Sunday, September 30, 2007

ဖက္ခြက္တပ္မေတာ္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ေခ်ာင္းေျမာင္မႄကြင္း ႄကြက္တြင္းမခ်န္ သုတ္သင္ၾက။

ဖက္ခြက္တပ္မေတာ္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ေခ်ာင္းေျမာင္မႄကြင္း ႄကြက္တြင္းမခ်န္ သုတ္သင္ၾက။

Wednesday, September 26, 2007

တေပါင္


ရန္ကုန္ေရျမဳတ္ သန္းေရႊျပဳတ္
ၾကက္ဆူဆီထြက္ စုၾကည္တက္

Monday, September 24, 2007

မုဒိမ္းတပ္မေတာ္

မုဒိမ္းတပ္မေတာ္ ခ်ီလာပါၿပီ
ၾကက္ႏြား၀က္ႏွင့္ ေခြးကိုလည္းခ်ီ
ျပည္သူမ်ားကို မုဒိမ္းျပဳက်င့္ပါသည္
အဖြားႀကီးကိုလည္းမခ်န္
မက်န္မႄကြင္း အတင္းအဓမၼ ျပဳက်င့္ၾကသည္
မုဒိမ္းတပ္မေတာ္ ခ်ီလာပါၿပီ ဘယ္ညာဘယ္ညာ
(ေတာ္ေတာ့္ေတာ္)
ေခြးက်င့္ေခြးညာဏ္ ႀကံၾကပါသည္
မုဒိမ္းတပ္မေတာ္ ခ်ီလာပါၿပီ
အေခ်ာင္ရသမွ် လုယူပါသည္
လူသတ္ၿပီး အသက္ေမြးၾကပါသည္
မုဒိမ္းတပ္မေတာ္ ခ်ီလာပါၿပီ ဘယ္ညာဘယ္ညာ
(ေတာ္ေတာ့္ေတာ္
)
)(ျမန္မာစစ္ခ်ီေတးျခင္း)

Sunday, September 16, 2007

ရန္သူကိုရန္သူမွတ္၍ ျပတ္သားစြာဆန္႔က်င္ပါ

ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီလည္းလိုခ်င္ၾကသည္။ ၿပီးလွ်င္ တပ္မေတာ္ၿပိဳကဲြလားမည္ကိုလည္းေၾကာက္သည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို အခုပိုင္ ရက္ရက္စက္စက္ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္နီသည္ကိုတြိျမင္ၾကပါလွ်က္ တပ္မေတာ္ၿပိဳကဲြမည္ကို လံုး၀မလိုလားၾကေပ။ ဥပမာမူ ခေလးလိုခ်င္ပါလွ်က္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ရမွာေၾကာက္ေသာ အပ်ိဳႀကီးမမႏွင့္ဥပမာတူသည္။ ေကာက္ယူမြီးစားလွ်င္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိခင္အရင္းမွာ နာနာၾကင္ၾကင္မြီးဖြားခရမည္ကို အပ်ိဳႀကီးမမ သေဘာေပါက္သင့္ပါသည္။
ကိုယ့္ေပါင္ကိုယ္လွန္ေထာင္းသူကဲ့သို႔ စိတ္ဆိုးဆိုးျဖင့္ေထာင္းလည္းေထာင္းခ်င္သည္ သို႔ေသာ္ နာလားမည္ကိုလည္းေၾကာက္သည္။ ထိုသူမ်ားမွာ တပ္မေတာ္ကပီးမည္အာဏာကို ဆတ္လွီးရာတြင္ ခြီးေမွ်ာ္သကဲ့သို႔ ေမွ်ာ္နီၾကသည္။ ရန္သူကိုျပတ္သားစြာမဆန္႔က်င္ၾကျခင္းမွာ (ရန္ငါစည္း) မျပတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
စကားႀကီးစကားက်ယ္ေျပာသည္မဟုတ္ပါ။ ဗုဒၶ၏အဆံုးအမစကားဟိပါသည္။ (ကိုယ္၌ျဖစ္ေသာသြီးျဖစ္စီကာမူ ျပည္တည္လာလွ်င္ ေဖာက္ထုတ္ပစ္ရမည္) ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာသြီးကျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာ့ဇတ္တူသားကို စားလွ်က္ဟိၿပီ။ တိုင္းရင္းသူတိုင္းရင္းသားမ်ားကို သတ္သည္ကိုအျပစ္မေျပာလိုပါ။ ဇတ္ျခားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခုအခါတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သူမ်ားကို သတ္ျဖတ္ဇတ္တူသားစားလွ်က္ဟိေခ်ၿပီ။ ဤထက္ယုတ္မာပက္စက္ေသာ တပ္မေတာ္သည္ ဟိပါခန္႔၏ေလာ။
ဒီမိုကေရစီကိုလိုလားလွ်င္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရန္ငါစည္းကို ျပတ္ျပတ္ျခားလွ်က္ ဆန္႔က်င္သင့္ေၾကာင္း။ သို႔မဟုတ္ပါက တံလွ်ပ္ေရထင္ ေရႊသမင္အလိုက္မွားသကဲ့သို႔ လိုက္လီ၀ီးလီအျဖစ္ဆိုးႏွင့္သာလွ်င္ ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။ ဤအတိုင္ဆက္ေလွ်ာက္နီၾကပါလွ်င္ ေနာင္ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာသည့္တိုင္ ျမန္မာျပည္၌ ဒီမိုကေရစီျဖစ္လာမည္မဟုတ္ေၾကာင္းကို ေစတနာျဖင့္ အသိပီးအပ္ပါသည္။
ရန္သူကို ျပတ္သားစြာဆန္႔က်င္ပါ။ သို႔မဟုတ္ပါ အခ်ိန္ကုန္လူပင္ပန္းျခင္းသာ အဖတ္တင္ပါလိမ့္မည္။ ကိုယ့္ေပါင္ကို ကိုယ္မခဲြစိတ္၀န္႔ပါက ကၽြမ္းက်င္သူဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ ခဲြစိတ္သင့္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

တို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါး


တို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါး
===============

(၁) တပ္မေတာ္ကို ၿဖိဳခဲြပါ။
(၂) တပ္မေတာ္သားမ်ားအား အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းမွ ေယွာင္ၾကည္ပါ။
(၃) ဖက္ခြက္သန္မ်ား ႀကိဳးဒါဏ္ပီးပါ။

တပ္မေတာ္ၿဖိဳခဲြသူ တို႔မိတ္ေဆြ။
တရုပ္အားကိုး၊ ၀က္သတိုး၊ သူခိုးအျမင္၀ါဒီမ်ားအားဆန္႔က်င္ၾက။

Friday, September 14, 2007

စက္ရုပ္ရမ္ဘို

အေခ်ခါ ဗစၥကုတ္ထဲကပိုင္
အျဖဴေရာင္ကုတ္အင္းက်ီ၀တ္လို႔
ဆင္းရဲသူ ျပည္သူမ်ားကို ျပဳစုကုသ
နားက်ပ္၀တ္ ႏွလံုးခုန္ႏႈံးကို စမ္းသပ္
သြီးေပါင္ခ်ိန္တိုင္း တိုင္ထူဆီးထိုးပီး
ဆရာ၀န္ႀကီးျဖစ္ခ်င္ခပါသည္ --။

အေခ်ခါ မိုးေမွ်ာ္တိုက္ႀကီးတိေဆာက္
တာတမန္ဆည္ႀကီးေဆာက္
အ၀ီးၿပီး ကားလမ္းမႀကီးေဖာက္
ေညာင္းေညာင္းလာေက ဘီယာဘူးေဖာက္ေသာက္
ေအာက္ဆိုက္မ်ားမ်ားရေရ
အင္ဂ်င္နီယာႀကီးျဖစ္ခ်င္ခပါသည္ --။

အေခ်ခါ အစိမ္းေရာင္ယူနီေဖာင္း၀တ္
ပက္ခံုးထက္မွာ ေျခာက္ပြင့္တပ္
စစ္ဖိနပ္ကို အေရာင္လက္လက္တိုက္ခၽြတ္
ရွိတန္းကျပန္လာေက အပ်ိဳမေခ်တိက ပန္းကံုးစြပ္
ဘုရင္ေနာင္က်န္စစ္သား အေလာင္းဘုရား
မင္းရဲေက်ာ္စြာ တပင္ေရႊထီး
ဘာမထီ ေအာင္စစ္သည္
ျပည္သူ႔ခ်စ္သား သူရအာဇာနီႀကီးျဖစ္ခ်င္ခပါသည္ --။

အေခ်ခါ ကၽြန္ေတာ္
တိုင္းျပည္ကို ကယ္တင္ဖို႔
အမွန္တရား ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား
ေၾကာမဲြလူတန္းစားဖက္ကရပ္တည္
လီနင္ စတာလင္ ေမာ္စီတံုး ေခ်ေကြဗားရား
ဟိုခ်ီမင္း စာအုပ္ကို ေဂါင္းအံုးလို႔
လင္းယုန္ေမာင္ေမာင္ရြီး
ကစၥရို၏ကမၻာေက်ာ္ေလွ်ာက္လဲခ်က္မ်ားကို အားက်လို႔
ရဲေဘာ္သံုးက်ိတ္ထဲက
အသက္အငယ္ေခ်နန္႔ စစ္ေသနာပဓိခ်ဳပ္ျဖစ္
ႏိုင္ငံဦးေသွ်ာင္ ကယ္တင္သွ်င္ ေဂါင္းေဆာင္ႀကီးလည္းျဖစ္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလက္သစ္ ျဖစ္ခ်င္ခပါသည္ --။

မိဘစကား နားမေထာင္ျငား
စာမႀကိဳးစားခေသာ ကၽြန္ေတာ္
အခုအခါ ႏိုင္ငံျခားမွာ
အိုးတိုက္ေလာင္ပြန္းဆီး မိုးေမွ်ာ္တိုက္ႀကီးကိုေရာင္သုတ္
ဆူခ်ီးအလုပ္လည္း၀င္လုပ္
စက္ရံုမွာ နိမအားညမအား အထုပ္ထုပ္
စက္ရုပ္ရမ္ဘို စတန္းဂါးကိုမြတ္
အားမာန္အျပည့္နန္႔ တေယာက္မလြတ္ ဒရဇတ္ အဆက္မျပတ္ မိုးရီသရီပစ္ခတ္
စကန္နာဖတ္နီရပါသည္ --။

(သာလွဦး)

Thursday, September 6, 2007

တာ့တာဘိုင့္ဘိုင္


တာ့တာဘိုင့္ဘိုင္
==========

ဒါနအလွဴ
ရယူလိုျခင္းမဟုတ္ပါ --။

နိဗၺဴဆုေတာင္း
ေနာင္ဘ၀ေကာင္းေၾကာင္းမဟုတ္ပါ --။

၀သုႃႏီၵၿမီ
ရီစက္ခ်အမွ်၀ီ
ဤဘ၀ ဤမွ်ႏွင့္ရာ ဆံုးပါလီ --။

(သာလွဦး)