Tuesday, September 29, 2015

ေမ်ာက္ငိုသီး


ေမ်ာက္ငိုသီး
=======

အသီးစားခ်င္
အပင္ကို စိုက္ရေရ --။

အပင္မစိုက္ပဲ
အသီးစားခ်င္ေကက
ေတာထဲမွာ
ေမ်ာက္ငိုသီးတိ ဟိလီယင့္ --။

အသွ်င္ ေမ်ာက္ႀကီး
အသီးစားခ်င္
အပင္ကို ရီမေလာင္း
ေမ်ာက္ႀကီး၀မ္းေဟာင္းေလာင္း --။

(သာလွဦး)

စာပီေပ်ာက္က လူမ်ိဳးေပ်ာက္၏ဆိုၿပီးသနာ ကိုယ့္စာကိုယ္မရြီးဘဲ သူမ်ားစာက်ည္း လိုက္ရြီးနီကတ္ေတ ရခိုင္သား ရခိုင္သူေခ်တိအတြက္။

Sunday, September 27, 2015

သုထပိန္


သုထပိန္
============

(ဧ့) လို႔ တခု ရြံေကာင္းထမန္း
ေပါင္ကိုႏွစ္ျခမ္းျခမ္းလို႔ လမ္းေလွ်ာက္
ေအာက္ကလည္း အေပါက္ေဖာက္
သုထပိန္ အညႇီအေဟာက္
အာေလာက္ေလာက္ အာေလာက္ေလာက္ --။

(သာလွဦး) (September 28, 2015)(တလလၤာနိ)

က်န္ရစ္မင္းသား၏ေ၀ဒနာကဗ်ာ

က်န္ရစ္မင္းသား၏ေ၀ဒနာကဗ်ာ
======================

နန္းထိုက္ေတာ္၀င္
ပန္းသဇင္
ပင္ယံျမင့္ဖ်ား
သူစံစား
လက္ဖ်ားႏွင့္ေထာင္ မတို႔၀န္႔ပါ --။

သဇင္ရနံ႔ကို လွ်ဴလွ်ိဳက္လို႔
ေမာင္ႀကီးရင္မွာ
အခ်စ္စိတ္တိ တိုး၀င္လာ --။

သဇင္ကို
မျမင္ရေက မနီႏိုင္ --။

သဇင္ကို ျမတ္ႏိုး
ဘုရားကိုပိုင္ ရွိခိုးလို႔ ထားခ်င္ေရ --။

သဇင္သာလွ်င္
ေမာင္ႀကီး၏ဘ၀ --။

သဇင္အလွ
႐ႈမ၀ကို
အ၀ီးက ၾကည့္ေခ်ာင္း
ရက္ေပါင္းမရြီတြက္ႏိုင္ပ်ာယ္ --။

ေမာင္ႀကီးခ်စ္ေတသဇင္
ေဘာက္သာဆိုးႏွင့္
လင္ေနာက္လိုက္လားေသာအခါ
ေမာင္ႀကီးမွာ အသဲႏွစ္ျခမ္းကဲြ
တခုပိုင္လည္း မတတ္ႏိုင္ --။

က်န္ရစ္ေမာင္ခ်စ္
ကေလာင္ျခစ္
ကဗ်ာမ်ားစြာျဖစ္ --။

(ခိုင္မာဆက္)(September 27, 2015) (တလဂၤုနီနိ)

Sunday, September 20, 2015

အၿဂိဳဆိုးကို ခ်ိဳးပစ္လိုက္


အၿဂိဳဆိုးကို ခ်ိဳးပစ္လိုက္
=============

ျမန္မာစကားေခ်ႄကြိလို႔
ကဗ်ာရြီးလို႔ၿခီနီပါေသာ
အမ်ိဳးခ်စ္ေၾကာင္း သြီးစစ္ေၾကာင္းကို
ရွိေဟာင္းေႏွာင္းျဖစ္ ကေလာင္ျခစ္လို႔
အမ်ိဳးခ်စ္ျပနီေသာ ဆရာႀကီး ဆရာမႀကီး
ဆရာႀကီး ဆရာမႀကီးမသီခင္
ၿမီးေခ်ျမစ္ေခ် အပုေခ်႐ို႕
နမူနာစံ အတုယူဖို႔
လမ္းညႊန္ျပနီစြာပါလား --။

ႏို႔ေသာက္ကပင္ ဒုတ္ေထာက္ခ်ိန္ထိ
အိုလို႔ရာ ၿဂိဳက်ိဳးလားေရ
ေယလည္း အပိုးမသီ
ျမန္မာစကားႏွင့္ရြီးေရ
စစ္ေတြထုတ္ ရခိုင္မဂၢဇင္းမွာ
ရွိဆံုးစာမ်က္ႏွာ အဖြင့္ကဗ်ာအျဖစ္
ေဖာ္ျပျခင္းခံရေကပင္
ေကာင္းေကာင္းေၾကနပ္နီေရ --။

အဆိပ္ရည္ကိုေသာက္လို႔
ဘုစုခ႐ုပန္းေခ်တိ
ဇာေလာက္ ႄကြီက်လားခယာလဲ
ဇာေလာက္သီက်လားခယာလဲ --။

မသီခင္လွ်င္
အယင္ပ်င္ပါ --။

သီက်လားခေက
ပ်င္လို႔မရယာ --။

ရခိုင့္အာဇာနည္
က၀ိမဟာ ပညာသွ်င္ႀကီး
ေကာင္းေကာင္းပင္လည္း ေတာ္ပါေရကား
ေျပာလိုက္ရေက မေကာင္း
မ်က္ႏွာကို
အလွပလွ ေရႊခ်ၿပီးသနာ
အိမ္ဦးခန္းမွာ
ဘုရားကိုပိုင္ အ႐ုပ္ထုလို႔
ကိုးကြယ္ထားဖို႔ေကာင္းေရ --။

(သာလွဦး)(September 20, 2015)

Thursday, September 10, 2015

၀မ္းျပည့္၀မ္းေရာင္


၀မ္းျပည့္၀မ္းေရာင္
==========

ဆရာ့ကဗ်ာမွာ
ထမင္းစားၿပီးစ
မဖတ္ရ
စာတန္းကပ္ထားပါ
အန္ခ်င္လို႔ --။

(သာလွဦး)(September 10, 2015)

ဇီးယိုထုပ္

ဇီးယိုထုပ္
=====

(ဧ့) (ဧ့) နန္႔
ကေကာင္း (ညႇဲ႕) နီပါကား ဆရာ --။

ေ၀ဖန္လို႔
မာန္မပါပါကဲ့ --။
ဆရာ့ကဗ်ာက
ဇာနန္႔ အလားသ႑န္တူေရလဲဆိုေက
တ႐ုတ္လုပ္ေတ
ဇီးယိုထုပ္ကို
င႐ုပ္သီးစပ္စပ္
လက္သုပ္သုပ္ထားပိုင္ --။

ျမန္မာမွာ
စကားပံုတခုဟိေရ
"ဖင္မႏိုင္ေက
ပဲႀကီးဟင္းမစားကဲ့" လတ္ --။

ယင္းစကားပံုကို ဥပမာယူလို႔
ရခိုင္သားမွာလည္း
စကားပံုထြင္ရကိန္းဆိုက္နီပါေရ
"ဖင္မႏိုင္ေက
ရခိုင္ကဗ်ာမဖတ္ကဲ့" လို႔ --။

သာလွဦး
(September 10, 2015)