Monday, April 28, 2014

ေျပာက္က်ား

ေျပာက္က်ား
========

ေျပာက္က်ား ငယ္နာေမကားမဟုတ္
ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္ မ်ိဳးဂုဏ္ပ်က္ေအာင္
ထိုးႏွက္ရန္မူ က်ဴးေက်ာ္သူကို
ခံယူေအာင္ပြဲ စစ္ဆင္ႏြဲဖို႔
မလြဲတာဝန္ က်ီပြန္ထမ္းရြက္
ခရီးဆက္သူ --။။။။

ေျပာက္က်ား
လူယမ္းကားမဟုတ္
မ်ိဳးၿပဳတ္မခံ ဇာတိမာန္ေၾကာင္႔
ပုန္ကန္တိုက္ခိုက္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္နန္႔
ပစၥကၡသမိုင္း ၾကမၼာရိုင္းကို
တြန္းလွန္လိုသူ --။။။။။။။

ေျပာက္က်ား
အၾကမ္းဖက္သမား မဟုတ္
နစ္ၿမဳတ္မခံ ကြ်န္ဘဝအတြက္
တြန္းလွန္ဖယ္ယွား လူမ်ိဳးၿခားကို
တရားတဖက္ ဓါးတလက္နန္႔
အသက္ကိုပီး သြီးေခ်ာင္းစီးလည္း
ရန္ႁကြီးထပ္လီ မ်ိဳးခ်စ္ပီၿပင္
တိုက္ပြဲဝင္သူ --။။။။။။။။။။။

ေျပာက္က်ား
မတရား မလုပ္
မဟုတ္မခံ မမွန္မေၿပာ
တရားေသာစစ္ ေအာင္ပြဲထိုက္ဖို႔
ဆက္တိုက္ခ်ီတက္ ခရီးဆက္ယင္း
သြီးလမ္းခင္းသူ --။။။။။။

ေျပာက္က်ားလို႔ ဆိုဆို
သူပုန္လို႔ေျပာေျပာ
အမွန္တရားနန္႔ အမ်ိဳးသားေရး
ရွိေမွ်ာ္ေတြးလို႔
ေဖာက္လြဲေဖာက္ျပန္
နယ္ခ်ဲ ႔ရန္ကို ခုခံသူရာ --။။။။။

ေျပာက္က်ားရို႕၏သမိုင္း
ခပ္ရိုင္းရိုင္းကားမဟုတ္
ေျပာက္က်ားရို႕၏စရိုက္
ယုတ္ယုတ္မိုက္မိုက္လည္း မဟုတ္ေယ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနန္႔ အမ်ိဳးသား
လြတ္ေၿမာက္ေရးအတြက္ အၿမဳေတ
မြန္ၿမတ္ေရ ႏွလံုးသားနန္႔ ထုဆစ္
သမိုင္းတေခတ္၏ အသင္႔ေတာ္ဆံုး
လက္ရာကို ဖန္တီး
မအီးခ်မ္းနိုင္ေရ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ရို႕၏ဇစ္ၿမစ္
ၿမီေအာက္ မေရာက္ၿဖစ္ေအာင္
သမိုင္းပီး တာဝန္ကိုထမ္း
မီးခင္းလမ္းဘဲ ျဖစ္ျဖစ္
သြီးခင္းလမ္းဘဲ ျဖစ္ျဖစ္
ရသင္႔ရထိုက္ေသာ အဖိုးအဖီးအမြီအတြက္
ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔(အရာရာ)
ပီးဆပ္ဝန္႔သူအမွန္ရာ --။။။။။။

ေဘာ္ဒါလူသား(၁၆။၂။၀၆)

Saturday, April 26, 2014

ငါရို ႔ဇာလုပ္ကတ္ဖို႔လဲ (သို႔မဟုတ္) ေတြးၾကည္႔ ေငးၾကည္႔နီလို႕ေတာ႔ မျဖစ္ပ်ာယ္


ငါရို ႔ဇာလုပ္ကတ္ဖို႔လဲ (သို႔မဟုတ္)
ေတြးၾကည္႔ ေငးၾကည္႔နီလို႕ေတာ႔ မျဖစ္ပ်ာယ္
=======================

(၁)
ၾကည္႔-----။
ေထာင္စုနွစ္မ်ားစြာခီ်လာေရ
ကိုယ္ရို ႔ သမိုင္းရာဇဝင္ကို မိ်းဆက္ကိုယ္စီဝတၱရားျဖစ္လို ႔
ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ ေျပာဆိုကတ္ေတခါ
မဟာ႔မဟာဝါဒီတိက
အျမင္က်ဥ္းေၿမာင္းသူရို ႔အၿဖစ္ ယိုးစြပ္ကတ္ေတ
ေယျပီးေက
ပုန္ကန္ေသာင္းက်န္းသူတိလတ္၊
ငါရို ႔တိကိုေဝဖန္ယႈတ္ခ်
ျပင္းထန္စြာ
တိုက္ခိုက္ၿခီမႈန္းကတ္ေတ--။

ေထာ-----။
သူရို့သမိုင္းေၾကာင္းမွာ
ကိုုယ္႔ရာဇဝင္ေဟာင္းတိနန္ ႔
ေရာသမမႊီကတ္ေတခါက်ေက
တိုင္းရင္းသား
ညီအကိုတိပါရာလတ္၊
ခ်ိဳသာသိမ္မိြေရ
ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲမႈတိနန္႔
ၿမီျမဳပ္သၿဂိဳလ္ဖို႕အတြက္
ဇဲြနဘန္းႀကီးစြာ
လံုးပမ္းအားထုတ္နီလီကတ္ယင့္ --။

(၂)
နယ္ခ်ဲ ႔ရို႕၏
ညွင္းပန္းရက္စက္ျခင္းကိုခံကတ္ရေရခါ
သို႔တည္းမဟုတ္
လြတ္လမ္းကိုထြင္ တိုက္ပြဲ၀င္ဖို႕
ေျပာကတ္ ဆိုကတ္ စုရုံးကတ္ေတအခ်ိန္မွာ
ခါးသီးနာက်ီးေရ
ခံျပင္းမႈတိနန္ ့
ကိုုယ့္တိုင္းျပည္ ကိုယ့္လူမ်ိဳးအတြက္
ေစတနာပါပါ ၾကံဳးဝါးလီခကတ္ေတ --။

ေထာ------။
ေတာ္လွန္ခရီး ညီးေငြ ့လာကတ္လို႔
အမို်းသားေရးနန္႔့ တိုင္းျပည္ေရးထက္
ဝမ္းေရးခက္လာကတ္ေတခါ
သို႔တည္းမဟုတ္
အတၱလိုအင္အတြက္ လံုးပမ္္းလာကတ္ေတအခါ
မူမမွန္ေရ အေၾကာင္းျပခ်က္တိနန္႔
ကြ်န္ဇာတာ အမွတ္တံဆိပ္တိကို ခတ္ပနာ
ငလိငလည္ ခရီးစဥ္တိကို
ဂ်ီ၀ါဂ်ီ၀ိ စိုင္းျပင္းနီလီကတ္ယင့္ --။

(၃)
ဇာပိုင္ၿဖစ္ကတ္ရစြာလဲ
လူမို်းစု အမည္ခံတိၾကားမွာ
ျပည္ေထာင္စု လူ႔ေဘာင္သေဖာနန္႔
ဟန္ေဆာင္မႈကိုယ္စီ လႊမ္းျခံဳထားကတ္ရေရပိုင္
ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ရာ
အျမဳေတလာခကတ္ေတဆိုေကလည္း
ေတာ္လွန္သူ ငါ႐ို႕တိၾကားမွာ
“လြတ္လပ္ေရး” ဆိုေရ
သီြးစကား ကိုေတာင္ ေစတနာပါပါ
ေျပာဆိုဖိုု႔ မလြယ္ကတ္ပ်ာ --။

ေထာ------။
ညီညြတ္ေရး---။
လြတ္ေျမာက္ေရး---။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး---လတ္၊
အမ်ိဳးသားေရးလို႔လည္း ဆိုနီကတ္ယင့္
ယုံတမ္းစကားေတာ့ခါ မျဖစ္စီခ်င္
မိ်ဳးႏြယ္တခုလံုး ပ်က္သုဥ္းလုနီးပါး
ဆိုက္ေရာက္နီေေရ
ပကတိ အနီအထားမွာေေတာင္
ဆက္ၿပီးေက ဝပ္စင္းခံပီးဖို႔
စိတ္ကူးယဥ္ကတ္ခ်င္သိမ့္လို႔လား --။

(၄)
ၿမီမွာဝပ္စင္း လမ္းခင္းဘဝ
ေရာက္နီကတ္ရေရ
ရွိေဟာင္းအမြီအႏွစ္ အႂကြင္းအက်န္ အပိုင္းအစတိ
ဒ႑ာရီပံျုပင္အျဖစ္နန္႔
နိဂံုးကမၸဋ္ အဆုုံးသတ္ရဖို႔ဟိနီေေရ
သမိုင္းျဖစ္ရပ္တိ
မပီျပင္ မထင္ရွားျဖစ္နီေေရ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမွုတိ
တိမ္းေကာေပ်ာက္ကြယ္နီေေရ အမ်ိဳးသားစာပီတိ
အျဖည့္ခံလူသား (လူမိ်းစုေခ်) အၿဖစ္နန္႔
သံေဝဂကင္းမဲ့စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းနီကတ္ေတ ဦးတည္ခ်က္တိ --၊
ေအခ်င္႔-----။
ေအခ်င့္ အားလံုးအတြက္
မွန္ကန္မြန္ျမတ္ၿပီး
ရဲရင့္ျပတ္သားေရ ဇာတိသီြးဇာတိမာန္နန္႔
ရင္ဆိုင္ရပ္တည္ကတ္ရဖို႔အစား
ေယာင္ဝါးဝါး
ေဖာ္လံဖားနီကတ္ေတ
ပစၥုဳပၸန္တိကို ေက်ာ္ျဖတ္ဖို႔
ငါ႐ို႕မ်ိဳးဆက္တိ
ဇာပိုင္ဆံုးျဖတ္ကတ္ဖို႔လဲ ---။ ။

(ေက်ာက္ျဖဴညီလာခံသို႔ တပ္လွန္႔ၿခင္း)

(ေဘာ္ဒါလူသား)


Saturday, April 19, 2014

တုနိႈင္းမရေရ မိတၱာတိနန္႔

တုနိႈင္းမရေရ မိတၱာတိနန္႔
================

သမီးခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ `ပါပါ´
တနိ အားလံုးသူ
ခြဲခြာရဖို႔ဆိုစြာ သိေကလည္း
မတရားနွိပ္စက္
သူတပါး ပေယာဂေၾကာင့္
သမီးရို႕မိသားစုနန္႔
ရခိုင္သူ ရခိုင္သားတိကို ခြဲလို႔
ဘဝတစ္ပါးကို
`ပါပါ´ကူးေျပာင္းလားခေရအတြက္
မေျဖသိမ့္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္
သမီး ခံစားရပါေရ --။

ပါပါ့ မ်က္နွာကို
ေနာက္ဆံုးတေခါက္ေခ်ေလာက္ေတာင္က
ျမင္ခြင့္တြိခြင့္ မရလိုက္ေကလည္း
ဘဝဆက္တိုင္းမွာ
`ပါပါသမီးရာ´ ျဖစ္ရပါဇီလို႔
အၿမဲ ဆုေတာင္းပါေမ --။

တုႏိႈင္းမရေရ မိတၱာတိနန္႔
သားသမီး မိသားစုအေပၚေတာင္မက
ရခိုင္တမ်ိဳးသားလံုးအတြက္ပါ
အသက္ကို ပီးဆပ္လားခေရ `ပါပါ´
သမီးအတြက္ကေတာ့
`ထာဝရသူရဲေကာင္း´ ဖခင္ပါ --။
ပါပါေကာင္းရာသုဂတိ လားပါဇီ --။

(ခ်စ္သမီးႀကီး ညိဳေခ်)

ဖက္ခြက္လက္ခ်က္နန္႔ (12/4/2014) မွာ အသက္သီက်လားခရေရ သူရဲေကာင္းဖခင္ႀကီး ဦးေမာင္သိန္းအတြက္ သီတမ္းစာကဗ်ာ။