Thursday, December 31, 2015

ပေဟဠိ


ပေဟဠိ
=====

ဖဲြ႕ႏဲြ႕လို႔ ေခၚစီလို
ခ်ိဳယီး ခ်ိဳယီး --။

ခၽြဲႏဲြ႕လို႔ ေခၚစီလို
ခ်ိဳယီး ခ်ိဳယီး --။

ခ်ိဳယီး ခ်ိဳယီး
အစံႏိုသည္
အလြန္ရြံဖို႔ေကာင္း၏တည္း --။

(သာလွဦး)

Wednesday, December 30, 2015

"ဧ့"

"ဧ့"
===

အသင့္ကဗ်ာ
စာဖတ္လွ်င္
ရင္မွာ အန္ခ်င္ပါလတ္ေတ --။

(ေ၀ဖန္သူ)


Saturday, December 26, 2015

သရက္သီးသနပ္


သရက္သီးသနပ္
========

သီနတ္ကိုင္ထားၿပီးသနာ
ေတာ္လွန္ရီးနိကို က်င့္ပ၀န္႔ေရ သတၱိမဟိေက
ေမာင္းေမာင္ကိုင္ထားစြာက
လက္သုပ္သုပ္စားေရ
မဆမဆိုင္က
သရက္သီးသနပ္လား ---။

သာလွဦး (December 26, 2015)(စနီနိ)

Friday, December 25, 2015

ဥာဏ္ေကာင္းသူမ်ား


ဥာဏ္ေကာင္းသူမ်ား
===========

ရန္ကုန္ေရာက္စြာ
တပါတ္ေတာင္မျပည့္သိမ့္ --။

"လက္ခုတ္သီး" လား၀ယ္လူက
"ေသာ့ခေလာက္" ျဖစ္ --။

"ဂယိုင္သီး" ႀကိဳက္ေတလူက
"မာလကာသီး" ျဖစ္လာ --။

"ဆရာ" ကို "ဆယာ" လို႔ေခၚ
"ယေကလဲ့" ကို
"ဒါေပမဲ့" ေျပာ
"အဖ" ကိုပင္
"အမိလင္" လို႕ေခၚခ်င္လူတိ
"ေကာက္စရီ" ကိုမိလို႔
"ေဗဒါ" ကိုခ်စ္တတ္လာ
"လႊ" ကို "သႊ်" ထြက္ခါထြက္
ခလုန္႔သတ္စြာ
"အမေလး" လို႔ေယာင္
ေျပာရေက
နားရွက္ေတ --။

(၀ရင္းတုတ္)
(July 4, 2005) (တလလၤာနိ)။

ခ်ခေရာ္သတ္

ခ်ခေရာ္သတ္
========

(သည္) ကို မေျပာင္း
(၏) ကို ေျပာင္း
ကေကာင္းေတာ္တတ္
ခ်ခေရာ္သတ္ --။

(သာလွဦး)

Thursday, December 24, 2015

ေမာင္ဖက္ခြက္ မဖက္ခြက္

ေမာင္ဖက္ခြက္ မဖက္ခြက္
=============

ရခိုင္ကိုခ်စ္
ရခိုင္စကားႏွင့္ခ်စ္
ဖက္ခြက္စကားႏွင့္ ခ်စ္ျပမနီကဲ့ --။

ရခိုင္ကိုခ်စ္
ရခိုင္သြီးႏွင့္ခ်စ္
ဖက္ခြက္သြီးႏွင့္ ခ်စ္ျပမနီကဲ့ --။

ဖက္ခြက္စကားေခ် ႄကြိလို႔
ဖက္ခြက္ကပင္ အဖေခၚရေလာက္ေအာင္
ဖက္ခြက္ထက္ ညႇက္ေတ
ဖက္ခြက္စိတ္ဓါတ္ႏွင့္
ဖက္ခြက္အက်င့္ကိုက်င့္
ဖက္ခြက္ပိုင္ေယွာင္ ေတြး
ဖက္ခြက္ပိုင္ေယွာင္ ရြီး
ဖက္ခြက္အမြီဆိုးတိကို
ဖက္တြယ္မနီပါကဲ့ဖိ ဆရာႀကီး ဆရာမႀကီး --။

ဖက္ခြက္ကိုပင္
ခပစာတင္ --။

ဖက္ခြက္ကို ယက္
ခြီးထက္ ညႇက္ --။

ဖက္ခြက္ကို တိုး
ခြီးထက္ဆိုး --။

(ေမာင္ထိုးကန္း)

ဆရာသို႔ (၂)


ဆရာသို႔
======

လက္တဆစ္ေလာက္ အသိဥာဏ္ေခ်ႏွင့္
ဆရာကို အလိုက္ေခ်ာင္း အငိုက္ေခ်ာင္း
ေျမာင္းက်လားေအာင္
ေနာက္က ေက်ာက္ကန္ပစ္လိုက္ကတ္ေတ
သစၥာေတာ္ခံ လူယံုေတာ္တစု
အႀကံပက္စက္ ၿခီမ်က္စိေလာက္
ေဇာက္မနက္ေတ လူတိ --။

ငါ့ဖို႔ တခုတည္းကိုရာ သိ
ငါ အမတ္ျဖစ္ရေက က်ီ
အမတ္လစာေခ်
ႏွစ္ျပားတစိကိုမက္
ႏြားပိုင္ တာယက္လို႔
လိုင္သားတက္နီကတ္ေတ --။

ဆရာ့ကို မာန္ေအာင္ကၽြန္းကို
ပို႔ပစ္လိုက္ကတ္ေတ --။

အားလံုးကို မဆိုလိုပါ
မာန္ေအာင္ကၽြန္းမွာ
လူတခ်ိဳ႕က ရခိုင္ျဖစ္ၿပီးသနာ
ျမန္မာစိတ္၀င္နီကတ္ယာ
1990 ခု ရြီးေကာက္ပဲြမွာလည္း
ျမန္မာကိုရာ မဲပီးခကတ္ေတ
ယင္းခ်င့္ကိုရာ ၾကည့္ပါလီဖိ --။

ေလးႏွစ္ေလာက္က သည္းခံလိုက္ပါ
တပတ္ျပန္လည္ပါလိမ့္မည္
သံမဏိစိတ္ဓါတ္မွန္
ေခါင္းငိုက္မက် ဦးမညြတ္
မသီမခ်င္းခြပ္တတ္ေတ စာမရီစိတ္ဓါတ္ --။

သကၠရာဇ္ (2020) ရြီးေကာက္ပဲြမွာ
ေျမာက္ဦးကို လာလတ္ပါ
ေျမာက္ဦးမွာ လာရပ္ပါ
ဆန္႔က်င္၀န္႔ေရ အေကာင္
ကန္႔ကြက္ေတ အေကာင္တိဟိေက
တခ်က္ ၾကည့္ကတ္မည္ --။

ဘူမိနက္သန္ၿမီက ၀မ္းေျမာက္စြာျဖင့္
လက္ကမ္း ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါသည္
ရခိုင္ျပည္ကို
ရခိုင္သားရာ အုပ္ခ်ဳပ္ရမည္
ဖက္ခြက္တိ
လာအုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ အေၾကာင္းမဟိ --။ ။

သာလွဦး (ေျမာက္ဦး) December 24, 2015 (ကသစ္ဗုဒၶိနိ)။

Tuesday, December 15, 2015

ဇႏၷ၀ါရီလ (၁) ရက္နိ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ရီးနိအားႀကိဳဆိုျခင္း (၂)


ဇႏၷ၀ါရီလ (၁) ရက္နိ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ရီးနိအားႀကိဳဆိုျခင္း (၂)
==========================================

ဒီဇင္ဘာ (၃၁)
ရခိုင္သားလဒမိႈင္နိကို
အမိမွာ ေနာက္လင္ရေယွာင္
ေပ်ာ္ႀကီးက် က်င့္ပ
တတိုင္က ကခါက ခုန္ခါခုန္
အလွပလွ ဘံုေပ်ာက္ --။

ေတာ္လွန္ရီးလုပ္ေတဆိုၿပီးသနာ
ရခိုင့္ေတာ္လွန္ရီးနိက်
က်င့္ပကတ္ဖို႔ သတၱိမဟိ
ဖံုျပာျပာႏွင့္ လဒမိႈင္မွ်က္ႏွာတိကို
မၾကာခင္ ျမင္တြိရဖို႔ယာ --။

ႏွစ္သစ္ကို
ေတာ္လွန္ရီးႏွင့္မႀကိဳ
အသုဘ မသာခ်ေယွာင္
အျခင္းႀကီးခ်ငိုလို႔
အသူတေယာက္ကလည္း မသနား
ျပင္ကၾကည့္လို႔
၀ိုင္းဟားနီကတ္ယင့္ --။

တကမၻာလံုးသားက
ႏွစ္သစ္ကို မဂၤလာႏွင့္ႀကိဳ ခ်ိန္မွာ
ရခိုင္သား ငေယာင္းဖလာတိက
အမဂၤလာႏွင့္ႀကိဳလို႔
ၾကက္သေရတံုးလိုက္ေတ --။

ဇႏၷ၀ါရီလ (၁) ရက္ ႏွစ္ဆန္းတရက္ မဂၤလာမိုးထက္မွာ
ရခိုင့္ေတာ္လွန္ရီးနိကို
ကမၻာထိန္႔ထိန္႔ႀကိဳးလားေအာင္
ေအာင္စည္ေအာင္ေမာင္းတီးလို႔
လက္ေခါင္းေျဖာင္းေျဖာင္းခတ္လို႔
ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲ က်င့္ပကတ္မည္
ဂုတ္က်ၿပီးသနာ လဒမိႈင္ မိႈင္မနီကတ္ကဲ့
သတၱိဟိေက ထြက္ပါလတ္ကတ္ လူရို႕ --။

(သာလွဦး)(December 15, 2015)(အဂၤါနိ)။

ေခ်ာ္က်


ေခ်ာ္က်
=====

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္က
ဒုတိယတန္းသတ္ပံု --။

ပါရဂူႀကီးက
ခ်ိဳယီး --။

သုေတသီႀကီးက
ျမန္မာ --။

တည့္တည့္မက်
ေခ်ာ္က် --။

(သာလွဦး)(December 15, 2015)(အဂၤါနိ)။

ေရႊေမာင္းတန္းက်င္သန္ႀကီးမ်ားသို႔ (Second Version)


ေရႊေမာင္းတန္းက်င္သန္ႀကီးမ်ားသို႔
=========================

ႏိုင္ငံရီးစကားေျပာခ်င္ေက
ႏိုင္ငံရီးထဲ ၀င္လုပ္ --။

ေတာ္လွန္ရီးစကားေျပာခ်င္ေက
ေတာ္လွန္ရီးထဲ ၀င္လုပ္ --။

ႏိုင္ငံရီးထဲကိုလည္း မ၀င္ရဲ
လူႀကီးလူက်ယ္ ႏိုင္ငံရီးစကားေျပာလို႔
ေတာ္လွန္ရီးလည္း မလုပ္ရဲ
လူႀကီးလူက်ယ္ ေတာ္လွန္ရီးစကားေျပာလို႔
Facebook ထက္မွာ
က်င္ကြင္းျပနီကတ္ေတ --။

ေတာ္လွန္ရီးကြင္ထဲေရာက္ေက
စီးပြားရီးကို အေၾကာင္းျပ
ယနာနာႏွင့္ ထြက္ၿပီးပါလတ္ကတ္ေတ --။

အေမာင္ရခိုင္သား
စကားႀကီးေက လူမယံု
(------) ေက
ခြီးမစား ---။

(သာလွဦး) (Second Version)

Tuesday, December 8, 2015

စုတ္ပီစုတ္ပက္

စုတ္ပီစုတ္ပက္
========

ဆရာဇီးယို
တပည့္ယိုသည္
ဇီးယိုဆရာမ်ားလတၱံ႕ --။

(သာလွဦး)
December 8, 2015, အဂၤါနိ။