Saturday, April 22, 2017

ANP vs ALD


ANP vs ALD
=========

ကုန္ပါဗ်ာယ္တပုလင္း ေနာက္တပုလင္းေသာက္ကတ္ေမ
သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းရို႕နန္႔ အရက္၀ိုင္းဖဲြ႕ကတ္ေတ။

နိျခင္းေၾကာင္ေတာင္ ေဂ်ာင္မွာေမွ်ာင္
အေမာင္ေယာက္က်ား ဇာလုပ္ေတ
အိမ္မွာဗိုလ္က် ေကာ္ႏွက္ေတ --။

အသူလဲေ၀ လာလတ္ေ၀
ေပါင္ကိုလွန္ဗ်ာယ္ ဒါးနန္႔ထိုးလို႔
အဘာလဲ ကေကာင္းဟုတ္ပါေရ --။

ပါတီတိမွာေလ နီရာလုပါေရ
ရထားဆဲြေယွာင္ အၿပိဳင္ဆဲြလို႔
သူဆဲငါဆဲ ေကာ္ႏွက္ေတ --။

ညာသံပီးပါေရ ဇာတိရုပ္ကိုျပပါေရ
သူ႔နီရာ ငါလုလို႔ တရားစဲြပါေရ --။

ရပ္ေက်ာ္ရြာေက်ာ္ ေၾကာ္ျငာကပ္လို႔
ဒါးဆဲြလို႔ ခြတ္ကတ္ေမာင္ရို႕ေလ --။

အသူလဲေ၀ လာလတ္ေ၀
ေပါင္ကိုလွန္ဗ်ာယ္ ဒါးနန္႔ထိုးလို႔
အဘာလဲ ကေကာင္းဟုတ္ပါေရ --။

(သာလွဧူး)(ေျမာက္ဧူး)

Friday, April 21, 2017

သာလွဧူး


သာလွဧူး
=====

တသက္လံုးစားေရ ကြမ္း
သံဖရာ တျခမ္း --။

ေပါက္ခၽြန္းအရႊန္
ေနာက္ဂၽြမ္းျပန္ --။

အမွန္ကို ေဖ်ာက္
(ဧ့) ကေပါက္ --။

ဂ်ီ၀ိဂ်ီ၀ါ ၾဆာက၀ိ
လံုးတိတင္ ပြတ္တင္လီဖိ
၀မ္းေခ်ပူပူ ႏွပ္ခ်ီးျခဴကို
လူတိဆဲေက ခဲခဲမြိ --။

(သာလွဧူး)(ေျမာက္ဧူး)

Thursday, April 20, 2017

က်ီ၀ိ


က်ီ၀ိ
===

"၀ိ" ပါတိုင္းရာ
က "၀ိ" ေခၚေသာ္
ဂ်ီ၀ါဂ်ီ "၀ိ" ဆိုေက၀ါ --။

(သာလွဦး)

Wednesday, April 19, 2017

ရခိုင္ျပည္ လြတ္လပ္ရီးသံခ်ပ္


ရခိုင္ျပည္ လြတ္လပ္ရီးသံခ်ပ္
======================
သာသနာသကၠရာဇ္ (2560) ခုႏွစ္ "ရခိုင္ျပည္ လြတ္လပ္ရီး" သံခ်ပ္ (အစ/အဆံုး)
========================================================

(တစ္)
သာသနာသကၠရာဇ္ ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာ ေက်ာ္ပါလတ္ေတ
ဆုတ္ကပ္ခါသမယမွာ ဖီးႀကီးသင့္လို႔ ဒုကၡပင္လယ္
ရခိုင္ျပည္ကို ဖြက္ခြက္စိုးေရ ခ်င္ဆီလုပ္နီကတ္ေတ
အဘာေလ ရခိုင္ျပည္ ကုလားခြတ္လို႔ ထြတ္ထြတ္ႀကီေရ --။

ရခိုင္သားရို႕ လုပ္နီကတ္စြာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာလီ
အခင္ႀကီးရို႕ျဖစ္နီကတ္စြာ ေနာက္ကုန္းေၾကာရီထူလီ
ရခိုင္ျပည္မွာေလ ဆန္ရီစပါးတိေပါမ်ားေရ
ရတနာရႊီေငြ စီးပြားဥစၥာတိုးတိုးတက္ေတ
ရပ္တိုင္းရြာတိုင္း ငတ္ႀကီးဆိုက္လို႔ရာ
မစားရမေသာက္ရ ျဖစ္နီပါဗ်ာယ္ေလ ၀မ္းရီဆာတိမ်ား
ကိုယ့္ဂိုးကိုယ္ခ်ဴး ဂၽြမ္းပစ္လို႔ရာ ကနီပါေက ျဖစ္ႏိုင္ပါဖို႔လား
ေထရ၀ါဒ ထြန္းကားခေရရခိုင္ျပည္ ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္းနန္႔ စိုးစံခေရရခိုင္ျပည္
ရာဇ၀င္တေလွ်ာက္မွာေလ ဂုဏ္သတင္းတိ မႊီးႀကိဳင္ခေရ ---။

အယင္ခါ ရႊီထီးေဆာင္း ယင္းအေၾကာင္းကိုက်ည္း မေျပာစီခ်င္ပါ
အခုခါ ဖျပား၀ပ္ အားလံုးဖြတ္ထက္ ဆိုးနီပါယာ
ရန္ကုန္ကို တက္ေတတက္ေတ ဗမာျပည္ကို လားေရလားေရ
ရခိုင္ျပည္ ရခိုင္ျပည္ မဆမနန္႔ (ဗ်) က်န္ေရ --။

(ႏွစ္)
ေမာင္ေတာမွာ ၾကည့္ခီပါေက ဖက္ခြက္တိရာ လူတြင္က်ယ္
ကုလားဘားက ဘုန္းေရဖဲသာ သံုးၿဖံဳးလို႔ မကုန္ႏိုင္ပါ
ျမန္မာျပည္မွာ တိုက္နန္႔ကားနန္႔ ျဖစ္ၿပီးသကာ
တမ်ိဳးလံုး တေဆြလံုး သံုးၿဖံဳးလို႔ မကုန္ႏိုင္ပါ
ခ်မ္းသာခ်မ္းသာ ဖက္ခြက္တိမွာ က်ိတ္က်ိတ္တက္ခ်မ္းသာ
ရခိုင္သားမွာ ေဘာက္သာဆိုးထက္ျပာ --။

ဗမာျပည္တျပည္လံုး အားလံုးဒံုးေပါက္ေဆာက္နီပါယာ
"ဟ" လာေက "ျပည္ေထာင္စု" (---) တခုလည္း အသံုးမ၀င္
မ်က္ႏွာခ်ိဳ သြီးေရသြီးေရ ေနာက္လွည့္ေက ေနာက္မီးလင္းေရ
အဘာေလ ဗမာျပည္ ဖ်ာလိပ္ေခါင္း၀င္ ခြီးထက္ညႇက္ေတ --။

ခြီးထက္ညႇက္လို႔ ဆိုးနီပါယာ
အေၾကာင္းကို ရွာလို႔ၾကည့္ေက ျပည္တြင္းစစ္ကို တြိပါလိမ့္မယ္
ျပည္တြင္းစစ္ကို ရပ္ပါဖိေလ လြတ္လပ္ရီးကို ပီးပါကတ္မည္
ေတာင္းလို႔မရေက တိုက္လို႔ယူမည္ တိုက္လို႔ယူမည္ --။
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ရခိုင္သားရို႕ အားလံုးအားလံုး ႏိုးထကတ္ဖို႔ အခ်ိန္တန္ဗ်ာယ္
ရခိုင္သားရို႕ အားလံုးအားလံုး ႏိုးၾကားကတ္ဖို႔ အခ်ိန္တန္ဗ်ာယ္
ရာဇ၀င္မွာ စာတင္လို႔ရာ ဟိခေရ
ငရို႕ျပည္ ငရို႕ၿမီ လြတ္ကိုလြတ္ရမည္
ငရို႕ျပည္ကို ငရို႕အုပ္ခ်ဳပ္မည္ --။ ။

"ရခိုင္ျပည္ကို ရခိုင္သားရာ အုပ္ခ်ဳပ္ရမည္။ ဖက္ခြက္တိ လာအုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ လံုး၀အေၾကာင္းမဟိ။"

ရြီးစပ္သူ (သာလွဦး)
April 19, 2017 (ဗုဒၶဴးနိ)