Friday, April 9, 2010

ကၽြန္ခြီး (သို႔မဟုတ္) ဖက္ခြက္ယက္


ကၽြန္ခြီး (သို႔မဟုတ္) ဖက္ခြက္ယက္
========================

ေယာက္ဖစကား ခ်ီးလို႔ငွားလို႔
ရြီးလို႔ၿခီလား သကာစား --။

သကာစားမွာ ဇာတိနာ
ေဖ်ာက္လို႔ဖ်က္လို႔ မရပါ --။

ေတာ္လွန္ေရးကို ဗန္းျပ
ပစက ေယာက္ဖေယာက္ဖ
ခ်မက် --။

ဘာသာေရးကို ဗန္းျပ
ပစက ေယာက္ဖေယာက္ဖ
ခ်မက် --။

သာေရးနာေရးကို ဗန္းျပ
ပစက ေယာက္ဖေယာက္ဖ
ခ်မက် --။

နတ္ပူးစြာမွာေတာင္က
ပစက ေယာက္ဖေယာက္ဖ
ခ်မက် --။

ထို၀ပ္ဆိုက္ကိုၾကည့္လည္း
ပစက ေယာက္ဖေယာက္ဖ
ခ်မက် --။

ေဒ၀ပ္ဆိုက္ကိုၾကည့္လည္း
ပစက ေယာက္ဖေယာက္ဖ
ခ်မက် --။

ထိုသတင္းကိုဖတ္လည္း
ပစက ေယာက္ဖေယာက္ဖ
ခ်မက် --။

ေဒသတင္းကိုဖတ္လည္း
ပစက ေယာက္ဖေယာက္ဖ
ခ်မကက် --။

အာရီယံမဟုတ္ ဘီဟာရီယုတ္
ခြီးပုတ္ေလာက္က်
ေၾကာက္ႀကီးသံဖက္
ဖက္ခြက္ယက္
တပ်က္ပ်က္ေလ တပ်က္ပ်က္ --။

(ထိုးကန္းေခ်)

1 comment: