Saturday, December 27, 2014

သဘာပတိႀကီးႏွင့္ မင္းပရိႆတ္

သဘာပတိႀကီးႏွင့္ မင္းရိႆတ္
=================

ဆက္လုပ္ဆက္လုပ္
လက္ခုပ္ေျဖာက္ေျဖာက္
ၿပိဳင္းသားေဒါက္ႏွင့္
ေထာက္ခံပါသည္ --။

သာလွဧူး (ေျမာက္ဧူး)

No comments:

Post a Comment