Friday, March 27, 2015

သံေဘာဒူ


သံေဘာဒူ
=====

မင္းေဖာက္ေကလည္း ငါမေဖာက္ပါ
တေယာက္တည္းလည္း ျဖစ္ပါတ္စီ --။

မင္းေၾကာက္ေကလည္း ငါမေၾကာက္ပါ
တေယာက္တည္းလည္း ဟုတ္ပါတ္စီ --။

ေစာက္ရူးလို႔ ေျပာေျပာ
ေစာက္ေပါလို႔ ဆိုဆို
လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္စြာလုပ္လို႔
အႀကိမ္တရာ ဆဲလီပါတ္စီ
ငါမၿဖံဳ
(ထံု) လားခပ်ာယ္ --။

ပရိႆတ္ကို ရယ္ျပလို႔
လက္ခုပ္တီးခံရစြာထက္
ပရိႆတ္ကို ေ၀ဖန္လို႔
ေက်ာက္ခဲပစ္ခံရစြာ ႀကိဳက္ေတ --။

(သာလွဧူး)(ေျမာက္ဧူး)
ရခိုင္သားလဒမိႈင္နိ အမွတ္တရ ရြီးစပ္သည္။

No comments:

Post a Comment