Friday, July 7, 2017

ေဒါက္တာေအးခ်မ္းသို႔ ဂုဏ္ျပဳကဗ်ာ


ေဒါက္တာေအးခ်မ္းသို႔ ဂုဏ္ျပဳကဗ်ာ
==========================

မေျပာခ်င္လို႔ ထိုင္ၾကည့္နီေကလည္းမရ
ေျပာဖို႔စီက်ပါလတ္ေတ --။

ရခိုင္သားတိ
(အႏၶဗာလ) တိ အသိအျမင္မဟိဘဲ
(ဆရာ့) ကို
ေအာက္တန္းစား စကားလံုးတိႏွင့္လက္ခဲပစ္
တိုက္ခိုက္နီကတ္ေတ --။

(ငါလုပ္ေတအလုပ္၏ဆယ္ပံုတပံုေလာက္ကိုရာ
မင္းလုပ္ျပ)(မင္းစိုက္ေတခ်ီးကို ငါစားျပဖို႔)
ဆရာေျပာေရစကား သြီးထြက္ေအာင္မွန္ပါေရ --။

ရခိုင္ျပည္ကိုအသွ်င္ခံလို႔
ႏိုင္ငံတကာမွာ ကုလားတိရယ္ျပ ငိုျပ
ရခိုင္ျပည္ကို ကုလားျပည္ဆိုၿပီးေက
ယူႏိုးရြီးေရ (Arakan, Past and Present) စာအုပ္ကိုဖတ္ၾကည့္ပါ
မဟုတ္မဟပ္လုပ္ဇတ္ခင္းၿပီးေက လိမ္စား
ႏိုင္ငံတကာ (UN) အပါအ၀င္
(NGOs) တိက မ်က္ႏွာမ်ားရာ ဟင္းဖတ္ပါ
ႏိုင္ငံရီးလုပ္စားနီေရ ကာလ
(Indigenous people) တိကို အမ်ိဳးျဖဳတ္ဖို႔
အမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္နီကတ္ေတကာလ
ႏိုင္ငံတကာမွာ အျပစ္မဲ့ျပည္သူတိ၏လိုင္ဖင္းကို
ႏြားတေကာင္ပိုင္ ဒါးႏွင့္ျဖတ္
Facebook ႏွင့္ YouTube ထက္မွာ
သက္သီသာဓကတိ ကန္ကမကန္
ေယလည္း အမွန္တရားကိုမ်က္ကြယ္ျပဳ
အၾကမ္းဖက္သမား (Terrorists) တိကို
(လူ႔အခြင့္ေရး) ဆိုေရ စကားလံုးတိႏွင့္ဖံုးဖိ
(အဓမၼ) ကို ရွိနီလိုက္နီကတ္ေတကာလ
(BBC)(VOA)(RFA) တိကလည္း သွ်ာပိတ္နီေရကာလ
ငပိအိုးကို ေရႊကပ္နီကတ္ေတ ကာလ
ေကာင္းေကာင္းမၾကာသိမ့္
ေမာင္ေတာမွာ သမၼာအာဇီ၀ ဘ၀၀မ္းရီးအတြက္
လိပ္ရွာဖို႔လားေရ
ရခိုင္သား ရြာသားေလးေယာက္ကို
လိုင္ဖင္းျဖတ္ သတ္ပစ္လိုက္ကတ္ေတ
(UN) တိ(UNHCR) တိ (NGOs) တိ တခြန္းမဟ
(BBC)(VOA)(RFA)(DVB) ကလည္း
ေယာင္လို႔ေတာင္မေအာ္
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အစိုးရကလည္း
အိပ္ရီးေတာင္မပ်က္
(မ်က္ျဖဴ) ဆိုက္လီ (ဆရာ) ႀကိဳက္လီ
ရခိုင္သားကို ယေလာက္ထိခ်စ္ေတ
ရခိုင္သားတည္ေထာင္ထားေရ
ရခိုင့္စစ္တပ္ (AA) (Arakan Army) ကို
ရခိုင္ျပည္ႏွင့္ ရခိုင္သားတိဘ၀ကို ကာကြယ္ဖို႔ အခြင့္မပီး
ျမန္မာစစ္တပ္က ပဲြလန္႔တုန္းဖ်ာခင္း
လံုၿခံဳရီးကို အေၾကာင္းျပ
စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ရီးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္ကို ျပန္အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔
ဖက္ခြက္တိက တာစူနီကတ္ေတ --။

ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာကိုယ္ (Refugees) ဘ၀ (ဒုကၡသည္) ဘ၀ႏွင့္
ဒယြားမရ ထပိန္မရ အိုးမရ ခြက္မရ
ထြက္ၿပီးဖို႔ က်ေရ
အသူတေယာက္ International စာမ်က္ႏွာမွာ
ရခိုင္သားဖက္က မားမားရပ္လို႔
ရခိုင္သားသတၱိ ကမၻာကသိေအာင္
အေမာက္ေထာင္လို႔ တိုက္၀န္႔ေရအေကာင္
ဇာမွ်ေကာင္ဟိလို႔လဲ --။

(ေဒါက္တာေအးခ်မ္း) ႏွင့္ ဂ်ာမဏီက (ဦးခင္ေမာင္ေစာ)
ႏွစ္ေယာက္တည္းရာဟိေရ --။

ပရစ္မ်က္ႏွာႏွင့္ (---) ႐ုပ္တိက
မိုက္ေခ်ကိုင္လို႔ လိုင္ေၾကာတင္းတင္းႏွင့္
ျခင္ေထာင္ထဲက လက္သီးဆုပ္ျပ ပစိကိုက္ျပ
ေမ်ာက္ပိုင္ေယွာင္ သြားၿခဲျပ လွ်ာထုတ္ျပ
(အႏၶဗာလ) တိက လက္ခုပ္တီး ေထာက္ခံအားပီး
ကိုယ့္စြာကို ဆရာႀကီးစတိုင္ႏွင့္
(ဆရာ့) ကို ေအာက္တန္းစားစကားလံုးတိႏွင့္လက္ခဲပစ္
ပဋရီကိုေလာက်ိတ္လို႔
Facebook ထက္မွာ
အမ်ိဳးခ်စ္ျပ က်င္ကြင္းျပနီကတ္ေတ --။

(အံ) ဖို႔ (ရြံ) ဖို႔ ေကာင္းပါေရ ဆရာ
ဆရာေျပာစြာက သူေတသနအျမင္ႏွင့္
ေတာင္ေပါက္ႀကီးေက်ာက္စာကို မျမင္ခရ မတြိခရ
ရခိုင္ျပည္ကို ဘုရားမေရာက္ခလို႔ေတာင္မေျပာသိမ့္
(မဆမ) ပါးစထက္ညႇက္ေတစကားလံုးတိႏွင့္
ေက်ာက္ခဲပစ္လိုက္ကတ္ေတ
ယင္းခ်င့္တိအထဲမွာ ဘုရားသားေတာ္ဆိုေရ
ဘုန္းႀကီးတိလည္းပါေရ --။

ရခိုင္ျပည္ကို ေကာင္းခင္ခရီးႏွင့္ လီထက္က ပ်ံလို႔
ဘုရားေရာက္ခေရဆိုေက
ဇာျဖစ္ အေမရိက႐ို႕ ဂ်ပန္႐ို႕ တ႐ုပ္႐ို႕ ကိုးရီးယား႐ို႕
မေလးသွ်ား႐ို႕ အာဖန္ကန္နစၥတန္႐ို႕
ေဆာ္ဒီအာေရဗီးယား႐ို႕ အဂၤလန္႐ို႕ ေနာ္ေ၀႐ို႕ ျပင္သစ္႐ို႕
ရရွားႏိုင္ငံ႐ို႕ ေတာင္အာဖိရိကႏိုင္ငံ႐ို႕
အခု ကမၻာမွာ အႀကီးမားဆံုး (ေယသွ်ဳ) ႐ုပ္ထုဟိေရ
ဘရာဇီးႏိုင္ငံ႐ို႕ကို
ငါ႐ို႕ကိုးကြယ္ေရ ဗုဒၶဘုရားက ဇာျဖစ္
ေကာင္းခင္ထက္မွာ ငွက္ပိုင္ပ်ံလို႔
တရားမေဟာခစြာလဲ --။

ဗုဒၶဘုရားက ငွက္ပိုင္ ေကာင္းခင္ထက္မွာပ်ံလို႔
တရားရာေဟာခဖို႔ဆိုေက
ကမၻာမွာ (ခရစ္ယာန္ဘာသာ) ႏွင့္ (အစၥလာမ္) ဘာသာ
သန္းတေထာင္ေက်ာ္ဖို႔မဟုတ္
အားလံုး ဗုဒၶဘာဘာသာျဖစ္လို႔ ဟိဖို႔ --။

အယင္ခါ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံတိျဖစ္ခေရ
ကမၻာမွာ တာလီဘန္တိဘားမွာ ဗံုးခဲြခံလိုက္ရေရ
ေက်ာက္ေတာင္တခုလံုးကိုထြင္းလို႔ ရပ္ေတာ္မူဘုရားဟိေရ
အာဖကန္နစၥတန္ႏိုင္ငံ
အခု (အစၥလာမ္) ႏိုင္ငံျဖစ္လားခယာ ---။

ကမၻာမွာ အႀကီးဆံုးဗုဒၶေက်ာင္းေတာ္ႀကီးဟိေရ
အင္ဒိုနီးသွ်ားႏိုင္ငံ အိမ္နီးနားခ်င္း မေလးသွ်ားႏိုင္ငံ
အေနာက္ပါကစၥတန္ အရွိပါကိစၥတန္ (အခု) ဘဂၤလားေဒခ်္႕
အားလံုး(အစၥလာမ္) ႏိုင္ငံျဖစ္လားခယာ --။

ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း
ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္း (ဘူးသီးေတာင္)(ေမာင္ေတာ)(ရေသ့ေတာင္)
အမ်ားမၾကာ (အစၥလာမ္) ႏိုင္ငံျဖစ္ဖို႔ယာ
ရခိုင္သားတိ အခုထက္ထိ
(ပဋရီ) ကို ေလာက်ိတ္လို႔ (----) က်ယ္နီကတ္တုန္းသိမ့္
ငကုသလပိုင္ ပညာဟိတိကို
(ခြီး) ပိုင္ေယွာင္ (စိုး) တိုက္တိုင္းကိုက္
အုပ္စုအားကိုးႏွင့္ (၀ိုင္း) ႏွိပ္ကြပ္
အနံ႕ (လွ်ဴ) လို႔ အစိ (မ်ိဳ) လို႔
(ေပ်ာ္) နီကတ္တုန္း (ၿခီ) နီကတ္တုန္းသိမ့္ --။

ဆရာကို မႀကိဳက္စြာတခုက ဟိပါေရ
(အႏၶဗာလ) တိ တိုက္ခိုက္လို႔ရာ
အယံႈးပီးလိုက္ရဖို႔ ေနာက္ဆုတ္လိုက္ရဖို႔ဆိုေက
(ယင္းခ်င့္) သူရဲေကာင္းစိတ္ဓါတ္ကမဟုတ္ပါ
သူရဲေကာင္းမွန္ေက
(အႏၶိဗာလ) တိကို (အရီကိုလွန္) လို႔
(ထူး) ခတ္ပစ္လိုက္ရပါဖို႔ --။

ေနာက္လည္း မႀကိဳက္စြာ တခုဟိပါသိမ့္ေရ
ဆရာရြီးေရ စာမွာ (နဲ႕) ျမန္မာအလံုးတလံုးကို
တြိျမင္လိုက္ရပါေရ
ယင္းခ်င့္ကိုလည္း မႏွစ္ၿမိဳ႕ပါ --။

ဆရာက သမိုင္းပညာသွ်င္ စာပီပညာသွ်င္မဟုတ္
ကိုယ္ရြီးေရ စာတိ ကဗ်ာတိမွာလည္း
သတ္ပံုတိ အမွားမွား အယြင္းယြင္းမကန္
(ေယဇူး) ယင္း ျမန္မာ (နဲ႕) ကိစၥကိုက
ယင္းေလာက္ထိ (ေဗြ) မယူပါ
ရခိုင္ေတးျခင္း ဗြီဒီယိုတိမွာ ရက္ျပတ္ ရက္ျပတ္တြိရလို႔
ေျပာလို႔လည္း သွ်ာေပါက္ အာေပါက္လားခပါယာ ---။

ေနာက္ဆံုးေျပာခ်င္ေရစကားက
႐ိုး႐ိုးေခ်ပါရာ
ေနာက္မဆုတ္ပါကဲ့ဆရာ
(အႏၶိဗာလ) တိက ျခင္ေထာင္ထဲက ပစိကိုက္ျပနီကတ္စြာပါရာ
၀ါးလံုးေခါင္းထဲမွာ လပနီကတ္စြာပါရာ
(International) စာမ်က္ႏွာမွာ
တတိယကမၻာစစ္ႀကီးျဖစ္နီစြာမွာ
ရွိတန္းက အသီခံလို႔ မားမားရပ္လို႔တိုက္ပဲြ၀င္ဖို႔
ဆရာ့ပိုင္ (လူမိုက္ႀကီး) တိ
(ကိုလွျမင့္) ႐ို႕ပိုင္ လူမိုက္ႀကီးတိ
(ကိုဘေအး)(ခိုင္ထူး) ႐ို႕ပိုင္ လူမိုက္ႀကီးတိ
(အသွ်င္နာယက) ႐ို႕ပိုင္ လူမိုက္ႀကီးတိ
(ေဒါက္တာေအးေက်ာ္) ႐ို႕ပိုင္ လူမိုက္ႀကီးတိ
(ေဒါက္တာေအးေမာင္) ႐ို႕ပိုင္ လူမိုက္ႀကီးတိ
(ဦးသာလွ) ႐ို႕ပိုင္ လူမိုက္ႀကီးတိ
(ဘာလင္ခင္ေမာင္ေစာ) ႐ို႕ပိုင္ လူမိုက္ႀကီးတိ
အမ်ားႀကီးလိုအပ္ပါေရ --။

ရခိုင္ျပည္၏အထင္ကရ
(ေအး) ပါေရ ၾကယ္သံုးလံုး ေဒါက္တာသံုးေယာက္
ေဒါက္တာ (ေအး) ေမာင္၊ ေဒါက္တာ (ေအး) ေက်ာ္၊ ေဒါက္တာ (ေအး) ခ်မ္း
ရာဇ၀င္တေလွ်ာက္ ဘုန္းမီးနီလေတာက္ထြန္း
(ေအး) သံုး (ေအး) ရာ (ေဒါက္) မေထာက္ခေက
ရခိုင္ျပည္လည္း (ေပ်ာက္) လားခစြာ ၾကာယာႏွန္း --။

ရခိုင္ျပည္က (ေမ်ာက္) ေရာဂါကို
(ေအး) (ေဒါက္) တာတိ ကုမွရာ
(ေပ်ာက္) ဖို႔ --။

အမွန္ရာ ရခိုင္ျပည္ကို
ေကာင္းခင္ထက္က ဘုရားေရာက္လို႔
ဗုဒၶဘာသာ အစစ္အမွန္ျဖစ္ေတဆိုေက.....

ေတာင္ေပါက္ႀကီးေက်ာက္စာလည္း
ၿဗဟၼီအကၡရာႏွင့္ ရြီးထြင္းလို႔
ဂ်ပန္တိ လမ္းေဖာက္လို႔
ေပ်ာက္လားခေရဆိုေက.....

ပါဠိဂါထာလည္း ေခတ္သစ္မဟုတ္ပဲ
ေခတ္ေဟာင္းဂါထာ
အစစ္အမွန္ရာ ျဖစ္ေတဆိုေက.....

လူတိေျပာနီကတ္ေတပိုင္
ေညာင္ပင္စ်ီးဆရာေတာ္ရာ
အမွန္အကန္ မရြီးပီးခဆိုေက.....

(ေအး) သံုး (ေအး) ကို
(ေက်း) ဇူးမကန္းသင့္ပါ --။

ေနာက္ဘိတ္ဆံုး ေျပာခ်င္စြာက
ဆရာက ခံသာပါသိမ့္ေရ
မမႏွင့္ ႏံႈးရန္ျဖစ္ၿပီးေက
မဆီမဆိုင္ ပရံလူကို အမိအဖႏွင့္တရစ္တိုက္ခိုက္
ကိုယ္မြီးစပ္ေတေမ်ာက္က ကိုယ့္ကိုျပန္ေျခာက္
(အႏၶိဗာလ) ထက္ ညႇက္ေတ
(ေအာက္တန္းစား) တိလည္း ဟိပါသိမ့္ေရ --။

စိတ္မပ်က္သင့္ပါ
(ခြီးေဟာင္) လို႔ မိုးမလင္းပါ ဆရာ --။

ေအာက္သကြာႏွက္လို႔ ပါးစက
အယုတၱအနတၱ ထြက္ရဖို႔ဆိုေက
အလွပလွ (-----) ႐ုပ္တိ --။ ။😛😜😝😛

(သာလွဦး)(July 7, 2017)(ေသာႂကၠာနိ)(7:33 PM)

No comments:

Post a Comment