Thursday, December 31, 2015

ပေဟဠိ


ပေဟဠိ
=====

ဖဲြ႕ႏဲြ႕လို႔ ေခၚစီလို
ခ်ိဳယီး ခ်ိဳယီး --။

ခၽြဲႏဲြ႕လို႔ ေခၚစီလို
ခ်ိဳယီး ခ်ိဳယီး --။

ခ်ိဳယီး ခ်ိဳယီး
အစံႏိုသည္
အလြန္ရြံဖို႔ေကာင္း၏တည္း --။

(သာလွဦး)

Wednesday, December 30, 2015

"ဧ့"

"ဧ့"
===

အသင့္ကဗ်ာ
စာဖတ္လွ်င္
ရင္မွာ အန္ခ်င္ပါလတ္ေတ --။

(ေ၀ဖန္သူ)


Saturday, December 26, 2015

သရက္သီးသနပ္


သရက္သီးသနပ္
========

သီနတ္ကိုင္ထားၿပီးသနာ
ေတာ္လွန္ရီးနိကို က်င့္ပ၀န္႔ေရ သတၱိမဟိေက
ေမာင္းေမာင္ကိုင္ထားစြာက
လက္သုပ္သုပ္စားေရ
မဆမဆိုင္က
သရက္သီးသနပ္လား ---။

သာလွဦး (December 26, 2015)(စနီနိ)

Friday, December 25, 2015

ဥာဏ္ေကာင္းသူမ်ား


ဥာဏ္ေကာင္းသူမ်ား
===========

ရန္ကုန္ေရာက္စြာ
တပါတ္ေတာင္မျပည့္သိမ့္ --။

"လက္ခုတ္သီး" လား၀ယ္လူက
"ေသာ့ခေလာက္" ျဖစ္ --။

"ဂယိုင္သီး" ႀကိဳက္ေတလူက
"မာလကာသီး" ျဖစ္လာ --။

"ဆရာ" ကို "ဆယာ" လို႔ေခၚ
"ယေကလဲ့" ကို
"ဒါေပမဲ့" ေျပာ
"အဖ" ကိုပင္
"အမိလင္" လို႕ေခၚခ်င္လူတိ
"ေကာက္စရီ" ကိုမိလို႔
"ေဗဒါ" ကိုခ်စ္တတ္လာ
"လႊ" ကို "သႊ်" ထြက္ခါထြက္
ခလုန္႔သတ္စြာ
"အမေလး" လို႔ေယာင္
ေျပာရေက
နားရွက္ေတ --။

(၀ရင္းတုတ္)
(July 4, 2005) (တလလၤာနိ)။

ခ်ခေရာ္သတ္

ခ်ခေရာ္သတ္
========

(သည္) ကို မေျပာင္း
(၏) ကို ေျပာင္း
ကေကာင္းေတာ္တတ္
ခ်ခေရာ္သတ္ --။

(သာလွဦး)

Thursday, December 24, 2015

ေမာင္ဖက္ခြက္ မဖက္ခြက္

ေမာင္ဖက္ခြက္ မဖက္ခြက္
=============

ရခိုင္ကိုခ်စ္
ရခိုင္စကားႏွင့္ခ်စ္
ဖက္ခြက္စကားႏွင့္ ခ်စ္ျပမနီကဲ့ --။

ရခိုင္ကိုခ်စ္
ရခိုင္သြီးႏွင့္ခ်စ္
ဖက္ခြက္သြီးႏွင့္ ခ်စ္ျပမနီကဲ့ --။

ဖက္ခြက္စကားေခ် ႄကြိလို႔
ဖက္ခြက္ကပင္ အဖေခၚရေလာက္ေအာင္
ဖက္ခြက္ထက္ ညႇက္ေတ
ဖက္ခြက္စိတ္ဓါတ္ႏွင့္
ဖက္ခြက္အက်င့္ကိုက်င့္
ဖက္ခြက္ပိုင္ေယွာင္ ေတြး
ဖက္ခြက္ပိုင္ေယွာင္ ရြီး
ဖက္ခြက္အမြီဆိုးတိကို
ဖက္တြယ္မနီပါကဲ့ဖိ ဆရာႀကီး ဆရာမႀကီး --။

ဖက္ခြက္ကိုပင္
ခပစာတင္ --။

ဖက္ခြက္ကို ယက္
ခြီးထက္ ညႇက္ --။

ဖက္ခြက္ကို တိုး
ခြီးထက္ဆိုး --။

(ေမာင္ထိုးကန္း)

ဆရာသို႔ (၂)


ဆရာသို႔
======

လက္တဆစ္ေလာက္ အသိဥာဏ္ေခ်ႏွင့္
ဆရာကို အလိုက္ေခ်ာင္း အငိုက္ေခ်ာင္း
ေျမာင္းက်လားေအာင္
ေနာက္က ေက်ာက္ကန္ပစ္လိုက္ကတ္ေတ
သစၥာေတာ္ခံ လူယံုေတာ္တစု
အႀကံပက္စက္ ၿခီမ်က္စိေလာက္
ေဇာက္မနက္ေတ လူတိ --။

ငါ့ဖို႔ တခုတည္းကိုရာ သိ
ငါ အမတ္ျဖစ္ရေက က်ီ
အမတ္လစာေခ်
ႏွစ္ျပားတစိကိုမက္
ႏြားပိုင္ တာယက္လို႔
လိုင္သားတက္နီကတ္ေတ --။

ဆရာ့ကို မာန္ေအာင္ကၽြန္းကို
ပို႔ပစ္လိုက္ကတ္ေတ --။

အားလံုးကို မဆိုလိုပါ
မာန္ေအာင္ကၽြန္းမွာ
လူတခ်ိဳ႕က ရခိုင္ျဖစ္ၿပီးသနာ
ျမန္မာစိတ္၀င္နီကတ္ယာ
1990 ခု ရြီးေကာက္ပဲြမွာလည္း
ျမန္မာကိုရာ မဲပီးခကတ္ေတ
ယင္းခ်င့္ကိုရာ ၾကည့္ပါလီဖိ --။

ေလးႏွစ္ေလာက္က သည္းခံလိုက္ပါ
တပတ္ျပန္လည္ပါလိမ့္မည္
သံမဏိစိတ္ဓါတ္မွန္
ေခါင္းငိုက္မက် ဦးမညြတ္
မသီမခ်င္းခြပ္တတ္ေတ စာမရီစိတ္ဓါတ္ --။

သကၠရာဇ္ (2020) ရြီးေကာက္ပဲြမွာ
ေျမာက္ဦးကို လာလတ္ပါ
ေျမာက္ဦးမွာ လာရပ္ပါ
ဆန္႔က်င္၀န္႔ေရ အေကာင္
ကန္႔ကြက္ေတ အေကာင္တိဟိေက
တခ်က္ ၾကည့္ကတ္မည္ --။

ဘူမိနက္သန္ၿမီက ၀မ္းေျမာက္စြာျဖင့္
လက္ကမ္း ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါသည္
ရခိုင္ျပည္ကို
ရခိုင္သားရာ အုပ္ခ်ဳပ္ရမည္
ဖက္ခြက္တိ
လာအုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ အေၾကာင္းမဟိ --။ ။

သာလွဦး (ေျမာက္ဦး) December 24, 2015 (ကသစ္ဗုဒၶိနိ)။

Tuesday, December 15, 2015

ဇႏၷ၀ါရီလ (၁) ရက္နိ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ရီးနိအားႀကိဳဆိုျခင္း (၂)


ဇႏၷ၀ါရီလ (၁) ရက္နိ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ရီးနိအားႀကိဳဆိုျခင္း (၂)
==========================================

ဒီဇင္ဘာ (၃၁)
ရခိုင္သားလဒမိႈင္နိကို
အမိမွာ ေနာက္လင္ရေယွာင္
ေပ်ာ္ႀကီးက် က်င့္ပ
တတိုင္က ကခါက ခုန္ခါခုန္
အလွပလွ ဘံုေပ်ာက္ --။

ေတာ္လွန္ရီးလုပ္ေတဆိုၿပီးသနာ
ရခိုင့္ေတာ္လွန္ရီးနိက်
က်င့္ပကတ္ဖို႔ သတၱိမဟိ
ဖံုျပာျပာႏွင့္ လဒမိႈင္မွ်က္ႏွာတိကို
မၾကာခင္ ျမင္တြိရဖို႔ယာ --။

ႏွစ္သစ္ကို
ေတာ္လွန္ရီးႏွင့္မႀကိဳ
အသုဘ မသာခ်ေယွာင္
အျခင္းႀကီးခ်ငိုလို႔
အသူတေယာက္ကလည္း မသနား
ျပင္ကၾကည့္လို႔
၀ိုင္းဟားနီကတ္ယင့္ --။

တကမၻာလံုးသားက
ႏွစ္သစ္ကို မဂၤလာႏွင့္ႀကိဳ ခ်ိန္မွာ
ရခိုင္သား ငေယာင္းဖလာတိက
အမဂၤလာႏွင့္ႀကိဳလို႔
ၾကက္သေရတံုးလိုက္ေတ --။

ဇႏၷ၀ါရီလ (၁) ရက္ ႏွစ္ဆန္းတရက္ မဂၤလာမိုးထက္မွာ
ရခိုင့္ေတာ္လွန္ရီးနိကို
ကမၻာထိန္႔ထိန္႔ႀကိဳးလားေအာင္
ေအာင္စည္ေအာင္ေမာင္းတီးလို႔
လက္ေခါင္းေျဖာင္းေျဖာင္းခတ္လို႔
ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲ က်င့္ပကတ္မည္
ဂုတ္က်ၿပီးသနာ လဒမိႈင္ မိႈင္မနီကတ္ကဲ့
သတၱိဟိေက ထြက္ပါလတ္ကတ္ လူရို႕ --။

(သာလွဦး)(December 15, 2015)(အဂၤါနိ)။

ေခ်ာ္က်


ေခ်ာ္က်
=====

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္က
ဒုတိယတန္းသတ္ပံု --။

ပါရဂူႀကီးက
ခ်ိဳယီး --။

သုေတသီႀကီးက
ျမန္မာ --။

တည့္တည့္မက်
ေခ်ာ္က် --။

(သာလွဦး)(December 15, 2015)(အဂၤါနိ)။

ေရႊေမာင္းတန္းက်င္သန္ႀကီးမ်ားသို႔ (Second Version)


ေရႊေမာင္းတန္းက်င္သန္ႀကီးမ်ားသို႔
=========================

ႏိုင္ငံရီးစကားေျပာခ်င္ေက
ႏိုင္ငံရီးထဲ ၀င္လုပ္ --။

ေတာ္လွန္ရီးစကားေျပာခ်င္ေက
ေတာ္လွန္ရီးထဲ ၀င္လုပ္ --။

ႏိုင္ငံရီးထဲကိုလည္း မ၀င္ရဲ
လူႀကီးလူက်ယ္ ႏိုင္ငံရီးစကားေျပာလို႔
ေတာ္လွန္ရီးလည္း မလုပ္ရဲ
လူႀကီးလူက်ယ္ ေတာ္လွန္ရီးစကားေျပာလို႔
Facebook ထက္မွာ
က်င္ကြင္းျပနီကတ္ေတ --။

ေတာ္လွန္ရီးကြင္ထဲေရာက္ေက
စီးပြားရီးကို အေၾကာင္းျပ
ယနာနာႏွင့္ ထြက္ၿပီးပါလတ္ကတ္ေတ --။

အေမာင္ရခိုင္သား
စကားႀကီးေက လူမယံု
(------) ေက
ခြီးမစား ---။

(သာလွဦး) (Second Version)

Tuesday, December 8, 2015

စုတ္ပီစုတ္ပက္

စုတ္ပီစုတ္ပက္
========

ဆရာဇီးယို
တပည့္ယိုသည္
ဇီးယိုဆရာမ်ားလတၱံ႕ --။

(သာလွဦး)
December 8, 2015, အဂၤါနိ။

Wednesday, October 21, 2015

ဌကၠဥ (ငွက္ကအု)


ဌကၠဥ (ငွက္ကအု)
============

သူရဲေကာင္းျဖစ္ဖို႔လားလို႔
တခ်က္အာဏာသိမ္းၾကည့္ခီမွာ
သစၥာေဖာက္လို႔ လူတိကသမုဒ္
ေကာင္းေကာင္း ဒုကၡရာ မနား --။

လက္ေအာက္ငယ္သားတိကလည္း
တစိေခ်လည္း မလိမၼာ
ကၽြဲထက္ညႇက္ေတ
အခ်င္းခ်င္ခတ္လို႔ ေဘးအူပြင့္
လစန္ကင့္လားစြာတိကလည္း မနည္း --။

သံုးရာေက်ာ္လက္နက္
ေမာင္းတုန္းျဖဳတ္လို႔ အလင္း၀င္လားခကတ္ေက
ဘသားႀကီးမွာ မီးမႈတ္ဖို႔
ေျပာင္းက်ိဳင္တိရာ က်န္ေရ
လီေသနပ္ႏွင့္ တာျဖစ္
စစ္တိုက္ဖို႔ ရယင့္ --။

ေပြသာကုန္ရိကၡာျပတ္
ဓျမတိုက္စားခီျပန္ေကလည္း
လုပ္စားမိုးေခါင္ ခိုးစားခြီးေဟာင္ဆိုေရပိုင္
တိုက္စားေကလည္း အခ်ဳပ္ေထာင္ --။

ညီညြတ္ေရးကို ဗန္းျပ
ANC ေပၚလာမွ အသက္စေကေခ် လွ်ဴဖို႔ရ
ဌကၠဥနီရာ ျပန္ရ
မေလးသွ်ားက ရခိုင္သား ရခိုင္သမတိေကာင္းမႈ
သာဓုအႏုေမာဒနာ ေခၚေလာက္ေတ --။

အားလံုးသူက လက္နက္ခ်
အလင္း၀င္လားခကတ္ေက
က်န္လိုက္ေတလူက
ဥကၠဌႏွင့္ အတြင္းေရးမႈး
အစည္းအေ၀းတခါလုပ္ေက
တက္ေရာက္သူက ႏွစ္ေယာက္တပိုင္း
ဥကၠဌအဆိုတင္သြင္းေက အတြင္းေရးမႈးက ကန္႔ကြက္
အတြင္းေရးမႈးအဆိုတင္သြင္းေက ဥကၠဌက ကန္႔ကြက္
ခ်ာလပတ္လည္လို႔ --။

သီးျခားလြတ္လပ္ရီးလည္း မေအာ္ႏိုင္
ဖက္ဒရယ္ေရး ဒီမိုကေရစီေရးလည္း မေအာ္ႏိုင္
လူတန္းစားေရးလည္း မေအာ္ႏိုင္
ေနာက္ဘိတ္ဆံုးမွာ လဒမိႈင္
ပုတီးကိုင္လို႔ ေက်ာင္းထိုင္ရခန္႔လားမသိယာ --။

အဘာေလ လူ႐ို႕ေလ
မုဆိတ္လည္း ျဖဴလားခယာ
သွ်င္ဘုရင္မလုပ္ရေက
ပတ္တာျဖစ္ေဖာက္ဖို႔ ပတ္ရွာ
ပတ္ကိုရွာလို႔ မတြိ
ဆိတ္လစိတာျဖစ္ ေဖာက္လီဖို႔ယာ --။ ။ ။

(ရဲေဖာ္ဌကၠဥ)
ေအာက္တိုဘာ (၂၁) ရက္ ဗုဒၶဴးနိ (၂၀၁၅)

Wednesday, October 7, 2015

ဘာလာနံ တိရိစၦာန္စကားပံုမ်ား


ဘာလာနံ တိရိစၦာန္စကားပံုမ်ား
==================

ရြာသားညီ
ႏြားခိုးစား --။

အမ်ားညီ
(ဤ) ကို (ကၽြဲ) ဖတ္ --။

ကၽြဲတဖက္
ႏြားတဖက္ --။

ရွိကႏြား ေကာက္ေကာက္လား
ေနာက္ကႏြား ေကာက္ေကာက္လိုက္
ပိုးထိုးေလာက္ကိုက္ --။

ကိုယ့္ငါးပိ ကိုယ္မႊီး
ခ်ီးမစားရေရ ခြီး
ေဂါင္းညီး --။

(ဥပမာစံု စကားပံု)

Monday, October 5, 2015

၀မ္းႏႈတ္ဆီး

၀မ္းႏႈတ္ဆီး
======

(ဆ) ဆရာႀကီး
၀မ္းႏႈတ္ဆီး --။

(အ) အယင္
ေသာက္ပီးပါ --။

၀မ္းျပည့္၀မ္းေရာင္
ဆီးကိုေဆာင္ --။

အစာမႀကီ
စားပါလီ --။

စအူနာျဖစ္
၀မ္းခ်ဴလိုက္ --။

(သာလွဦး)

Saturday, October 3, 2015

ေလာကမွာ အလွဆံုး


ေလာကမွာ အလွဆံုး
============

ႏွာေခါင္းတေခ်ာင္း၏
ဘယ္ႏွင့္ညာမွာ
မ်က္စိႏွစ္လံုးေပါက္စြာတူေကလည္း
မျမင္ခ်င္းက မတူ --။

စစ္႐ူးေခတ္မွာ ႏွာဘူးထၿပီး
ထြန္းကားလာေရ
လွယဥ္ေက်းမယ္ၿပိဳင္ပဲြယဥ္ေက်းမႈ
စင္ထက္မွာ အရွက္လွန္ၿပီး
ေမ်ာက္ဖင္နီမေခ်တိပိုင္
ေကာ့လန္ေကာ့လန္လွမ္းေလွ်ာက္
ခ်ိဳခ်ိဳႏိုင္ ဒုတိယရလို႔
သိန္း (၃၀) ဆယ္ဆုေပါက္ေကလည္း
ေမာင္ႀကီး မေပ်ာ္ႏိုင္ပါ --။

ကိုးရီးယားမွာ ေမျမတ္ႏိုးကို
ပိုးစိုးပက္စက္ပ်င္ပစ္လိုက္စြာ
ၾကားရတိုင္းရင္နာေရ --။

ေမာင္ႀကီးအတြက္
ၾကက္သေရ မဂၤလာအဟိဆံုးဓါတ္ပံုက
ေဒါင့္ေခ်မွာ ကုတ္လို႔ေခ်ထိုင္
၀ါဘိုက ပါးလ၀ိုက္ေခ်ႏွင့္
ရခိုင္သမေခ်ပံု
ဂုဏ္မဟိေကလည္း ရိုးေရ
ပေဇာင္ပိုင္လွေလ ပုေယ --။

(သာလွဦး)(October 3, 2015)(စနီနိ)

Tuesday, September 29, 2015

ေမ်ာက္ငိုသီး


ေမ်ာက္ငိုသီး
=======

အသီးစားခ်င္
အပင္ကို စိုက္ရေရ --။

အပင္မစိုက္ပဲ
အသီးစားခ်င္ေကက
ေတာထဲမွာ
ေမ်ာက္ငိုသီးတိ ဟိလီယင့္ --။

အသွ်င္ ေမ်ာက္ႀကီး
အသီးစားခ်င္
အပင္ကို ရီမေလာင္း
ေမ်ာက္ႀကီး၀မ္းေဟာင္းေလာင္း --။

(သာလွဦး)

စာပီေပ်ာက္က လူမ်ိဳးေပ်ာက္၏ဆိုၿပီးသနာ ကိုယ့္စာကိုယ္မရြီးဘဲ သူမ်ားစာက်ည္း လိုက္ရြီးနီကတ္ေတ ရခိုင္သား ရခိုင္သူေခ်တိအတြက္။

Sunday, September 27, 2015

သုထပိန္


သုထပိန္
============

(ဧ့) လို႔ တခု ရြံေကာင္းထမန္း
ေပါင္ကိုႏွစ္ျခမ္းျခမ္းလို႔ လမ္းေလွ်ာက္
ေအာက္ကလည္း အေပါက္ေဖာက္
သုထပိန္ အညႇီအေဟာက္
အာေလာက္ေလာက္ အာေလာက္ေလာက္ --။

(သာလွဦး) (September 28, 2015)(တလလၤာနိ)

က်န္ရစ္မင္းသား၏ေ၀ဒနာကဗ်ာ

က်န္ရစ္မင္းသား၏ေ၀ဒနာကဗ်ာ
======================

နန္းထိုက္ေတာ္၀င္
ပန္းသဇင္
ပင္ယံျမင့္ဖ်ား
သူစံစား
လက္ဖ်ားႏွင့္ေထာင္ မတို႔၀န္႔ပါ --။

သဇင္ရနံ႔ကို လွ်ဴလွ်ိဳက္လို႔
ေမာင္ႀကီးရင္မွာ
အခ်စ္စိတ္တိ တိုး၀င္လာ --။

သဇင္ကို
မျမင္ရေက မနီႏိုင္ --။

သဇင္ကို ျမတ္ႏိုး
ဘုရားကိုပိုင္ ရွိခိုးလို႔ ထားခ်င္ေရ --။

သဇင္သာလွ်င္
ေမာင္ႀကီး၏ဘ၀ --။

သဇင္အလွ
႐ႈမ၀ကို
အ၀ီးက ၾကည့္ေခ်ာင္း
ရက္ေပါင္းမရြီတြက္ႏိုင္ပ်ာယ္ --။

ေမာင္ႀကီးခ်စ္ေတသဇင္
ေဘာက္သာဆိုးႏွင့္
လင္ေနာက္လိုက္လားေသာအခါ
ေမာင္ႀကီးမွာ အသဲႏွစ္ျခမ္းကဲြ
တခုပိုင္လည္း မတတ္ႏိုင္ --။

က်န္ရစ္ေမာင္ခ်စ္
ကေလာင္ျခစ္
ကဗ်ာမ်ားစြာျဖစ္ --။

(ခိုင္မာဆက္)(September 27, 2015) (တလဂၤုနီနိ)

Sunday, September 20, 2015

အၿဂိဳဆိုးကို ခ်ိဳးပစ္လိုက္


အၿဂိဳဆိုးကို ခ်ိဳးပစ္လိုက္
=============

ျမန္မာစကားေခ်ႄကြိလို႔
ကဗ်ာရြီးလို႔ၿခီနီပါေသာ
အမ်ိဳးခ်စ္ေၾကာင္း သြီးစစ္ေၾကာင္းကို
ရွိေဟာင္းေႏွာင္းျဖစ္ ကေလာင္ျခစ္လို႔
အမ်ိဳးခ်စ္ျပနီေသာ ဆရာႀကီး ဆရာမႀကီး
ဆရာႀကီး ဆရာမႀကီးမသီခင္
ၿမီးေခ်ျမစ္ေခ် အပုေခ်႐ို႕
နမူနာစံ အတုယူဖို႔
လမ္းညႊန္ျပနီစြာပါလား --။

ႏို႔ေသာက္ကပင္ ဒုတ္ေထာက္ခ်ိန္ထိ
အိုလို႔ရာ ၿဂိဳက်ိဳးလားေရ
ေယလည္း အပိုးမသီ
ျမန္မာစကားႏွင့္ရြီးေရ
စစ္ေတြထုတ္ ရခိုင္မဂၢဇင္းမွာ
ရွိဆံုးစာမ်က္ႏွာ အဖြင့္ကဗ်ာအျဖစ္
ေဖာ္ျပျခင္းခံရေကပင္
ေကာင္းေကာင္းေၾကနပ္နီေရ --။

အဆိပ္ရည္ကိုေသာက္လို႔
ဘုစုခ႐ုပန္းေခ်တိ
ဇာေလာက္ ႄကြီက်လားခယာလဲ
ဇာေလာက္သီက်လားခယာလဲ --။

မသီခင္လွ်င္
အယင္ပ်င္ပါ --။

သီက်လားခေက
ပ်င္လို႔မရယာ --။

ရခိုင့္အာဇာနည္
က၀ိမဟာ ပညာသွ်င္ႀကီး
ေကာင္းေကာင္းပင္လည္း ေတာ္ပါေရကား
ေျပာလိုက္ရေက မေကာင္း
မ်က္ႏွာကို
အလွပလွ ေရႊခ်ၿပီးသနာ
အိမ္ဦးခန္းမွာ
ဘုရားကိုပိုင္ အ႐ုပ္ထုလို႔
ကိုးကြယ္ထားဖို႔ေကာင္းေရ --။

(သာလွဦး)(September 20, 2015)

Thursday, September 10, 2015

၀မ္းျပည့္၀မ္းေရာင္


၀မ္းျပည့္၀မ္းေရာင္
==========

ဆရာ့ကဗ်ာမွာ
ထမင္းစားၿပီးစ
မဖတ္ရ
စာတန္းကပ္ထားပါ
အန္ခ်င္လို႔ --။

(သာလွဦး)(September 10, 2015)

ဇီးယိုထုပ္

ဇီးယိုထုပ္
=====

(ဧ့) (ဧ့) နန္႔
ကေကာင္း (ညႇဲ႕) နီပါကား ဆရာ --။

ေ၀ဖန္လို႔
မာန္မပါပါကဲ့ --။
ဆရာ့ကဗ်ာက
ဇာနန္႔ အလားသ႑န္တူေရလဲဆိုေက
တ႐ုတ္လုပ္ေတ
ဇီးယိုထုပ္ကို
င႐ုပ္သီးစပ္စပ္
လက္သုပ္သုပ္ထားပိုင္ --။

ျမန္မာမွာ
စကားပံုတခုဟိေရ
"ဖင္မႏိုင္ေက
ပဲႀကီးဟင္းမစားကဲ့" လတ္ --။

ယင္းစကားပံုကို ဥပမာယူလို႔
ရခိုင္သားမွာလည္း
စကားပံုထြင္ရကိန္းဆိုက္နီပါေရ
"ဖင္မႏိုင္ေက
ရခိုင္ကဗ်ာမဖတ္ကဲ့" လို႔ --။

သာလွဦး
(September 10, 2015)

Sunday, August 30, 2015

တရီးႏိုး


တရီးႏိုး
=====

ခဲ၀ါအူသံၾကားလို႔
တခ်က္ေပ်ာၾကည့္လိုက္ေတမွာ
မိုးလင္းလားခယာ --။

(သာလွဦး)

Friday, August 28, 2015

အမြီ

အမြီ
===

မၾကားဖူးခ မဟိရေအာင္
နားေထာင္လိုက္ပါ အိုေမာင္းေမာင္ --။

မေျပာဖူးခ မဟိရေအာင္
ေျပာျပလိုက္ပါ အိုေမာင္းေမာင္ --။

မလုပ္ဖူးခ မဟိရေအာင္
လုပ္ထားခပါ အိုေမာင္းေမာင္ --။

ဘ၀တခဏ တခ်က္ေခ်မွာ
သီေက ဇာယူလားဖို႔လဲ --။

(သာလွဦး)(August 28, 2015 ေသာက္ၾကာနိ။)

Sunday, July 19, 2015

ေခါင္းေရာင္


ေခါင္းေရာင္
=======

အေကာင္းႀကီးလည္း
အလီးမစီး --။

(သာလွဦး)

Saturday, July 18, 2015

သေဘၤာမာလိန္


သေဘၤာမာလိန္
==========

ပညာဟိ ဂ်ီသုဥ္းလို႔
ဦးေႏွာက္မွာ သံခ်ီးတက္ေက
ေအာင္တံခြန္ဘုတ္ပ်က္ကို တက္စီးေယွာင္
၀မ္းေပါက္လို႔
ဒုကၡေရာက္ဖို႔ေယ --။

(ေမာင္ေပါက္)(July 8, 2015) (စနီနိ)

Wednesday, July 15, 2015

သာလွဦး


သာလွဦး
======

အသံကို ပ်င္ခ်င္လို႔
သတ္ပံုကို ဖ်က္ --။

အသံလည္း တည့္မလာ
သတ္ပံုလည္း ပ်က္ --။

ျမတ္ဖို႔လားႏွင္းခံ တပြာေယာ့
(အလွပလွ) ေဘာ္ေက်ာ့ သာလွဦး --။

လူထက္ထူးေက
ေမာင္ေပါက္တူး --။

(ေမာင္ေပါက္)(July 15, 2015) (ဗုဒၶဴးနိ)

Tuesday, July 7, 2015

ငွက္ရာဇ၀င္


ငွက္ရာဇ၀င္
========

ငွက္ဆိုေကလည္း
မပ်ံတတ္ေက
ၾကက္ျဖစ္ေတ --။

၀ံလက္ဆိုေကလည္း
အပုတ္စားေက
လဋျဖစ္ေတ --။

(ေမာင္ေပါက္)(7/7/2015) အဂၤါနိ။

Saturday, June 27, 2015

႐ိုးရာ

႐ိုးရာ
====

႐ိုးရာ
ေကာ္လံမပါ
လိုင္ဖင္းတိတံုး
ရင္ဖံုးကအမဲ
ဆံထံုးက  အံုးသီးလံုးေလာက္
သဇင္ဥကလည္း
အျမစ္ဖြားဖြား
ကုလားမုဆိတ္ပိုင္ --။

ထပိန္က ေရႊေရာင္
ေဒါင္လိုက္အစင္းက အမဲ
တခုပိုင္လည္း မလိုက္ဖက္ --။

စိန္ေခါက္ စိန္ေခါက္
ညာၿခီတေခါက္တင္
ဘယ္ၿခီတေခါက္ခ်
ေယထက္ တိုးလို႔မလာ --။

႐ိုးရာ ႐ိုးရာ ဖ႐ိုးဖရာ
႐ိုးလားခယာ --။

(ငေပါက္)(27/06/2015)(စနီနိ)

Tuesday, June 23, 2015

တန္ရာတန္ေၾကး

တန္ရာတန္ေၾကး
===========

ဒါးႏွင့္မရယာ
က်ည္သင့္ေက
အူပြင့္ေရ --။

(သာလွဦး)

Saturday, June 20, 2015

ဆရာသမား


ဆရာသမား
========

ဆရာ ...
ဆရာ အ႐ုပ္ကလွပါ၏ --။

ဆရာ ...
ဆရာ ႏႈတ္ကခ်ိဳ၏ --။

ၿပီးလွ်င္ဆရာ ...
ဆရာ သမုဒ္ကက်ယ္၏ --။

(၀ရင္းတုတ္)

ျမန္မာမ်ားလည္းနားလည္ေယာင္ ရခိုင္မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာကဗ်ာရြီးစပ္နီကတ္ေတ ရခိုင္သား၊ ရခိုင္သမမ်ားအား ဤကဗ်ာျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳပါသည္။

Friday, June 19, 2015

ဆရာေဒါင္းေျပာက္ ေမာင္ေဂါင္းေစာက္


ဆရာေဒါင္းေျပာက္ ေမာင္ေဂါင္းေစာက္
==========================

ဆရာေဒါင္းေျပာက္
ေမာင္ေဂါင္းေစာက္
ဦးေႏွာက္မမွန္
ေမာင္အရႊန္
အႀကံႀကီးႀကီး
စာလိုက္ရြီး --။

ပုတီးလည္းစိတ္
မ်က္စိမွိတ္
ပရိတ္လည္းရြတ္
ေဘာက္ကတတ္ --။

အတတ္ခၽြန္းခၽြန္း
လူထက္ဆန္း
အစြန္းလည္းေရာက္
(ဧ့) ကေပါက္ -။

(သာလွဦး)
June 19, 2015 ေသာက္ၾကာနိ။

Thursday, June 18, 2015

ေရာင္းပန္းလွ


ေရာင္းပန္းလွ
=========

ငါးမဟိလို႔
မွ်ိဳင္စြံ --။

(သာလွဦး)

Tuesday, June 2, 2015

ကၽြန္အာရီယံ


ကၽြန္အာရီယံ
=======

ကိုယ့္အမ်ိဳးသားနိကို
ကိုယ့္စကားႏွင့္ စာတန္းထိုးခြင့္မရ
ကုလားပါးမွာလည္း အသတ္ခံ
ျမန္မာပါးမွာလည္း အသတ္ခံ
ကၽြန္အာရီယံ ရခိုင္သားတိဘ၀ --။

အမ်ိဳးသားနိက်င္းပရစြာက
အမ်ိဳးသားရီးစိတ္ဓါတ္
ႏိုးထလာစီဖို႔မဟုတ္လား --။

"အမ်ိဳးသားေန႔" လတ္
အတုလမာရဇိန္ဘုရားႀကီး
ရခိုင္အမ်ိဳးသားနိပဲြအၿပီးမွာ
ရခိုင္သားတိ အားေကာင္းေမာင္းသန္
ဘ၀ဂ္ညံေအာင္ ကမၻာပထ၀ီၿမီႀကီး
ထိန္႔ထိန္႔တုန္ေအာင္
အသံကို ဇကုန္ေအာ္လို႔
၀င္သီးကဲြေအာင္
လိပ္ေဂါင္းထြက္ေအာင္
ေႂကြးေၾကာ္လိုက္သည့္အသံ
ကၽြန္အာရီယံ
ရခိုင္မ်ိဳးေဟ့ ဒို႔ျမန္မာ --။

(ေမာင္ေပါက္)(ရခိုင္ျပည္)
ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားနိ။ June 2nd, 2015 အဂၤါနိ။ အမွတ္တရ ရြီးစပ္ပါသည္။

ေရႊေမာင္းတန္းက်င္သန္ႀကီးမ်ားသို႔


ေရႊေမာင္းတန္းက်င္သန္ႀကီးမ်ားသို႔
==========================

ႏိုင္ငံရီးစကားေျပာခ်င္ေက
ႏိုင္ငံရီးထဲ ၀င္လုပ္ --။

ေတာ္လွန္ရီးစကားေျပာခ်င္ေက
ေတာ္လွန္ရီးထဲ ၀င္လုပ္ --။

ႏိုင္ငံရီးထဲကိုလည္း မ၀င္ရဲ
လူႀကီးလူက်ယ္ ႏိုင္ငံရီးစကားေျပာလို႔
အစိုးရအလုပ္ျပဳတ္လို႔
ထမင္းငတ္ဖို႔စြာေၾကာက္ေက
Facebook ထက္မွာ
က်င္ကြင္းျပနီကတ္ေတ --။

ေတာ္လွန္ရီးထဲကိုလည္း မ၀င္ရဲ
လူႀကီးလူက်ယ္ ေတာ္လွန္ရီးစကားေျပာလို႔
ေတာ္လွန္ရီးကြင္ထဲေရာက္ေက
ကဗ်ာရြီးဖို႔ အေၾကာင္းျပ
ယနာနာႏွင့္ ထြက္ၿပီးပါလတ္ကတ္ေတ --။

အေမာင္ရခိုင္သား
စကားႀကီးေက လူမယံု
(------) ေက ခြီးမစား ---။

(သာလွဦး)

Saturday, May 16, 2015

သံေ၀ဂ


သံေ၀ဂ
=====

အလွဆိုေကလည္း
တခဏ အသက္ႀကီးလာေက
အေခ်ခါက အလွ
သံုးစားမရ ပ်က္စီးတတ္ေတ --။

မိတ္ကပ္ဖို႔လည္း
မပို႔ --။

အရီတြန္႔ကို
ဆန္႔လို႔ မစန္႔ --။

သံဖရာသီးက
ႀကီးလီခ်ဥ္လီ --။

သရက္သီးက
ႀကီးလီခ်ိဳလီ --။

လူအိုသီးက
ႀကီးလီၿပိဳလီ --။

ဆံပင္ကျဖဴ
သြားကလည္း က်ိဳး
ခါးေခ်က ကုန္း
မ်က္စိက မႈန္
နားကလည္း ပင္း
အျခင္းေျပာလို႔
မၾကားစြာ တခုရာ ေကာင္းယင့္ --။

(သာလွဦး)

Friday, May 15, 2015

အညင္းသီးအေငါင္း


အညင္းသီးအေငါင္း
=============

မေခ်မွာ
လင္မရခင္ (ဧ့) ကိုက္ခံရ --။

နပ်ိဳးတံုးကို ေခါင္းအံုးလို႔
ဆံုးဖို႔ေယ တဘ၀ --။

(သာလွဦး)

Thursday, April 30, 2015

LET'S JOIN TOGETHER


LET'S JOIN TOGETHER
=================

Come on brothers come on
Let's join together.
Come on sisters come on
Let's sing together.

Forget your past
Forget your nights
Forget everything.

Come on sisters come on
Let's join together.
Come on brothers come on
Let's sing together.

Forget your sins
Forget your chains
Forget everything.

We are brothers, we are sisters
We are all the friends.
We are sisters, we are brothers
We are all cousins.

We are stars, we are moon
We are everything.
We are flowers, we are sun
We are butterflies.
We are rivers, we are stones
We are all the waves.

Cross the roads, cross the shields
Let's cross the mountains,
Cross the seas, cross the fields
Let's cross all the plains.

Tha Hla Oo
(22/5/2001)
This song is dedicated to the children.

Tuesday, April 21, 2015

လူသတ္ဘုရားအား ဦးတိုက္သူမ်ားသို႔


လူသတ္ဘုရားအား ဦးတိုက္သူမ်ားသို႔
===================

ေဒ၀န္းေအာင္ေက်ာ္ရႊီရို႕
ရခိုင္ျပည္ကို
ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ခါ
ေျမာက္ဦးမွာ
ျမန္မာတိုက္၀န္တည္ထားခေရ
ေရႊဂူမေစတီကို
အျမစ္မက်န္ တူးလွန္
ၿဖိဳသတ္ပစ္လိုက္ေတ --။

ရခိုင္သားတိ
ရခိုင္ေတာ္လွန္ရီးလုပ္လို႔
ရခိုင္ျပည္ လြတ္လပ္ရီးရလာေက
သန္းေရႊအထုပ္တင္ထားခေရ
ရတနာပံုေစတီေခါင္းခၽြန္းႏွင့္
စစ္ေတြၿမိဳ႕က အထင္ကရ
ေလာကနႏၵာေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးကို
ၿဖိဳဖ်က္၀န္႔ဖို႔ သတၱိဟိကတ္ဖို႔သိမ့္လား --။

ရခိုင္ျပည္လြတ္လပ္ရီးရခါလည္း
ရခိုင္သားအရိုး တိုင္းရင္းသားအရိုး
ဘုန္းႀကီးအရိုးတိကို ဌာပနာလို႔
တည္ထားခေရ
ေလာကနႏၵာေစတီကိုရာ
အရာလည္း ရွိခိုးရခန္႔ဆိုေက
ဂိုးေခ်ရို႕ လြတ္လပ္ရီးက
ေကာင္းက ေကာင္းယင့္
ေယေကလည္း
မ်က္စိစပ္ေတ --။

(သာလွဦး)
ဧၿပီလ (၂၁) ရက္ ၂၀၁၅။ အဂၤါနိ။

Saturday, April 11, 2015

အဘာ (၏) သီတမ္းစာ


အဘာ (၏) သီတမ္းစာ
===============

ငါက ဇာမဟုတ္ေတ
အညတရ
အကၡရာေခ် တလံုးပါရာ
တခ်ိဳ႕က သရလို႔လည္း ေျပာကတ္ေတ --။

သစၥာေဖာက္တိက
ငါ့ကို ေက်ာက္ထဲမွာ ပုန္းနီေကလည္း
ေဆာက္ႏွင့္ထြင္းလို႔ ဖ်က္
ျပတိုက္ထဲမွာ ၀ွက္နီေကလည္း
ဘူဒိုဇာႏွင့္ ၿဖိဳ
ပီအုပ္ထဲမွာ ေအာင္းနီေကလည္း
နာဠာဂီရိႏွင့္ ထိုး
အမ်ိဳးမ်ိဳးတိုက္ ဖ်က္ကတ္ေတ --။

ၾကာလာေက ငါ့မ်က္ႏွာမွာ
အစက္အေျပာက္
ေက်ာက္ေပါက္ခရာႏွင့္
ရစရာ မဟိဗ်ာ --။

မိုးႀကိဳးပစ္လို႔ မကၽြတ္ေတ လူတိကို
ငါ မသီခင္ တခုေခ်က မွာခမည္
အဘာမဟိခါ
ေကာင္းေကာင္း ေပ်ာ္လို႔ရာ နီလီဖိ
သကာစားတိ --။

(သာလွဦး)

Saturday, April 4, 2015

VAPOUR


VAPOUR
=========

Oh! My fellow men!
Do not worry.
Dictators are just a vapour.

Sipping a cup of strong plain tea,
Please sing a song
And carrying the crops
Smile for a while.

Though we have nothing
To eat
As they have seized,
Do not worry!

Because we are not surviving
Just to eat.
Eating alone also cannot survive us.

Oh! My fellow men!
Do not worry.
Approach to a bough
And puff a cigar.

Lay your head on the root
And nap for a while.
Wipe out the drops of sweat
From your forehead
And drink a cup of cold water.

Chew tasting the betel
Which your wife gives to you.

Dictators are just a vapour.

(K. Kyaw)
Nov, 1999.

Thursday, April 2, 2015

ရခိုင္ရာမယနဇတ္


ရခိုင္ရာမယနဇတ္
============

ဗီဇကပင္ ဇတ္ကဖို႔၀ါသနာပါလို႔
ပတ္သံၾကားစြာနန္႔
ရြစိစိျဖစ္ပါလတ္ေတ --။

မယ္သီတာကို ဒသဂီရိခိုးခန္း
ပတ္ၾကမ္းၾကမ္းနန္႔
တခန္းႏဲႊလိုက္ခ်င္ေရ --။

ဟာႏုမန္ေမ်ာက္ကလည္း
လိမၼာလိုက္ေတနန္႔
သိန္းခိုျပည္ကို မီးတိုက္လို႔
အေလာင္းေတာ္ရာမဖက္က
စစ္ကူတိုက္ေတ --။

ဇတ္သိမ္းမွာ
အေလာင္းေတာ္ရာမနန္႔ မယ္သီတာေပါင္းဖက္
ပရိႆတ္က်မ်က္ရည္
၀မ္းသာၾကည္ႏႈးျဖစ္ရေရ --။

ရခိုင္သားတိ မ်န္မာစကား မပီကလာ ပီကလာနန္႔
ကျပေရ ခရမ္းသီးဇတ္ကို
ရွိဆံုးက ဖ်ာခင္း
မိုးတလင္းၾကည့္လည္း မညီး --။

ေယလည္း လက္တြိမွာ
မယ္သီတာကို ဒသဂီရိ ခိုး
မုဒိမ္းလည္းက်င့္ အသီသတ္
ေခါင္းလည္းျဖတ္ပစ္လိုက္ေတ --။

အေလာင္းေတာ္ရာမလည္း သူခိုးလိုက္စြာ
သူခိုးက အျပန္လိုက္လို႔
ဒယြားမရ ထြက္ၿပီးဖို႔က်ေရ --။

ဟာႏုမန္ေမ်ာက္ကလည္း
ရိကၡာတိုက္ကို ၀င္ေဖာက္လို႔
ထမင္းငတ္ေက
ၿမိဳ႕ထဲျပန္၀င္လာရေရ --။

ညီေတာ္လကၡဏလည္း
ကာလနဂါးျဖစ္လို႔
ေကာက္႐ိုးပံုထက္မွာ အိပ္နီစြာ
မိုးႀကိဳးပစ္လို႔ မႏိုး --။

ပတ္သံ ဗံုသံ ႏွဲသံၾကားေက မနီႏိုင္လို႔
တခ်က္ ထကၾကည့္ခီမွာ
အေလာင္းေတာ္ရာမနန္႔ ညီေတာ္လကၡဏ
မ်က္ရည္စက္လက္နန္႔
(ေနာက္ဘိတ္ဆံုးမွာ)
မယ္သီတာအုပ္ဂူရွိမွာ
ပန္းခြီခ်ဖို႔ရာက်ေရ --။ ။

(သာလွဦး) (April 2, 2015) (ကသစ္ဗုဒၶိနိ)

Wednesday, April 1, 2015

အမွန္ေျပာေက လူနန္႔မသင့္


အမွန္ေျပာေက လူနန္႔မသင့္
===============

ျမန္မာစကားေခ် ႃကြိလို႔
ေတာ္လိုက္ေတပင္ ငါသား
အမင္စကား မိလို႔လားေက
မြီးေရအမင္ မင္းအမိမွာ
၀မ္းရီဆာေရ --။

၀မ္းေရးမ၀ စားရဖို႔တြက္
ရြီးပါရသည္ ျမန္မာပိုင္ --။

Project က်ဖို႔ ခါးလွဖို႔တြက္
ေျပာပါရသည္ ျမန္မာပိုင္ --။

ရခိုင္စာကို မတတ္ပါ၍
ရြီးပါရသည္ ျမန္မာပိုင္ --။

ေတာ္လွန္ေရးလား ကၽြန္ခံေရးလား
အာရီယံမ်ား
နဖူးျပင္မွာ လက္ေခ်တင္လို႔
စဥ္းစားစဥ္းစား --။

(သာလွဦး)

ဖက္ခြက္ႀကီးႏွင့္ ဖက္ခြက္ေခ်


ဖက္ခြက္ႀကီးႏွင့္ ဖက္ခြက္ေခ်
===============

ဖက္ခြက္လက္ေအာက္
က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္
ကေကာင္း ၀မ္းေျမာက္မနီကဲ့ --။

ဖက္ခြက္ေအာက္က
လြတ္ေျမာက္ဖို႔တြက္
ရုန္းထြက္ႀကိဳးစား
ရခိုင္သား --။

ဖက္ခြက္ကိုပင္
ခပဇာတင္
ဖက္ခြက္ကိုယက္
ခြီးထက္ညွက္ --။

ယက္ေက ယက္ေ၀
ဖက္ခြက္ေခ်
နာမည္ရမည္
မရွက္လားေ၀ --။

(ကိုးလံ)

ရရခိုင္သား ၀ေအာင္စား


ရရခိုင္သား ၀ေအာင္စား
============

မ်န္မာလက္ေအာက္ က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္
ရခိုင္သားမွာ ကိုယ္၏စာကို
မ်န္မာစကားျဖင့္ ရြီးပါသည္ --။

အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္
ရခိုင္သားမွာ ကိုယ္၏စာကို
မ်န္မာစကားျဖင့္ ရြီးပါသည္ --။

ျပည္ေထာင္စုေအာက္ ငါးပါးေမွာက္၍
ရခိုင္သားမွာ ကိုယ္၏စာကို
မ်န္မာစကားျဖင့္ ရြီးပါသည္ --။

ဆရာဆရာ ၀မ္းရီဆာ
ထီးေပ်ာက္နန္းေပ်ာက္ တိုင္းျပည္ေပ်ာက္လို႔
လူမ်ိဳးပါေပ်ာက္ခါမွ
ရခိုင္သားမွာ ရခိုင္စာကို
ရခိုင္စကားျဖင့္ရြီးပါဖို႔လား --။

(သာလွဦး)

Tuesday, March 31, 2015

ALONE TRAVELER


ALONE TRAVELER
==============

(Rain)
Falling down heavily,
And it pours all the fields,
The river is flowing on forever.

(Summer)
Hot is the weather
And it is so painful,
The desert is dry always.

(Winter)
Chill is the wind
And it is so snowy,
The world is cold all the times.

(However)
I will continue my journey.
I am alone but I am not lonely.
Against the current, through the piercing winds,
I will cross the sea.

(Tha Hla Oo)

Monday, March 30, 2015

ရခိုင္ေက်ာက္သင္ပုန္း


ရခိုင္ေက်ာက္သင္ပုန္း
===============

(က) ကိုမူကား ကေတာင္းရီခြက္ဥေကၡာင္းထက္မွာ တင္ကာေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(ခ) ကိုမူကား ခရင္းေတာင္းကိုရက္ကာေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(ဂ) ကိုမူကား ဂဏန္းသခၤ်ာ တြက္ကာေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(င) ကိုမူကား ငရံ့ကိုယ္လံုး ႐ုန္းကာေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(စ) ကိုမူကား စပါးေတာင္ယာ စိုက္ကာေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(ဆ) ကိုမူကား ဆရာမိဘ ႐ိုေသရလည္း ဟန္စြေလ။
(ဇ) ကိုမူကား ဇရပ္သာယာ ရြာဦးေက်ာင္းမွာ ဟိပါေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(စ်) ကိုမူကား စ်ီးျပဳလားကာ လားကာေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(ည) ကိုမူကား ညဇာသားခါ လပယာလည္း ဟန္စြေလ။
(တ) ကိုမူကား တရားနာကာ နာကာေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(ထ) ကိုမူကား ထမင္းဆီဆမ္း ရီႊေလာင္ပြန္းႏွင့္ စားကာေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(ဒ) ကိူမူကား ဒယြားပန္းေဖာ္ ၀တ္ကာေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(ဓ) ကိုမူကား ဓျပဳတ္သီးကို ျပဳတ္ကာေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(န) ကိုမူကား နဂါးအေမာက္ ေကာက္ကာေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(ပ) ကိုမူကား ပိေတာက္ေဂါင္းမွာ ပန္ကာေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(ဖ) ကိူမူကား ဖရဲသီးကို ခဲြကာေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(ဗ) ကိုမူကား ဗုဒၶျမတ္စြာ ႄကြလာေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(ဘ) ကိုမူကား ဘုရားျမတ္စြာ သာသနာကို ေစာင့္ကာေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(မ) ကိုမူကား မင္းထီးမင္းဗာ စိုးပါေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(ရ) ကိုမူကား ရထားစီးကာ လားကာေသာ္လည္း ဟန္စြေလး။
(ယ) ကိုမူကား ယမံုနာ ျမစ္ရီခ်ိဳးကာ ခ်ိဳးကာေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(လ) ကိုမူကား လမုေတာမွာ ေခ်ာင္းနားမွာလည္း ဟန္စြေလ။
(၀) ကိုမူကား ၀ရံတာ အိမ္တန္းပ်င္းမွာ ထိုင္ကာေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(သ) ကိုမူကား သရက္ခ်ိဳအီး မႊီးပါေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(ဟ) ကိုမူကား ဟသၤာငွက္မ်ား နားကာေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။
(အ) ကိုမူကား အသံၾကားေသာ္ နာသာေသာ္လည္း ဟန္စြေလ။

(သာလွဦး)

သတိ


သတိ
===

လူမ်ိဳးတမ်ိဳးမွာ
စာပီဆိုစြာ အသက္ --။

လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏တံတိုင္း
လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏ခံတပ္ဆိုေကလည္း ျဖစ္ေတ --။

စာပီေပ်ာက္ေက
လူမ်ိဳးေပ်ာက္ေတ
စာပီေမွာက္ေက
လူမ်ိဳးေမွာက္ေတ
မင္းလည္းအသိ ငါလည္းအသိ --။

(ယေကလည္း)
ခ်င္ဆီ ဖ်က္ခ်င္တိုင္းဖ်က္
ခ်ိဳးခ်င္တိုင္းခ်ိဳးဖို႔
မင္းရို႕အိမ္ေနာက္က
ေရွာက္ျခမ္းစိတ္မဟုတ္ --။ ။

(သာလွဦး)

အံႀကိတ္သံ


အံႀကိတ္သံ
======

မိုးေကာင္းတုန္းခါ
ရြာရာရြာ --။

(သာလွဦး)

Sunday, March 29, 2015

ေယာက္မတံုးေရ


ေယာက္မတံုးေရ
===========

ေမာင္းေမာင္႐ို႕ တိုက္စြာ
လီလား --။

ေမာင္းေမာင္႐ို႕ တိုက္စြာ
ၾကမ္းလား --။

ေမာင္းေမာင္႐ို႕ တိုက္စြာ
ေျပာင္းလား --။

ေမာင္းေမာင္႐ို႕ ေဖာက္စြာ
၀ါးေျပာက္လား --။

ထားလိုက္ပါ ေမာင္းေမာင္
အလကား ယင္းစကား
နားခါးေရ --။

ငပိလိုလား ဆားလိုလား
(ေျပာ) ေယာက္မတံုးေရ --။

(သာလွဦး)

ျဂင္း


ျဂင္း
==

သံထဲကိုယ္၌
သံကျဖစ္သည္
သံခ်ီးကိုက္ျခင္းအေၾကာင္းရင္း --။

(သာလွဦး)

ေမာင္ႀကီးသွ်င္သို႔ စာတေစာင္


ေမာင္ႀကီးသွ်င္သို႔ စာတေစာင္
===================

ေစာင့္နီပါေရ ေမာင္းေမာင္
ဇာခါလာဖို႔လဲ
သြီးေတာင္ဆံုးလားယာ --။

တိုက္စိုး႐ို႕ပိုင္
လက္နက္ခ်ရစြာကို
မိႈရမ်က္ႏွာနန္႔
ျပန္၀င္လာဖို႔လား --။

ေမာင္းေမာင္႐ို႕ကို
တခ်ိဳ႕က ေျပာကတ္ေတ
(လက္နက္ရွာေဖြေရးအဖဲြ႕) ဆို --။

မယံုပါ ေမာင္းေမာင္
မနာလိုလို႔ ေျပာစြာရာဟိဖို႔ --။

ေမာင္းေမာင္႐ို႕ အစြာေလာက္
မ်ိဳးျခစ္စြာကို သိပါေရ --။

ေမာင္းေမာင္သူရဲေကာင္း
မင္းအေလာင္းကို
ပန္းေခြစြပ္လို႔ သၿဂိဳဟ္ပါဖို႔ --။

လာရာလာလတ္
ျပန္မလႊတ္ပါ --။

လက္ရြီးမလွ စာလံုးက်၍
သတ္ပံုမွားက
သည္းခံ၍ဖတ္ပါ
ေမာင္းေမာင္ရည္းစား မႀကိဳင္ျဖဴ  --။

(သာလွဦး)

အစ (ႏွင့္) အဆံုး

အစ (ႏွင့္) အဆံုး
========

အစမွာ တက္ႂကြ
အဆံုးမွာ ႂကြတက္ --။

(သာလွဦး)

မ်က္ႏွာငယ္ပန္းခင္း


မ်က္ႏွာငယ္ပန္းခင္း
=============

သူ႔ပန္းျခံမွာ
ျဖဴျပာနီ၀ါ
တင့္တယ္ပါ၏ --။

ငါ့ပန္းျခံမွာ
ျပာျပာေဟာက္ေဟာက္
သြိေျခာက္၏ --။

ဆလိမ္ႏြယ္အုပ္
ထြီးယႈတ္ျခာျခဴ  သပြတ္အူလိုက္
ငါ၏စိုက္ခင္း
ၾကည့္ယင္း စိတ္ညစ္ရပါသည္ --။

ထုပ္ပိုးသယ္ကူ
သွ်င္လူေနာက္လိုက္
ပန္းကမစိုက္
ေပါင္းရာစိုက္ --။

ေမာင္ေပါက္
(ရခိုင္ျပည္)

မ်က္ႏွာငယ္ပန္းခင္း  = ရခိုင္စာပီအိမ္