Wednesday, August 17, 2016

ေမ်ာက္ေခ်တိ


ေမ်ာက္ေခ်တိ
=========

ေမ်ာက္က
ပတုန္းမေပ်ာက္ပဲ လူမျဖစ္ --။

ထိုနည္းတူစြာ
ကၽြန္လကၡဏာ မေပ်ာက္ပါပဲ
အာရီယံမ်ိဳး မျဖစ္ႏိုင္ --။

ဖုလံုးဖုလံုး ပတုန္းဖားဖား
ကုန္းကုန္းကားကား လူသားမဟာ
နဖူးစာမွာ စာရြီးပါ၏
ေမ်ာက္ေခ်တိ --။

(သာလွဦး)(ကဗ်ာေဟာင္း)No comments:

Post a Comment