Sunday, February 9, 2020

ပန္းတိုင္

ပန္းတိုင္
======

သီဖို႔စြာေၾကာက္လို႔
မေလွ်ာက္ဘဲ ရပ္နီေက
မေရာက္ဘဲ သီကတ္ဖို႔ေယ --။

(ဘာသာျပန္)


ခရမ္းသီးမ်က္ရည္

ခရမ္းသီးမ်က္ရည္
===========

ဂုတ္က်ၿပီးေက လဒမိူင္လို႔
အစာ စုတ္ခီရဖို႔ေရာင္။

နေခါင္းေခ်႐ႈံ႕လို႔
မ်က္ႏွာကို လက္ကိုင္ပုဝါႏွင့္သုတ္
တ႐ႈတ္႐ႈတ္ငိုလို႔
သနားဖို႔ေကာင္းလိုက္ေတ
အဘာငါ့သား
ေကာင္းေကာင္းဝမ္းနည္းေရလား။

အမ်ိဳးသီလ ႏွစ္ဌာနကို
ျပည့္ဝမ႑ိုဳင္ ေစာင့္စြမ္းႏိုင္သည့္
ရခိုင္သမ
ေဘာက္သာဆိုးႏွင့္ ခိုးရြာလိုက္ခါ
ငိုဖို႔မ်က္ရည္
တစက္ေခ်လည္း က်န္မည္မဟုတ္ --။

သနားဖို႔ ေကာင္းလိုက္ေတနန္႔
ႏြားရာဆို (အဂယင့္) အမွန္
ခြတ္လို႔ရာ စားပစ္လိုက္ခ်င္ေရ။

"ေတာ္လွန္ရီးနိ" က်င့္ပကတ္ေမဆို
ေၾကာက္ႀကီးသံဖက္၀င္လို႔
က်ားကိုျမင္ေက ခဲဝါပိုင္ေယွာင္
ခါးသတ္လားယာ။

Facebook ထက္က ဝက္ခြတ္ဒါး
အသြားတံုးလားခယာလား။

(ဝရင္းတုတ္)
Feb 9, 2020 (တလဂၤုနီနိ)

ဖဖရဲသီး ရဲရဲႀကီး

ဖဖရဲသီး ရဲရဲႀကီး
==========

မကၠလာေယ ႐ိုင္႐ိုင္
ႀကိမ္သားတုတ္ကို ေနာင္းေနာင္းကိုင္
ျပည္မ႑ိဳင္က ရခိုင္သားမွာ
ျမန္မာစာကို ရခိုင္စာဟု
အာေဘာင္အာရင္း ျငင္းခုံျခင္းေၾကာင့္
ခ်င္းခ်င္းကဲြျပား
ေအာက္စကားျဖင့္ ေမွာက္ေမွာက္မွားမွား
ရြီးျငားေသာခါ ရခိုင္စာမွာ
ကြယ္ကာလည္းေပ်ာက္ ငါးပါးေမွာက္ေတ။

ေယာက္ဖဖတ္ဖို႔ နားလည္ဖို႔ဟု
ကိုယ့္စာကိုေဖ်ာက္ ငါးပါးေမွာက္ေသာ္
ေယာက္ဖဧကန္ ေခၚျခင္းဟန္ကား
အမွန္ေမာင္ႀကီး ယခီးငျပာ
ေျပာေသာခါတြင္ ရင္မွာမီးေတာက္
ေျဗာက္အိုးေဖာက္သို႔ ေဒါသေပါက္ကဲြ
 ေနာက္ျပန္လဲသည္
ေဖာက္လဲြေဖာက္ျပန္နီတုန္းသိမ့္ --။

ရခိုင္႐ို႕သြီး ရဲတြီးနီတ်ာ
သံထက္မာလည္း
အယူလဲြေသာ္
ဖရဲသီးႀကီး ကဲြေယွာင္တည္း --။ ။

(သာလွဦး)(ေျမာက္ဦး)
February 1st, 2020 (စနီနိ)


ခဲခတ္

ခဲခတ္
====

သမိုင္းပါရဂူ
စင္ျမင့္ထက္မွာ ဘဲြ႕တက္ယူ
ယူလည္းမလြတ္
ရခိုင္စာကို မရြီးတတ္
လူခဲခတ္ --။

ျမန္မာပါရဂူ
စင္ျမင့္ထက္မွာ ဘဲြ႔တက္ယူ
ယူလည္းမလြတ္
ရခိုင္ပိုင္ေယွာင္ မရြီးတတ္
လူခဲခတ္ --။

သိပၸံပါရဂူ
စင္ျမင့္ထက္မွာ ဘဲြ႕တက္ယူ
ယူလည္းမလြတ္
ရခိုင္စာပီ မရြီးတတ္
လူခဲခတ္ --။

ျမန္မာတိႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းဖို႔
ကိုယ့္အတၱကို ထုတ္လို႔ေဖာ္ --။

မပီကလာ ပီကလာႏွင့္
ျမန္မာကဗ်ာ စာမ်က္ႏွာမွာ
ငါးရာေက်ာ္ --။

ေတာ္ပါေသာ္လည္း လြန္ဆင္းရဲသည္
လူမဲြရခိုင္
ဦးေဏွာက္ႀကီးေက ထန္းသီးပိုင္ --။ ။

သာလွဧူး (ေျမာက္ဧူး)
January 9, 2020 (ကသစ္ဗုဒၶိနိ)
ဖိတ္ေခၚသံ

ဖိတ္ေခၚသံ
=========

အဘာငါ့သား
မတေထာင္မွာ တေကာင္ထြန္းေက
ေမာင္၀မ္းဖား --။

ထြန္းကားထြန္းယင့္ အဂယင့္ေလ
၀မ္းၾကင့္ေရ --။

ပဇာျဖစ္လို႔
အခန္းေဒါင့္မွာ ေဆာင့္ေျခာင္ထိုင္လို႔
ငိုနီေလ --။

မုနိမဟာ ႀကီးျမတ္စြာကို
လိုခ်င္ေရဇု ငိုပါေရ --။

မုနိမဟာ ႀကီးျမတ္စြာကို
ျပန္လိုေရဆို
ထိုင္ငိုနီလို႔ျဖစ္ဖို႔လား --။

နက္ဖန္ရက္ခါ ရက္ရာဇာ
ေတာ္လွန္ရီးနိ မိုးထခါ
ရခိုင့္ေအာင္လံ ေအာင္တင္းခြန္ကို
ေအာင္စည္ေအာင္ေမာင္း ေသာင္းေသာင္းညံညံ
ေအာင္စည္ဟိန္းေက ၿဗိန္းေစာင္းသံႏွင့္
မိုးစြန္တိမ္ၾကား ေတာင္ထိပ္ဖ်ားမွာ ရႊင့္ကတ္ေမ
သာယာအီးေလ သာစြေလ
ရခိုင္သားေလ သာစြေလ --။

(သာလွဦး)(ေျမာက္ဦး)
January 11, 2020 (စနီနိ)
၀က္ထီး

၀က္ထီး
======

လက္နက္ခ်လို႔
ဒူးေထာက္လားၿပီးခါမွ
ရခိုင္ျပည္ႀကီး
သီးျခားလြတ္လပ္ရီးလို႔
ကၽြီးလို႔ေႂကြးေၾကာ္
အသားေဖာ္ေသာ္
ပိႆႏွစ္ရာေက်ာ္ --။

လက္သီးလက္ေမာင္း
ေျဖာင္းေျဖာင္းလည္းခတ္
သတၱိဟိေက ထြက္ပါလတ္
ရပ္ကြက္ထဲမွာ စိန္ေခၚ --။

ကမၻာတခြင္ လြန္ထင္ေပၚ
ေအာင္လအန္ဆန္းႏွင့္ အမ်ိဳးေတာ္ --။

သာလွဧူး (ေျမာက္ဧူး)
January 16, 2020 (ကသစ္ဗုဒၶိနိ)

ပီတိ (Rapture)

ပီတိ (Rapture)
==========

တလင္းေျပာင္ေျပာင္
ကုန္းေခါင္ေခါင္မွာ
ေတာင္လီလာေက
ရင္မွာစူးစူး
တရိပ္ရိပ္ေက စိတ္ၾကည္ႏူးေရ
သာယာအီးေလ သာစြေလ
ရခိုင္သားေလ သာစြေလ --။

(သာလွဦး)
January 18, 2020 (စနီနိ)


Sunday, February 24, 2019

ေခါင္းေဆာင္ (သို႔မဟုတ္) ေခါင္းေရာင္

ေခါင္းေဆာင္ (သို႔မဟုတ္) ေခါင္းေရာင္
===================

ရခိုင္သားတိ
ရခိုင့္ေတာ္လွန္ရီးနိ
က်င့္ပ၀န္႔ေရ သတၱိမဟိ --။

လဒမိႈင္နိမွာ
မ်က္ႏွာဖံုျပာ
ျမင္ရပါသည္
လာပါလိမ့္မည္ က်ဆံုးခန္း --။

စိန္ေဂါက္စိန္ေဂါက္
စည္းကိုေခါက္ --။

ေဗထံုေဗထံု
ကလို႔ခုန္ --။

ေဗထီးေဗထီး
ဗံုကိုတီး --။

ၿဗိန္းေစာင္းၿဗိန္းေစာင္း
ကလို႔ေကာင္း --။

(သာလွဧူး)
(2019 December 31st)(ရခိုင္သားလဒမွိဳင္နိ) (အမွတ္တရ ရြီးစပ္သည္)

Thursday, December 27, 2018

ရကၡိတ သတၱိ

ရကၡိတ သတၱိ
=======

စင္ထက္မွာ မိုက္ကိုင္လို႔
ေအာ္က်ယ္ ေအာ္က်ယ္ တေကာင္
ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ ေ၀ဟင္ေအာင္
ေထာင္ေရာက္စြာႏွင့္
"ဘု" ဆိုေက
"ပု" ပါလားေအာင္ ၿပီးေရ --။

(သာလွဦး)


Monday, November 5, 2018

ရခိုင္သားနာရီ


ရခိုင္သားနာရီ
========

(၏) လို႔တတိုင္ (ဧ့) တတိုင္
အတတ္ႀကီးဆန္းလိုက္ေတနန္႔
ရခိုင္စာပီ ေဆာင့္ေျခာင္ထိုင္
ဇရပ္အို ေက်ာင္းၿပိဳထက္က
တိုင္ကပ္နာရီေယွာင္
တဲြေလာင္းႀကီးက်
ထုတ္မွာသတ္ ေယာက္မွာသတ္
ေျခာက္ကပ္ေျခာက္ကပ္ျမည္လို႔ --။

(သာလွဧူး)(ေျမာက္ဧူး)
Oct 25, 2018 (ကသစ္ဗုဒိၶနိ)

Thursday, November 1, 2018

ႏြားေက်ာင္းသား

ႏြားေက်ာင္းသား
==========

မိုးထမႈန္ရီ ႏွင္း၀ီ၀ီႏွင့္
ေတာင္ၿခီကမ္းနား
စံုေတာၿမိဳင္ေက ကမ္းပိုင္ေခ်ာင္းမွာ
ႏြားေက်ာင္းလားေရ --။

ေပါက္ဖက္ခေမာက္
ေဂါက္တိုတို အၿဂိဳကားကား
ေဂါင္းမွာေဆာင္းေက
ႏြားေက်ာင္းလားေရ --။

ထမင္းထုပ္ကို
ဒုတ္မွာခ်ိဳင္လို႔ ယိုင္ပီယိုင္ပါး
တလင္းျပင္ ေတာင္ခြင္နားမွာ
ႏြားေက်ာင္းလားေရ --။

နီပူေတာက္ေတာက္
ေရွာက္ျခံဳေအာက္မွာ
ဒူးေခ်ကိုေထာက္
ေပါက္ဖက္မွာတင္
(ထမင္းထုပ္) ကို ၀မ္းညင္ညင္ႏွင့္
တ၀ ငင္ေရ --။

ထမင္းဆီယစ္လို႔ ငိုက္လို႔လည္းလာ
သေပါက္မပါ ဖ်ာမပါေက အခ်ာပါးပါး
မ်က္ႏွာလည္းသုတ္
ၿခီလည္းသုတ္ေတ ဒယြားစုတ္ကို
မြိရာလုပ္လို႔
ငုတ္တိုအေခါင္း
ခေမာင္းပင္မွာ ေဂါင္းတင္လို႔အိပ္
မ်က္စိႏွိတ္ေက
အိပ္လို႔လည္းေပ်ာ္
နတ္သမီးငါးရာ လာလို႔ေဖ်ာ္ေရ
သာယာအီးေလ သာစြေလ
ရခိုင္သားေလ သာစြေလ --။ ။

(သာလွဦး)(ေျမာက္ဦး)
ေအာက္တိုဘာလ (၃၁) ရက္။ 2018 (ဗုဒၶဴးနိ)

Friday, July 13, 2018

တနီသတ္တနီသတ္
=====

(၏) လား (ဧ့) လား
ခဲြျခားလို႔ မသိ --။

မွ်ိဳင္ေခ်ယိုးေရ အခင္
က်ဳပ္မစင္သိမ့္ --။

(သာလွဧူး)

(ဧ့)


(ဧ့)
===

ရွက္ကြန္ေခ်ႏွင့္
အႏၱရယ္က် --။

(ဂ်ိ၀ိ)Monday, June 11, 2018

ဖက္ခြက္တိုင္းျပည္


ဖက္ခြက္တိုင္းျပည္
==========

ေျပာျပန္ရင္လည္း
ေအာင္မင္းလြန္ရာက်မယ္
ဘယ့္ႏွယ္လည္းဗ်ာ
တတိုင္းျပည္လံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုၿပီး
(AA) မပါ၀င္ရ
တကယ့္ကို တရားမွ်တတဲ့ ဒီမိုကေရစီပါလား --။

အာဏာအစိတ္သား
လႊတ္ေတာ္မွာ အလကားအေခ်ာင္ရတာအေၾကာင္းမဟုတ္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလုပ္မွာ
၀င္႐ႈပ္ေနတာ ျပႆနာ
စစ္တိုက္မွ ထမင္းစားရ ၀မ္း၀တဲ့လူေတြ
တူရကီနဲ႔ အီရန္က
ဗံုးႀကဲမယ္လုပ္ေတာ့
ဒူးတုန္ေနလိုက္ၾကတာ
(သနားစရာ)
ေရစြတ္ေနတဲ့ ႂကြက္စုတ္ကေလးလိုဘဲ --။

ကခ်င္က်ေတာ့
ရုရွကေပးထားတဲ့ ေလယာဥ္အစုတ္ပလုပ္ေတြနဲ႔
လက္သံေျပာင္ေနလိုက္ၾကတာ --။

ေပးတာယူ ေကၽြးတာစား (NCA) ကလည္း
AA, TNLA, MNDAA ကို ေနာက္ခ်န္ထားခဲ့
စေကာေလာက္မွ ေဇာက္မနက္တဲ့လူေတြ
အခုေတာ့ ” ခြဲမထြက္ရ”
လက္ထိပ္အခတ္ခံေနရၿပီ
မၾကာခင္မွာ ခင္ဗ်ားတို႔လည္ပင္းကို
ႀကိဳးကြင္းစြပ္ေတာ့မယ္
မေသခင္မွာ
ထမင္း၀ေအာင္စားထားၾကေပေတာ့ --။

သစၥာေဖာက္ေတြ မညီညြတ္လို႔
အမဲဖ်က္ခံေနရၿပီ --။

ေဒၚစုကလည္း
မၾကာမွီ စကၤာပူကို ေက်ာ္တက္မည္တဲ့
ေလလံုးႀကီးလိုက္ပံုကလည္း
မေျပာခ်င္ဘူး
ဘဂၤလားေဒခ်္ေလာက္ကိုဘဲ
မွီေအာင္လိုက္ၾကစမ္းပါ --။

“ျပည္ေထာင္စု” “ျပည္ေထာင္စု” နဲ႔
ဘာတခုမွ ေစာက္သံုးမက်တဲ့တိုင္းျပည္
သြားၾကားထိုးတံေတာင္
ႏိုင္ငံျခားက တင္သြင္းေနရတယ္ --။

(21) ရာစု ပင္လံုညီလာခံလုပ္ၿပီး
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မ်က္ကြယ္ျပဳေနရင္ေတာ့
ဖက္ခြက္ျပည္ေထာင္စုႀကီးလည္း
ပဲျပားနံခ်ပ္လို
တာရွည္ခံပါ့မလား --။

ဟုတ္မွလည္း လုပ္ၾကစမ္းပါ
ေရႊျမန္မာတို႔ရယ္
သိပ္ၿပီးေတာ့လည္း
ဖင္ေခါင္းက်ယ္မေနၾကပါနဲ႔
ဒီလိုဘဲ ကၽြဲေျခရာကြက္မွာ
လက္ပစ္ကူးေနၾကအံုးမယ္ဆိုရင္ေတာ့
မၾကာခင္ ကုလားဆီမွာ
ဆီဆြတ္ခံရလိမ့္မယ္ --။

(ေမာင္မွန္)(June 11, 2018)(တလလၤာနိ)
မွတ္ခ်က္။ ။ (ျမန္မာကဗ်ာ)

Saturday, June 2, 2018

စုတ္ဖြားသီး


စုတ္ဖြားသီး
=======

သူမ်ား "နဲ႔" ေက လိုက္လို႔ "နဲ႔"
သူမ်ား "ရဲ့" ေက လိုက္လို႔ "ရဲ့"
သူမ်ား "ဧ့" ေက လိုက္လို႔ "ဧ့"
သူမ်ား "ညႇဲ႕" ေက လိုက္လို႔ "ညဲႇ႕" --။

သူမ်ား "တစ္" ေက လိုက္လို႔ "တစ္"
သူမ်ား "ထစ္" ေက လိုက္လို႔ "ထစ္"
သူမ်ား "မာ" ေက လိုက္လို႔ "မာ"
သူမ်ား "ပါ" ေက လိုက္လို႔ "ပါ"
ရခိုင္သားစာ ရခိုင္စာ --။

(သာလွဧူး)(ေျမာက္ဧူး)

Thursday, May 31, 2018

ေက်းဇူးကန္း


ေက်းဇူးကန္း
======

ခေမာင္းသီးကို
လူလည္းမစား
ႏြားမစား --။

ခေမာင္းပန္းကို
လူလည္းမပန္
နတ္မပန္ --။

ခေမာင္းပင္ယံက
သဇင္ကိုပန္ခ်င္လို႔
ခေမာင္းပင္ကိုဒါးနန္႔ခြတ္
ရခိုင္ဒါးေစာင္း
ေကာင္းေကာင္းျပတ္ --။

(သာလွဧူး)(ေျမာက္ဧူး)
(May 31, 2018)(ကသစ္ဗုဒၶိနိ)

Thursday, September 28, 2017

ရခိုင္ျပည္လြတ္လပ္ရီးရဖို႔


ရခိုင္ျပည္လြတ္လပ္ရီးရဖို႔
==================

အႏၶိဗာလတိက
လီခံလို႔ အအုဥေရ
ဆလိမ္ၿခံဳထက္က ဗ်ိဳင္းေဟာက္ပိုင္
ကိုယ့္စြာကို ဖင္ေခါင္းက်ယ္လို႔ --။

စာပီကိုလားၾကည့္လိုက္ေက
စာဖ်က္သတ္ပံုဖ်က္
ျဗန္းစိကာရတိက
ပညာဟိက၀ိ
နဖူးမွာ စာတိကပ္လို႔ --။

၀ေခ်တန္းမေအာင္ဘဲ
ေဒါက္တာဘဲြ႔တပ္လူတပ္
(၄) တန္းေလာက္ရာ ေအာင္ခဖို႔ဆိုေက
ပေဇာင္ဟိမည္ မသိ --။

မဟုတ္မဟပ္ လုပ္ဇတ္ခင္းၿပီးေက
ေအာက္တန္းစား စကားလံုးတိႏွင့္လက္ခဲပစ္
ခ်ီးထက္ရြံဖို႔ေကာင္းေရအေကာင္တိ
လက္နက္ခ်ဒူးေထာက္လားခၿပီးေက
ႏိုင္ငံရီးဇတ္စင္ထက္မွာ
မ်ိဳးခ်စ္ေယာင္ေယာင္ သူရဲေကာင္းေယာင္ေယာင္
လူႀကီးလူက်ယ္လုပ္လို႔ --။

ကိုယ့္စြာကို ေဂါင္းေဆာင္အထင္ႏွင့္
ကဗ်ာရြီးေက ျမန္မာပိုင္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္
၀က္ႏွစ္ေကာင္တိကလည္း မကန္ --။

ရခိုင္ျပည္လြတ္လပ္ရီးရဖို႔
ရခိုင္သားတ၀က္ေလာက္ကို အယင္ ယွင္းပစ္ရခန္႔သိမ့္ --။

(သာလွဦး)
Sep 28, 2017 (ကသစ္ဗုဒၶိနိ)

Thursday, August 3, 2017

ဒီပုတ္ထဲက ဒီပဲ


ဒီပုတ္ထဲက ဒီပဲ
=======

(မဘသ) မရွိရင္
ျမန္မာျပည္ ေပ်ာက္သြားမယ္ --။

(မဘသ) ကို
ဘုရားလို ကိုးကြယ္တယ္ --။

(၉၆၉) ကို
ေန႔စဥ္ ထိုင္ရွိခိုးတယ္ --။

ေဒၚစု
ခင္ဗ်ား ေဖာက္ျပန္သြားၿပီ --။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္တာ
(AA) ကို ခ်န္လွပ္ထားခဲ့
ခင္ဗ်ားရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက
မ်က္လွည့္ျပသလိုဘဲ  --။

ႏွစ္ဆယ္ရာစု ပင္လံုညီလာခံလုပ္တယ္
ဘဂၤလီကို အေၾကာင္းျပ လံုၿခံဳေရးကို အေၾကာင္းျပ
ျပည္နယ္အဆင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြကို
ရက္အကန္႔သတ္မဲ့ ေရႊ႕ဆိုင္း
ရခိုင္ျပည္မွာ ေျမာက္ပိုင္းတခုတည္း ရွိတာမဟုတ္
(ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ)
အဲဒီ ႏွစ္ၿမိဳ႕ထည္း ရွိတာမဟုတ္
(စစ္ေတြ) မွာလုပ္လည္း ရတယ္
(ရန္ကုန္) မွာ လုပ္လည္း ရတယ္ --။

ခင္ဗ်ားရဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္
ခင္ဗ်ားရဲ့ အတြင္းစိတ္ကို
ထင္ဟပ္ေနၿပီ --။

ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲတဲ့ ၀ံပုေလြ
သိုးေရ ေဆာင္းထားသလိုဘဲ --။

ေျမေခြးက
ျမက္စားျပေနသလိုဘဲ --။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဖို႔
ရခိုင္ကို က်ံဳးသြင္းမရခဲ့လို႔
"ေႁမြေပြးနဲ႔ ရခိုင္ကိုေတြ႔ရင္
ရခိုင္ကို အလ်င္သတ္”
ခင္ဗ်ားအေဖ ေျပာခဲ့စကား
ခင္ဗ်ားလည္း ဆက္ေျပာအံုးမယ္ဆိုရင္
"ေျမေခြးျမန္မာ အတူလာ
ျမန္မာကိုသတ္ ေခြးကိုလႊတ္”
“(ဗ) ပါရင္ (ဗူး) ပင္ကိုလည္း ခြတ္”
အဲဒီစကား
မွတ္ထားပါ --။

(AA) မပါတဲ့ တႏိုင္ငံလံုး (အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး/ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး)
ေျပာရရင္ မေကာင္းဘူး
(-----) ဘဲ။

(ေဒၚစု) တေယာက္တည္းကို ေျပာတာမဟုတ္
(မင္းေအာင္လွိဳင္)
ခင္ဗ်ားလည္း မွတ္ထားပါ --။

(ဖက္ခြက္) စိတ္ကို မေဖ်ာက္ႏိုင္သေရႊ႕
အၿမဲတမ္း (ဖက္ခြက္႐ုပ္) ေပါက္ေနမွာဘဲ --။

တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
(AA) ပါလာမလားလို႔ ေပ်ာ္လိုက္ရတာ
အခုေတာ့ သဲထဲေရသြန္
ရခိုင္ျပည္ကို မင္းတို႔ဆက္အုပ္ခ်ဳပ္ေနသေရႊ႕
(သီေပါမင္း) ကို အဂၤလိပ္ ၾကက္ဖမ္းသလိုဖမ္းသြားတာ
ျမင္ေယာင္ၾကည့္လိုက္စမ္းပါ --။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုခ်င္ရင္
ျမန္မာျပည္ကို
ကမၻာေျမပံုေပၚက ေပ်ာက္မသြားေစခ်င္ရင္
ျမန္မာျပည္မွာ
ဗုဒၶသာသနာ မကြယ္ေပ်ာက္ေစခ်င္ရင္
ျမန္မာျပည္မွာ
ေရႊတိဂံုဘုရားကို ဆက္ဖူးေမွ်ာ္ခ်င္ေသးရင္
ျမန္မာျပည္မွာ
ျမန္မာလူမ်ိဳးကို ျမင္ေတြ႔ေစခ်င္ေသးရင္.....

(AA) ကို ရခိုင္ျပည္ကို ကာကြယ္ခြင့္ျပဳပါ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဖိတ္ေခၚပါ
ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို စားပဲြ၀ိုင္းမွာ အေျဖရွာပါ
ခင္ဗ်ားတို႔အားလံုး (အၿမီးမရွိတဲ့) ၀က္ထီးအားကိုးနဲ႔
ဆက္ၿပီး မိုက္တြင္းနက္ေနအံုးမယ္ဆိုရင္
ေနာက္ဆံုးမွာ
(အားလံုး)(လဋ) စာဘဲ ျဖစ္မယ္ --။

အျပဳသေဘာ ေျပာတယ္
လက္ခံရင္လက္ခံ
လက္မခံရင္
(--------)။

ကုလားဆိုးကို
ထိုင္ရွိခိုး
ကုလားမင္း (----)။

"ျမန္မာဖက္ခြက္၀ါဒ အျမန္ဆံုးက်ဆံုးပါေစ"

ခိုင္လံုးေခ်ာ (ရခိုင္ျပည္)
August 3rd, 2017 (ကသစ္ဗုဒၶိနိ)
မွတ္ခ်က္။ ။ ျမန္မာကဗ်ာ

(ႏွဲ) ဆရာႀကီး ေမာင္ေဂါင္းညီး


(ႏွဲ) ဆရာႀကီး ေမာင္ေဂါင္းညီး
======================

အစြန္းေရာက္ေတလို႔ ဆိုခ်င္ဆို
ၾကမ္းေပါက္ေတလို႔ ေျပာခ်င္ေျပာ
ေဂါင္းေဆာင္ဆိုၿပီးသနာ
ရခိုင္စာကို မေလ့လာ
ရခိုင္စာကို မရြီးတတ္ေက
ယင္းပိုင္ ရခိုင္သား အဆြီးတိကို
ေလးႏွင့္စား ငါးႏွင့္ေျမႇာက္
မ်က္ႏွာဖံုျပာႏွင့္
ရြီးေကာက္ပဲြ လာရပ္ေက
ခြီးႏွင့္စိုးတိုက္ ေက်ာက္ခဲပစ္လို႔
ေက်ာက္သတ္ပစ္လိုက္ဖို႔ --။

(နဲ႔) လို႔ တမ်ိဳး
မိုးႀကိဳးပစ္ မကၽြတ္
ေတာက္တဲထက္ ကပ္ေတ --။

ဆက္လို႔ရာ
စားပါလီဖိ ဆရာႀကီး ဆရာမႀကီး
မစားရေက ေဂါင္းညီးေရလား --။

ရခိုင္သားမွာ ပေဇာင္ပိုင္လဲဂု
ယင္းျမန္မာ (နဲ႔) တလံုးကို
(ႏွဲ) မႈတ္ေယွာင္ မႈတ္လို႔
ႏႈတ္မကၽြတ္
ပါးစ၀မွာ က်ပ္နီစြာ --။

(သံေဘာဒူ ၀ရင္းတုတ္)

Wednesday, August 2, 2017

ငွက္ပန္ဇင္း


ငွက္ပန္ဇင္း
========

ေခ်ာင္းကမ္းေထာင့္မွာ
လမုေယ ပင္ေစာက္
ေခါက္တုန္႔ေခါက္ျပန္
လီယာဥ္ပ်ံေယွာင္ အေတာင္ျဖန္႔လို႔
မတန္႔မနား ငွက္အထာေလ
ဘာသာဘာ၀ အစာရဖို႔
ငါးရွာစားေရ --။

ၿဂိဳးေယာင္လည္း မၾကဴတတ္
ဥၾသေယာင္လည္း မက်ဴးတတ္
ငွက္၀ါေခ်ပိုင္ တြတ္တီတြတ္တတ္
မျမည္တတ္ --။

နာမည္က ပန္းဇင္း
ဘ၀က တံငါ
သမုဒၵရာ ၀မ္းတထြာတြက္
သမၼာအာဇီ၀ ငါးရွာစားေရ --။

ၿမႇံဳးေခ်ကိုလြယ္ ကြန္ေခ်ကိုထမ္း
ျဖားရီခမ္းေက ငါးဖမ္းေရ --။

တနပ္စာ ၀မ္းစာရေက
အိမ္ကမယား သမီးသားနန္႔
မိႈဟင္းေခ်ကို ငါးပိေယၾကဴၾကဴ
ငါးခံုးေခ်ကို အိုးပူေယ ကပ္ကပ္
ခါးသီခါးသပ္
ေတာႀကိမ္ဖူးကို တူးပါလားေယာင္
မီးမွာညႊတ္လို႔ င႐ုပ္သီးစပ္စပ္
တို႔စားကတ္ေတ ေကာင္းေကာင္းေရ --။

နက္ဖန္ခါကို ငါကားမသိ
လာဖို႔ရက္ကို တြက္လို႔မပူ
လပျပင္ ေကာင္းခင္ဟင္းလင္း
အိမ္တန္းပ်င္းမွာ
ဆီးလိပ္ဖြာ လွ်ိဳက္ကာလွ်ဴလို႔
လူသူမနီး ကၽြန္းေတာရြာမွာ
လြန္ခ်မ္းအီးေရ အီးခ်မ္းေရ
သာယာအီးေလ သာစြေလ
ရခိုင္သားေလ သာစြေလ --။

(သာလွဦး)(ေျမာက္ဦး)
August 2nd, 2017 (ဗုဒၶဴးနိ)

Saturday, July 22, 2017

၀က္ႏွစ္ေကာင္


၀က္ႏွစ္ေကာင္
==========

၀က္ႏွစ္ေကာင္ေရာင္းလို႔
အိမ္ကထြက္လို႔လာ --။

မေလးသွ်ားမွာ
ညီညီလြင္ထိုးေဖာက္
ရဖ်ဴဂ်ီေလွ်ာက္
သိန္းထီဆုႀကီးေပါက္
အေမရိကားေရာက္ --။

လူမႈရီးလည္း မဟုတ္
စီးပြားရီးလည္း မလုပ္
ဘာသာရီးမွာ ဟိတ္ဟန္ထုတ္
ႏိုင္ငံရီးမွာ ခလိမ္ယႈတ္ --။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္
၀က္ႏွစ္ေကာင္ --။

(ေအာင္သာလူ)

ေလာက္ေလာက္
=========

ျမန္မာ Idol မွာ သားငယ္ဆုရခါ
ပထမဆုရ သားငယ္ကို မဖိတ္ပဲ
ဒုတိယဆုရ အေကာင္မေခ်ကို
အေမရိကားကိုဖိတ္လို႔
ရခိုင္သားတိ ရေရာင္းဆာလို႔ ကိုက္ကတ္ေတခါ
ျမန္မာေခ်တေယာက္
နာမည္မိက်လားခယာ
အတြက္ေပၚစြာက သူ႔အဖနာမည္
နာမည္ေက်ာ္ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္မင္းသား
(ထြန္းထြန္း၀င္း) သား
သူက ဇာေျပာေရလဲဆိုေက
ရခိုင္သားကို ကၽြန္ေတာ္လူလို႔သေဘာမထား
ေယဇူး ရခိုင္သားကို
လူပိုင္မေလးစား
(ေမ်ာက္) လို႔ရာ သေဘာထားေရလတ္ --။

ရခိုင္သားတိ စိတ္ဓါတ္အဆင့္အတန္းစြာ
(ေမ်ာက္) အဆင့္ေလာက္ရာ ဟိေရလတ္ --။

သူက ေမ်ာက္အဆင့္ေလာက္သတ္မွတ္စြာ
အဆင့္ျမင့္သိမ့္ေရ
ပကတိအနီအထားမွာ
ရခိုင္သားအဆင့္အတန္းစြာ
(ေလာက္) အဆင့္ရာ ဟိေရ --။

(သာလွဦး)

Friday, July 7, 2017

ေဒါက္တာေအးခ်မ္းသို႔ ဂုဏ္ျပဳကဗ်ာ


ေဒါက္တာေအးခ်မ္းသို႔ ဂုဏ္ျပဳကဗ်ာ
==========================

မေျပာခ်င္လို႔ ထိုင္ၾကည့္နီေကလည္းမရ
ေျပာဖို႔စီက်ပါလတ္ေတ --။

ရခိုင္သားတိ
(အႏၶဗာလ) တိ အသိအျမင္မဟိဘဲ
(ဆရာ့) ကို
ေအာက္တန္းစား စကားလံုးတိႏွင့္လက္ခဲပစ္
တိုက္ခိုက္နီကတ္ေတ --။

(ငါလုပ္ေတအလုပ္၏ဆယ္ပံုတပံုေလာက္ကိုရာ
မင္းလုပ္ျပ)(မင္းစိုက္ေတခ်ီးကို ငါစားျပဖို႔)
ဆရာေျပာေရစကား သြီးထြက္ေအာင္မွန္ပါေရ --။

ရခိုင္ျပည္ကိုအသွ်င္ခံလို႔
ႏိုင္ငံတကာမွာ ကုလားတိရယ္ျပ ငိုျပ
ရခိုင္ျပည္ကို ကုလားျပည္ဆိုၿပီးေက
ယူႏိုးရြီးေရ (Arakan, Past and Present) စာအုပ္ကိုဖတ္ၾကည့္ပါ
မဟုတ္မဟပ္လုပ္ဇတ္ခင္းၿပီးေက လိမ္စား
ႏိုင္ငံတကာ (UN) အပါအ၀င္
(NGOs) တိက မ်က္ႏွာမ်ားရာ ဟင္းဖတ္ပါ
ႏိုင္ငံရီးလုပ္စားနီေရ ကာလ
(Indigenous people) တိကို အမ်ိဳးျဖဳတ္ဖို႔
အမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္နီကတ္ေတကာလ
ႏိုင္ငံတကာမွာ အျပစ္မဲ့ျပည္သူတိ၏လိုင္ဖင္းကို
ႏြားတေကာင္ပိုင္ ဒါးႏွင့္ျဖတ္
Facebook ႏွင့္ YouTube ထက္မွာ
သက္သီသာဓကတိ ကန္ကမကန္
ေယလည္း အမွန္တရားကိုမ်က္ကြယ္ျပဳ
အၾကမ္းဖက္သမား (Terrorists) တိကို
(လူ႔အခြင့္ေရး) ဆိုေရ စကားလံုးတိႏွင့္ဖံုးဖိ
(အဓမၼ) ကို ရွိနီလိုက္နီကတ္ေတကာလ
(BBC)(VOA)(RFA) တိကလည္း သွ်ာပိတ္နီေရကာလ
ငပိအိုးကို ေရႊကပ္နီကတ္ေတ ကာလ
ေကာင္းေကာင္းမၾကာသိမ့္
ေမာင္ေတာမွာ သမၼာအာဇီ၀ ဘ၀၀မ္းရီးအတြက္
လိပ္ရွာဖို႔လားေရ
ရခိုင္သား ရြာသားေလးေယာက္ကို
လိုင္ဖင္းျဖတ္ သတ္ပစ္လိုက္ကတ္ေတ
(UN) တိ(UNHCR) တိ (NGOs) တိ တခြန္းမဟ
(BBC)(VOA)(RFA)(DVB) ကလည္း
ေယာင္လို႔ေတာင္မေအာ္
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အစိုးရကလည္း
အိပ္ရီးေတာင္မပ်က္
(မ်က္ျဖဴ) ဆိုက္လီ (ဆရာ) ႀကိဳက္လီ
ရခိုင္သားကို ယေလာက္ထိခ်စ္ေတ
ရခိုင္သားတည္ေထာင္ထားေရ
ရခိုင့္စစ္တပ္ (AA) (Arakan Army) ကို
ရခိုင္ျပည္ႏွင့္ ရခိုင္သားတိဘ၀ကို ကာကြယ္ဖို႔ အခြင့္မပီး
ျမန္မာစစ္တပ္က ပဲြလန္႔တုန္းဖ်ာခင္း
လံုၿခံဳရီးကို အေၾကာင္းျပ
စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ရီးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္ကို ျပန္အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔
ဖက္ခြက္တိက တာစူနီကတ္ေတ --။

ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာကိုယ္ (Refugees) ဘ၀ (ဒုကၡသည္) ဘ၀ႏွင့္
ဒယြားမရ ထပိန္မရ အိုးမရ ခြက္မရ
ထြက္ၿပီးဖို႔ က်ေရ
အသူတေယာက္ International စာမ်က္ႏွာမွာ
ရခိုင္သားဖက္က မားမားရပ္လို႔
ရခိုင္သားသတၱိ ကမၻာကသိေအာင္
အေမာက္ေထာင္လို႔ တိုက္၀န္႔ေရအေကာင္
ဇာမွ်ေကာင္ဟိလို႔လဲ --။

(ေဒါက္တာေအးခ်မ္း) ႏွင့္ ဂ်ာမဏီက (ဦးခင္ေမာင္ေစာ)
ႏွစ္ေယာက္တည္းရာဟိေရ --။

ပရစ္မ်က္ႏွာႏွင့္ (---) ႐ုပ္တိက
မိုက္ေခ်ကိုင္လို႔ လိုင္ေၾကာတင္းတင္းႏွင့္
ျခင္ေထာင္ထဲက လက္သီးဆုပ္ျပ ပစိကိုက္ျပ
ေမ်ာက္ပိုင္ေယွာင္ သြားၿခဲျပ လွ်ာထုတ္ျပ
(အႏၶဗာလ) တိက လက္ခုပ္တီး ေထာက္ခံအားပီး
ကိုယ့္စြာကို ဆရာႀကီးစတိုင္ႏွင့္
(ဆရာ့) ကို ေအာက္တန္းစားစကားလံုးတိႏွင့္လက္ခဲပစ္
ပဋရီကိုေလာက်ိတ္လို႔
Facebook ထက္မွာ
အမ်ိဳးခ်စ္ျပ က်င္ကြင္းျပနီကတ္ေတ --။

(အံ) ဖို႔ (ရြံ) ဖို႔ ေကာင္းပါေရ ဆရာ
ဆရာေျပာစြာက သူေတသနအျမင္ႏွင့္
ေတာင္ေပါက္ႀကီးေက်ာက္စာကို မျမင္ခရ မတြိခရ
ရခိုင္ျပည္ကို ဘုရားမေရာက္ခလို႔ေတာင္မေျပာသိမ့္
(မဆမ) ပါးစထက္ညႇက္ေတစကားလံုးတိႏွင့္
ေက်ာက္ခဲပစ္လိုက္ကတ္ေတ
ယင္းခ်င့္တိအထဲမွာ ဘုရားသားေတာ္ဆိုေရ
ဘုန္းႀကီးတိလည္းပါေရ --။

ရခိုင္ျပည္ကို ေကာင္းခင္ခရီးႏွင့္ လီထက္က ပ်ံလို႔
ဘုရားေရာက္ခေရဆိုေက
ဇာျဖစ္ အေမရိက႐ို႕ ဂ်ပန္႐ို႕ တ႐ုပ္႐ို႕ ကိုးရီးယား႐ို႕
မေလးသွ်ား႐ို႕ အာဖန္ကန္နစၥတန္႐ို႕
ေဆာ္ဒီအာေရဗီးယား႐ို႕ အဂၤလန္႐ို႕ ေနာ္ေ၀႐ို႕ ျပင္သစ္႐ို႕
ရရွားႏိုင္ငံ႐ို႕ ေတာင္အာဖိရိကႏိုင္ငံ႐ို႕
အခု ကမၻာမွာ အႀကီးမားဆံုး (ေယသွ်ဳ) ႐ုပ္ထုဟိေရ
ဘရာဇီးႏိုင္ငံ႐ို႕ကို
ငါ႐ို႕ကိုးကြယ္ေရ ဗုဒၶဘုရားက ဇာျဖစ္
ေကာင္းခင္ထက္မွာ ငွက္ပိုင္ပ်ံလို႔
တရားမေဟာခစြာလဲ --။

ဗုဒၶဘုရားက ငွက္ပိုင္ ေကာင္းခင္ထက္မွာပ်ံလို႔
တရားရာေဟာခဖို႔ဆိုေက
ကမၻာမွာ (ခရစ္ယာန္ဘာသာ) ႏွင့္ (အစၥလာမ္) ဘာသာ
သန္းတေထာင္ေက်ာ္ဖို႔မဟုတ္
အားလံုး ဗုဒၶဘာဘာသာျဖစ္လို႔ ဟိဖို႔ --။

အယင္ခါ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံတိျဖစ္ခေရ
ကမၻာမွာ တာလီဘန္တိဘားမွာ ဗံုးခဲြခံလိုက္ရေရ
ေက်ာက္ေတာင္တခုလံုးကိုထြင္းလို႔ ရပ္ေတာ္မူဘုရားဟိေရ
အာဖကန္နစၥတန္ႏိုင္ငံ
အခု (အစၥလာမ္) ႏိုင္ငံျဖစ္လားခယာ ---။

ကမၻာမွာ အႀကီးဆံုးဗုဒၶေက်ာင္းေတာ္ႀကီးဟိေရ
အင္ဒိုနီးသွ်ားႏိုင္ငံ အိမ္နီးနားခ်င္း မေလးသွ်ားႏိုင္ငံ
အေနာက္ပါကစၥတန္ အရွိပါကိစၥတန္ (အခု) ဘဂၤလားေဒခ်္႕
အားလံုး(အစၥလာမ္) ႏိုင္ငံျဖစ္လားခယာ --။

ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း
ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္း (ဘူးသီးေတာင္)(ေမာင္ေတာ)(ရေသ့ေတာင္)
အမ်ားမၾကာ (အစၥလာမ္) ႏိုင္ငံျဖစ္ဖို႔ယာ
ရခိုင္သားတိ အခုထက္ထိ
(ပဋရီ) ကို ေလာက်ိတ္လို႔ (----) က်ယ္နီကတ္တုန္းသိမ့္
ငကုသလပိုင္ ပညာဟိတိကို
(ခြီး) ပိုင္ေယွာင္ (စိုး) တိုက္တိုင္းကိုက္
အုပ္စုအားကိုးႏွင့္ (၀ိုင္း) ႏွိပ္ကြပ္
အနံ႕ (လွ်ဴ) လို႔ အစိ (မ်ိဳ) လို႔
(ေပ်ာ္) နီကတ္တုန္း (ၿခီ) နီကတ္တုန္းသိမ့္ --။

ဆရာကို မႀကိဳက္စြာတခုက ဟိပါေရ
(အႏၶဗာလ) တိ တိုက္ခိုက္လို႔ရာ
အယံႈးပီးလိုက္ရဖို႔ ေနာက္ဆုတ္လိုက္ရဖို႔ဆိုေက
(ယင္းခ်င့္) သူရဲေကာင္းစိတ္ဓါတ္ကမဟုတ္ပါ
သူရဲေကာင္းမွန္ေက
(အႏၶိဗာလ) တိကို (အရီကိုလွန္) လို႔
(ထူး) ခတ္ပစ္လိုက္ရပါဖို႔ --။

ေနာက္လည္း မႀကိဳက္စြာ တခုဟိပါသိမ့္ေရ
ဆရာရြီးေရ စာမွာ (နဲ႕) ျမန္မာအလံုးတလံုးကို
တြိျမင္လိုက္ရပါေရ
ယင္းခ်င့္ကိုလည္း မႏွစ္ၿမိဳ႕ပါ --။

ဆရာက သမိုင္းပညာသွ်င္ စာပီပညာသွ်င္မဟုတ္
ကိုယ္ရြီးေရ စာတိ ကဗ်ာတိမွာလည္း
သတ္ပံုတိ အမွားမွား အယြင္းယြင္းမကန္
(ေယဇူး) ယင္း ျမန္မာ (နဲ႕) ကိစၥကိုက
ယင္းေလာက္ထိ (ေဗြ) မယူပါ
ရခိုင္ေတးျခင္း ဗြီဒီယိုတိမွာ ရက္ျပတ္ ရက္ျပတ္တြိရလို႔
ေျပာလို႔လည္း သွ်ာေပါက္ အာေပါက္လားခပါယာ ---။

ေနာက္ဆံုးေျပာခ်င္ေရစကားက
႐ိုး႐ိုးေခ်ပါရာ
ေနာက္မဆုတ္ပါကဲ့ဆရာ
(အႏၶိဗာလ) တိက ျခင္ေထာင္ထဲက ပစိကိုက္ျပနီကတ္စြာပါရာ
၀ါးလံုးေခါင္းထဲမွာ လပနီကတ္စြာပါရာ
(International) စာမ်က္ႏွာမွာ
တတိယကမၻာစစ္ႀကီးျဖစ္နီစြာမွာ
ရွိတန္းက အသီခံလို႔ မားမားရပ္လို႔တိုက္ပဲြ၀င္ဖို႔
ဆရာ့ပိုင္ (လူမိုက္ႀကီး) တိ
(ကိုလွျမင့္) ႐ို႕ပိုင္ လူမိုက္ႀကီးတိ
(ကိုဘေအး)(ခိုင္ထူး) ႐ို႕ပိုင္ လူမိုက္ႀကီးတိ
(အသွ်င္နာယက) ႐ို႕ပိုင္ လူမိုက္ႀကီးတိ
(ေဒါက္တာေအးေက်ာ္) ႐ို႕ပိုင္ လူမိုက္ႀကီးတိ
(ေဒါက္တာေအးေမာင္) ႐ို႕ပိုင္ လူမိုက္ႀကီးတိ
(ဦးသာလွ) ႐ို႕ပိုင္ လူမိုက္ႀကီးတိ
(ဘာလင္ခင္ေမာင္ေစာ) ႐ို႕ပိုင္ လူမိုက္ႀကီးတိ
အမ်ားႀကီးလိုအပ္ပါေရ --။

ရခိုင္ျပည္၏အထင္ကရ
(ေအး) ပါေရ ၾကယ္သံုးလံုး ေဒါက္တာသံုးေယာက္
ေဒါက္တာ (ေအး) ေမာင္၊ ေဒါက္တာ (ေအး) ေက်ာ္၊ ေဒါက္တာ (ေအး) ခ်မ္း
ရာဇ၀င္တေလွ်ာက္ ဘုန္းမီးနီလေတာက္ထြန္း
(ေအး) သံုး (ေအး) ရာ (ေဒါက္) မေထာက္ခေက
ရခိုင္ျပည္လည္း (ေပ်ာက္) လားခစြာ ၾကာယာႏွန္း --။

ရခိုင္ျပည္က (ေမ်ာက္) ေရာဂါကို
(ေအး) (ေဒါက္) တာတိ ကုမွရာ
(ေပ်ာက္) ဖို႔ --။

အမွန္ရာ ရခိုင္ျပည္ကို
ေကာင္းခင္ထက္က ဘုရားေရာက္လို႔
ဗုဒၶဘာသာ အစစ္အမွန္ျဖစ္ေတဆိုေက.....

ေတာင္ေပါက္ႀကီးေက်ာက္စာလည္း
ၿဗဟၼီအကၡရာႏွင့္ ရြီးထြင္းလို႔
ဂ်ပန္တိ လမ္းေဖာက္လို႔
ေပ်ာက္လားခေရဆိုေက.....

ပါဠိဂါထာလည္း ေခတ္သစ္မဟုတ္ပဲ
ေခတ္ေဟာင္းဂါထာ
အစစ္အမွန္ရာ ျဖစ္ေတဆိုေက.....

လူတိေျပာနီကတ္ေတပိုင္
ေညာင္ပင္စ်ီးဆရာေတာ္ရာ
အမွန္အကန္ မရြီးပီးခဆိုေက.....

(ေအး) သံုး (ေအး) ကို
(ေက်း) ဇူးမကန္းသင့္ပါ --။

ေနာက္ဘိတ္ဆံုး ေျပာခ်င္စြာက
ဆရာက ခံသာပါသိမ့္ေရ
မမႏွင့္ ႏံႈးရန္ျဖစ္ၿပီးေက
မဆီမဆိုင္ ပရံလူကို အမိအဖႏွင့္တရစ္တိုက္ခိုက္
ကိုယ္မြီးစပ္ေတေမ်ာက္က ကိုယ့္ကိုျပန္ေျခာက္
(အႏၶိဗာလ) ထက္ ညႇက္ေတ
(ေအာက္တန္းစား) တိလည္း ဟိပါသိမ့္ေရ --။

စိတ္မပ်က္သင့္ပါ
(ခြီးေဟာင္) လို႔ မိုးမလင္းပါ ဆရာ --။

ေအာက္သကြာႏွက္လို႔ ပါးစက
အယုတၱအနတၱ ထြက္ရဖို႔ဆိုေက
အလွပလွ (-----) ႐ုပ္တိ --။ ။😛😜😝😛

(သာလွဦး)(July 7, 2017)(ေသာႂကၠာနိ)(7:33 PM)

Friday, June 30, 2017

ၿပိဳနီယာ

ၿပိဳနီယာ
=====

အိမ္ႀကီးရခိုင္
ေလးဟပ္ယိုင္
က်ိဳင္ေတာက္ေခ်ကို
ေထာက္ထားပိုင္ --။

(သာလွဧူး)

Thursday, June 29, 2017

ျခားနားခ်က္

ျခားနားခ်က္
=========

ခ်င္း တလဂုၤနီနိ
ဘုရားေက်ာင္းတက္ --။

ရခိုင္သားမွာ
က်ိပီက်ိပက္
ဖဲ၀ိုင္းခင္းလို႔ အျခင္းႏွက္ --။

ကုလား ေသာႂကၠာ
ဗလီတက္ --။

ရခိုင္သားမွာ
စုတ္ပီစုတ္ပက္
ေလးကြင္နင္းလို႔ ပုလင္းဖက္ --။

(သာလွဦး)

ေကာက္႐ိုးမီး

ေကာက္႐ိုးမီး
=========

လက္ခုပ္တေျဖာက္
တဟုတ္ေခ်ေတာက္
ေပ်ာက္ --။

(သာလွဦး)
Wednesday, June 28, 2017

ေျမေခြးယုတ္


ေျမေခြးယုတ္
=======

ေျမေခြးျမန္မာ တတူလာ
ျမန္မာကိုသတ္ ေခြးကိုလႊတ္
"ဗ" ပါေက "ဗူး" ပင္လည္း ခြတ္ --။

(စကားပံု)

Tuesday, June 27, 2017

ငပိန္ငေညႇာင္


ငပိန္ငေညႇာင္
=========

ငါဆိုေရ အေကာင္က
တခ်က္လီသလပ္စြာႏွင့္
ဖက္ရြက္ေခ်ပိုင္
ရြင့္စိုင္က်လားဖို႔
ငပိန္ငေညႇာင္
အေကာင္ေခ်ပါရာ --။

က်ားစားလို႔မကုန္ေရ ခႏၶာ
မဟာမုဏိေက်ာင္းတိုင္ေလာက္သန္ေရ လက္ေမာင္းတိႏွင့္
ဆင္ေျပာင္ႀကီးတိက
ဖင္ကခ်ီးထြက္ေအာင္
သီးျခားလြတ္လပ္ရီး
ကၽြီးေအာ္ၿပီးေက
တေယာက္ၿပီးတေယာက္
ဒူးေထာက္လားခကတ္ေတ ---။

ေယေကလည္း
ယင္းခ်င့္ထဲမွာ
ငါကားမပါ --။

ေတာ္လွန္ရီးလည္းမလုပ္ဖူးဘဲႏွင့္
ဖင္ကခ်ီးထြက္ေအာင္
ေတာ္လွန္ရီး ေတာ္လွန္ရီး ကၽြီးေအာ္နီကတ္ေတ
အေကာင္တိထဲမွာလည္း
ငါကား မပါ --။

ငါဆိုေရ အေကာင္
တခ်က္လီသလပ္စြာႏွင့္
ဖက္ရြက္ေခ်ပိုင္
ရြင့္စိုင္က်လားဖို႔
ငပိန္ငေညႇာင္
အေကာင္ေခ်ပါရာ --။

ေယေကလည္း
ဗမာစစ္တပ္က
မီးစိမ္းတခ်က္ျပလိုက္စြာႏွင့္
ဒယြားမရ ထပိန္မရ
ေနာက္က်ၿခီေထာက္ သစၥာေဖာက္
ဒူးေထာက္လားခေရ သူရဲေကာင္းတိထဲမွာ
ငါကား မပါ --။ ။

(သာလွဦး)(December 17, 2015) (ကသစ္ဗုဒၶိနိ)။

Monday, June 26, 2017

သာလွဧူး (2)

သာလွဧူး (2)
======

လြတ္လပ္ရီး လြတ္လပ္ရီး
ကၽြီးလို႔ေအာ္ေအာ္ --။

ေတာ္လွန္ရီး ေတာ္လွန္ရီး
ကၽြီးလို႔ေအာ္ေအာ္ --။

တႀကိဳင္းေက လက္နက္ခ် ဒူးေထာက္
အလွပလွ ေနာက္က
ေက်ာက္သတ္ပစ္လိုက္ဖို႔ေကာင္းေရ --။

က်ားစားလို႔ မကုန္ေရ ခႏၶာ
အဂယင့္ ႏြားက
အဘာေခၚေလာက္ေတ --။

(သာလွဦး)

၀ဋ္

၀ဋ္
==
ကံမေကာင္းခါ
က်ားေဂါင္းမွာ အိုးစြပ္ --။

(သာလွဧူး)

သခၤန္းစာ

သခၤန္းစာ
====
အစြယ္ကိုအားကိုးလို႔
ျခေသၤ့မ်ိဳး စည္ကိုေဖာက္
ႀကီးစြာ ဒုကၡေရာက္ --။

(သာလွဧူး)

ၿပိတၱာႀကီး

ၿပိတၱာႀကီး
=====

ၾသ၀ါဒစရိယ
အဂၢမဟာပ႑ိတ
ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက။

ဘဲြ႕ထူး ရာထူး ဂုဏ္ထူးမ်ား
အလြန္ရွည္လ်ား
ကုလားမဆာရီ အလား။

အိပ္အိပ္စားစား
အိမ္သာသြား
မျခားတိရိစၦာန္။

အိပ္မက္လွလွ
ဇိမ္လည္းက်
ဘ၀ပစၥဳပၸန္။

မဂ္ဖိုလ္လည္းရ
စ်ာန္လည္းႂကြ
ကူးၾကေရႊနိဗၺာန္။

(ေမာင္မွန္)
မွတ္ခ်က္။ ။ ျမန္မာကဗ်ာ

Friday, June 9, 2017

အညႇီအေဟာက္

အညႇီအေဟာက္
=========

ေတာ္လွန္ရီးမွာ
သစၥာေဖာက္ --။

စာပီမွာလည္း
အညႇီအေဟာက္ --။

သဘာ၀၏နိယာမ
ေယွာင္လဲႊလို႔ မရ --။

သစၥာေဖာက္ကို
ေထာက္ခံေက ေျမာက္ႂကြ --။

အညႇီအေဟာက္သည္လည္း
ေလာက္၏အဟာရ --။

သစၥာေဖာက္ဆို အျပတ္ယွင္း
အညႇီအေဟာက္ကို လြတ္ကင္း --။

စင္ထက္တက္လို႔ ေဟာက္ေဟာက္
မိုက္ကိုင္လို႔ ေဟာက္ေဟာက္
မိုးႀကိဳးပစ္ေယွာင္ ေဟာက္
လိပ္ေဂါင္းထြက္ေအာင္ ေဟာက္
လွ်ာရည္ယိုလို႔ မႊမ္လို႔ေဟာက္ေဟာက္
ေဟာက္ခ်င္ဆီေဟာက္
အညႇီအေဟာက္သည္ အညႇီအေဟာက္
အညႇီေဟာက္လို႔
မလြတ္ေျမာက္ --။

(သာလွဧူး)(ေျမာက္ဧူး)

Thursday, June 8, 2017

ဒီမိုကေရစီ

ဒီမိုကေရစီ
======
လူမ်ားခါ
ဖဲသမားလည္း
ဘုရားတကာ --။

(သာလွဧူး)(ေျမာက္ဧူး)

သစၥာေဖာက္

သစၥာေဖာက္
=========

ရခိုင္စာပီ၏အညီအေဟာက္တိကို
တတိုင္သားက
ထမင္းမစား ဟင္းမစား
႐ိုက္သြင္းနီကတ္ေတ
ေအပိုင္ ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းစြာမဟုတ္ --။

ေရာင္နီစြာကို ဆီဆြတ္
ႏြားၿပီးစြာမွာ ဖ်ာဆိုးရြင့္
လီပင့္ပီးနီေရလူတိကလည္း တတိုင္ --။

ညိတိုင္းညိတိုင္း
မစားမေသာက္ပဲ
ကြန္ပ်ဴတာရွိမွာ ေဆာင့္ေျခာင္ထိုင္
(Keyboard) ကို တေတာက္ေတာက္ လက္ေခါက္
မေတာက္တေခါက္ႏွင့္
သစၥာေဖာက္တိရာ မဟိခဆိုေက
ရခိုင္စာပီေတာ္လွန္ရီးလည္း ခရီးေပါက္စြာ ၾကာယာ --။

ျဂင္းကပ္လို႔ ၾကပ္လိုက္ေက
ခၽြတ္မရ
လြတ္လပ္ရီးကို ကၽြီးေအာ္နီေရ လူတိကလည္း
ခ်ပူေခ်တိေနာက္ကိုလိုက္
ကရစ္ကထစ္ လဒထိပ္ပိုင္ အထစ္အထစ္
ျဖစ္ခ်င္တိုင္းျဖစ္ --။

မရွက္မေၾကာက္ သစၥာေဖာက္တိက
ကၽြီးေအာ္လိုက္သိမ့္ေရ
အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ရီး
သီးျခားလြတ္လပ္ရီးလတ္ --။

မတ္႐ို႕တိရြီးေရ စာတိ ကဗ်ာတိကိုဖတ္ေက
ဗိုလ္ရာဇာတပ္ကို အာဏာသိမ္းလို႔
လက္နက္လုလားခေရ
(ACP) က (တိုက္စိုး) (ထြန္းေအာင္ေက်ာ္) (သိန္းေဖ) မ်က္ႏွာတိကို
လားလို႔စီျမင္ေရ --။

သစၥာေဖာက္မွာလည္း
အေထာက္အထားႏွင့္
အကိုးအကားႏွင့္
အုပ္စုႏွင့္ အင္အားႏွင့္ --။

(သာလွဧူး)(ေျမာက္ဧူး)
May 19, 2017 (ေသာႂကၠာနိ)

ဇတ္ပ်က္ခန္း

ဇတ္ပ်က္ခန္း
========

ပါတီ၀င္လည္းမဟုတ္
အမတ္လည္း မခံ
ေထာက္ခံမဲေခ် တမဲရဖို႔
ပရစ္မ်က္ႏွာ သြားၿခဲလို႔
ၿပံဳးျပဖို႔လည္း မတတ္ --။

လက္ခုပ္တီးခံရဖို႔မလို
ေက်ာက္ခဲပစ္ခံရစြာ မေၾကာက္ --။

လုမ်ားေက
ဖဲသမားလည္း
ဘုရားတကာျဖစ္ေတ ေခတ္မွာ
တရားဇရပ္မွာ ဖဲႏွက္လို႔
သူမ်ားအျခင္းကို လတင္းတုတ္
ပုတ္ႏွင့္ရာ ေကာက္ဖို႔ဆိုေက
တႏွစ္တႏွစ္ကို
တင္းသံုးရာေက်ာ္ေလာက္ထြက္ဖို႔ --။

ဟိဟိဟားဟား
ေပ်ာ္ကတ္ပါးကတ္
တႀကိဳင္းေက ရန္ျဖစ္ကတ္
ေကာ္ႏွက္ကတ္
တႀကိဳင္းေက ဖက္ကတ္နမ္းကတ္
အခ်စ္မႊမ္းကတ္
ခရမ္းသီးဇတ္က အလြမ္းခန္းပိုင္
ပု၀ါေခ်ကိုင္လို႔
၀မ္းနည္းပက္လက္
မ်က္ရည္စက္လက္
ဇတ္စင္ေအာက္မွာက
စုတ္ပီစုတ္ပက္ --။

လူနာ လူအို လူသီ ရဟန္း
သိဒၶတၳ ေတာထြက္ခန္းပိုင္
ပုတီးကိုင္လို႔
တရားထိုင္ရခန္႔သိမ့္ --း ။

(သာလွဧူး)(ေျမာက္ဧူး)
May 17, 2017 (ဗုဒၶဴးနိ)

Saturday, May 6, 2017

လိပ္ေဂါင္း

လိပ္ေဂါင္း
=====

မိုးခါသား
ရြီစြတ္နီေရ လမုသားႏွင့္
ထမင္းခ်က္ေတပိုင္
လိပ္ေဂါင္းထြက္ေယာင္
ေျပာင္းက်ည္ႏွင့္မီးမႈတ္လို႔ မေတာက္
မီးခိုးအလွိဳင္းျပတ္
ထမင္းလည္း ေဖာက္ဆပ္
မနပ္တနပ္
စားခီေက အစာမႀကီ --။

ရခိုင္သားကို ရခိုင္စာရြီးကတ္ေမ
ေျပာခီေက
ရီစြတ္နီေရ လမုသားႏွင့္
ထမင္းခ်က္ရစြာထက္ ညႇက္ေတ
လိပ္ေဂါင္းရာထြက္ဖို႔
အားလံုး ယဥ္ပ်က္တိက်ည္းယာ
ျမန္မာကဗ်ာ ျမန္မာစာ
မဂၢဇင္းစာတအုပ္မွာ
ေဆာင္းပါးတပုဒ္ပါလာစြာႏွင့္
လူႀကီးလူက်ယ္ ခါးေခ်မွာလက္ေထာက္
ေျမႇာက္လီ ေျမာက္လီ
ေစာင္းကီေစာင္းကန္း
ေမာင္ငေယာင္းမွာ
ေျပာင္းက်ည္လြမ္း --။

ထိပ္မေကာင္းေက
လိပ္ေဂါင္းထြက္ေယာင္
မႈတ္ပါလီဖိ ငါ့သွ်င္ --။

(သာလွဦး)(April 27, 2017)(ကသစ္ဗုဒၶိနိ)

ေဒါင္းေျပာက္

ေဒါင္းေျပာက္
=========
ေဒါင္းေျပာက္အခ်စ္ႏွင့္
ေတာ္လွန္ရီးမလုပ္သင့္
အမ်ားမၾကာ လက္နက္ခ်ဖို႔ --။

အေခါင္းက်ယ္ ေျပာင္းက်ယ္လို႔လည္း
လြတ္လပ္ရီးကို
ေကာင္းေရ ေကာင္းေရ မေအာ္သင့္
အမ်ားမၾကာ ဒူးေထာက္ဖို႔ ---။

(သာလွဦး)(April 27, 2017)(Thursday)(ကသစ္ဗုဒၶိနိ)