Saturday, December 27, 2014

သဘာပတိႀကီးႏွင့္ မင္းပရိသတ္

သဘာပတိႀကီးႏွင့္ မင္းပရိသတ္
===================

ဆက္လုပ္ဆက္လုပ္
လက္ခုပ္ေျဖာက္ေျဖာက္
ၿပိဳင္းသားေဒါက္ႏွင့္
ေထာက္ခံပါသည္ --။


သာလွဧူး (ေျမာက္ဧူး)

0 Post Comments:

Post a Comment