Friday, March 27, 2015

ေဘာက္သာဆိုး


ေဘာက္သာဆိုး
========

သူမ်ားေဖာက္လည္း
ငါ မေဖာက္ပါ
တေယာက္တည္းလို႔ ေျပာပတ္စီ --။

သူေဖာက္ငါေဖာက္
ကိုက္ေဖာက္ကတ္စြာ
ေဘာက္သာဆိုးမွာ
အေပါက္တရာ
ဖာ၍ထီး၍ မရႏိုင္ပါ --။

(သာလွဦး)

ေဘာက္သာဆိုး = ရခိုင့္စာပီအိမ္

No comments:

Post a Comment