Friday, July 27, 2007

ဘ၀ဒႆန


ၿငိမ္းခ်မ္းေရ ရြာေခ်တရြာၾကား
ျဖတ္စီးလားေရ ေခ်ာင္းကမ္းနားမွာ
ငါးမွ်ားနီေရ ကုလေခ်တေယာက္၏ငါးမွ်ားတံပိုင္
ကၽြန္ေတာ္ေရ
ေျဖာင့္လည္းေျဖာင့္ ေကာက္လည္းေကာက္
လူသားထဲက လူတေယာက္ပါ --။

၀မ္းေရးအတြက္
တနပ္ထမင္းကို ရွာႀကံစားေသာက္ယင္း
ဘ၀ပယိုင့္ကို ဇလြယ္သိုင္းလို႔
အရိုင္းေတာနက္မွာ
က်င္လည္က်က္စားခရေရ လူတေယာက္ပါ --။

ဗုဒၶဘာသာဆိုေကလဲ့
သူတပါးအသက္ကို သတ္ျဖတ္လို႔
ပါဏာဋိပါဋာကံကိုလည္း
က်ဴးလြန္ဖူးခပါေရ --။

မုသ၀ါဒါကို အဓိပၸါယ္မဖြင့္တတ္ေကလဲ့
လိမ္၀ါေရဆိုစြာ ကၽြန္ေတာ္နားလည္ပါေရ --။

အခ်စ္မွာ ၿခီကၽြံလို႔
အျပစ္တခါးပိုက္နန္႔
ဓမၼသစ္က်မ္းကိုလည္း ဖတ္ဖူးပါေရ --။

နားလည္၏ နားမလည္၏
ကၽြန္ေတာ္မသိပါ --။

၀ိပႆနာရႈစားစြာမဟုတ္ေကလဲ့
ဥေပကၡာပြားမ်ားလို႔
ကၽြန္ေတာ္အိမ္က ထြက္ခြာလားသူပါ --။

နီမေကာင္းလို႔
စြပ္ျပဳတ္ရည္ ပူပူတခြက္ေသာက္ခ်င္မွ
အိမ္က အမိကို သတိရေရ --။

ေတာ္လွန္ေရးဆိုေရ
အေကြ႔အေကာက္မ်ားေရ
မကၡရာနယ္ၿမီထဲသို႔၀င္ေရာက္
လမ္းစလည္း ေပ်ာက္ဖူးပါေရ --။

အမွန္တရားအတြက္ တိုက္ပဲြ၀င္ယင္း
တရားအမွန္ကို ကၽြန္ေတာ္မသိခပါ --။

ေပ်ာက္ယင္းရွာ ရွာယင္းေပ်ာက္
ေျပာက္က်ားတေယာက္လည္း ျဖစ္ဖူးပါေရ --။

(Non-Violence) ကို က်င့္သံုးေရဆိုခါမွ
ေပါက္ခါနီး မီးေတာင္ (Volcano) တခုပိုင္
ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲ ေဒါသတိပိုမ်ားလာေရ --။

တိုက္ဖို႔ရန္သူက အင္အားေကာင္းလို႔
ကၽြန္ေတာ့မွာ အပ္တေခ်ာင္းေတာင္မဟိပါ --။

ႏိုင္ငံေရးပုစၦာကို အေျဖရွာဖို႔ႀကိဳးစားယင္း
၀မ္းေရးျပႆနာကို မေျဖယွင္းႏိုင္သူတေယာက္ပါ --။

ပဋိပကၡနန္႔ ၀ိေရာဓိ
အခုထက္ထိ မေသးကဲြ
ဘဲြ႔လည္းရဖူးပါေရ --။

သူမ်ားကို ေ၀ဖန္လို႔
ကိုယ့္က်ေက မခံ
တန္ျပန္ လွ်ာလွံနန္႔ထိုးသူပါ --။

သတၱ၀ါရို႔သည္
သူတပါး၏ (ႏွမ္းစိေလာက္) အျပစ္ကို ျမင္လြယ္၏
မိမိ၏ (ထန္းသီးေလာက္) အျပစ္ကို ျမင္ခဲ၏ - ဆိုေရ
ဓမၼပဒ ဂါထာကို
အျပန္တရာ ဖတ္ေကလဲ့
အဂုထက္ထိ ႏႈတ္က်က္
မရသိမ့္ေရ လူပါ --။

ေယေကလဲ့ ကၽြန္ေတာ္
ဇဲြမေလ်ာ့ပါသိမ့္
ဆက္တိုက္ဖို႔ တိုက္ပဲြအတြက္
အားသစ္တဖန္ျပန္မြီး
ဒါးသြီးလွ်က္ပါ --။

သာလွဦး
(23/2/99)

LET'S JOIN TOGETHER

Come on brothers come on
Let's join together.
Come on sisters come on
Let's sing together.

Forget your past
Forget your nights
Forget everything.

Come on sisters come on
Let's join together.
Come on brothers come on
Let's sing together.

Forget your sins
Forget your chains
Forget everything.

We are brothers, we are sisters
We are all the friends.
We are sisters, we are brothers
We are all cousins.

We are stars, we are moon
We are everything.
We are flowers, we are sun
We are butterflies.
We are rivers, we are stones
We are all the waves.

Cross the roads, cross the shields
Let's cross the mountains,
Cross the seas, cross the fields
Let's cross all the plains.

Tha Hla Oo
(22/5/2001)
This song is dedicated to the children.

Thursday, July 26, 2007

မိုးႀကိဳးစစ္ဆင္ေရး

မိုးႀကိဳးစစ္ဆင္ေရး ========== (၁) ေျပာက္က်ားလို႔ေခၚေရ ေတာ္လွန္စစ္သားသံုးေယာက္ တေယာက္တလက္ လက္နက္ကိုယ္စီကိုင္လွ်က္ တေယာက္က AK47 တေယာက္က M16 တေယာက္က ရန္သူ႔သနတ္ G3 ေၾကာပိုးအိပ္ ကိုယ္စီလြယ္ Equipment ကို ခါးပတ္ ရီပူးကိုခါးခ်ိတ္ ဒါးကိုခါးထိုး က်ားေျပာက္အကႌ်နန္႔ သတင္းအရ ရန္သူ႔စခန္းသို႔ခ်ီတက္ ညဥ့္နက္သန္းေခါင္ ေမွာင္ေမွာင္မဲမဲ မိုးရိပ္ခဲခဲ ေျဖာက္စိတ္ၾကယ္ေခ်တခ်ိဳ႔ မလင္းတလင္း မွိတ္တံုလင္းတုံ (ဘုရား၀ါ) စခန္းက ထြက္ခြာ ညတိုက္ပဲြဆင္ဖို႔ ခရီးႏွင္ ေျမာင္ကိုေက်ာ္ ေတာင္ကိုပတ္ ေခ်ာင္းကိုေကြ႔ေယွာင္ ၿခံဳကိုေဖာက္ ေတာက္ေလွ်ာက္ခ်ီတက္လားကတ္ေတ --။ ျခင္ကတေမွာင့္ ျဖဳတ္ကလည္းကိုက္ ႄကြတ္ကလည္းတြယ္ ဂရုမစိုက္ႏိုင္အား စကားမေျပာႏိုင္အား အခ်က္ျပ သေဂၤတသေဘာနန္႔ အေရးေပၚလမ္းကဲြခေသာ္ စုရပ္ကို (သမင္ေတာင္) ထိပ္ကို သတ္မွတ္ေတ --။ စစ္ဆင္ေရးနာမည္က (မိုးႀကိဳး) တဟုန္ထိုးစစ္ခင္းလို႔ ရန္သူကိုၿဖိဳခြင္းဖို႔ ျပင္းျပင္းႀကီးခ်ီတက္ စကား၀ွက္ကို (ေၾကာင္နက္) လို႔ သံုးေရ --။ ရိကၡာအတြက္ မသိုးထမင္း မသိုးဟင္း ထမင္းေျခာက္ကို ပ်ားနန္႔ႏွယ္လို႔ ဂ်ီသားေျခာက္ကို တေယာက္တသိုက္ခဲြေလာက္ တပတ္စာအတြက္ ထည့္ပီးလိုက္ေတ --။ (၂) ညဥ့္အေမွာင္မွာ ရန္သူမျမင္ရေအာင္ လကြယ္ညကိုအေဖာ္ျပဳ ၀တၳဳထဲက ဇတ္ေကာင္မ်ားသဖြယ္ --။ လမ္းခုလပ္မွာ ရည္းစားကိုတမ္း ရြာကိုလြမ္း ေတးျခင္းတပုဒ္ကို လီသသြတ္ေခ်နန္႔ ရြာလည္ေရ အခါမ်ိဳးပိုင္ ေတာင္ကုန္းထက္က ဇကုန္ေအာ္လို႔ ဆိုလိုက္ခ်င္ေရ --။ အခ်စ္ႏွင့္စစ္မွာ အျပစ္က အသူလဲ ၾကားလူဖ်က္လို႔ ပ်က္ရေရ အခ်စ္ မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာသူႏွင့္ ေပါင္းသင္းရေရ အခ်စ္ ခ်စ္ယင့္သားနန္႔ သီကဲြကဲြရေရ အခ်စ္ ခ်စ္ယင့္သားနန္႔ ရွင္ကဲြကဲြရေရ အခ်စ္ အခ်စ္အဘိဓမၼာ မဖြင့္ခ်င္ပါ အျပစ္ျပဳသူကိုရွာ ခ်စ္ကတ္သူတိုင္း ေပါင္းရဖို႔ရာ မိတၱာပန္းခင္း ေပါင္းယွင္းပီးခ်င္သူက စူး အစူးခံကာ အနစ္နာခံကာ ႀကိတ္မွိတ္ခံကာ တခါတခါ အံႀကိတ္ပနာ (အခ်စ္နန္႔စစ္) စစ္ႏွစ္ပဲြကို တၿပိဳင္တည္း တိုက္ခိုက္နီရသူပါ --။ (ေမာင္းေမာင္ျပန္လာလတ္ပါပလင္) ေတးျခင္းသံကို ၾကားတိုင္းမ်က္ရည္က် ေပ်ာ့ညံ့ေရလို႔ ဆိုခ်င္ဆို ေယာက္က်ားလည္း ငိုတတ္ပါေရ ေတာ္လွန္ႏွလံုးသားတိုင္းမမာပါ --။ (၃) ခုႏွစ္စဥ္ၾကယ္ ၿခီေထာင္လို႔ မိုးလင္းစျပဳခ်ိန္ ေတာင္ကုန္းေခ်တခုထက္မွာ သံုးေယာက္သား ကင္းေစာင့္မနီအား ေညာင္းေညာင္းနန္႔ အိပ္ခ်လိုက္ကတ္ေတ --။ ၀ါးေတာနန္႔ ၿပိဳင္းေတာကိုကြယ္ ဖင္ကို နီထိုးမွ ႏိုးေရ --။ မိုးလင္းခ်ိန္ခါ ေရာင္နီလာလို႔ အ၀ီးတနီရာ ခေမာင္းပင္ထိပ္ေခ်က ၿဂိဳးေခ်ၾကဴ ငွက္၀ါေခ်တြန္ျမည္လတ္က ရြာကအခ်စ္ကို အတြက္ရေရ --။ စမ္းေခ်ာင္းေခ်က ေတာင္ေစာင္းနားက စီးဆင္းလို႔ ၿခီမ်က္စိေလာက္ရာနက္ေတရီမွာ မိုးထက္မ်က္ႏွာသစ္လိုက္ကတ္ေတ --။ ႀကိဳင္အီးေရရီကို လက္ခုပ္ေခ်နန္႔ယူေသာက္ တေယာက္က ကင္းေစာင့္တာ၀န္ယူေရ --။ တေတာကိုေက်ာ္ တေမာ္ကိုသန္း တစခန္းခရီးေရာက္ဖို႔ တေထာက္ခရီးမနား နိျခင္းထမင္းမစားသိမ့္ခင္ အျပင္းႏွင္ တက္နီကစူး ေဂါင္းကမူး ေခၽြးကျပစ္ျပစ္ ေနာက္ကုန္းေခ်ာင္းျဖစ္လားေရ --။ ထမင္းကညင္ ၀မ္းကညင္ လြင္ျပင္ခရီး အၿပီးတခါ အေမွာက္တလွည့္ အေထာက္တဖန္ ရန္သူကို သတိမူလို႔ ရွိကကင္းေထာက္ ေနာက္လွည့္လို႔ေခၚခါ အေရာက္အျမန္ ခ်ီတက္ရျပန္ပါေရ --။ ေၾကာပိုးအိပ္ထဲက အိပ္ရာခင္းပါးပါး တာလပတ္ခ်ာပါးပါး ခါးမွာခ်ိတ္ထားေရ ဒါး အေသးအမႊားတိက လားယင္းလားယင္း တအိအိ ပိယင္းနန္႔ပိ ၾကားဖူးနား၀ဟိေအာင္ ေျပာျပလိုက္ခ်င္ေရ စကၠန္႔နန္႔အမွ် ကမၻာထက္လီးေရ --။ (၄) ယင္းပိုင္နန္႔ ႏွစ္ရက္ခရီး အျပင္းႏွင္လို႔ သံုးရက္ေျမာက္ည (ပီေခ်ာင္း) ရြာကို ေရာက္ေတ --။ ျမန္မာစစ္တပ္က ရြာ၏ေျမာက္ဖက္ ဗ်ဴဟာက်ေရ ေတာင္ကုန္းထက္မွာ နီရာယူထားေရ --။ ေက်ာက္ေပါက္ျမွာနန္႔ အရုပ္ဆိုးဆိုး အသားမဲမဲ အညာသားစစ္ဗိုလ္က ရွိတန္းကိုဦးစီး ေျမာက္ႄကြေျမာက္ႄကြ ေမ်ာက္မွာသျပာရပိုင္ေယွာင္ ရိုင္းစိုင္းယုတ္မာ ထမင္းေတာင္းစား ဟင္းေတာင္းစား ယစ္မူးယမ္းကားေပေတ ယုတ္မာလြန္းလွေရ --။ ရြာကမိမၼေခ်တိကို ထိုအေၾကာင္းျပ ေဒအေၾကာင္းျပ နိမအား ညမအား အလုပ္ခိုင္း ရိုင္းစိုင္းယုတ္ညံ့ ေအာက္တန္းက်လြန္းေရ --။ ညက်ေက မေတာ္မတရား ၿခီေတာ္တင္လို႔ အပ်ိဳရည္ပ်က္လို႔ မ်က္ရည္စက္လက္နန္႔ ရြာျပန္အ၀င္ ေမာင္ႀကီးျမင္ေယာင္ပါသိမ့္ေရ --။ ရြာသားတိကိုလည္း ေနာက္ျပန္ႀကိဳးတုတ္ နီပူလွန္း ေက်ာက္ခါေက်ာက္ ေဆာင့္ခါေဆာင့္ ေမွာက္ခါေမွာက္ လွန္ခါလွန္ သနတ္ေပါင္နန္႔ေထာင္းခါေထာင္း ၀ါးရင္းဒုတ္နန္႔ သတ္ခါသတ္ ရက္စက္နည္းမ်ိဳးေပါင္းစံု ယုတ္မာမႈမ်ိဳးေပါင္းစံု လက္နက္အားကိုး အႏိုင္က်င့္ (ခြီးထက္ညွက္ေတအမ်ိဳး) က်ားထိုးလို႔သတ္ ေဂါင္းျဖတ္လို႔သတ္ အရွင္လတ္လတ္ ထူးခတ္လို႔သတ္ ၿမီျမွဳတ္လို႔သတ္ ၿခီတဲြလက္တဲြလို႔သတ္ သြီးရဲသံရဲ ရြာလံုးျပတ္ တန္းစီပစ္သတ္ အမိတကဲြ အဖတကဲြ သားတကဲြ မယားတကဲြ ႀကီကဲြစရာျမင္ကြင္း ခံစားခ်က္ျပင္းထန္လြန္းလို႔ ေတာ္လွန္ေရးထဲ ေရာက္လာရစြာပါ --။ ခခတ္၀ါးေလာက္ အေပါက္ႀကီးေရ က်ဥ္းေျမာင္းေရ အမ်ိဳးသားေရအျမင္နန္႔ ၿမီလွန္မ်ိဳးေဖ်ာက္ စစ္ခင္းနီကတ္လို႔ ကိုယ့္ျပည္ကိုယ့္ရြာအလွ မပ်က္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေမာင္ႀကီးမွာ တာ၀န္ဟိေရ --။ (၅) ရြာသားမ်ားအကူအညီနန္႔ ေျပာက္က်ားသံုးေယာက္ တန္းေဆာင္ဘုန္းလဆုတ္ (၁၃) ရက္ တလၤဂုနီနိညဥ့္ သံုးခ်က္တီးေက်ာ္မွာ ရြာကို ၀ိုင္းထားလိုက္ကတ္ေတ ခြီးေဟာင္သံ တခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ၾကားရေရ --။ တေယာက္က ကင္းေစာင့္ တေယာက္က တန္းခါးေခါက္ သတင္းအရ တက္အိပ္နီေရ အိမ္၏ အရွိဖက္ တန္းပ်င္းထက္မွာ ျမန္မာစစ္တပ္က အညာသားစစ္ဗိုလ္ကို နဖူးတည့္တည့္ ပစ္သတ္လိုက္ကတ္ေတ --။ (အယုတ္တမာရို႔၏အဆံုးစြန္လမ္းသည္ကား က်ဆံုးခန္းပင္တည္း --။) XXXXXXXXXXXXXXXX ေနာက္တနိ ပီေခ်ာင္းရြာက တလိပ္လိပ္တက္နီေရ မီးခိုးတိေရ တစံုတခုေသာ ရင္ဆို႔နင့္ဖြယ္ ဇတ္လမ္းတပုဒ္ကို ေျပာျပလွ်က္ဟိေရ --။ ျမန္မာစစ္တပ္က ရြာသူႀကီးနန္႔ အိမ္သွ်င္၀ါႀကီးကိုေခၚလို႔ စစ္တပ္စခန္းနား ပီေခ်ာင္းကမ္းေထာင့္မွာ နိျခင္းေၾကာင္ေတာင္ ပစ္သတ္လိုက္ကတ္ေတ --။ ႏွစ္ေယာက္စလံုး ဒူးေထာက္လဲေမွာက္ ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ --။ ရီစီးျပင္းေရ ပီေခ်ာင္းတရိုး သြီးအတိ စီးဆင္းလွ်က္ --။ သာလွဦး (4/6/2000) မွတ္ခ်က္။ ။ ျဖစ္ရပ္မွန္ဇတ္လမ္းကို ကဗ်ာ၀တၳဳအျဖစ္ ခံစားရြီးဖဲြ႔ပါသည္။

မတတ္သာလို႔ရာ


ခြီးသေတာင္းစားတိက
တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္
လူလုပ္နီကတ္ေတ --။

သူရို႔တိက
အႏူလက္နန္႔
ေရႊခြက္ကိုင္ခ်င္နီကတ္ေတ --။

ေသာက္ပံုမလာေရမွ်က္ႏွာနန္႔
ခြက္စားတိ --။

အကုသိုလ္အလုပ္နန္႔
အယုတ္တိ --။

ခ်စ္ၾကည္ေရးလတ္
ငိုျပတတ္ေတပင္
ကေကာင္းသနားဖို႔ေကာင္းပါ၏ --။

ေကာ့ေကာ့ေကာ့ေကာ့နန္႔
ေမ်ာက္မအိုနာတိ --။

အားနာပါယင့္
အေ၀း မင္းရို႔ပါးစေပါက္ကိုလာယ္
ဂြမ္းရာဆို႔ထားလိုက္ခ်င္ေရ --။

Sunday, July 22, 2007

A LOVE-POEM OF WILL

If you do not want,
It is up to you.
Why are you ashamed?
Love is nude.

Please be not shy,
Come near,
Let me kiss your sweet smile
And caress your love.
Let me drink your hate
A glass-full like coffee,
And our love be bridged.

Please unknot your hair
And strip off your scarf,
Then it is enough.
In this world is just you and me.
We are neo-Adam and Eve.

Please snap a while on my chest,
Then you will get sweet dreams,
You will forget all your miseries.

My touch is actual tonic for you.
When I kiss your lips,
Love flows from where.
Then slowly slowly
The tide rises,
And let us die amid the whirls.

We are just going another shore,
To the other side of Love.
Life will be lonely,
Hope will be smokey,
But we enjoy touch and care,
Come and follow me.

The heartless people will say,
They will mock at us,
But please care not.
They may scrutinize us,
But please scare not,
All the men are liars.

Not be fooled yourself with lies,
Try to liberate yourself.
Let us compose a love-song of no rhymes.
It deadly be a modern classical poem.
With a stringless guitar,
In this rubbish world,
Let us sing the songs of pain.

Some people may not understand,
But some will - who have hearts.
Most majority have no heart at all.
All the pitiful creatures,
Vanity fair of God.

But we will relive them again
With our own spirit.
Then the statues will wake up,
The fossils will stand up.
Then they may hear the songs of the stars,
They may feel the language of the birds.

Oh! My Dear!
Please close up your eyes,
Let me kiss you again.
This time I will swallow up your heart
All into my belly,
So that love be digested,
And I can have the strength.
And let us create the world again,
Let Night and Day be afresh.
And the first day of a New Era is recounted.

Give way the past
Let it plunge into the dust.
No need to say "Good-Bye",
No need to say "Good-Night".
Nothing is omnipotent,
Even God himself.

xxxxxxxxxxxxxx

Oh! My Love!
Even though no body reads my poem,
When I die,
Please inscribe it on my grave,
So that the people who come to bury me
Can read it and have lecture.
When you bury me,
Please burn my corpse.
In the next "Abode",
I just want to be "Ash".

Tha Hla Oo
(28/3/2001)

Saturday, July 21, 2007

အတိတ္ (ႏွင့္) ပစၥဳပၸန္


အတိတ္က
ဆင္စီးလို႔
ေရႊထီးေဆာင္းခ --။

အခုက
လားစီးဗ်ာ
ေတာက္က်ာေဆာင္းရ --။

(သာလွဦး)

တပ္ပ်က္ဗိုလ္


စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္က
ယာခြတ္ --။

ဥကၠဌက
ထမင္းခ်က္ --။

မင္းသားက
အိုးထမ္း --။

စမ္းပြင့္လို႔ တန္းျမင့္ေကလဲ့
အခန္းမသင့္ခါ
တပ္ပ်က္မွာ ဗိုလ္ျဖစ္ေတ --။

(သာလွဦး)

တြင္းဆံုးက်မ်ား


၀ါးတုတ္ကို ေစတီမွတ္
တနိသံုးခါ ရွိခိုးနီလူတိက
ျခင္ေထာင္ထဲက ပစိကိုက္ျပ --။

ရန္သူလားေက ဇာမွာလဲ ဇာမွာလဲ
ရန္သူလာေက အဘာလဲ အဘာလဲ
ေနာက္က်ၿခီေထာက္ သစၥာေဖာက္
ေၾကာက္ႀကီးသံဖက္ ၀င္ကတ္ေတ --။

က်ဳပ္ကၽြံေက လႈပ္မကၽြတ္
ႏႈတ္လြန္ေက ျဖဳတ္ထုတ္သတ္
တခ်က္လႊတ္ အမိန္႔
ဖၿဖိန္႔တုန္ေအာင္ ေၾကာက္ရေရ --။

ေျပာခါ ခ်စ္ၾကည္ေရး
လုပ္ခါ နဖူးၿပဲ ဒူးကဲြ
တရုတ္မ်က္ႏွာ
၀က္မၾကည့္ႏိုင္ဗ်ာ --။

ဘာဒလီပိုင္
ၿမီႀကီးကို ေကာင္းခင္ထင္
မသီခင္ကပင္
အ၀ီဇိကို ၀င္လားခဗ်ာ --။

(သာလွဦး)

ျခားနားခ်က္


ဆင္ (ႏွင့္) ခ်ီးပိုး

အေရာင္ခ်င္းတူေကလဲ့
အေကာင္ခ်င္းမတူ --။

ဖား (ႏွင့္) ျခေသၤ့

အသြင္ခ်င္းတူေကလဲ့
အသံခ်င္းမတူ --။

(သာလွဦး)

သံမႏိုင္ ေက်ာက္မႏိုင္


ဘ၀ကျမက္
ေလးဖက္တြား
ၿမီမွာလားေကလဲ့ --။

သံထက္မာ ေက်ာက္ထက္ခိုင္
သံမႏိုင္ ေက်ာက္မႏိုင္ --။

(သာလွဦး)

ပန္ခ်င္သူ


ရက္ျပတ္
လွည့္မၾကည့္ပါကဲ့
ေမွ်ာ္သူရင္က်ိဳးေအာင္
သေရာ္စြာလာ --။

မင္းမ်က္၀န္းက
ရင္ကိုလန္းစီလို႔
ေတာ္၀င္ပန္းကိုမွ
လက္လွမ္းဆြတ္ခ်င္ --။

ပန္းျမတ္သခင္
အာကာမွာ ယိမ္းကလို႔
မႊီးျမေရအသွ်င္ --။

ေရႊတူေငြတူ သရဖူျဖစ္လို႔
ခ်စ္လြမ္းရၾကင္ --။

(သာလွဦး)

Thursday, July 19, 2007

အတၱ၀ါဒီမ်ားက်ဆံုးခန္း


မတရားမႈကို
ရပ္တန္႔က ရပ္ကတ္ပါဖိ --။

အခုေခတ္ေရ
သွ်စ္ေလးလံုးေတာ္လွန္ေရးေခတ္ျဖစ္ေတ --။

အမွန္တရားကို လမ္းျခင္း
တရားမွ်တမႈ ပန္းခင္းထက္မွာ
ေလွ်ာက္လွမ္းနီေရေခတ္ျဖစ္ေတ --။

မွန္ကန္ေရ ႏွလံုးသားနန္႔
သစၥာတရားကို ေအာက္ၿခီျပဳ
သမိုင္းသစ္ကို ထုဆစ္နီစြာျဖစ္ေတ --။

ဤအရာသည္ကား
က်ဥ္းေျမာင္းေရ လူမ်ိဳးေရး၀ါဒီမ်ား၏
ျမက္ခင္းသစ္မဟုတ္
ႏြားစားကြက္မဟုတ္ --။

ရတနာသိုက္တူးေရ
ရာဇ၀င္ပ်က္လည္းမဟုတ္ --။

(ေပါက္တူး) နန္႔ (လိပ္) ေခတ္စားပ်ာယ္
(ေစာက္ရူး) နန္႔ (ငေပါ) အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔
ေခတ္လည္းမဟုတ္ --။

မတရားေရ ေလာက္ေကာင္တိ
ေဘးကိုဖယ္ပါ --။

လူမ်ိဳးေရး၀ါဒီမ်ား
ေနာက္ျပန္ဆုတ္ပါ --။

မသထာရည္စာတိအားလံုး
ပုပ္သိုးလားခဗ်ာယ္ --။

အမိႈက္ပံုထဲ
ေ၀းပစ္လိုက္ပါ --။

ႏွၿမိဳးမနီကဲ့
ရဲရဲ၀န္႔၀န္႔
စြန္႔ႀကဲလိုက္ပါ --။

ဤအရာသည္ကား
ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ေတ -- ။

အနံ႔မေကာင္း
ေလာက္တေသာင္းေသာင္း
ႏို႔ခ်ဥ္ေဟာင္းကို
ေစာင္းမၾကည့္ပါကဲ့ --။

၄င္းအရာသည္ကား
အဆိပ္ျဖစ္ေတ --။

မတရားေရ မ်ိဳးစိကို
ပ်ိဳးႀကဲနီေရ သင္ရို႕တိအားလံုး
အသားထဲကေလာက္
သစၥာေဖာက္တိျဖစ္ေတ --။

သူခိုးဇာတ္ကို
မကကတ္ပါကဲ့ --။

ေစာရဇာတ္ကို
မရြီးကတ္ပါကဲ့ --။

ဘ၀ကၽြန္အမြီယုတ္ကို
ဖဲ့ထုတ္လိုက္ပါ --။

သဘံုမႈန္႔အမ်ားႀကီးထည့္ပ်ာယ္
ကင္းပြန္းေလွ်ာ္လိုက္ပါ --။

မီးကိုက္ျပားျပားတိုက္ပ်ာယ္
၀တ္ဆင္လိုက္ပါ --။

ရီမိုးခ်ိဳးပ်ာယ္
သန္႔စင္လိုက္ပါ --။

အုန္းဆီယဲြ႔ယဲြ႔ႏွိမ္းပ်ာယ္
အာရုဏ္မိုးထက္ကို
ႀကိဳဆိုလိုက္ပါ --။

မဂၤလာအခါသမယမွာ
မဂၤလာေတးျခင္းကို
ေအာ္ဆိုလိုက္ပါ --။

ဤအရာသည္ကား
ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္သည္ --။

ေတာ္လွန္ေရးေရ
တမိုးလင္းလားပ်ာျဖစ္ေတ --။

(ေယေကလည္း)
ေတာ္လွန္ေရးမုန္တိုင္းက
တိုက္ခိုက္နီတုန္းျဖစ္ေတ --။

မယိမ္းယိုင္ေရ
ခိုင္မာသံဓိဌာန္နန္႔
နက္ဖန္ရက္ကို
ႀကိဳဆိုလိုက္ပါ --။

ကိုယ့္မေကာင္းမႈကို
ကိုယ္ရွက္ပါ --။

အသင္ရို႕တိေရ
လြလီလြလြ
ဖာသယ္မတိျဖစ္ေတ --။

တိုင္းျပည္၏ရတနာတိကို
ေရာင္းစားနီေရ
ရာဇ၀င္သူခိုးတိျဖစ္ေတ --။

ဥပေဒမဲ့
ေသာင္းက်န္းသူတိျဖစ္ေတ --။

ျပည္သူ႔ရွိေမွာက္
ကားစင္တင္ကတ္ရဖို႔
ဖားျပဳတ္ႄကြက္စုတ္တိျဖစ္ေတ --။

ကုရာနတၳိ
ဆီးမဟိျဖစ္ေတ --။

ကူးစက္ျပန္ပြား
ေရာဂါပိုးမႊားျဖစ္ေတ --။

ေကာင္းသစ္ခင္းကိုဖ်က္ဆီး
ရာသီေပၚက်ီးတိျဖစ္ေတ --။

လိမ္၀ါေရအတတ္ကို
တဖက္ကမ္းခတ္တတ္ေတ
ရာဇ၀တ္သား
လူသတ္သမားတိျဖစ္ေတ --။

ဆန္ကုန္ၿမီလီး
ေဘာက္သာဆြီးတိျဖစ္ေတ --။

ေအကမၻာမွာ လီထုညစ္ညမ္းနီစြာ
အသင္ရို႕တိေၾကာင့္
မွတပါးတျခားမဟိ --။

ေယဇူးနန္႔
မီးဆိုက္ေတ သစ္ပင္တိကို
ျပန္စိုက္ပါ --။

စိုက္ေတသစ္ပင္တိ ရွင္ေအာင္
ပ်ိဳးေထာင္ပါ --။

ရာသီဥတု
ေဖာက္ျပန္နီစြာ
အသင္ရို႕တိေၾကာင့္ --။

မိုးေခါင္ရီယွားျဖစ္နီရစြာ
အသင္ရို႕တိေၾကာင့္ --။

ကမၻာႀကီးကိုဖ်က္ဆီ
ညဴကလီးယားထက္ေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းေရ --။

ဆိတ္ဆီသူရဲ
မုန္းဖို႔ေကာင္းေရ --။

ခြီးပုတ္ေလာက္က်
အံဖို႔ေကာင္းေရ --။

အပုပ္နံ႔ကို
မခံႏိုင္ပါ --။

အက်င့္ဆိုးကို
သင္းထံုးလိုက္ပါ --။

အက်ိတ္အခဲကို
ႀကိတ္ခဲြလိုက္ပါ --။

ဤအရာသည္ကား
ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္သည္ --။

ဤအရာသည္ကား
အိမ္ေထာင္ေရးမဟုတ္
ဗစၥကုတ္မဟုတ္
၀တၳဳမဟုတ္
အျပာမဟုတ္။
ပဂ်ီကားမဟုတ္
ေက်ာက္ရုပ္မဟုတ္
ကဗ်ာအရြဲ႕မဟုတ္
သာျခင္းသံက်ပ္မဟုတ္
ေတးျခင္းမဟုတ္
ဂီတာမဟုတ္
ႏွဲမဟုတ္
ဗံုမဟုတ္
လင္းခြင္းမဟုတ္
တေယာမဟုတ္

အမွန္တရားနန္႔ သြီးခင္း
အမွန္တရားနန္႔ ရြီးထြင္းထားေရ
ေတာ္လွန္ေရးစင္စစ္ျဖစ္ေတ --။

နတ္သမီးေခ်တေယာက္ပိုင္ လွပေရ
အာရုဏ္မိုးထက္ကို
ႀကိဳဆိုလိုက္ပါ --။

မိုးေကာင္းခင္ပိုင္
ကမၻာႀကီးကို
က်က္သေရတင့္စီပါ --။

ပန္းပြင့္ေခ်တိပိုင္
ကမၻာႀကီးကို
အလွဆင္လိုက္ပါ --။

မိုးၾကယ္ပြင့္ေခ်တိေတာင္က
မွိတ္တံုလင္းတံု
အေမွာင္ခြင္းဖို႔
ႀကိဳးစားနီကတ္ပ်ာယ္ေလ --။

အို အသွ်င္လမင္း
သင္ပုန္းမနီပါကဲ့ဖိ --။

အသင္ေရ
ကမၻာႀကီး၏
(ကြမ္းေတာင္ကိုင္) ျဖစ္ေတ --။

အသင္ေရ
စည္းက်၀ါးက်
ႏဲြ႔ေပ်ာင္းကတတ္ေတ
လုလင္ပ်ိဳမျဖစ္ေတ --။

အသင္ေရ
ႏွခြမ္းနီနီ
ေရႊႏွင္းဇီျဖစ္ေတ --။

အသင္ေရ
ရွက္ကြန္႔တကို႔
ပါးမို႔မို႔
စိတ္ညွိဳ႔တတ္သူျဖစ္ေတ --။

အသင္ေရ
စၾကၠာ၀ဠာေလာကဓါတ္တခြင္လံုး၏
တပင္တိုင္မင္းသမီးတဆူျဖစ္ေတ --။

ဒ႑ာရီပံုျပင္ထဲက
ဂႏၶ၀င္ေျမာက္
မင္းသားတပါးလည္းျဖစ္ေတ --။

ဇာခါမဆိုအသင္ေရ
ကမၻာႀကီးကို လႊမ္းမိုးအုပ္ခ်ဳပ္သူ
ဘုရင္ဧကရာဇ္တဆူျဖစ္ေတ --။

အမွန္တရား
ဘာသာတရားလည္းျဖစ္ေတ --.။

အျခားတဖက္မွာ
အသင္ေရ
ၿခီသံျပင္းျပင္း
လမ္းေလွ်ာက္တတ္သူ
လူတေယာက္ျဖစ္ေတ --။

တခါတခါ အသင္ေရ
အေက်နပ္ခ်က္တိနန္႔အံႀကိတ္
တက္သီးေခါက္တတ္ေတ --။

တခါတခါ အသင္ေရ
အရာရာကို
ဥေပကၹာျပဳႏိုင္သူျဖစ္ေတ --။

တခါတခါ အသင္ေရ
ရင္နာစရာေကာင္းေရ
သမိုင္းေၾကာင္းကို
ျပန္ေျပာင္းေျပာျပသူျဖစ္ေတ --။

တခါတခါ အသင္ေရ
စိတ္နာနာနန္႔
ဒါဏ္ရာရ ျခေသၤ့တေကာင္ျဖစ္ေတ --။

(ေယေကလည္း)
ဇာခါမဆို အသင္ေရ
ကမၻာႀကီး၏ဒါဏ္ရာဒါဏ္ခ်က္တိကို
ကုစားတတ္ေတ သမားေတာ္ႀကီးတဆူျဖစ္ေတဆိုစြာ
ဇာသူလာ ျငင္းခ်က္ထုတ္ဖို႔လဲ --။

လူသူအားလံုး
ေကာင္းျခင္းမဂၤလာနန္႔
သာယာေရမိုးထက္မွာ
ၿပိဳင္တူေခါင္းေလာင္းတီးလိုက္ပါ --။

အျဖဴေရာင္
ဆင္တူ၀တ္ပ်ာယ္
သံၿပိဳင္ေတးျခင္းတပုဒ္
ဆိုလိုက္ပါ --။

ေကာင္းခင္ျပင္ကို ေနာက္ခံျပဳ
သန္႔ယွင္းေရ
စံုလီညွင္းညွင္းကို
တ၀တပိုက္
လွ်ဴလိုက္ပါ --။

အေတာင္ပါေရ
ငွက္ေခ်တိပိုင္
လြတ္လပ္ေတ
အျပာေရာင္ေကာင္းခင္မွာ
ယင့္က်ဴး ပ်ံသန္းလိုက္ပါ --။

ဤအခါသမယသည္
ေတာ္လွန္ေရး မိုးထက္မဂၤလာျဖစ္သည္ --။

ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ပဲြ
ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲ
ဆင္ႏြဲခ်ိန္ျဖစ္သည္ --။

အမွန္တရား၏ေလွ်ာက္လွမ္းရာ
ေရာက္ခါနီး
အခါသမယျဖစ္သည္ --။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္အေႏွာင္ဖဲြ႔ခံ
ျပည္သူအေပါင္း၏
ေအာင္စည္ေအာင္ေမာင္း
ေဆာ္ၾသသံျဖစ္သည္ --။

အျခားတဖက္မွာ
မိစၦာေကာင္တိ၏
က်ဆံုးခန္းျဖစ္သည္ --။

ေဖာက္ျပန္သူအေပါင္း၏
နိဂုဏ္းခ်ဳပ္ျဖစ္သည္ --။

အတၱ၀ါဒီမ်ား၏
တစသုႆာန္ျဖစ္သည္ --။

ဇာၾကာဖို႔လဲ
တေယာက္တခ်က္
၀ိုင္းသမလိုက္ေက --။

ဇာခံႏိုင္ဖို႔လဲ
တေယာက္တခ်ိန္း
၀ိုင္းဗိန္းလိုက္ေက --။

(သာလွဦး)

မိခင္သို႔


ဂုတ္က်ၿပီး
ရုပ္မလွေသာ သားကို
အမိ မတြိလီရျခင္းတြက္
ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ပါလီ --။

တျဖဳတ္ျဖဳတ္
ျပန္တုတ္လားခေရ လူတိထဲမွာ
ခ်စ္သားပါမလာစြာ
ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ပါလီ --။

အမိႏို႔ဖိုးကို အပထား
ကတို႔စရိတ္ေတာင္ မတတ္ႏိုင္လိုက္
သားမိုက္ အျပစ္ကို
ခ်စ္ျခင္းျဖင့္ ၿခီဖ်က္ပါလီ --။

အမိေက်းဇုကို
ေတာ္လွန္ေရးျဖင့္ ပီးဆပ္လိုက္ပါသည္
အမင္ တမလြန္က
သာထုေခၚလီ --။

(သာလွဦး)

ယံုေတာ့ဘူးကြယ္


အခ်စ္ထန္ျပင္းရင္ေတာ့
ေနာက္မီးမလင္းနဲ႔ေပါ့ --။

ရွင္ဟာ က်မရဲ့ဘ၀
ဒါဆို ကျမင္းေၾကာ မထရ --။

ရွင္ဟာ က်မရဲ့အခ်စ္အိုး
ဒါဆို ခိုးမစားနဲ႔ --။

ရွင္မရွိရင္ ျမန္ျမန္ေသ
ဒါဆို မေဖာက္ျပန္နဲ႔ေလ --။

ရွင္နဲ႔ မခဲြႏိုင္ဘူး အကို
ဒါဆို ပဲမကိုင္ေစလို --။

ဆိုသာဆို ပိုမိုသည့္စကား
ေမအပ်ိဳ ျခံဳခိုကာ
ေနညိဳညိဳ အိမ္ေနာက္ေဖးမွာ
ေဖာက္ျပား ေမွာက္မွားကာ သူေလ်ွာက္ေျပးေတာ့
အၾကင္ လင္ေယာက္က်ားနားကို
အလွ်င္ ေပါက္ၾကားသြားေလသတည္း --။

ေရဒီယို ဗီဒီယိုမ်ားဆီက
၁။ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး
၂။ တိုင္းရင္းစည္းလံုးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး
၃။ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေရး
တို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါးကို
သံေညာင္ေညာင္ႏွင့္ ေဟာင္သံၾကားပါရလွ်င္
နတ္ကေတာ္ လွ်ာဖ်ားပါးစပ္ဖ်ားျဖင့္
ဗုဒၶ၏ပဋိစၥသမုပၸါဒ္
နတ္သုဒၶါ တရားေတာ္ျမတ္ကို
အသလြတ္ ရြတ္ဖတ္ေနသလိုပင္ --။

ပါးစပ္လား
ပါပ္စားလားဟင္ --။

(သာလွဦး)

မငိုပါကဲ့ ႏွမေခ်


မငိုပါကဲ့ ႏွမေခ်
မ်က္ရည္ကို အသာသုတ္လိုက္ပါ။
အမိကိုလည္း သူရို႔ႀကိဳးတုတ္
ဒုတ္နန္႔လည္း သတ္သိမ့္ေရ --။

အဖကိုလည္း ၀ရမ္းၿပီးလတ္
သူရို႔ စြပ္စဲြကတ္ေတေလ --။

ရြာကိုလည္း သူရို႔မီးလွ်ိဳ႔
ႏြား၀က္တိကိုလည္း ယူ
(သူရို႔ေရ)
တိရိစၦာန္ထက္ ညွက္ေတလူ --။

ရြာက သက္ႀကီးရို႔ကိုလည္း
အေမ အေမလို႔
သူရို႔ ေခၚကတ္ေတ။
ၿပီးေက အမိပစၥည္း
သူရို႔ ခိုးေရ --။

မယိုင္ေက်းေရ
လူရိုင္းတိက
ငါရို႔တိကို
၀န္သယ္ခိုင္းကတ္ေတ --။

သူရို႔ေရ
အငတ္တိုင္းျပည္က
လာကတ္ေတလူ --။

ငါရို႔ယာကို
၀င္ေရဆိုေကယင့္
ထိုခ်င့္ခူး ေဒခ်င့္ခူး
အသားငါးကိုလည္း မျမင္ဖူး
အစားလည္း ၾကဴးကတ္ေတ --။

ငါရို႔ျပည္ကို
က်ဴးေက်ာ္လာေရ လူတိက
ငါရို႔႔ကို သူပုန္ကို အားပီးေရလတ္ --။

ဆန္ျပာဖို႔ေခၚလားေရ
နင့္သူငယ္ခ်င္း (----) လည္း
ေနာက္နိမိုးလင္းမွ
ရြာျပန္ေရာက္ေတ --။

သက္ႀကီးရြာသူႀကီး
အဖိုးသွ်င္ကိုလည္း
သူရို႔ ႏွိပ္စက္
ေနာက္ဆံုးက်
ပစ္သတ္လိုက္ကတ္ေတ --။

ခါးကုန္းကုန္းနန္႔
အေဘာင္မ ေဂါက္မကိုလည္း
သူရို႔ စခန္းအတြက္ ရီခပ္ခိုင္း
ပယိုင့္ေတာင္းတိ ရက္ခိုင္း
လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္
အမွန္သူရို႔ ယုတ္မာေရ --။

နင့္ကိုလည္း
ေနာက္ဆံုးမွာ
မုဒိန္းက်င့္ခကတ္ေတ --။

မငိုပါကဲ့ ႏွမေခ်
မ်က္ရည္ကို အသာသုတ္လိုက္ပါ။
ကလက္ေခ်ာင္းကို ဆန္တက္
ခရီးဆက္ရခန္႔သိမ့္ေလ --။

တနိနိ တခ်ိန္ခ်ိန္က်
ငါရို႔ျပည္
လြတ္ေျမာက္ဖို႔စြာရာ --။

(သာလွဦး)
UNDC မဂၢဇင္း အမွတ္ (၂)

မိုးေမ်ွာ္တမ္း လြမ္းျခင္း


(၁)
တက္သီးတခ်က္
ျပင္းျပင္းေခါက္လိုက္မိသည္ --။

ရင္ထဲမွာ မေက်နပ္ခ်က္တိ မြန္းက်ပ္
အသက္လ်ွဴမ၀ --။

လက္သီးကို နေနာင္းဆုပ္
အေၾကာင္းမဲ့ ၾကမ္းျပင္ကို ထုလိုက္မိေရ --။

ပါးစိကို တင္းတင္းကိုက္ထား
မိတ္ရိုးမ်ား ကားထြက္လာ၏ --။

ေဂါင္းထဲမွာ ထိုအေတြး ေဒအေတြး
အေတြးေပါင္းမ်ားစြာ ေယာက္ယက္ခတ္
ခ်ဳပ္ထြီးလ်ွက္ဟိေရ --။

မ်က္စိကို စစိမွိတ္
ထြက္သက္ကို နေခါင္းထဲက
မႈတ္ထုတ္ပစ္လိုက္ေတ --။

ေဒါသအေငြ႔ေၾကာင့္
ထြက္လီ၏အပူရသ
ေၾကာင္းလို႔ ခံစားလိုက္ရေရ --။

နားဂ်ီႏွစ္ဖက္က
စမုတ္ေၾကာမ်ား ေထာင္တက္တင္းမာ
သံေခ်ာင္းမ်ား ပမာ --။

ကုတ္ထားသည္မ်က္မႈန္
ရႈန္႔တက္လာေရ တြန္႔ေၾကာင္း
အေပါင္းမ်ားစြာ --။

ခံစားခ်က္မ်ား ျပင္းထန္
ေအာင့္အည္း သည္းမခံႏိုင္ေရ အဆံုး
မခ်ိၿပံဳ႔ ၿပံဳ႔လိုက္မိသည္ --။

(၂)
နီရာတကာ မသမာမႈတိႀကီးစိုး
ကေကာင္း အရုပ္ဆိုး၏ --။

ဒုကၡကို ျဂင့္ခါးသီးပိုင္
ခ်ိဳၿမိန္စြာ စဲြလမ္း
တမ္းတမ္းတတ ေလာဘရမက္
သက္ျပင္းခ်ရ အခါခါ --။

မေကာင္းမႈကို ခ်ိဳၿမိန္စြာ ေသာက္သံုး
ယစ္မႈးနီကတ္သူမ်ား
၀င္းႄကြားမင္းမူ ေအာင္လံထူလ်ွက္ --။

အဆိုးအညွက္ အမိႈက္သရိုက္တိကို
တိုက္စားပစ္ဖို႔
ေတာ္လွန္ေရးျမစ္ရီခမ္းေျခာက္
မ်က္တြင္းေဟာက္ပက္ လူမမာ --။

နာရီစက္၀န္း မိနစ္စကၠန္႔ရို႔သည္
အခိုက္အတန္႔လိုက္ ကုန္ဆံုး
နီလံုးညိဳညိဳ ညရိပ္ခို --။

အတၱ အတၱ
အတၱ အေမွာက္ထု တြင္းနက္ေအာက္
တေယာက္ၿပီးတေယာက္
ဒိုးယိုေပါက္ ေတာက္ေလ်ွာက္ႀကီးဆင္း
ခြာသံျပင္းျပင္း --။

ေနာက္က်ိက်ိ အေမွာင္အတိၿပီးေသာ
ငရဲအိုင္ႀကီးထဲက
လြတ္လမ္းမဲ့ ငါးေခ်တိပိုင္
က်ဳပ္ပုတ္ရည္ ညစ္ညမ္းသည္ရာ
အသက္ရွင္ရာလား လြတ္ေျမာက္ရာလား --။

အေရာင္ႏွမ္းႏွမ္း မဲြေျခာက္ေျခာက္
လိုင္တံတို ပ်ိဳင္းအိုတခ်ိဳ႔ကလည္း
ပြက္သည့္ငါးကို အလိုက္ေခ်ာင္း
အေၾကာင္းအားေလ်ွာ္စြာ --။

ဘုရားသခင္ ဖန္တီးထားသည့္
ဤကမၻာၿမီႀကီးသည္ကား
ဒုကၹအတိမႊမ္း ဆိုးသြမ္းလွပါဘိတကား --။.

ပူေလာင္ထန္ျပင္း
ဆင္းရဲလွပါတကား --။

အပူမီးမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္း
အီးခ်မ္းေသာ အနာဂါတ္ မိုးထက္ေကာင္းခင္
စၾကၠာ၀ဠာတခြင္လံုး
လွပသာယာ ၾကည္လင္လာဖို႔
ရတနာမိုး ေပါကၡရ၀ႆမိုး
ထိန္႔ႀကိဳးရြာသြန္း ေလာင္းျဖန္းပီးပါဖိေလာ့ --။

(သာလွဦး)
29/5/2000

မိုးထက္မဂၤလာ


အိုျပည္သူရို႔
ထကတ္ ထကတ္
အရွိဖက္မွာ
ေရာင္ျဖဴလာဗ်ာေလ --။

ေရွာက္ပနီငွက္ေခ်
နီဆာလႈံလို႔
အကိုင္းဖ်ားမွာ
နားနီဗ်ာ --။

စာေခ်တရြီ
ညီညီညြတ္ညြတ္
တသုတ္ၿပီး တသုတ္
တအုပ္ၿပီး တအုပ္
လွည့္ပ်ံလားခဗ်ာ --။

အလယ္တရိုး
၀က္မတိုးရေအာင္
ၿခံထိုးလို႔ ကာကြယ္ရဖို႔ --။

က်ီးက်လို႔ မပ်က္ရေအာင္
မီးထလို႔ ေဖာ္ကတ္ရဖို႔ --။

ရြာဦးေက်ာင္းက
ခတက္ေခါက္ပ်ာ
မေခ်လားလို႔ ဆြမ္းပို႔ခီ --။

ေမာင္ေခ် ပ်ိဳးႀကဲ
အကိုႀကီး လယ္ထြန္
အကိုလတ္ ငါးရွာလားကတ္လီ --။

မႀကီးဆန္ဖြတ္
အမိဆန္ျပာ
အဘာ ေတာသို႔လားပတ္စီ --။

တက္ညီလက္ညီ
ရီႀကိဳင္ျမျမ
ဂစၦပနဒီ
ႏွင္း၀ီ၀ီမွာ --။

(သာလွဦး)