Friday, February 22, 2008

လူပ်က္မင္းသား

လူပ်က္မင္းသား
========

မ်က္လွည့္ဆရာ၏လိမ္ကြက္ကို
လူသိလားဗ်ာယ္ဆိုေက
မ်က္လွည့္ဆရာေရ
ဟာသျဖစ္လားပါေရ --။

မ်က္လွည့္ဆရာစြာ
တခါတလီမွာ
ေမ်ာက္ကိုလည္း ကခိုင္းပါေရ --။

တခါတလီမွာ
ဘဲ႐ုပ္က
ၾကက္ဥ ဥခိုင္းပါေရ --။

ဖဲကိုသံုးေခါက္ခ်ိဳးဗ်ာယ္
ကုလားဖန္ထိုးလိုက္တိုင္း
အားလံုးကုလား႐ုပ္တိထြက္လာေရ --။

တခါတလီမွာ သူစြာ
ပုလီကိုမႈတ္
ဂါထာတိလည္း မန္းမႈတ္ပါေရ --။

အရာ၀တၳဳတခုကို
လက္ကိုင္ပု၀ါခ်ဳပ္ပ်ာယ္
ျပန္႐ုတ္လိုက္ေက
ငွက္႐ုပ္ေခ် ျဖစ္လားပါေရ --။

ပု၀ါကို ျပန္အုပ္
ျပန္႐ုတ္လိုက္ခါ
ငွက္႐ုပ္ေခ် ေပ်ာက္လားပါေရ --။

ပု၀ါကိုတဖန္
ျပန္ခ်ဳပ္ ျပန္႐ုတ္လိုက္ခါ
လိပ္႐ုပ္ေခ် ထြက္လာပါေရ --။

ယင္းခါ ပုရိသာတ္က
တအံ့တၾသ သေဘာက်ဗ်ာယ္
လက္ခုပ္တိတီး
ဆုခ်ကတ္ပါေရ --။

(ယေကလည္း)
မ်က္လွည့္ဆရာ၏လိမ္ကြက္ကို

လူသိလားပ်ာယ္ဆိုေက
မ်က္လွည့္ဆရာေရ
ဟာသျဖစ္လားပါေရ --။

ပုရိသာတ္က
ေက်ာက္ခဲပစ္လို႕
ထန္းေခါက္ဖာကို
အသာပိုက္ပ်ာယ္
ေနာက္ေဖးေပါက္က
ထြက္ၿပီးရလီပါေရ --။ ။


(သာလွဦး)

ကၽြန္မ်ိဳး

ကၽြန္မ်ိဳး
 ===

အိပ္စားကာမ
ဤသံုး၀
ဘ၀တိရိစၦာန္ --။

(သာလွဦး)

အထည္ႀကီးပ်က္

အထည္ႀကီးပ်က္
========

ပညာဟိျဖစ္ၿပီး
ပညာမဲ့သူကို
ခ်ဥ္ဖတ္ဟုေခၚသည္ --။

ခ်မ္းသာၿပီး
ေပြသာမဟိသူကို
ဖက္ခြက္ဟုေခၚသည္ --။

ဇတ္ျမင့္ၿပီး
ဇတ္နိမ့္သူကို
ယုတ္ကန္းဟုေခၚသည္ --။

(သာလွဦး)

Sunday, February 17, 2008

အတၲစီးေၾကာင္းတေလွ်ာက္


အပိုင္း (၁)

ရာစုႏွစ္ (၂) လီျဖတ္သန္း

ကႏၲရခရီးၾကမ္းေအာက္
ကၽြန္သားေပါက္ဘ၀ ခံစားနီကတ္ရလို႔
ဖက္ဆစ္အညစ္အေၾကးတိကို
တြန္းလွန္ဖယ္ယွားလိုေရစိတ္
ယိုစီးမွိတ္က် ေျဖသိမ့္လို႕ပင္မရႏိုင္
ကိုယ့္ျပည္ကိုယ့္ၾကမၼာ
ကိုယ္႐ို ့ရာ ပိုင္ဆိုင္ခ်င္
ဘ၀င္မက်ႏိုင္ေရ
သူ႕ကၽြန္ဘ၀ျမင္ကြင္းထဲ
အဓမၼျပဳက်င့္ လုယက္ညႇင္းဆဲသတ္ျဖတ္
အသည္းကို လွီးျဖတ္စြာပိုင္ အခံရခက္လို႕
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အတည္ကိုင္
ယိုင္လဲၿပိဳပ်က္နီေရ ျပည္ႀကီးရခိုင္က ထြက္ခြာ
အစိတ္စိတ္အမႊာမြာ ၿခီဖ်က္ရက္စက္
ဖက္ခြက္ကို လက္နက္စြဲကိုင္ ေတာ္လွန္ေမာင္းထုတ္ျခင္းမွတပါး
တျခားမဟိ ယံုၾကည္ခလို႔ --။

အပိုင္း (၂)

စ႐ိုက္တူရာ မိတ္ျဖစ္ရာလတ္
ယံုၾကည္မႈတူလို ့ဦးတည္ခ်က္တူရာ စုဖြဲ႕
ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးႏိုင္ဖို႕အေရး
ညီညာလက္တြဲ ေပါင္းဖက္မိခေကလ့ဲ
အသွ်င္ျမတ္နာဂိႏၵ ထြင္းထုခေရ
မ်ိဳးေစာင့္ေမာ္ကြန္းကိုမွ မေထာက္မညႇာ
ကိုယ္လိုရာ အတၲေခ်တခု
အေၾကာင္းျပဳေရ ပဋိပကၡ
အမိႈက္ကစ ျပႆဒ္ထိေအာင္
မီးေလာင္ခံကတ္ရေရ သာဓက
တြိခကတ္ဗ်ာ မဟုတ္လား --။

အပိုင္း (၃)

ေတာ္လွန္ေရးသေဘာ
အေျပာင္းအလဲ တခ်ိဳ႕ၾကားက
အတၲမေနာ ရွင္သန္ႀကီးထြားလာေရခါ
တနပ္စာကို တသက္တာထင္ပနာ
ကၽြန္ဇာတာကို ဖက္တြယ္ယင္း
ငါ-မွ-ငါ ေဒါမာန္ခင္းလို ့
အျမင္ခ်င္းဖီလာ ကိုယ္ထင္ရာခိုကိုး
အမ်ိဳးနန္႔သီလကို မ်က္ကြယ္ျပဳ
ညီၫြတ္မႈကင္း အခ်င္းခ်င္းဗိုလ္က်သတ္ျဖတ္
ပရမတ္နန္႕ ၀ီးကြာကတ္ရေရ --။

အတိတ္ကိုျပန္ၾကည့္ပါ ဗလင့္
၁၁၄၆ - က ေဒကနိထက္တိုင္
ေအာင္လံမထူႏိုင္ဘဲ
ေတာ္လွန္ေရးေတာက္ေလွ်ာက္
သီ-သူ-သီ ေပ်ာက္-သူ-ေပ်ာက္
ဇာတ္တူသြီးကိုေသာက္လို ့
ျပည္ႀကီးမ႑ိဳင္ ျပန္လည္နာလံထူႏိုင္ဖို႕ဆိုစြာ
အမွန္ပင္ ျဖစ္ႏိုင္ဖို႕လားေယ ---။

(အဥၥနလုလင္)

ေမာင္၀ိုင္းေခ်

ေမာင္၀ိုင္းေခ်
=======
 
တဖဲြ႔တစင္ေထာင္ေသာသူ
ငသံေတြႏွင့္တူ --။

ငသံေတြကို အားပီးလူ
ဘိုးေတာ္ေမာင္၀ိုင္းႏွင့္တူ --။

(သာလွဦး)

(ရခိုင္ျပည္ေတာ္လွန္ေရးမွာ ေမာင္၀ိုင္းေခ်တိမ်ားနီသိမ့္လို႔ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ေရးႀကီး ပ်က္စီးနီရပါသည္။)

Friday, February 8, 2008

ယခီး (ႏွင့္) ဗခ်ီး

ယခီး (ႏွင့္) ဗခ်ီး
=======

ဗခ်ီး ယခီး
လံုးထြီးထြီး --။

ဗခ်ီးအီးပါ
ယခီးနာ --။

ဗခ်ီးအီးေပါက္
ယခီးေၾကာက္ --။

(သာလွဦး)

ယခီး

ယခီး
====
 
ရခိုင္စင္စစ္
ယခီးျဖစ္သည္
အႏွစ္ႏွစ္ရာကၽြန္သက္ေၾကာင့္ --။

ယခီးေပ်ာ္ပါး
၀ေအာင္စားသည္
၀မ္းကားဖူးေရာင္လာေသာေၾကာင့္ --။

(သာလွဦး)

Thursday, February 7, 2008

မင္းသားႀကီးရႊီဘန္း သီတန္းစာရတု

မင္းသားအမွန္၊ ငါလွ်င္ၾကံက
ႏိုင္ငံရပ္စည္၊ တိုင္းျပည္အတြက္
ကိုယ့္အသက္ကို၊ ရက္ရက္စြန္႔ခြာ
ကုလားရြာ၌၊ ခႏၶာ႐ုပ္ေဟာင္း
ဘ၀ေျပာင္းလိမ့္ ---။

ျဖစ္ေၾကာင္းသံသရာ၊ သတၲ၀ါ႐ို႕
မွန္စြာမခၽြတ္၊ သူမသတ္လည္း
မလြတ္တခါ၊ သီအံ့ရာတည္း ---။

ကမၻာတာရွည္၊ သူ႐ို႕သည္လည္း
အတည္မစိုး၊ ငါၿမီတိုးေသာ္
အ႐ိုးတခါ၊ တြန္လိမ့္ရာ၏ ---။

ေနာင္လာေနာက္လူ၊ ရခိုင္သူ႐ို႕
အယူမေစာင္း၊ ငါ့လမ္းေၾကာင္းကို
ေကာင္းေကာင္းလိုက္နာ၊ တိုင္းဓညာကို
တခါမုကၡ်၊ ငါ႐ို႕ရအံ့ ---။

လံု႕လရွိခံ၊ လိုလွ်င္ၾကံက
နိဗၺာန္မခၽြတ္၊ လက္၀ါးခတ္သည္
စဲြမွတ္ဤစာသီတမ္းတည္း ---။ ။

(မင္းသားႀကီးရႊီဘန္း)


ဘုရားကိုက်ားကိုက္ျခင္း

အယင္ကခါ
ဗလာရြာမွာ
အေသ၀နာဗိုလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေတ --။

တရက္နိ နဂါးငမိုက္
အေသ၀နာခါးပိုက္က
မေရႊဥကို က်ားကိုက္ေတဇာတ္
ကျပလတ္ --။

ေတမိယဇာတ္ ကဖို႕စြာ
ခ်က္ခ်င္းျပန္ပ်င္လိုက္ရေရ --။

က်ားကဖို႕လူ
က်ားရီယူ၀တ္
က်ားေဂါင္းစြပ္ပ်ာယ္
အလွည့္ကိုေစာင့္
ဇာတ္စင္ေဒါင့္မွာအိပ္နီေရ --။

ယေလာက္စြာမွာ တေယာက္က
ဇာတ္စင္ကိုဓါးနန္႕ခြတ္လို႕
သိဒၶတၳမင္းသား
ေတာထြက္ခန္း ကဆိုခါ --

ခႏိၲကကို ပရုန္းနရုန္းႀကိဳးတုတ္
တေယာက္က ေမာင္စံလုပ္ပ်ာယ္
ဇာတ္ခန္းပ်င္လို႕
မာရ္နတ္ေတာင္မတားရသိမ့္
က်ားသမား
ပတ္သံၾကားစြာနန္႕ယူထည့္လိုက္စြာ --

သိဒၶတၳ
က်ားကိုက္ခံလိုက္ရေရ --။

ပန္ (စစ္ေတြ)
ရိုးမမဂၢဇင္း အမွတ္ (၃)