Wednesday, October 21, 2015

ဌကၠဥ (ငွက္ကအု)


ဌကၠဥ (ငွက္ကအု)
============

သူရဲေကာင္းျဖစ္ဖို႔လားလို႔
တခ်က္အာဏာသိမ္းၾကည့္ခီမွာ
သစၥာေဖာက္လို႔ လူတိကသမုဒ္
ေကာင္းေကာင္း ဒုကၡရာ မနား --။

လက္ေအာက္ငယ္သားတိကလည္း
တစိေခ်လည္း မလိမၼာ
ကၽြဲထက္ညႇက္ေတ
အခ်င္းခ်င္ခတ္လို႔ ေဘးအူပြင့္
လစန္ကင့္လားစြာတိကလည္း မနည္း --။

သံုးရာေက်ာ္လက္နက္
ေမာင္းတုန္းျဖဳတ္လို႔ အလင္း၀င္လားခကတ္ေက
ဘသားႀကီးမွာ မီးမႈတ္ဖို႔
ေျပာင္းက်ိဳင္တိရာ က်န္ေရ
လီေသနပ္ႏွင့္ တာျဖစ္
စစ္တိုက္ဖို႔ ရယင့္ --။

ေပြသာကုန္ရိကၡာျပတ္
ဓျမတိုက္စားခီျပန္ေကလည္း
လုပ္စားမိုးေခါင္ ခိုးစားခြီးေဟာင္ဆိုေရပိုင္
တိုက္စားေကလည္း အခ်ဳပ္ေထာင္ --။

ညီညြတ္ေရးကို ဗန္းျပ
ANC ေပၚလာမွ အသက္စေကေခ် လွ်ဴဖို႔ရ
ဌကၠဥနီရာ ျပန္ရ
မေလးသွ်ားက ရခိုင္သား ရခိုင္သမတိေကာင္းမႈ
သာဓုအႏုေမာဒနာ ေခၚေလာက္ေတ --။

အားလံုးသူက လက္နက္ခ်
အလင္း၀င္လားခကတ္ေက
က်န္လိုက္ေတလူက
ဥကၠဌႏွင့္ အတြင္းေရးမႈး
အစည္းအေ၀းတခါလုပ္ေက
တက္ေရာက္သူက ႏွစ္ေယာက္တပိုင္း
ဥကၠဌအဆိုတင္သြင္းေက အတြင္းေရးမႈးက ကန္႔ကြက္
အတြင္းေရးမႈးအဆိုတင္သြင္းေက ဥကၠဌက ကန္႔ကြက္
ခ်ာလပတ္လည္လို႔ --။

သီးျခားလြတ္လပ္ရီးလည္း မေအာ္ႏိုင္
ဖက္ဒရယ္ေရး ဒီမိုကေရစီေရးလည္း မေအာ္ႏိုင္
လူတန္းစားေရးလည္း မေအာ္ႏိုင္
ေနာက္ဘိတ္ဆံုးမွာ လဒမိႈင္
ပုတီးကိုင္လို႔ ေက်ာင္းထိုင္ရခန္႔လားမသိယာ --။

အဘာေလ လူ႐ို႕ေလ
မုဆိတ္လည္း ျဖဴလားခယာ
သွ်င္ဘုရင္မလုပ္ရေက
ပတ္တာျဖစ္ေဖာက္ဖို႔ ပတ္ရွာ
ပတ္ကိုရွာလို႔ မတြိ
ဆိတ္လစိတာျဖစ္ ေဖာက္လီဖို႔ယာ --။ ။ ။

(ရဲေဖာ္ဌကၠဥ)
ေအာက္တိုဘာ (၂၁) ရက္ ဗုဒၶဴးနိ (၂၀၁၅)

Wednesday, October 7, 2015

ဘာလာနံ တိရိစၦာန္စကားပံုမ်ား


ဘာလာနံ တိရိစၦာန္စကားပံုမ်ား
==================

ရြာသားညီ
ႏြားခိုးစား --။

အမ်ားညီ
(ဤ) ကို (ကၽြဲ) ဖတ္ --။

ကၽြဲတဖက္
ႏြားတဖက္ --။

ရွိကႏြား ေကာက္ေကာက္လား
ေနာက္ကႏြား ေကာက္ေကာက္လိုက္
ပိုးထိုးေလာက္ကိုက္ --။

ကိုယ့္ငါးပိ ကိုယ္မႊီး
ခ်ီးမစားရေရ ခြီး
ေဂါင္းညီး --။

(ဥပမာစံု စကားပံု)

Monday, October 5, 2015

၀မ္းႏႈတ္ဆီး

၀မ္းႏႈတ္ဆီး
======

(ဆ) ဆရာႀကီး
၀မ္းႏႈတ္ဆီး --။

(အ) အယင္
ေသာက္ပီးပါ --။

၀မ္းျပည့္၀မ္းေရာင္
ဆီးကိုေဆာင္ --။

အစာမႀကီ
စားပါလီ --။

စအူနာျဖစ္
၀မ္းခ်ဴလိုက္ --။

(သာလွဦး)

Saturday, October 3, 2015

ေလာကမွာ အလွဆံုး


ေလာကမွာ အလွဆံုး
============

ႏွာေခါင္းတေခ်ာင္း၏
ဘယ္ႏွင့္ညာမွာ
မ်က္စိႏွစ္လံုးေပါက္စြာတူေကလည္း
မျမင္ခ်င္းက မတူ --။

စစ္႐ူးေခတ္မွာ ႏွာဘူးထၿပီး
ထြန္းကားလာေရ
လွယဥ္ေက်းမယ္ၿပိဳင္ပဲြယဥ္ေက်းမႈ
စင္ထက္မွာ အရွက္လွန္ၿပီး
ေမ်ာက္ဖင္နီမေခ်တိပိုင္
ေကာ့လန္ေကာ့လန္လွမ္းေလွ်ာက္
ခ်ိဳခ်ိဳႏိုင္ ဒုတိယရလို႔
သိန္း (၃၀) ဆယ္ဆုေပါက္ေကလည္း
ေမာင္ႀကီး မေပ်ာ္ႏိုင္ပါ --။

ကိုးရီးယားမွာ ေမျမတ္ႏိုးကို
ပိုးစိုးပက္စက္ပ်င္ပစ္လိုက္စြာ
ၾကားရတိုင္းရင္နာေရ --။

ေမာင္ႀကီးအတြက္
ၾကက္သေရ မဂၤလာအဟိဆံုးဓါတ္ပံုက
ေဒါင့္ေခ်မွာ ကုတ္လို႔ေခ်ထိုင္
၀ါဘိုက ပါးလ၀ိုက္ေခ်ႏွင့္
ရခိုင္သမေခ်ပံု
ဂုဏ္မဟိေကလည္း ရိုးေရ
ပေဇာင္ပိုင္လွေလ ပုေယ --။

(သာလွဦး)(October 3, 2015)(စနီနိ)