Saturday, July 21, 2007

တပ္ပ်က္ဗိုလ္


စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္က
ယာခြတ္ --။

ဥကၠဌက
ထမင္းခ်က္ --။

မင္းသားက
အိုးထမ္း --။

စမ္းပြင့္လို႔ တန္းျမင့္ေကလဲ့
အခန္းမသင့္ခါ
တပ္ပ်က္မွာ ဗိုလ္ျဖစ္ေတ --။

(သာလွဦး)

No comments:

Post a Comment