Monday, June 26, 2017

သာလွဧူး (2)

သာလွဧူး (2)
======

လြတ္လပ္ရီး လြတ္လပ္ရီး
ကၽြီးလို႔ေအာ္ေအာ္ --။

ေတာ္လွန္ရီး ေတာ္လွန္ရီး
ကၽြီးလို႔ေအာ္ေအာ္ --။

တႀကိဳင္းေက လက္နက္ခ် ဒူးေထာက္
အလွပလွ ေနာက္က
ေက်ာက္သတ္ပစ္လိုက္ဖို႔ေကာင္းေရ --။

က်ားစားလို႔ မကုန္ေရ ခႏၶာ
အဂယင့္ ႏြားက
အဘာေခၚေလာက္ေတ --။

(သာလွဦး)

No comments:

Post a Comment