Tuesday, June 27, 2017

ငပိန္ငေညႇာင္


ငပိန္ငေညႇာင္
=========

ငါဆိုေရ အေကာင္က
တခ်က္လီသလပ္စြာႏွင့္
ဖက္ရြက္ေခ်ပိုင္
ရြင့္စိုင္က်လားဖို႔
ငပိန္ငေညႇာင္
အေကာင္ေခ်ပါရာ --။

က်ားစားလို႔မကုန္ေရ ခႏၶာ
မဟာမုဏိေက်ာင္းတိုင္ေလာက္သန္ေရ လက္ေမာင္းတိႏွင့္
ဆင္ေျပာင္ႀကီးတိက
ဖင္ကခ်ီးထြက္ေအာင္
သီးျခားလြတ္လပ္ရီး
ကၽြီးေအာ္ၿပီးေက
တေယာက္ၿပီးတေယာက္
ဒူးေထာက္လားခကတ္ေတ ---။

ေယေကလည္း
ယင္းခ်င့္ထဲမွာ
ငါကားမပါ --။

ေတာ္လွန္ရီးလည္းမလုပ္ဖူးဘဲႏွင့္
ဖင္ကခ်ီးထြက္ေအာင္
ေတာ္လွန္ရီး ေတာ္လွန္ရီး ကၽြီးေအာ္နီကတ္ေတ
အေကာင္တိထဲမွာလည္း
ငါကား မပါ --။

ငါဆိုေရ အေကာင္
တခ်က္လီသလပ္စြာႏွင့္
ဖက္ရြက္ေခ်ပိုင္
ရြင့္စိုင္က်လားဖို႔
ငပိန္ငေညႇာင္
အေကာင္ေခ်ပါရာ --။

ေယေကလည္း
ဗမာစစ္တပ္က
မီးစိမ္းတခ်က္ျပလိုက္စြာႏွင့္
ဒယြားမရ ထပိန္မရ
ေနာက္က်ၿခီေထာက္ သစၥာေဖာက္
ဒူးေထာက္လားခေရ သူရဲေကာင္းတိထဲမွာ
ငါကား မပါ --။ ။

(သာလွဦး)(December 17, 2015) (ကသစ္ဗုဒၶိနိ)။

No comments:

Post a Comment