက္ဘိတ္ဆံုးမွာ)
မယ္သီတာအုပ္ဂူရွိမွာ
ပန္းခြီခ်ဖို႔ရာက်ေရ --။ ။

(သာလွဦး) (April 2, 2015) (ကသစ္ဗုဒၶိနိ)

Wednesday, April 1, 2015

အမွန္ေျပာေက လူနန္႔မသင့္

အမွန္ေျပာေက လူနန္႔မသင့္
===============

ျမန္မာစကားေခ် ႃကြိလို႔
ေတာ္လိုက္ေတပင္ ငါသား
အမင္စကား မိလို႔လားေက
မြီးေရအမင္ မင္းအမိမွာ
၀မ္းရီဆာေရ --။

၀မ္းေရးမ၀ စားရဖို႔တြက္
ရြီးပါရသည္ ျမန္မာပိုင္ --။

Project က်ဖို႔ ခါးလွဖို႔တြက္
ေျပာပါရသည္ ျမန္မာပိုင္ --။

ရခိုင္စာကို မတတ္ပါ၍
ရြီးပါရသည္ ျမန္မာပိုင္ --။

ေတာ္လွန္ေရးလား ကၽြန္ခံေရးလား
အာရီယံမ်ား
နဖူးျပင္မွာ လက္ေခ်တင္လို႔
စဥ္းစားစဥ္းစား --။

(သာလွဦး)

ဖက္ခြက္ႀကီးႏွင့္ ဖက္ခြက္ေခ်

ဖက္ခြက္ႀကီးႏွင့္ ဖက္ခြက္ေခ်
===============

ဖက္ခြက္လက္ေအာက္
က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္
ကေကာင္း ၀မ္းေျမာက္မနီကဲ့ --။

ဖက္ခြက္ေအာက္က
လြတ္ေျမာက္ဖို႔တြက္
ရုန္းထြက္ႀကိဳးစား
ရခိုင္သား --။

ဖက္ခြက္ကိုပင္
ခပဇာတင္
ဖက္ခြက္ကိုယက္
ခြီးထက္ညွက္ --။

ယက္ေက ယက္ေ၀
ဖက္ခြက္ေခ်
နာမည္ရမည္
မရွက္လားေ၀ --။

(ကိုးလံ)

ရရခိုင္သား ၀ေအာင္စား


ရရခိုင္သား ၀ေအာင္စား
============

မ်န္မာလက္ေအာက္ က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္
ရခိုင္သားမွာ ကိုယ္၏စာကို
မ်န္မာစကားျဖင့္ ရြီးပါသည္ --။

အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္
ရခိုင္သားမွာ ကိုယ္၏စာကို
မ်န္မာစကားျဖင့္ ရြီးပါသည္ --။

ျပည္ေထာင္စုေအာက္ ငါးပါးေမွာက္၍
ရခိုင္သားမွာ ကိုယ္၏စာကို
မ်န္မာစကားျဖင့္ ရြီးပါသည္ --။

ဆရာဆရာ ၀မ္းရီဆာ
ထီးေပ်ာက္နန္းေပ်ာက္ တိုင္းျပည္ေပ်ာက္လို႔
လူမ်ိဳးပါေပ်ာက္ခါမွ
ရခိုင္သားမွာ ရခိုင္စာကို
ရခိုင္စကားျဖင့္ရြီးပါဖို႔လား --။

(သာလွဦး)

Tuesday, March 31, 2015

ALONE TRAVELER


ALONE TRAVELER
==============

(Rain)
Falling down heavily,
And it pours all the fields,
The river is
Flowing on forever.

(Summer)
Hot is the weather
And it is so painful,
The desert is
Dry always.

(Winter)
Chill is the wind
And it is so snowy,
The world is
Cold all the time.

(However)
I will continue my journey.
I am alone,
But I am not lonely.
Against the current,
Through the piercing wind,
I will cross the sea.

(Tha Hla Oo)

Monday, March 30, 2015

ရခိုင္ေက်ာက္သင္ပုန္း


ရခိုင္ေက်ာက္သင္ပုန္း
===============

(က) ကိုမူကား ကေတာင္းရီခြက္ဥေကၡာင္းထက္မွာ တင္ကာေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(ခ) ကိုမူကား ခရင္းေတာင္းကိုရက္ကာေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(ဂ) ကိုမူကား ဂဏန္းသခၤ်ာ တြက္ကာေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(င) ကိုမူကား ငရံ့ကိုယ္လံုး ႐ုန္းကာေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(စ) ကိုမူကား စပါးေတာင္ယာ စိုက္ကာေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(ဆ) ကိုမူကား ဆရာမိဘ ႐ိုေသရလည္း ဟန္စြေလ။
(ဇ) ကိုမူကား ဇရပ္သာယာ ရြာဦးေက်ာင္းမွာ ဟိပါေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(စ်) ကိုမူကား စ်ီးျပဳလားကာ လားကာေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(ည) ကိုမူကား ညဇာသားခါ လပယာလည္း ဟန္စြေလ။
(တ) ကိုမူကား တရားနာကာ နာကာေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(ထ) ကိုမူကား ထမင္းဆီဆမ္း ရီႊေလာင္ပြန္းႏွင့္ စားကာေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(ဒ) ကိူမူကား ဒယြားပန္းေဖာ္ ၀တ္ကာေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(ဓ) ကိုမူကား ဓျပဳတ္သီးကို ျပဳတ္ကာေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(န) ကိုမူကား နဂါးအေမာက္ ေကာက္ကာေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(ပ) ကိုမူကား ပိေတာက္ေဂါင္းမွာ ပန္ကာေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(ဖ) ကိူမူကား ဖရဲသီးကို ခဲြကာေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(ဗ) ကိုမူကား ဗုဒၶျမတ္စြာ ႄကြလာေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(ဘ) ကိုမူကား ဘုရားျမတ္စြာ သာသနာကို ေစာင့္ကာေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(မ) ကိုမူကား မင္းထီးမင္းဗာ စိုးပါေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(ရ) ကိုမူကား ရထားစီးကာ လားကာေသာ္လည္း ဟန္စြေလး။
(ယ) ကိုမူကား ယမံုနာ ျမစ္ရီခ်ိဳးကာ ခ်ိဳးကာေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(လ) ကိုမူကား လမုေတာမွာ ေခ်ာင္းနားမွာလည္း ဟန္စြေလ။
(၀) ကိုမူကား ၀ရံတာ အိမ္တန္းပ်င္းမွာ ထိုင္ကာေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(သ) ကိုမူကား သရက္ခ်ိဳအီး မႊီးပါေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(ဟ) ကိုမူကား ဟသၤာငွက္မ်ား နားကာေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(အ) ကိုမူကား အသံၾကားေသာ္ နာသာေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။

(သာလွဦး)

သတိ


သတိ
===

လူမ်ိဳးတမ်ိဳးမွာ
စာပီဆိုစြာ အသက္ --။

လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏တံတိုင္း
လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏ခံတပ္ဆိုေကလည္း ျဖစ္ေတ --။

စာပီေပ်ာက္ေက
လူမ်ိဳးေပ်ာက္ေတ
စာပီေမွာက္ေက
လူမ်ိဳးေမွာက္ေတ
မင္းလည္းအသိ ငါလည္းအသိ --။

(ယေကလည္း)
ခ်င္ဆီ ဖ်က္ခ်င္တိုင္းဖ်က္
ခ်ိဳးခ်င္တိုင္းခ်ိဳးဖို႔
မင္းရို႕အိမ္ေနာက္က
ေရွာက္ျခမ္းစိတ္မဟုတ္ --။ ။

(သာလွဦး)

အံႀကိတ္သံ

အံႀကိတ္သံ
======

မိုးေကာင္းတုန္းခါ
ရြာရာရြာ --။

(သာလွဦး)

Sunday, March 29, 2015

ေယာက္မတံုးေရ


ေယာက္မတံုးေရ
===========

ေမာင္းေမာင္႐ို႕ တိုက္စြာ
လီလား --။

ေမာင္းေမာင္႐ို႕ တိုက္စြာ
ၾကမ္းလား --။

ေမာင္းေမာင္႐ို႕ တိုက္စြာ
ေျပာင္းလား --။

ေမာင္းေမာင္႐ို႕ ေဖာက္စြာ
၀ါးေျပာက္လား --။

ထားလိုက္ပါ ေမာင္းေမာင္
အလကား ယင္းစကား
နားခါးေရ --။

ငပိလိုလား ဆားလိုလား
(ေျပာ) ေယာက္မတံုးေရ --။

(သာလွဦး)

ျဂင္း

ျဂင္း
==

သံထဲကိုယ္၌
သံကျဖစ္သည္
သံခ်ီးကိုက္ျခင္းအေၾကာင္းရင္း --။

(သာလွဦး)

ေမာင္ႀကီးသွ်င္သို႔ စာတေစာင္


ေမာင္ႀကီးသွ်င္သို႔ စာတေစာင္
===================

ေစာင့္နီပါေရ ေမာင္းေမာင္
ဇာခါလာဖို႔လဲ
သြီးေတာင္ဆံုးလားယာ --။

တိုက္စိုး႐ို႕ပိုင္
လက္နက္ခ်ရစြာကို
မိႈရမ်က္ႏွာနန္႔
ျပန္၀င္လာဖို႔လား --။

ေမာင္းေမာင္႐ို႕ကို
တခ်ိဳ႕က ေျပာကတ္ေတ
(လက္နက္ရွာေဖြေရးအဖဲြ႕) ဆို --။

မယံုပါ ေမာင္းေမာင္
မနာလိုလို႔ ေျပာစြာရာဟိဖို႔ --။

ေမာင္းေမာင္႐ို႕ အစြာေလာက္
မ်ိဳးျခစ္စြာကို သိပါေရ --။

ေမာင္းေမာင္သူရဲေကာင္း
မင္းအေလာင္းကို
ပန္းေခြစြပ္လို႔ သၿဂိဳဟ္ပါဖို႔ --။

လာရာလာလတ္
ျပန္မလႊတ္ပါ --။

လက္ရြီးမလွ စာလံုးက်၍
သတ္ပံုမွားက
သည္းခံ၍ဖတ္ပါ
ေမာင္းေမာင္ရည္းစား မႀကိဳင္ျဖဴ  --။

(သာလွဦး)

အစ (ႏွင့္) အဆံုး

အစ (ႏွင့္) အဆံုး
========

အစမွာ တက္ႂကြ
အဆံုးမွာ ႂကြတက္ --။

(သာလွဦး)

မ်က္ႏွာငယ္ပန္းခင္း


မ်က္ႏွာငယ္ပန္းခင္း
=============

သူ႔ပန္းျခံမွာ
ျဖဴျပာနီ၀ါ
တင့္တယ္ပါ၏ --။

ငါ့ပန္းျခံမွာ
ျပာျပာေဟာက္ေဟာက္
သြိေျခာက္၏ --။

ဆလိမ္ႏြယ္အုပ္
ထြီးယႈတ္ျခာျခဴ  သပြတ္အူလိုက္
ငါ၏စိုက္ခင္း
ၾကည့္ယင္း စိတ္ညစ္ရပါသည္ --။

ထုပ္ပိုးသယ္ကူ
သွ်င္လူေနာက္လိုက္
ပန္းကမစိုက္
ေပါင္းရာစိုက္ --။

ေမာင္ေပါက္
(ရခိုင္ျပည္)

မ်က္ႏွာငယ္ပန္းခင္  = ရခိုင္စာပီအိမ္

ညက ေတာ္လွန္ေရးကိုေရာက္


ညက ေတာ္လွန္ေရးကိုေရာက္
===================

ညက ေတာ္လွန္ေရးကိုေရာက္
သြားေပါက္စ ခြီးေခ်တိ
ညီညြတ္ေရးဆို
ပုသင္ညိဳ
လိုင္ကိုလႈပ္လႈပ္
ခလိမ္ယႈတ္ ---။

ညက ေတာ္လွန္ေရးကိုေရာက္
သြားေပါက္စ ခြီးေခ်တိ
ေတာ္လွန္ေရးဆို
ေတာထဲခို
ျဂာအိုလည္းက်
လက္နက္ခ် ---။

ညက ေတာ္လွန္ေရးကိုေရာက္
သြားေပါက္စ ခြီးေခ်တိ
ရဖ်ဴဂ်ီကို မလိုဆို
မလိုဘဲေလွ်ာက္
နတ္ျပည္ေရာက္ ---။

ညက ေတာ္လွန္ေရးကိုေရာက္
သြားေပါက္စ ခြီးေခ်တိ
တံုးပိုင္းကိုကိုင္
ေဆာင့္ေျခာင္ထိုင္
တံုးပိုင္းလည္းက်ိဳး
ဂၽြန္းလည္းထိုး ---။ ။

ေမာင္ေပါက္
(ရခိုင္ျပည္)

သူ႐ို႕ေၾကာင့္

သူ႐ို႕ေၾကာင့္
=======

ရခိုင္သမ
က်သည့္မ်က္ရည္
ျမစ္ပင္လယ္သို႔ မိုးရီသို႔ --။

ေမာင္ေပါက္
(ရခိုင္ျပည္)

စ်ာန္သမာပါတ္ ၀င္စားပါဘုရား

စ်ာန္သမာပါတ္ ၀င္စားပါဘုရား
==============

ကိုယ္ေတာ္ဘ၀ အညတရ
ေရႊမခ်လည္း သီလသမာဓိ
ဟိပါ၏ --။

နီဆာလည္းလႈံ မိုးလည္းႀကံဳ
ခ်မ္းတံုေသာ္လည္း မၿဖံဳ --။

မဟာမုနိ ဣဓိတန္ခိုး
ထိန္႔ထိန္႔ႀကိဳးလည္း သူခိုးပူေဇာ္
ပသေသာ္က ပ်က္စီးရသည္
သက်ဘီလူး မ်က္စိျပဴးသို႔ --။

(သာလွဦး)

Friday, March 27, 2015

OUR JOURNEY

OUR JOURNEY
================

Under the blow of the storm,
We travel.

The waves are as high as the mounts
And the bay is so far as the sight.

The night is so dark
And the cloud is so thick.

But some stars are shining soft
And with the light of hope,
We travel.

K. Kyaw (Eagle Camp)

အမိုး (နန္႔) သူခိုး


အမိုး (နန္႔) သူခိုး
========

သူခိုးတိက အစိုးရ
အမိုးဘ၀ မသက္သာ
အမိုးခြက္ကို
သူခိုးခိုးေသာအခါ --။

အမိုးမွာ မ်က္စိမျမင္ပါ
ခြက္ေပ်ာက္လို႔ လိုက္လို႔ရွာ --။

(သာလွဦး)


AMO AND THIEVES
============

The thieves are the governors,
Therefore, Amo's life is very difficult.

They stole Amo's cup.
Amo is blind,
And looking for her stolen cup.

(Translated by Tha Hla Oo)

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းသစ္


ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းသစ္
===================

ကမၻာမေက်
မသာေျမ
သူခိုးေတြေန --။

"ျပည္ကၽြန္ျပဳ" ကို အသက္ေပးလို႔
ဒို႔ကာကြယ္မယ္ --။

မီးေလာင္ေျမ
အက်ည္းတန္ေန
အီးေပါက္တာနဲ႔ ကဲြေၾကႏိုင္တဲ့
မုန္႔လေပြ --။

အသက္ေပးမရရင္
ႏွမေပးလိုက္ေလ
အႏူထဲက လူေခ်ာေလးေတြ
သိပ္ေတာ္ပါတယ္ --။

(သာလွဦး)