Thursday, March 30, 2017

အစြန္းေရာက္ သတ္ပံုမ်ား

အစြန္းေရာက္ သတ္ပံုမ်ား
=================

စိုက္ေတြၿမိဳ႕သားတေယာက္
အၤက်ီအသိုက္၀တ္လို႔
ကၽြီးေရထမင္းကိုစားလို႔
တြီးယင္းတြီးယင္းလမ္းေလွ်ာက္ပါလတ္စြာ
ေအပိုင္ ခ်ိဳက္ဖို႔ေကာင္းစြာမဟုတ္
ဘီးကို ဖယ္ပါ
ငါ့မီးခြန္းကို ၿဖီပါ
ငါ့ကို ၀ီမဖန္ကဲ့
မလိုအပ္စြာကို ၀ီးပစ္လိုက္
ေအကိစၥ အရီးႀကီးေရ
လုပ္ၿဖိဳက္ေအာင္ လုပ္ပါ
ဆြီးႏြီးတိုင္ပင္ပါ
ဆရာမကို လီးစားပါေရ။

(သာလွဦး)

Friday, March 17, 2017

စတုတၳ ဓည၀တီ


စတုတၳ ဓည၀တီ
===========

ကိုယ့္စာ ကိုယ့္စကားကို တန္ဖိုးမထား
သူမ်ားစကား အငွားရြီးလို႔
ေခါင္းေဆာင္ဆိုၿပီးသနာ
နဖူးမွာ စာကပ္ထားကတ္ေတ --။

မိုးဦးက် တြင္းေအာင္းဖားေခ်တိ
ပုပြင္ ပုပြင္ ျမည္နီကတ္ေတ --။

ေနာက္ကုန္းမွာ တံုးပိုင္းက်ေကလည္းမမွတ္
အရာလည္း မပီကလာ ပီကလာနန္႔
ေယာက္ဖႏြားကို အလကားေက်ာင္းနီကတ္ေတ --။

ယင္းပိုင္ရာ သံေယာင္လိုက္နီကတ္ဖို႔ဆိုေက
ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀၀) ေက်ာ္ေကလည္း
တဖ၀ါး ရြိဖို႔မဟုတ္ --။

အာရီယံ လိုင္သားတက္ ျမက္စားျခေသၤ့
ေဖာ္သီေဖာ္သတ္ အိပ္ရီးမ၀သိမ့္ေရအခါ
ခဲ၀ါတရြီ ၀မ္းအူႏႈတ္စားလားခယင့္ --။

ရခိုင္မဂၢဇင္းတအုပ္ကို စဖြင့္ၾကည့္လိုက္စြာႏွင့္
ထိပ္ဆံုးက အဖြင့္စာမ်က္ႏွာမွာ
ပန္းေဖာ္ဒယြား ျပင္ခံအက်ႌနန္႔ ဆရာႀကီး
ေခါင္းေပါင္းထီးထီးႏွင့္ ငါးဖယ္အယပ္ကို ဘယ္ကခ်လို႔
ျမန္မာက အဘာေခၚေလာက္ေတ --။

ေအပိုင္ေတာ္ေရ ရခိုင္မသား
ဧေကာဇမၺဴ ႏွစ္ဆူမဟိ
ဘုရားခ်ီးတြင္းက် ရွာမရ
ကမၻာႏိုဘဲလ္ဆုကို ရႊီေမာင္းတန္းက်င္သန္ႀကီးတိပိုင္
အရႊားျပတ္ကပ္လို႔ လိုင္ဖင္းမွာ စြပ္ထားဖို႔ေကာင္းေရ --။

စတန္႔လည္းထြင္ လစန္႔ကင္
ခ်ီးထက္ရြံဖို႔ေကာင္းေရ အေကာင္တိ
ကိုယ့္စြာကို ဆရာၾကီးစတိုင္နန္႔
ေအာက္တန္းစား စကားလံုးတိနန္႔လက္ခဲပစ္
ေကာသလမင္းႀကီးအိမ္မက္ပိုင္
ဗူးေခါင္းရီမွာ ျမဳတ္လို႔
ေက်ာက္ဖ်ာ ေပၚေရေခတ္ ျဖစ္နီယာ --။

စတုတၳ ဓည၀တီ
ပဋရီကို ေလာက်ိတ္
အတိတ္ကို စိန္ေခၚနီလီယင့္ --။

(သာလွဦး)(March 5, 2017)(တလႅၤာနိ)

ငပိအိုး

ငပိအိုး
====

ဇာေလာက္ အမ်ိဳးခ်စ္ေတ ေျပာေျပာ
ဇာေလာက္ ႏိုင္ငံရီးလုပ္လုပ္
ဇာေလာက္ ေတာ္လွန္ရီးလုပ္လုပ္
ဇာေလာက္ လူမႈရီးလုပ္လုပ္
ကိုယ့္စာကို မေလ့လာ
ကိုယ့္စာကို ကိုယ္မရြီး
သူမ်ားစာ အငွားရြီး
က်န္ေရလူမ်ိဳးတိလည္း နားလည္ေယာင္
ဆင္ၿခီဆင္လက္ပီး
အသူတေယာက္ကလည္း အထင္မႀကီး
ယခီးမွာ ယခီး --။

တခါလာလည္း ျမန္မာကို စာသူခိုး
ဘုရားသူခိုး လက္ညႇိဳးထိုး
ကိုယ္ရို႕ခိုးစြာ ကိုယ္ရို႕မသိ
ရခိုင္မဂၢဇင္းတအုပ္ကို လွန္လို႔ဖတ္
မပီကလာ ပီကလာ ခ်ိခ်ီခ်ိခၽြတ္
ပညာဟိက၀ိ နဖူးမွာ စာတိကပ္ --။

ေႁမြေပြးနဲ႔ ရခိုင္ကို ေတြ႕ရင္
ရခိုင္ကို အလ်င္သတ္
သူရို႕တိက ရန္ငါစည္းျပတ္ --။

ေျမေခြးျမန္မာ တတူလာ
ျမန္မာကိုသတ္ ခြီးကိုလႊတ္
(ဗ) ပါေက (ဗူး) ပင္ကိုလည္း ခြတ္
ငါရို႕တိက မျပတ္ --။

ဓည၀တီ ပကၡဒိန္ကို ၾကည့္လိုက္
ခုႏွစ္ရက္ ရက္သတၱတပါတ္
ရခိုင္ပိုင္ေယွာင္ မရြီးတတ္
ပိႏၷဲသီးဒုတ္သတ္ --။

ျမန္မာႏွင့္မတူေယာင္
(မာ) လို႔တမ်ိဳး (ဟထိုး) ေဖ်ာက္
(ဧ့) မွာ ေအာက္ကေပါက္
(နဲ႔) လို႔ တေယာက္ ငါးပါးေမွာက္
အားလံုး ကေရာက္ကေထာက္ --။

ေကာင္းစြာက် အတုမယူ
မေကာင္းစြာက် ဆူပူေျမာက္ႂကြ
ၿခီေထာက္ၿမီမွာ မက်
ရခိုင္သားဗီဇ ရခိုင္ဧက ေဒြးမရ
လူက ႏွစ္ေယာက္ ပါတီက သံုးပါတီ
ဓည၀တီ ေလး၀တီ
ခ်စ္လီညီလီ စည္းလံုးလီ --။

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္က ဒုတိယတန္းသတ္ပံု
ျမန္မာသ႑ာန္ ေျပာင္းျပန္လွန္ ရခိုင္သားလည္းလွန္
ျမန္မာဘုရားမ်က္ဆံျပဴး ရခိုင္သားလည္း ျပဴး
ျမန္မာက (တစ္) ရခိုင္ (တစ္)
အားလံုး ကရစ္ကထစ္ --။

ဂဟဇာ ထခါ ရႊီဘံုထက္မွာ လူးလို႔က်
ငပိအိုးက ဂရင္သီးနံ႔ထြက္ေတ --။

(သာလွဦး)(March 14, 2017)(အဂၤါနိ)