Friday, March 27, 2015

သဘာပတိႀကီးႏွင့္ မင္းပရိႆတ္

သဘာပတိႀကီးႏွင့္ မင္းပရိႆတ္
===================

ဆက္လုပ္ဆက္လုပ္
လက္ခုပ္ေျဖာက္ေျဖာက္
ၿပိဳင္းသားေဒါက္ႏွင့္
ေထာက္ခံပါသည္ --။

သာလွဧူး (ေျမာက္ဧူး)

No comments:

Post a Comment