Friday, June 30, 2017

ၿပိဳနီယာ

ၿပိဳနီယာ
=====

အိမ္ႀကီးရခိုင္
ေလးဟပ္ယိုင္
က်ိဳင္ေတာက္ေခ်ကို
ေထာက္ထားပိုင္ --။

(သာလွဧူး)

Thursday, June 29, 2017

ျခားနားခ်က္

ျခားနားခ်က္
=========

ခ်င္း တလဂုၤနီနိ
ဘုရားေက်ာင္းတက္ --။

ရခိုင္သားမွာ
က်ိပီက်ိပက္
ဖဲ၀ိုင္းခင္းလို႔ အျခင္းႏွက္ --။

ကုလား ေသာႂကၠာ
ဗလီတက္ --။

ရခိုင္သားမွာ
စုတ္ပီစုတ္ပက္
ေလးကြင္နင္းလို႔ ပုလင္းဖက္ --။

(သာလွဦး)

ေကာက္႐ိုးမီး

ေကာက္႐ိုးမီး
=========

လက္ခုပ္တေျဖာက္
တဟုတ္ေခ်ေတာက္
ေပ်ာက္ --။

(သာလွဦး)
Wednesday, June 28, 2017

ေျမေခြးယုတ္


ေျမေခြးယုတ္
=======

ေျမေခြးျမန္မာ တတူလာ
ျမန္မာကိုသတ္ ေခြးကိုလႊတ္
"ဗ" ပါေက "ဗူး" ပင္လည္း ခြတ္ --။

(စကားပံု)

Tuesday, June 27, 2017

ငပိန္ငေညႇာင္


ငပိန္ငေညႇာင္
=========

ငါဆိုေရ အေကာင္က
တခ်က္လီသလပ္စြာႏွင့္
ဖက္ရြက္ေခ်ပိုင္
ရြင့္စိုင္က်လားဖို႔
ငပိန္ငေညႇာင္
အေကာင္ေခ်ပါရာ --။

က်ားစားလို႔မကုန္ေရ ခႏၶာ
မဟာမုဏိေက်ာင္းတိုင္ေလာက္သန္ေရ လက္ေမာင္းတိႏွင့္
ဆင္ေျပာင္ႀကီးတိက
ဖင္ကခ်ီးထြက္ေအာင္
သီးျခားလြတ္လပ္ရီး
ကၽြီးေအာ္ၿပီးေက
တေယာက္ၿပီးတေယာက္
ဒူးေထာက္လားခကတ္ေတ ---။

ေယေကလည္း
ယင္းခ်င့္ထဲမွာ
ငါကားမပါ --။

ေတာ္လွန္ရီးလည္းမလုပ္ဖူးဘဲႏွင့္
ဖင္ကခ်ီးထြက္ေအာင္
ေတာ္လွန္ရီး ေတာ္လွန္ရီး ကၽြီးေအာ္နီကတ္ေတ
အေကာင္တိထဲမွာလည္း
ငါကား မပါ --။

ငါဆိုေရ အေကာင္
တခ်က္လီသလပ္စြာႏွင့္
ဖက္ရြက္ေခ်ပိုင္
ရြင့္စိုင္က်လားဖို႔
ငပိန္ငေညႇာင္
အေကာင္ေခ်ပါရာ --။

ေယေကလည္း
ဗမာစစ္တပ္က
မီးစိမ္းတခ်က္ျပလိုက္စြာႏွင့္
ဒယြားမရ ထပိန္မရ
ေနာက္က်ၿခီေထာက္ သစၥာေဖာက္
ဒူးေထာက္လားခေရ သူရဲေကာင္းတိထဲမွာ
ငါကား မပါ --။ ။

(သာလွဦး)(December 17, 2015) (ကသစ္ဗုဒၶိနိ)။

Monday, June 26, 2017

သာလွဧူး (2)

သာလွဧူး (2)
======

လြတ္လပ္ရီး လြတ္လပ္ရီး
ကၽြီးလို႔ေအာ္ေအာ္ --။

ေတာ္လွန္ရီး ေတာ္လွန္ရီး
ကၽြီးလို႔ေအာ္ေအာ္ --။

တႀကိဳင္းေက လက္နက္ခ် ဒူးေထာက္
အလွပလွ ေနာက္က
ေက်ာက္သတ္ပစ္လိုက္ဖို႔ေကာင္းေရ --။

က်ားစားလို႔ မကုန္ေရ ခႏၶာ
အဂယင့္ ႏြားက
အဘာေခၚေလာက္ေတ --။

(သာလွဦး)

၀ဋ္

၀ဋ္
==
ကံမေကာင္းခါ
က်ားေဂါင္းမွာ အိုးစြပ္ --။

(သာလွဧူး)

သခၤန္းစာ

သခၤန္းစာ
====
အစြယ္ကိုအားကိုးလို႔
ျခေသၤ့မ်ိဳး စည္ကိုေဖာက္
ႀကီးစြာ ဒုကၡေရာက္ --။

(သာလွဧူး)

ၿပိတၱာႀကီး

ၿပိတၱာႀကီး
=====

ၾသ၀ါဒစရိယ
အဂၢမဟာပ႑ိတ
ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက။

ဘဲြ႕ထူး ရာထူး ဂုဏ္ထူးမ်ား
အလြန္ရွည္လ်ား
ကုလားမဆာရီ အလား။

အိပ္အိပ္စားစား
အိမ္သာသြား
မျခားတိရိစၦာန္။

အိပ္မက္လွလွ
ဇိမ္လည္းက်
ဘ၀ပစၥဳပၸန္။

မဂ္ဖိုလ္လည္းရ
စ်ာန္လည္းႂကြ
ကူးၾကေရႊနိဗၺာန္။

(ေမာင္မွန္)
မွတ္ခ်က္။ ။ ျမန္မာကဗ်ာ

Friday, June 9, 2017

အညႇီအေဟာက္

အညႇီအေဟာက္
=========

ေတာ္လွန္ရီးမွာ
သစၥာေဖာက္ --။

စာပီမွာလည္း
အညႇီအေဟာက္ --။

သဘာ၀၏နိယာမ
ေယွာင္လဲႊလို႔ မရ --။

သစၥာေဖာက္ကို
ေထာက္ခံေက ေျမာက္ႂကြ --။

အညႇီအေဟာက္သည္လည္း
ေလာက္၏အဟာရ --။

သစၥာေဖာက္ဆို အျပတ္ယွင္း
အညႇီအေဟာက္ကို လြတ္ကင္း --။

စင္ထက္တက္လို႔ ေဟာက္ေဟာက္
မိုက္ကိုင္လို႔ ေဟာက္ေဟာက္
မိုးႀကိဳးပစ္ေယွာင္ ေဟာက္
လိပ္ေဂါင္းထြက္ေအာင္ ေဟာက္
လွ်ာရည္ယိုလို႔ မႊမ္လို႔ေဟာက္ေဟာက္
ေဟာက္ခ်င္ဆီေဟာက္
အညႇီအေဟာက္သည္ အညႇီအေဟာက္
အညႇီေဟာက္လို႔
မလြတ္ေျမာက္ --။

(သာလွဧူး)(ေျမာက္ဧူး)

Thursday, June 8, 2017

ဒီမိုကေရစီ

ဒီမိုကေရစီ
======
လူမ်ားခါ
ဖဲသမားလည္း
ဘုရားတကာ --။

(သာလွဧူး)(ေျမာက္ဧူး)

သစၥာေဖာက္

သစၥာေဖာက္
=========

ရခိုင္စာပီ၏အညီအေဟာက္တိကို
တတိုင္သားက
ထမင္းမစား ဟင္းမစား
႐ိုက္သြင္းနီကတ္ေတ
ေအပိုင္ ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းစြာမဟုတ္ --။

ေရာင္နီစြာကို ဆီဆြတ္
ႏြားၿပီးစြာမွာ ဖ်ာဆိုးရြင့္
လီပင့္ပီးနီေရလူတိကလည္း တတိုင္ --။

ညိတိုင္းညိတိုင္း
မစားမေသာက္ပဲ
ကြန္ပ်ဴတာရွိမွာ ေဆာင့္ေျခာင္ထိုင္
(Keyboard) ကို တေတာက္ေတာက္ လက္ေခါက္
မေတာက္တေခါက္ႏွင့္
သစၥာေဖာက္တိရာ မဟိခဆိုေက
ရခိုင္စာပီေတာ္လွန္ရီးလည္း ခရီးေပါက္စြာ ၾကာယာ --။

ျဂင္းကပ္လို႔ ၾကပ္လိုက္ေက
ခၽြတ္မရ
လြတ္လပ္ရီးကို ကၽြီးေအာ္နီေရ လူတိကလည္း
ခ်ပူေခ်တိေနာက္ကိုလိုက္
ကရစ္ကထစ္ လဒထိပ္ပိုင္ အထစ္အထစ္
ျဖစ္ခ်င္တိုင္းျဖစ္ --။

မရွက္မေၾကာက္ သစၥာေဖာက္တိက
ကၽြီးေအာ္လိုက္သိမ့္ေရ
အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ရီး
သီးျခားလြတ္လပ္ရီးလတ္ --။

မတ္႐ို႕တိရြီးေရ စာတိ ကဗ်ာတိကိုဖတ္ေက
ဗိုလ္ရာဇာတပ္ကို အာဏာသိမ္းလို႔
လက္နက္လုလားခေရ
(ACP) က (တိုက္စိုး) (ထြန္းေအာင္ေက်ာ္) (သိန္းေဖ) မ်က္ႏွာတိကို
လားလို႔စီျမင္ေရ --။

သစၥာေဖာက္မွာလည္း
အေထာက္အထားႏွင့္
အကိုးအကားႏွင့္
အုပ္စုႏွင့္ အင္အားႏွင့္ --။

(သာလွဧူး)(ေျမာက္ဧူး)
May 19, 2017 (ေသာႂကၠာနိ)

ဇတ္ပ်က္ခန္း

ဇတ္ပ်က္ခန္း
========

ပါတီ၀င္လည္းမဟုတ္
အမတ္လည္း မခံ
ေထာက္ခံမဲေခ် တမဲရဖို႔
ပရစ္မ်က္ႏွာ သြားၿခဲလို႔
ၿပံဳးျပဖို႔လည္း မတတ္ --။

လက္ခုပ္တီးခံရဖို႔မလို
ေက်ာက္ခဲပစ္ခံရစြာ မေၾကာက္ --။

လုမ်ားေက
ဖဲသမားလည္း
ဘုရားတကာျဖစ္ေတ ေခတ္မွာ
တရားဇရပ္မွာ ဖဲႏွက္လို႔
သူမ်ားအျခင္းကို လတင္းတုတ္
ပုတ္ႏွင့္ရာ ေကာက္ဖို႔ဆိုေက
တႏွစ္တႏွစ္ကို
တင္းသံုးရာေက်ာ္ေလာက္ထြက္ဖို႔ --။

ဟိဟိဟားဟား
ေပ်ာ္ကတ္ပါးကတ္
တႀကိဳင္းေက ရန္ျဖစ္ကတ္
ေကာ္ႏွက္ကတ္
တႀကိဳင္းေက ဖက္ကတ္နမ္းကတ္
အခ်စ္မႊမ္းကတ္
ခရမ္းသီးဇတ္က အလြမ္းခန္းပိုင္
ပု၀ါေခ်ကိုင္လို႔
၀မ္းနည္းပက္လက္
မ်က္ရည္စက္လက္
ဇတ္စင္ေအာက္မွာက
စုတ္ပီစုတ္ပက္ --။

လူနာ လူအို လူသီ ရဟန္း
သိဒၶတၳ ေတာထြက္ခန္းပိုင္
ပုတီးကိုင္လို႔
တရားထိုင္ရခန္႔သိမ့္ --း ။

(သာလွဧူး)(ေျမာက္ဧူး)
May 17, 2017 (ဗုဒၶဴးနိ)